E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaManipülasyona ağır hapis cezası geliyor---

Manipülasyona ağır hapis cezası geliyor

Manipülasyona ağır hapis cezası geliyor
06 Şubat 2020 - 16:52 www.borsagundem.com

Bankacılık Kanunun'da değişiklik içeren teklif Meclis'e sunuldu. Teklifte, banka ücret - komisyonlarında yetkinin TCMB'ye verilmesi, bankaları tehlikeye düşürenlerin imza yetkisinin kalkması gibi başlıklar var

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan Bankacılık Kanunu değişiklik teklifi ile borsada bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığında hapis cezasının alt sınırı 2 yıldan 3 yıla çıkarılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının önüne geçilecek.

Kanun değişikliği taslağı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda uluslararası en iyi uygulamalara uyum sağlanması, Kanunun yürürlüğe girdiği 2005 yılından bu yana bankacılıktaki ve sermaye piyasalardaki gelişime bağlı ortaya çıkan gereksinimlerin karşılanması amacıyla hazırlandı.

Yeni düzenleme ile önemli nitelikteki işlemler olarak belirlenen hususlar aynen korunurken, eklenen açıklayıcı kısım ile önemli nitelikteki işlemlere yönelik temel kriterlerin tarifi belirlenerek kapsamı daha açık bir hale getiriliyor.

Değişiklikle, Sermaye Piyasası Kurulu'na halka açık şirketlerin niteliğine göre farklı usuller belirleme yetkisi veriliyor. Bu yetki ile Kurulca belirlenecek objektif kriterlere sahip şirketler açısından önemli nitelikte işlemlerin amacına uygun olarak belirlenmesi ve uygulanmasının mümkün hale gelecek.

Örnek olarak, bir sanayi şirketi açısından büyük bir iştirak edinimi fiili faaliyet konusu değişikliği nedeniyle önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilecek, ancak bir holding şirketinin büyük bir iştirak edinimi önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmeyecek. Böylece şirketlerin önemli nitelikteki işlemlerinin amacına ve nedenlerine göre farklı değerlendirilmesinin önü açılıyor. Özellikle çok şirketli grupların/holdinglerin kendi içlerinde yaptıkları düzenlemeler ve yapısal değişiklikler nedeniyle gereksiz yükümlülük altına girmesinin önüne geçilebilecek.

Kanunda ayrılma hakkı kullanım bedeli olarak yer alan "borsada son 30 günde oluşan fiyatların ağırlıklı ortalaması" yerine "adil bedel" esası geliyor. Mevcut uygulamada, şirketler önemli nitelikte işlemlerini hisse fiyatlarının düşük olduğu bir dönemde açıkladıkları zaman, ayrılma hakkının kullanım tarihi geldiğinde hisse fiyatı yükselebiliyor. Bu nedenle yatırımcılar düşük belirlenmiş olan fiyattan ayrılma hakkını kullanamıyor, bu da yatırımcı aleyhine bir durum oluşturuyordu. Adil bedelin nasıl belirleneceğine ilişkin yöntemlerle ilgili ikincil düzenlemeler (tebliğ) üzerindeki çalışmalar kanun tasarısı ile eşanlı olarak yürütülüyor.

Adil bedelin hesaplanmasında açıklamadan önceki 6 ay gibi 30 günden daha uzun bir dönemin ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasının esas alınması, borsadaki fiyatların ilgili dönemde sağlıklı oluşmaması durumunda değerleme raporu veya varsa yakın bir geçmişte yapılan pay alım teklifi fiyatı gibi kriterler esas alınması planlanıyor.

Tasarının yasalaşmasının ardından çok kısa bir sürede ilgili tebliğler çıkarılacak. Bunun yanı sıra "adil bedel" hükmü Sermaye Piyasası Kanunu'nun 27'nci maddesinde düzenlenen "ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma hakkı"nda da yer alıyor. Bu sayede kanunda benzer nitelikteki iki işlem için yer alan farklı ifadelerin ve uygulamaların da uyumlu hale getirilmesi sağlanıyor.

Diğer taraftan, şirketlerin karşılaştıkları maliyetlerin azalması ve önemli nitelikteki işleme dair açıklama yapıldıktan sonra pay alarak spekülatif etkiden yararlanarak menfaat sağlamak isteyen ve ortaklıkların katlandığı maliyetleri artıran uygulamaların önüne geçebilmek adına ayrılma hakkının işlemin kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılabilmesine ilişkin düzenleme getiriliyor.

