E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaPay alım teklifi tebliğinde değişiklik---

Pay alım teklifi tebliğinde değişiklik

Pay alım teklifi tebliğinde değişiklik
09 Kasım 2018 - 15:14 www.borsagundem.com

SPK, bedelli sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra geri kalan paylara ilişkin muafiyet getirilmesine yönelik taslak hazırlandı

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), II-26.1 sayılı "Pay Alım Teklifi Tebliği"nde değişiklik için taslak hazırladı.

SPK'nın internet sitesinde yer alan açıklamada şu bilgiler verildi:

"23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurulumuzun II-26.1 sayılı “Pay Alım Teklifi Tebliği” hükümlerinde ihtiyaçlar çerçevesinde değişiklik yapılması gündeme gelmiştir.
Pay Alım Teklifi Tebliği Taslağı ile Tebliğin 18/1 maddesinde belirtilen pay alım teklifinde bulunma
zorunluluğundan muafiyetlere (g) bendi eklenerek, halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarında, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzı sırasında alınan paylar nedeniyle oluşan yönetim kontrolü değişikliği de muafiyetler arasında düzenlenmiştir.
Tüm kişi ve kuruluşlar 23.11.2018 tarihine kadar Pay Alım Teklifi Tebliğ Taslağına ilişkin görüş ve önerilerini payalimteklifitaslak@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler."

II.26.1 SAYILI “PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ”

MEVCUT HALİ

Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet
MADDE 18 – (1) Kurul, aşağıdaki hallerin varlığı halinde başvuru üzerine pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna muafiyet verebilir:

a) Halka açık ortaklık paylarının veya oy haklarının iktisabının, finansal güçlük içinde bulunan ortaklığın mali yapısının güçlendirilmesi bakımından zorunlu olan bir sermaye yapısı değişikliği gereğince gerçekleştirilmesi (Bu durumda Kurul şirkete yeni bir fon girişinin bulunup bulunmadığını veya sermaye yapısı değişikliğinin zorunlu olup olmadığını inceler).

b) Halka açık ortaklık paylarının herhangi bir genel kurul toplantısında kullanılmamış olması veya ortaklık yönetim kurulunda herhangi bir değişiklik yapılmaması şartıyla, halka açık ortaklık sermayesinde sahip olunan paylardan pay alım teklifi yapma zorunluluğunu gerektiren kısmın elden çıkarılması veya Kurulca uygun görülecek bir sürede elden çıkarılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi.

c) Halka açık ortaklığın ana ortaklığındaki yönetim kontrolü değişikliğinin, halka açık ortaklıktaki yönetim kontrolünün elde edilmesi amacını taşımaması (Bu şartın varlığının tespitinde; hedef ortaklığın, ana ortaklığın son yıllık finansal tablolara göre varlık toplamına olan etkisinin %10’u aşmaması ve ana ortaklığın faaliyet hacmi içinde önemli bir yer taşımaması ve benzeri hususlar Kurulca dikkate alınır).

ç) Özelleştirme kapsamındaki halka açık ortaklıklarda kamu paylarının satışı. d) Halka açılma nedeniyle düzenlenen izahnamede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, birleşme işleminin gerçekleşmesinden önce bu işlemin onaylandığı genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanan pay sahiplerine ait payların geri alınması şartıyla, birleşme amaçlı ortaklığın devralan sıfatıyla taraf olduğu birleşme işleminden kaynaklanan yönetim kontrolü değişikliği.

e) (Ek: RG-5/6/2018-30442) Banka kredilerinin geri ödenmemesi durumunda bankaya kredinin teminatı olarak verilmiş payların Kanunun 47 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bankanın mülkiyetine geçmesi, bu payların bankanın da kurucu olduğu özel amaçlı işletmeye devredilmesi ile bu payların mülkiyetinin bankaya veya özel amaçlı işletmeye geçmesinden sonra üçüncü kişilerce bankadan veya özel amaçlı işletmeden satın alınması.

f) (Ek: RG-5/6/2018-30442) Pay sahipliğinin niteliğini belirleyen bir mevzuat hükmünün yerine getirilmesi amacıyla payların devredilmesi.
(2) Muafiyet talepleri için, pay alım teklifi zorunluluğunun doğmasını izleyen altı iş günü içinde teklif yapmakla yükümlü olanlar tarafından Kurula başvurulması gerekir. Kurulca yapılacak incelemeler ve talep edilecek bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda muafiyet koşullarının gerçekleştiği sonucuna varılırsa, ilgililer pay alım teklifi yapma yükümlülüğünden muaf tutulabilir.

