E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaFaiz neden artmadı sorusunun cevabı TCMB'den geldi---

Faiz neden artmadı sorusunun cevabı TCMB'den geldi

Faiz neden artmadı sorusunun cevabı TCMB'den geldi
28 Ekim 2020 - 14:07 www.borsagundem.com

Merkez Bankası, geçtiğimiz perşembe günü duyurulan faiz kararına ilişkin PPK toplantı raporunu yayımladı.

Merkez Bankası'nın, geçtiğimiz hafta 22 Ekim perşembe günü açıkladığı faiz kararına ilişkin PPK toplantı özeti yayımlandı.

TCMB'nin PPK toplantı özeti şöyle:

"Enflasyon Gelişmeleri

1. Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 0,97 oranında artmış, yıllık enflasyon yatay seyrederek yüzde 11,75 olmuştur. Bu dönemde, temel mal ve gıda gruplarında yıllık enflasyon yükselirken, hizmet ve enerji gruplarında gerilemiştir. Temel mal grubunda, son aylarda belirgin fiyat artışları gerçekleşen dayanıklı mallar öne çıkarken, giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar, mevsimsel ortalamalara kıyasla zayıf bir seyir izlemiştir. Mevsimsellikten arındırılmış veriler hizmet fiyatlarında görece ılımlı bir artışa işaret etmiştir. Bu gelişmeler sonucunda, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları artmış, eğilimleri bir miktar zayıflamakla birlikte yüksek seviyelerini korumuştur.

2. Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu Eylül ayında 1,44 puan artışla yüzde 14,95’e yükselmiştir. Yıllık enflasyon işlenmemiş gıda grubunda 2,11 puan artışla yüzde 17,47’ye ulaşırken, işlenmiş gıda grubunda 0,93 puan artışla yüzde 12,79’a yükselmiştir. İşlenmemiş gıda enflasyonundaki artışta taze meyve ve sebze fiyatları belirleyici olmuştur. İşlenmiş gıda grubunda ise, ekmek ve tahıllar ile katı ve sıvı yağlarda yüksek fiyat artışları dikkat çekmiştir.

3. Enerji fiyatları Eylül ayında yüzde 0,50 oranında artmış, ancak grup yıllık enflasyonu 2,82 puan düşerek yüzde 6,77’ye gerilemiştir. Doğalgaz fiyatlarındaki baz etkisi grup yıllık enflasyonunu aşağıya çeken temel unsur olmuştur. Eylül ayında uluslararası petrol fiyatları bir miktar gerilerken, döviz kurundaki değer kaybı grup enflasyonunda daha olumlu bir görünümü sınırlamıştır. Ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere hanehalkı, sanayi ve ticarethaneler tarafından kullanılan elektrik fiyatları artmıştır.

4. Temel mal fiyatları Eylül ayında yüzde 2,18 oranında artmış, grup yıllık enflasyonu 1,66 puan yükselişle yüzde 11,68 olmuştur. Bu gelişmede, fiyatları yüzde 3,70 oranında artarak, yıllık enflasyonu yüzde 17,38’e ulaşan dayanıklı mallar etkili olmuştur. Döviz kuru geçişkenliğinin yüksek olduğu dayanıklı mallarda, kredi ivmesinin beraberinde getirdiği güçlü talep koşulları da fiyat artışlarında etkili olmuştur. Diğer temel mal grubunda da benzer bir seyir izlenmiş ve fiyatlar yüzde 1,54 oranında artmıştır. Öte yandan, giyim ve ayakkabı fiyatları yatay bir seyir izleyerek grup genelinden ayrışmıştır. Bu dönemde, mevsimsel ortalamalara kıyasla zayıf bir eğilim sergileyen giyim ve ayakkabı grubunda yıllık enflasyon yüzde 6,79’a gerilemiştir.