Bir diğer yenilikle, ayrılma hakkı kullanılırken söz konusu payların ortaklık (şirket) tarafından satın alınmasından önce diğer pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesine imkan sağlanıyor. Mevcut durumda bu payları ortaklık satın alıyor, bunun sonucunda ortaklıktan nakit çıkış gerçekleşiyor ve bu durumda ortaklığın sermayesinin azalması, borçluluğunun artması gibi sonuçlara yol açabiliyordu.

Yeni uygulama ile ayrılmak isteyenlerin sahip oldukları payların diğer ortaklar ya da yatırımcılar tarafından satın alınması ile, ortaklığın mali yapısını koruması sağlanıyor. Bu konuların düzenleme yetkisi Sermaye Piyasası Kurulu'na veriliyor.

Yeni düzenleme ile birlikte zorunlu pay alım teklifinden söz konusu zorunluluğu doğuran işlemin kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olanlar faydalanabilecek. Bu tarihten sonra pay alanlar çağrı fiyatından faydalanamayacak.

Pay alım teklifi zorunluluğunun özünde, bir ortaklıkta yönetim kontrolünün değişmesi halinde kendi istemleri dışında ortaya çıkan yeni dönemde şirkette kalmak istemeyen ortaklara ayrılma hakkı verilmesi bulunuyor. Zorunlu çağrıyı oluşturan işlemin açıklanmasının ardından pay alan yatırımcılar ise bu yeni dönemi bilerek alım yaptıkları için ortaklığın yeni yapısını kabullenmiş oluyor. Bu nedenle bu yatırımcılara çağrıya katılma hakkı verilmesi söz konusu düzenlemenin özü ile çelişiyor. Bu nedenle yeni düzenlemeye ihtiyaç duyuldu.

Düzenleme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş ancak yeni Türk Ticaret Kanunu'nda yer almayan Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu'nun yeniden oluşturulması ve düzenlenmesi amaçlanıyor. Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu ile yatırımcılara değişen koşullara göre toplu bir şekilde hareket edebilme imkanı getiriliyor.

Kurul sayesinde yatırımcılar ile ihraççılar borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değişmesi gerektiğinde karşılıklı görüşerek anlaşma yoluna gidebilecek. Söz konusu düzenleme, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin Eylül 2018 tarihinde sermaye piyasalarının geliştirilmesine yönelik yayınladığı raporda sunduğu öneriler arasında da yer alıyordu.

Düzenleme ile, aracı kurumlara proje finansmanı kredisi verme, altyapı yatırımları gibi büyük projelerdeki kredilerin menkul kıymetleştirilmesi, bu projelerin nakit akışlarına dayalı menkul kıymet ihraç edilmesi ve Proje Finansman Fonu kurulması imkanları getiriliyor. Bu sayede büyük altyapı projelerinin finansmanında banka kredisinin yanı sıra sermaye piyasalarının da aktif olarak kullanılmasının önü açılmış olacak. Bu yeni imkanlar ile aracı kurumlar ile birlikte sermaye piyasalarının gelişmesi ve derinleşmesine de olanak sağlanacak.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun genel esaslarını düzenleyen 103'üncü maddesinin 1. fıkrasına yapılan ek ile tüzel kişiliklere verilen cezalar caydırıcı olması amacıyla artırılıyor. Yeni düzenlemeye göre tüzel kişiliklere verilecek cezada bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablolarındaki brüt satış hasılatının yüzde 1'i ile vergi öncesi karının yüzde 20'sinden yüksek olanı uygulanacak. Tüzel kişiliklerin gelir, giderleri ve bilanço büyüklükleri karşısında mevcut idari para cezalarının caydırıcılıktan uzak kalması nedeniyle böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu.

Bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarında hapis cezasının alt limiti 2 yıldan 3 yıla çıkarılıyor. Hapis cezasının 2 yıl olarak verilmesi durumunda Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle söz konusu suçu işleyenler üzerindeki caydırıcı etki azalıyordu. Binlerce yatırımcıyı mağdur eden kişilerin bu fiillerinin karşılığındaki cezalarını çekmeleri için alt sınır 3 yıla yükseltiliyor.

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (19)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
 • Bay e07 Şubat 2020 19:02

  Evet kumar yasaklandı bist laş vegas oldu

 • konya zede07 Şubat 2020 18:02

  amerikada olduğu gibi piyasadan lotları toplayan yönetimde söz hakkı olsun.borsa da bütün %51 toplasan yönetimde söz hakkın olmuyor.bunun neresi borsa.amerika da nasıl işliyorsa borsa istanbul da aynısı olsun.yeter artık

 • küçücük yatırımcı07 Şubat 2020 11:22

  öncelikle şirketlerdeki. bilançoları,özel hikayeleri kap açıklamasından çok önce aracı kurumlara sızdıran şirket patronları ve çalışanları  cezalandırılsın

 • MELTEM GÜZELBAHAR07 Şubat 2020 10:51

  Gelse ne olacak bakın abd ye bunu yapanlar 150 yıla kadar hapis cezası verilmektedir.

