E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaMakro EkonomiBütçede en büyük pay eğitime ayrıldı---

Bütçede en büyük pay eğitime ayrıldı

Bütçede en büyük pay eğitime ayrıldı
18 Ekim 2020 - 09:15 www.borsagundem.com

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrasında hazırlanan 3'üncü bütçe olan 2021 yılı bütçesinde en büyük pay eğitime ayırıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti hükümetlerinin 19’uncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne  geçiş sonrası ise hazırlanan 3’üncü bütçe olan 2021 yılı bütçesi, bu yıl ilk kez  Program Bütçe esaslarına göre hazırlandı. Merkezi Yönetim Bütçesindeki ödenekler,  68 program arasında dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan teklifle, 2021 yılı Merkezi  Yönetim Bütçesi bu yıl program bütçe sistemine göre uygulamaya konulacak. Program  bütçe ile kamu idarelerinin bütçelerinin yasama süreçlerinde ve kamuoyu nezdinde  amaç ve sonuçlarının anlaşılırlığının güçlendirilmesi ve dolayısıyla  şeffaflığının ve hesap verebilirliğinin daha da artırılması hedefleniyor.

Teklifte 2021 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira,  faiz hariç giderler 1 trilyon 166,6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1  milyar lira, vergi gelirleri 922,7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira  olarak öngörüldü.

2021 yılında vergi gelirlerinin alt kalemleri ise şu şekilde tahmin  edildi: “Gelir vergisi 195,3 milyar lira, kurumlar vergisi 105,2 milyar lira,  özel tüketim vergisi 213,7 milyar lira, dahilde alınan KDV 70,6 milyar lira,  ithalatta alınan KDV 194,9 milyar lira, motorlu taşıtlar vergisi 18,5 milyar  lira, BSMV 28,5 milyar lira, damga vergisi 23,8 milyar lira, harçlar 34,4 milyar  lira, diğer vergiler 37,9 milyar lira.”

Vergi dışı gelirlerin ise 178,4 milyar lira olması öngörüldü

Teklifle, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 223,5  milyar lira, özel bütçeli idarelere 119,9 milyar lira, düzenleyici ve denetleyici  kurumlara da 2,7 milyar lira ödenek veriliyor.

2021 bütçesinde personel giderlerine 326,6 milyar lira, sosyal  güvenlik prim ödemelerine 54,5 milyar lira, kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve  hizmet alım giderlerine 89,1 milyar lira, cari transferlere 536 milyar lira,  sermaye giderlerine 103,7 milyar lira, sermaye transferlerine 8,8 milyar lira,  borç verme giderlerine 38 milyar lira, yedek ödeneklere 9,9 milyar lira, faiz  giderlerine de 179,5 milyar lira ayrılıyor.

Bütçeden yerel yönetimlere ayrılan kaynak, 114 milyar lira seviyesine  ulaştı. Mahalli idarelere genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay kapsamında  106,9 milyar lira, sokak aydınlatma desteği kapsamında 2,7 milyar lira, köylerin  altyapısının desteklenmesi için oluşturulan KÖYDES projesi kapsamında 1,6 milyar  lira, belediyelerin su ve kanalizasyon altyapılarını güçlendirmek için  oluşturulan SUKAP projesi kapsamında 897 milyon lira ayrıldı.

Bütçede en büyük pay eğitime

Bütçedeki program yapısı incelendiğinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile  eğitim hizmeti veren diğer kurum ve kuruluşlara 2021 yılında 19,1 milyar lirası  yatırım olmak üzere toplamda 211,4 milyar lira kaynak ayrıldı.

Bu kapsamda; Yükseköğretim Programına 52,2 milyar lira, Ortaöğretim  Programına 43 milyar lira, Temel Eğitim Programına 82,2 milyar lira, Engellilerin  Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim Programı içinde yer alan Engelli  Eğitimine 4,8 milyar lira, Hayat Boyu Öğrenme Programına 3 milyar lira,  Uluslararası Eğitim İşbirlikleri ve Yurtdışı Eğitim Programına 1,9 milyar lira  ayrıldı.

Eğitime ayrılan kaynakta Milli Eğitim Bakanlığının yatırım  ödeneğindeki artış dikkati çekti. 2020 yılı bütçesinde söz konusu Bakanlığın  yatırım ödeneği 5,8 milyar lira iken, bu rakam yüzde 94 artışla 11,3 milyar  liraya çıkarıldı.

Böylece, 2021 yılı bütçesinde en büyük pay eğitim hizmetlerine ve bu  hizmetleri yürüten kuruluşlara ayrılmış oldu.

Sağlık yatırımlarına hız verildi

2020 yılı bütçesinde, sağlık sektörü yatırımlarına 11,6 milyar lira  kaynak ayrılmışken, bu rakamın 2021 yılı bütçesinde 20,1 milyar liraya yükseldiği  görüldü. Söz konusu rakamın 18,5 milyar lirasının Sağlık Bakanlığı, 1,6 milyar  lirasının ise üniversiteler için ayrılması öngörülüyor.