DEĞİŞİK ÖNERİSİ

Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet
MADDE 18 – (1) Kurul, aşağıdaki hallerin varlığı halinde başvuru üzerine pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna muafiyet verebilir: a) Halka açık ortaklık paylarının veya oy haklarının iktisabının, finansal güçlük içinde bulunan ortaklığın mali yapısının güçlendirilmesi bakımından zorunlu olan bir sermaye yapısı değişikliği gereğince gerçekleştirilmesi (Bu durumda Kurul şirkete yeni bir fon girişinin bulunup bulunmadığını veya sermaye yapısı değişikliğinin zorunlu olup olmadığını inceler).

b) Halka açık ortaklık paylarının herhangi bir genel kurul toplantısında kullanılmamış olması veya ortaklık yönetim kurulunda herhangi bir değişiklik yapılmaması şartıyla, halka açık ortaklık sermayesinde sahip olunan paylardan pay alım teklifi yapma zorunluluğunu gerektiren kısmın elden çıkarılması veya Kurulca uygun görülecek bir sürede elden çıkarılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi.

c) Halka açık ortaklığın ana ortaklığındaki yönetim kontrolü değişikliğinin, halka açık ortaklıktaki yönetim kontrolünün elde edilmesi amacını taşımaması (Bu şartın varlığının tespitinde; hedef ortaklığın, ana ortaklığın son yıllık finansal tablolara göre varlık toplamına olan etkisinin %10’u aşmaması ve ana ortaklığın faaliyet hacmi içinde önemli bir yer taşımaması ve benzeri hususlar Kurulca dikkate alınır).

ç) Özelleştirme kapsamındaki halka açık ortaklıklarda kamu paylarının satışı. d) Halka açılma nedeniyle düzenlenen izahnamede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, birleşme işleminin gerçekleşmesinden önce bu işlemin onaylandığı genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanan pay sahiplerine ait payların geri alınması şartıyla, birleşme amaçlı ortaklığın devralan sıfatıyla taraf olduğu birleşme işleminden kaynaklanan yönetim kontrolü değişikliği.

e) (Ek: RG-5/6/2018-30442) Banka kredilerinin geri ödenmemesi durumunda bankaya kredinin teminatı olarak verilmiş payların Kanunun 47 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bankanın mülkiyetine geçmesi, bu payların bankanın da kurucu olduğu özel amaçlı işletmeye devredilmesi ile bu payların mülkiyetinin bankaya veya özel amaçlı işletmeye geçmesinden sonra üçüncü kişilerce bankadan veya özel amaçlı işletmeden satın alınması.

f) (Ek: RG-5/6/2018-30442) Pay sahipliğinin niteliğini belirleyen bir mevzuat hükmünün yerine getirilmesi amacıyla payların devredilmesi.

g) Halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarında, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzı sırasında alınan paylar nedeniyle oluşan yönetim kontrolü değişikliği.

(2) Muafiyet talepleri için, pay alım teklifi zorunluluğunun doğmasını izleyen altı iş günü içinde teklif yapmakla yükümlü olanlar tarafından Kurula başvurulması gerekir. Kurulca yapılacak incelemeler ve talep edilecek bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda muafiyet koşullarının gerçekleştiği sonucuna varılırsa, ilgililer pay alım teklifi yapma yükümlülüğünden muaf tutulabilir.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

ETİKETLER :
YORUMLAR (6)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
 • vecihi09 Kasım 2018 22:10

  20 YILDIR SERMAYE ARTIRMAYAN ŞİRKETLER VAR,,SERMAYELER BİR KANUNLA RAYİÇ BEDELİNE YÜKSELTİLMELİ.ŞİRKETLERİN İSTEĞİNE BIRAKILIRSA 100 SENE SERMAYE ARTIRMAZLAR.

 • Haluk K.09 Kasım 2018 19:46

  Yukarıdan sattıklarını bedelli ile yerine koyacaklar. Bu muafiyet yol olur benden söylemesi.

 • KILIÇ09 Kasım 2018 19:26

  BU YÖNETİMLE BU ÜLKENİN BORSASINA NASIL YATIRIM YAPILIR İŞİ GÜCÜ SERMAYE ARTIŞINA ONAY VERİP GARİP GUREBA YATIRIMCIYI SOYDURMAK VE PATRONU ZENGİN ETMEK  ANLAYIŞINA BU ÜLKENİN ÜST MAKAMINDAKİ YETKİLİLER EL ATMALI YOKSA BU BORSAYA YATIRIMCI GELMEZ ÜLKE EKENOMİSİ ZARAR GÖRÜR .

 • Lütfü09 Kasım 2018 18:14

  Halka açıklık oranı %50 üstünde olan şirketler ve en büyük pay sahibinin oranı listenebilirse düzenleme kimleri hedef alıyor inceleyebiliriz.

 • Saido09 Kasım 2018 16:11

  Patronların küçük yatırımcıyı iyi soyması için yeni düzenlemeler.birde ky için madde yapımda görelim.

 • 1Borsacı09 Kasım 2018 15:55

  Tek tek dosyalara bakılmalı. Zamanında VESTL de bu tip bir bedelli ile çoğunluk ele geçrildi diye hatırlıyorum. Hissede beklemenin bir esprisi kalmıyor. Mesela patronlar AVGYO, IEYGO bedelli yapıp piyasadan alamayacağı hisseleri bedelli ile alıp çoğunluğu ele geçirebilir. Çok şirket var böyle. Mesela GARAN hissesinde bedelli yapıp BBVA çoğunluğu alırsa ne olacak, çağrı yapmadan adam bankaya sahip olacak.