 • vahdettin07 Şubat 2020 10:28

  bddk hazine istanbula taşındı, spkyı hala taşımayı beceremediler

 • tv07 Şubat 2020 10:19

  borsadaki şirketleri tehlikeye düşüren iyi yönetemiyen borsadan atılması için elinden geleni yapan şirket sahipleri borsa bist bu yoneticilerde sorumlu olmasılazım kendini  şirketini borsadan attıran şirket sahiplerine bu ülkede neden hesap sorulmaz bundan borsa sorumlu olmasılazım benim güvenim yok 

 • emekci07 Şubat 2020 08:52

  son 20 yılda manipülasyondann hapis yatan yok, hepsinin yanına kar kaldı yaptıkları

 • Rıza07 Şubat 2020 08:35

  Mehmet kutman galip öztürk gibi şahısları borsadan uzaklaştırın yeter. Yıllardır yatırımcıyı sömürdüler

 • eyup07 Şubat 2020 09:12

  bu sahısları uzaklaştırırsanız borsadaki hisslerin yüzde sekseninde yaprak kımıldamaz ::))) :)  :)  :) 

 • Yorum06 Şubat 2020 22:23

  Bir hisse on sene kuruşlarda bekliyorsa ve bu 10 yılın pd/dd ortalama 0.20 ile 0.35 arasında ise ve bazı yıllar öz sermayesinin yarısına yakın kar etigi yıllar dahi olmuşsa ve hisse fiyatı yinede düşmüşse düşmüyorsada kar ettigi dönemde bile kötü haberlerle düşüşü desteklerle anlamsız bedelli başvuruları gibi ve şirket sahibi gizliden gizliye hisseyi her kötü haber geldiğinde ky cın satmasını sonra bu Hisseleri kendi adamlarına toplattırıp kademelerde yazdırıp kendilerinde topluyorsa va hisseyi böyle yükseltip daha sonra taban taban bam bam satıyorsa ve tekrar dd sinin yarısına getiriyorsa bunun adı nedir siz koyun adını ama bu legal Bi durum degil ama hep şirket sahibi kazanıyorsa bunu spk denen kurum görüp şirket sahibine ve iştiraklerinden ve sirket sahibinin diger şirketlerine hisse satış yasagı getirmiyorsa ve hatta bu hisseleri hisse elinde bulunmayan kurumlara virmanlayıp satış yapıyorlarsa suç tur ve spk buna göz yumuyor bu şirket kimin ve şirket hangi şirket bilin

 • Mert06 Şubat 2020 21:55

  Algyo, alkim bedelsizlerini inceleyin inside tradinging kralı var bu iki hissede. Bedelsiz haberi önceden alınıp fiyatlandı bu hisseler.

 • Ben Hüfey07 Şubat 2020 08:01

  Ayni durum gübretaşta var.Tebrikler ayni hisseleri bende tespit etmiştim.

 • Gerçek 06 Şubat 2020 21:45

  Borsa nın doğru işlemesi için Öncelikle imtlyazlı hisse kalkmalı Sonra açığa satış ve kredili işlem kaldırılmalı.

 • Reis doğan06 Şubat 2020 21:19

  Açığa satış kaldır kiredili işlemi kaldır herkes parası kadar alım satım yapsın borsa kumarhane ye dönmüş açığa satış yapan hisselere baskı yapar kiredili işlem yapan gerçi riskli ama pastayı onlar yiyor SPK güzel işler yapmaya başladı şükür küçük yatırımcı hep silkelendi

 • MELTEM GÜZELBAHAR06 Şubat 2020 20:57

  galip öztürk  rıza ışıklar mecnun çolak vs.vs. düşünsünler.

 • Ümit dünyası06 Şubat 2020 21:10

  Sen hala o hisselerde para kazanabilme peşinde misin :) 

 • Muhtemelen06 Şubat 2020 20:20

  Özel bankalarda varlık fonuna katılacak galiba.

 • kemal06 Şubat 2020 17:17

  borsayla ilgili değil o

 • Mehmet06 Şubat 2020 17:14

  Açığa satış yasağı gelsin. Ky korunsun sadece bankalar degil