5. Hizmet fiyatları Eylül ayında yüzde 0,58 oranında artmış, grup yıllık enflasyonu 0,99 puan düşerek yüzde 10,84’e gerilemiştir. Yıllık enflasyon, ulaştırma hizmetleri, lokanta-otel ve kira kalemlerinde gerilerken, haberleşme ve diğer hizmetlerde yükselmiştir. Ulaştırma hizmetleri yıllık enflasyonu belirgin şekilde gerilerken, bu gelişmede baz etkisinin yanı sıra şehirlerarası otobüs ücretlerindeki yüksek düşüş de etkili olmuştur. Öte yandan, döviz kurundaki değer kayıpları diğer hizmet grubunda etkili olmaya devam etmiştir. Eğitim hizmetlerindeki KDV düzenlemesi bu grupta enflasyonu olumlu etkilemiştir.

6. Ekim ayında, kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerindeki yükseliş devam etmiştir. Yıl sonu enflasyon beklentisi 30 baz puan artışla yüzde 11,76’ya, gelecek on iki ay beklentisi ise 38 baz puan artışla yüzde 10,53’e yükselmiştir.

Enflasyonu Etkileyen Unsurlar

7. İktisadi faaliyetteki toparlanma devam etmektedir. Sanayi üretim endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak salgın öncesi seviyesini aşmıştır. Yüksek frekanslı veriler, toparlanmanın Eylül ve Ekim aylarında da sürdüğüne işaret etmektedir. İktisadi faaliyet, finansman koşullarına duyarlı sektörler öncülüğünde geniş bir sektörel yayılımla artışını sürdürürken, turizm ve bağlantılı sektörlerde görece zayıf seyir korunmaktadır.

8. Güçlü kredi ivmesiyle yurt içi talepte gözlenen hızlı toparlanmanın dış denge ve enflasyon görünümüne olumsuz yansımalarını sınırlamak amacıyla Ağustos ayından itibaren likidite yönetimi kapsamında sıkılaştırma adımları atılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir. Önümüzdeki dönemde salgın dönemine özgü destekleyici politikalardaki dengelenmeyle yurt içi talebin hız kesmesi beklenmekle birlikte yıl geneline ilişkin büyüme görünümü önemli ölçüde iyileşmiştir.

9. İhracat, rekabet gücü kazanımlarının ve küresel talepteki toparlanmanın etkisiyle artmaya devam etmektedir. Diğer taraftan, salgın tedbirleri kapsamında uygulanan destekleyici politikaların kademeli olarak geri alınmasıyla ithalatta öngörülen dengelenmenin başladığı görülmektedir. Altın hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüksek seyrini korumaktadır. Kurul, güçlü kredi ivmesine bağlı ilave ithalat talebinin önümüzdeki dönemde zayıflayacağı ve reel kurun dengeleyici etkilerinin daha belirgin hale geleceği değerlendirmesinde bulunmuştur. Bu kapsamda, mal ihracatındaki güçlü toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir. Kurul, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın sürekliliği ve makrofinansal istikrar açısından cari işlemler dengesindeki seyrin önemine dikkat çekmiştir.

10. İktisadi faaliyetteki toparlanma işgücü piyasasına olumlu yansımaktadır. Temmuz döneminde tarım dışı istihdam sektörler genelinde artarken, mevsimsellikten arındırılmış verilerle ikinci çeyrekteki istihdam kaybının henüz yarısının telafi edilebildiği görülmektedir. Bu dönemde, ekonomideki toparlanmaya bağlı olarak işgücüne katılım oranı artış kaydetmiş, işsizlik oranları gerilemiştir. Öncü göstergeler, iktisadi faaliyetteki toparlanmayla yeni iş ilanlarının arttığını ve istihdam imkânlarının iyileşmeye devam ettiğini göstermektedir.

