18 Aralık 2014 Perşembe
09:20
BIST 10079.779DJI17.180EUR2,9769
BIST 3098.660DAX9.343USD2,3734
  • VİOP AÇILIŞ

    BORSA İSTANBUL VİOP'DA ENDEKS KONTRATLARI GÜNE YÜZDE 0.62 ARTIŞLA 101.500 PUANDAN BAŞLADI

KONYA ÇİMENTO (KONYA) İstatistikleri

Günlük

Fiyat 0,00
% Fark 0.00
Hacim 0
Adet 0
En Yüksek 0,00
En Düşük 0,00
Tavan 276,00
Taban 225,00
Ağ. Ort. 0,00
Tarih 18.12.2014
Saat 04:00

Haftalık

En Yüksek 267,50
En Düşük 248,00
Önceki Kapanış 264,50

Aylık

En Yüksek 283,50
En Düşük 242,50
Önceki Kapanış 243,50

Yıllık

En Yüksek 292,98
En Düşük 199,28
Önceki Kapanış 267,70

Haberler

04.12.2014 - 14:33
KAP
***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Kararları Tescili )
11.11.2014 - 06:44
Firma
*KONYA ÇİMENTO'NUN 2014 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 48.869.762 TL(ÖNCEKİ 23.056.272 TL)
10.11.2014 - 17:47
KAP
***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
10.11.2014 - 17:46
KAP
***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu )
10.11.2014 - 17:44
KAP
***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları )
10.11.2014 - 17:44
KAP
***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
10.11.2014 - 17:44
KAP
***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
10.11.2014 - 17:44
KAP
***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
10.11.2014 - 17:44
KAP
***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
15.09.2014 - 14:43
Yorumlar
ANALİZ-Konya Çimento Bilgilendirme Notu(Tekstil Yatırım)
05.09.2014 - 17:28
KAP
***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri )

Şirket Künyesi

Halka Açıklık 33,41
Sermaye 4.873.440
F/K 0,00
Piyasa Değeri 0
Senet Sayısı 4.873.440

Bilanço

2012/12 2013/12 %
Kons
DÖNEN VARLIKLAR 230.584.538 203.954.879 -11,55
Nakit ve Nakit Benzerleri 0 108.699.364
Ticari Alacaklar 56.138.044 56.715.446 1,03
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 1.053.160
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0 55.662.286
Diğer Alacaklar 523.137 742.391 41,91
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0 742.391
Türev Araçlar 0 4.416.081
Stoklar 41.780.700 36.824.700 -11,86
Diğer Dönen Varlıklar 1.089.189 1.702.437 56,30
ARA TOPLAM 0 58.316.806
DURAN VARLIKLAR 179.942.656 177.431.090 -1,40
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 65.939 102.682 55,72
Maddi Duran Varlıklar 175.953.584 173.360.759 -1,47
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.260.464 1.697.618 -24,90
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 1.697.618
Ertelenmiş Vergi Varlığı 257.325 322.308 25,25
Diğer Duran Varlıklar 882.207 1.205.332 36,63
TOPLAM VARLIKLAR 410.527.194 381.385.969 -7,10
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.583.578 58.316.806 43,70
Ticari Borçlar 27.593.519 36.990.864 34,06
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 5.496.808
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0 31.494.056
Diğer Borçlar 1.063.872 69.209 -93,49
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0 69.209
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.255.982 3.361.422 167,63
Kısa Vadeli Karşılıklar 0 3.283.720
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0 3.283.720
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.895.819 6.895.251 138,11
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.707.393 11.184.590 -23,95
Uzun Vadeli Karşılıklar 0 3.334.278
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0 2.643.255
- Borç Karşılıkları 0 691.023
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.899.829 7.781.103 -21,40
Ö Z K A Y N A K L A R 355.236.223 311.884.573 -12,20
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 355.184.876 311.845.582 -12,20
Ödenmiş Sermaye 4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları 0 61.484.151
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0 283.348
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0 283.348
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.122.720 28.280.957 40,54
- Yasal Yedekler 0 24.437.000
- Statü Yedekleri 0 3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 0 181.711.614
Net Dönem Karı/Zararı 37.047.888 35.246.381 -4,86
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0 38.991
TOPLAM KAYNAKLAR 410.527.194 381.385.969 -7,10
Hasılat 0 284.390.086
BRÜT KAR/ZARAR 54.397.317 59.740.973 9,82
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 0 5.049.980
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 0 34.638.896
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0 37.243
Finansman Gelirleri 0 14.027.894
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 46.752.474 43.711.734 -6,50
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0 2.254.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 37.061.857 34.641.433 -6,53
DÖNEM KARI/ZARARI 0 34.641.433
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0 34.641.433
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 14.401
- Ana Ortaklık Payları 0 35.246.380
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0 7
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0 7
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 619.348
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0 619.348
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0 619.348
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 37.061.857 35.260.781 -4,86
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0 35.260.781
Yatırımcı Masası