Tarımda sulama ve içme suyu yatırımları için ayrılan kaynak 2 kattan  fazla arttı

Bütçeden tarıma ayrılan kaynakta, 2020 yılı bütçesine göre 9 milyar  lira seviyesinde artış olduğu gözlendi. Böylece, teklifle önümüzdeki yılın  bütçesinde tarıma 42,4 milyar lira ayrılması öngörüldü.

Bu kapsamda, tarımsal destek programları için 22 milyar lira, tarım  sektörü yatırımları için 12,1 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale  alımları, tarımsal KİT’lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 8,3 milyar  lira kaynak ayrıldı.

Tarım alanında en büyük yatırımcı kuruluş olan Devlet Su İşleri Genel  Müdürlüğü tarafından yürütülen sulama yatırımlarındaki artış da dikkati çekti.  DSİ’ye 2020 yılında yatırımlar için ayrılan toplam kaynak 6,3 milyar lira  düzeyindeyken, 2021 yılında bu rakam 15,1 milyar liraya ulaştı.

Yatırım bütçesinde büyük artış

2021 yılı bütçe teklifinde, 2020 yılına göre en fazla ödenek artışı  yatırım projeleri için sağlandı. Bu çerçevede, 2020 yılında 56,6 milyar lira olan  sermaye gideri ödenekleri, yüzde 83 oranında artarak (47,1 milyar lira artışla)  103,7 milyar liraya ulaştı.    Söz konusu rakam 2020 yılı bütçesi ile karşılaştırıldığında, oransal  olarak tarımdaki artış yüzde 147, eğitimdeki artış yüzde 83, ulaştırmadaki artış  yüzde 82, sağlıktaki artış yüzde 72 oldu.

Büyük yatırımcı kuruluşlar açısından bakıldığında ise yatırım ödeneği  bir önceki yıla göre oransal olarak en fazla artış gösteren kurum yüzde 139 ile  DSİ, yüzde 94 ile Milli Eğitim Bakanlığı ve yüzde 84 ile Karayolları Genel  Müdürlüğü oldu.

OSB ve KSS’lerin altyapısı için ayrılan kaynak 5,5 kat artı

Teklifte, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri’ne  (KSS) ayrılan yatırım ödeneğindeki artış da dikkati çekti. 2020 yılında OSB ve  KSS yatırımlarına 204 milyon lira kaynak ayrılmışken, 2021 yılında bu rakamın 1  milyar 124 milyon liraya ulaştığı görüldü.

Reel sektör desteklerinde önemli artış

Özel sektörün üretken yatırımlarının ve istihdamın desteklenmesi  stratejisi kapsamında sosyal güvenlik işveren prim destekleri için 27,7 milyar  lira, tarımsal kredi faiz destekleri için 5,5 milyar lira, hazine destekli  kefaletler için 5,5 milyar lira, ihracat destekleri için 4,1 milyar lira,  esnafların finansmana erişimi için 3,8 milyar lira ayrıldı.

TÜBİTAK’ın Ar-Ge destek bütçesi 2 katına çıktı

TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge destek programı TARAL için 2020  yılında 1 milyar 63 milyon lira ödenek ayrılmışken, 2021 yılı bütçe teklifinde bu  rakamın 2 milyar 163 milyon liraya ulaştığı görüldü.

Ayrıca, program bütçe sınıflandırmasına göre bakıldığında da  araştırma, geliştirme ve yenilik için ayrılan toplam kaynak 6 milyar 842 milyon  lira oldu.

Şehir endekslerinde öne çıkan hisseler

 

Vatandaşın devlete olan borçları erteleniyor

 

Foreks gelirinden stopaj alınacak

 

 

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (4)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
 • izzet baş18 Ekim 2020 22:46

  Devlet Türk parasında zorluk çekmez. Eflasyona göz yumar basar parayı harcar. Asıl önemli olan dışa yapılan ihracatla dıştan alınan malın birbirini karşılaması. Ben 65 yaşındayım kimler geldi kimler geçti Fakat  bunu yapabile n  veya yapacak babayiğit arıyoruz. Hala şimdiye kadar bulunmadı. Ölmeden bu dengeyi sağlayan  biri gelirse, TÜRK MİLLETİ VE KENDİM ADINA  DUAM O BABAYİĞİT KİŞİYEDİR. Asıl bağımsızlık böyle kazanılır. yoksa leyleğin ömrü kanat çırpmakla geçer.....SAYGILAR....

 • Hoca18 Ekim 2020 11:25

  Para çok ama bereketi yok. Devlet faizle çok içli dışlı, içkiden kumardan fuhuştan alınan vergiler ile yapılan yatırımdan, maaş verilen memurdan hayır gelmez müslümana

 • azmi18 Ekim 2020 22:23

  Güldürdün beni hoca , Allah da seni güldürsün :D  :D  :D 

 • Peojeci18 Ekim 2020 09:40

  Fatih projesi vardı zamanında akıllı tahtalar lap top ve tabletler ne oldu onlar seyyar tayyar gibi patladı gittimi ?