Para Politikası ve Riskler

11. Küresel ekonomide, ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber, salgının yayılımını sürdürmesi nedeniyle toparlanmaya ilişkin belirsizlikler devam etmektedir. Son dönemde Avrupa ülkelerinde salgına bağlı kısıtlamaların artırılması dış talep ve ihracat görünümü üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Salgının ve sağlık önlemlerinin tüketim alışkanlıkları ve genel harcama davranışına olası etkilerine yönelik belirsizlikler devam etmektedir. Normalleşmenin uzun sürmesi veya önümüzdeki dönemde salgında ikinci bir dalga görülmesi durumunda küresel ekonomide işaretleri görülmeye başlanan toparlanma sekteye uğrayabilecek, küresel risk iştahında dalgalanmalar gözlenebilecektir.

12. Zayıf küresel ekonomik aktiviteye paralel olarak ham petrol fiyatları bir önceki PPK döneminden bugüne yatay seyretmiştir. Petrol fiyatlarının bulunduğu seviye salgın öncesi seviyelerinin altındadır. Küresel iktisadi faaliyete dair belirsizlikler başta olmak üzere emtia fiyatlarına ilişkin aşağı yönlü riskler canlılığını korumakta olup, küresel enflasyon oranlarının önümüzdeki dönemde ılımlı bir görünüm sergilemesi beklenmektedir.

13. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürmektedir. Gelişmiş ülkelerde uzun vadeli faiz oranları tarihsel düşük seviyelerdeki seyrini sürdürürken, gerek merkez bankalarının açıklamaları gerekse piyasa beklentileri, düşük faiz ortamının uzun bir süre devam edeceğine işaret etmektedir. Uygulanan politikaların finansal piyasalar, büyüme ve istihdam üzerindeki etkinliği, ülkeler itibarıyla salgının seyri ile politika alanının büyüklüğüne göre farklılaşabilecektir.

14. Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımları bir önceki PPK dönemine kıyasla, iyileşen risk algısına bağlı olarak, artarak devam etmiştir. Ancak Çin hariç tutulduğunda, Ekim ayında borçlanma senedi piyasalarına girişler sınırlı ölçüde devam ederken, hisse senedi piyasalarına yönelik akımlar görece zayıf seyrini korumuştur. Gelişmiş ülkelerde politika faizlerinin düşük seviyelerini koruyacağına dair algının pekişmesi ve olası teşvik paketleri, önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarını olumlu etkileyecek bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Buna karşın, küresel iktisadi faaliyet görünümüne ilişkin belirsizliklerin sürmesi, önümüzdeki dönemde küresel risk iştahı ve gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarının dalgalı seyretmesine neden olabilecektir. Nitekim Türkiye’nin risk primi salgın kaynaklı küresel belirsizliklerin ve ülkeye özgü faktörlerin etkisiyle dalgalı bir seyir izlemektedir. Belirsizliklerin yüksek seyrettiği bu süreçte, salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda Merkez Bankası, salgının Türkiye ekonomisine etkilerini izleyerek elindeki araçları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edecektir.

15. İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte Mayıs ayında başlayan toparlanma, destekleyici politikalar neticesinde güç kazanmıştır. Hızlı kredi genişlemesi, ekonomideki toparlanma sürecine önemli katkı sağlamış ve iktisadi faaliyet salgın öncesi düzeylerini aşmıştır. Kurul, ekonomideki toparlanma ve bunun makro dengelere yansımalarını da gözeterek, salgın dönemine özgü destekleyici makro politika adımlarının Ağustos ayından itibaren kademeli olarak geri alınmasına karar vermiştir. Para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaşma adımlarıyla ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde sağlanan kademeli yükseliş ve kamu bankalarının destekleyici duruşundaki dengelenme, kredi faizlerine hızlı ve güçlü bir şekilde yansımıştır. Tüketici kredisi faizlerindeki artış daha belirgin olurken, son dönemde ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir. Gelinen noktada, büyümenin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde devam etmesi için enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması kritik önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TCMB, enflasyon beklentilerini kontrol altına almak, dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla Ağustos ayından itibaren attığı sıkılaşma adımlarını kademeli olarak güçlendirmiştir.

16. Güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir. Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması amacıyla para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlanmıştır. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte, likidite yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar vermiştir. Finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte kredi büyümesinde gözlenen yavaşlamanın yanı sıra ağırlıklı ortalama fonlama maliyetindeki artış eğiliminin önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi enflasyon görünümünü olumlu etkileyecektir. İlave sıkılaşma adımlarının, fiyatlama davranışları, beklentiler ve enflasyon görünümü üzerindeki etkileri yakından takip edilmeye devam edilecektir.

17. Kurul, dezenflasyon sürecinin yeniden tesis edilmesinin, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

18. Salgın sonrası dönemde uygulanan maliye politikası tedbirleri parasal ve finansal diğer tedbirlerle birlikte salgına bağlı iktisadi risklerin sınırlanarak ekonominin üretim potansiyelinin desteklenmesine ve toparlanmanın başlamasına önemli katkı sağlamıştır. Ekonominin dengelenme sürecinde para, kredi ve maliye politikaları arasında güçlü bir eşgüdümle makro politika bileşiminin enflasyonda düşüşü sağlayacak şekilde belirlenmesi , makrofinansal riskleri sınırlayarak büyümenin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürülebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

19. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

Dolar 'Merkez'le de durmadı

Piyasaların gözü orda: Yılın son Enflasyon Raporu

Enflasyon hedefi yükseldi, borsa sert düştü

 

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (33)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
 • Sinop5701 Kasım 2020 16:43

  Küresel etkiyi hesaba katmadan yapılan hesap doğru olurmu.

 • Tekno papaz 29 Ekim 2020 07:52

  Komşum diyor ki 3 bin liram var dolar 10 olacakmış dolar alayım mı daha çıkacakmış. Alma diyorum 3 bin lira ile yuvarlayıp 400 dolar alsan ne kazancın olacak. Diğer taraftan kuzenim maaşımla dolar mı alsam diyor. Milleti dolara yatırıma yönlendiriyorlar yaptıkları saçmalıklar ile. Bu yükselişle daha çok kaybediyorsunuz diyorum ama herkes cebine giren 300/500 ona bakıyor.

 • KIZILBAŞ MİLLETİNDENİM28 Ekim 2020 23:21

    1 Bulgar Levası eşittir 4,97 Türk Lirası 28 Eki 20:08 UTC · Sorumluluk reddi beyanı 1 Papua Yeni Gine Kinası eşittir 2,36 Türk Lirası 28 Eki 15:47 UTC · Sorumluluk reddi beyanı 1 Tonga Pa’angası eşittir 3,58 Türk Lirası 1 Kuveyt Dinarı eşittir 27,07 Türk Lirası 28 Eki 20:14 UTC 1 Bosna-Hersek Markı eşittir 4,96 Türk Lirası

 • KIZILBAŞ MİLLETİNDENİM28 Ekim 2020 23:17

  1 Bulgar Levası eşittir 4,97 Türk Lirası 28 Eki 20:08 UTC · Sorumluluk reddi beyanı 1 Papua Yeni Gine Kinası eşittir 2,36 Türk Lirası 28 Eki 15:47 UTC · Sorumluluk reddi beyanı 1 Tonga Pa’angası eşittir 3,58 Türk Lirası 1 Kuveyt Dinarı eşittir 27,07 Türk Lirası 28 Eki 20:14 UTC 1 Bosna-Hersek Markı eşittir 4,96 Türk Lirası

 • BORSACI28 Ekim 2020 21:41

  ekenomiyi yönetenler sabrımızı bitirmişdir bundan kötü bir yönetim olamaz hepsi azledilmeli.

 • Okudum28 Ekim 2020 20:25

  Para babaları şunu istiyor.sen faizi % 20 yap biz dolar bozalım 8 TL den nasıl olsa 6 TL den alır yerine koyarız, para babalarnin kârını bir hesaplayın.

 • acacu28 Ekim 2020 23:50

  Ne para babası yahu hayal görüyorsunuz siz. Hane halkının döviz mevduatı 220 milyar dolar olmuş. Tl ve ekonomi yönetimine güven kalmadığından sıradan vatandaş alıyor doları. Tl den çok dolar mevduatı var sıradan vatandaşın. Bir o kadar da yastık altında. Olay tamamen yönetime güvenmeyen halk ile ilgili ne saçmalıyorsun sen hala.

 • Desa28 Ekim 2020 19:53

  Asagıda yer alan yorumumda orta kısma denk gelen yerde " faiz arttırmamanın izahı olamaz " yazacakken sehven tam tersını yazdıgımı farkettım.. gercı yorumun genelınden ne yazmak ıstedıgımı anlamıssınızdır.. saygılarımla

 • Desa28 Ekim 2020 19:43

  Bir ekonomist olarak gunah cıkartılan pardon , acıklanan maddeleri tek tek okudum... kısaca ben sıze acıklayım arkadaslar ; her maddenın içi boş , yapılan acıklamalar yaptıkları hatanın tamamen ıtırafından ıbarettır ,, bır ay oncekı faız arttırımında ekonomi super mıydı.? Ya da bugun ki sartlardan daha mı kotuydu.? Tabı kı bugun ki şartlar daha kotuydu ve hazır persembe gunu doların hararetı dusup 7,76 lara kadar gerılemısken ve borsanın cıkıs trendının onemlı argumanı olan yabancı sermayenın borsaya gırısı baslamısken ,, faız arttırımının izahı olamaz... bunun en onemlı sebebi talımat almamıs olmalarıdır.. su nu unutmayın ki atanarak gelmıs olanların sadece bir kacı cesaretlı olup almıs oldugu egıtımın dıplomanın karsılıgını verebılır... ya da kendılerının veya bırılerının dolar bazında cok ama cok cıddı kazancları yatırımları var.. yanı onların korunması adına ulkeyı atese atmaktan cekınmedıler.. yazıklar olsun dıyecem ama ona bıle degmezsınız...

 • adil28 Ekim 2020 19:26

  bir sayfa dolusu laf kalabalığı hiç bir zaman şikayet edilmeyen yolsuzluk hırsızlıklar tutmayan enflasyon hedefleri  düşük hesaplamalar para basmalar artan işsizlik 286 dolara inmiş askari ücret az kaldı 150 dolara inmesine 1980 yıllarına  geri döneceğiz bize uygun görülen yaşam standardı bu olacak anlaşılan

 • Tuhaf28 Ekim 2020 18:07

  Herkes kızıyor merkez bankasına,Çinli rakabet edemiyorum ABD Apple satmıyorum biri et satmıyorum, yabancılar faizden para kazanamiyorum,.

 • Su28 Ekim 2020 16:59

  Ya hiç alışverişe çıkmıyor mu bunlar.pıyasadan haberlerı yok mu.

 • e28 Ekim 2020 16:40

  Dünyada usd düşüyor. Türkiye de neden yükseliyor ?

 • Can28 Ekim 2020 18:22

  Bunun cevabi aslında basit bence. Türkiye de rekor duzeyde doviz hesaplarında bekleyen 220 milyar dolar olmalı. Bu ultra zenginler dolara sariliyor sanırım. Turk lirasina guvenmek yerine dolar alip Türkiye de ki hesaplarda bekletiyorlar. Yabanci payi fazla değişmiyor son dönemde. Ama dolara sarilanlarin çoğu Bizim insanimiz muhtemelen. Niye dovize sariliyor bu kişiler sormak lazim yada arastirmak lazim

 • demir ceyhan28 Ekim 2020 17:53

  Cevaplanması gereken ciddi bir soru. Nedenlerinden bazılarını biliyorum ama büyük resmi göremiyorum.

 • erkan28 Ekim 2020 16:38

  SEÇİMDE NASIL YOL VERİLİYOR İZLE SEN BEN BUNU AKP YE OY VERMİŞ BİRİ OLARAK YAZIYORUM MERKEZ BANKASININ BAŞINDAKİ ACİLEN İSTİFA ETMELİDİR BİTİRDİ ÜLKEYİ

 • Merkez28 Ekim 2020 17:57

  Merkez bankasının başındaki adam geleli kaç ay olduda bitirdi ülkeyi.?? O bir devlet memuru sadece

 • Bazukaaaa28 Ekim 2020 16:37

  Vur 500 u bitsin bu cile..

 • Kısaca28 Ekim 2020 16:32

  Kısaca üreten kazanacak yatan kazanamıyacak.

 • Desa28 Ekim 2020 16:22

  Turkıye merkez bankası tarıhınde bu kadar becerıksız bır yonetım ve anlayıs olmamıstı... turkıye nın degıl sankı yunanıstanın merkez bankasıymıs gıbı hareket ettınız... doların 3 gunde bu kadar yukselmesının tek sebebı sızın ekonomıden anlamayıp faız arttırımı yapmamıs olmanızdır.

 • Gafa28 Ekim 2020 15:48

  Neden artirmadi mi ne sacma soru o mu karar veriyor ciksin soylesin ama havyari kesilir felan allah korusun

 • Orient Express28 Ekim 2020 15:38

  Sonuç !!!!!!!!!

 • Mehmet28 Ekim 2020 15:35

  Hepsini okuyan oldumu?

 • Vatandas28 Ekim 2020 15:32

  Anladığım faiz artarsa esnaf şirketler batar. Yahu Türkiye'de ki şirketlerin neredeyse tamamı dolar üzerinden hammadde sağlıyor. Adam ürününü %10 karla satıyor ama kurdan yediği zarar %30

 • kanalizasyon borusu28 Ekim 2020 15:31

  başkan dediğin böyle olur. duacınızız.. durmak yok yola devam böyle. senin sayende paramıza para katıyoruz. ekonomi iyiyken de kötüyken de kazanıyoruz çok şükür.

 • Tabiya28 Ekim 2020 15:23

  Birlileri oyle istedi ondan neden olacak

 • Anlayan beri gelsin28 Ekim 2020 15:06

  Bir sürü laf etti ne dedi ne demedi hepten kafa karıştı.

 • Urla28 Ekim 2020 14:56

  Enflasyon tahmini tutmayan çalışanlarını kov da inanalim

 • anamızı aglattınız28 Ekim 2020 14:51

  faizi arttırmadın anamızı aglattın merkez bankası.faiz lobisiymiş.ciğerimize kadar soktular cıkarmıyolar.uyumaya devam

 • Halil28 Ekim 2020 14:46

  Lagaluga yapmayın faizi arttırıp doları durdurun yoksa venezüella gibi olucaz.

 • yorum28 Ekim 2020 14:42

  kimse anlamadı 

 • Yorum28 Ekim 2020 14:35

  Ya sen neyi konuşuyor hangi ülkede Bi kafanı kaldır bak hangi ülkede dolar günde %1~2 yükseliyor Bi cvp ver bu dolara eğilimin sebebi ney Bi düşün insanlar neden dolar euro alır Bi düşün ayrıca halkta para yok e peki bu doları kim alıyor Bi kayıt oluşturun Bi denetleyin parası olmayan nasıl dolar alıyor ülkede kayıtsızlık olursa herkes herşeyi yapar hiç kimse kimliksiz bir işlem yapmamalı bu çipli kimlikler devreye girmeli her şey kayıt altında olmalı o zaman bak bakalım kimse bu işlere cürret ediyorumu tabi halkı veya godamanları bu dolarizasyona iten sebepleride ortadan kaldırmak lazım bu işte merkez bankası ekonomi yönetimi ve hükümetin yanlış politikaları düzeltilmeden olmaz ticaret bakanı canla başla savaşıyor görüyoruz ama ithalat bir türlü azalmıyor niye yanlış devlet politikaları bir birini takip ediyor ticaret bakanı ne yapsın tarımda yapılan ithalata bir bakın

 • Cenk28 Ekim 2020 14:13

  500 puan artırıım para ederse