E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaŞirket Haberleri"7/24 enerji" ÇATES halka açılıyor, Genel Müdür Hamdi Alp anlatıyor---

"7/24 enerji" ÇATES halka açılıyor, Genel Müdür Hamdi Alp anlatıyor

7/24 enerji ÇATES halka açılıyor, Genel Müdür Hamdi Alp anlatıyor
29 Kasım 2023 - 07:55 borsagundem.com

Cumhuriyet’in önemli, sanayinin köklü şirketi Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES) halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 30 Kasım – 1 Aralık. ÇATES Genel Müdürü Hamdi Alp ile şirketini, enerjiyi ve borsaya gelişi konuşuyoruz.

VOLKAN KARSAN – BORSAGUNDEM.COM / KAZANDIRAN SOHBETLER

Enerji konusu dünya ve Türkiye ekonomisinin en öncelikli gündemi. Fosil yakıtlar konusu da bu gündemin önemli maddelerinden biri. Zonguldak’ta milli kaynaklarla elektrik üretimi faaliyetlerini sürdüren Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES) BİST’te halka arz oluyor. 30 Kasım – 1 Aralık talep toplama tarihleri öncesi ÇATES Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hamdi Alp ile enerji konularını konuştuk…

“ÇATES, YERLİ VE MİLLİ KAYNAKLARLA 7 GÜN 24 SAAT BOYUNCA ÜRETİM YAPABİLME AVANTAJINA SAHİP”

- Sayın Alp, milli kaynaklarla ve Zonguldak’ta elektrik üretiminin özel önemini bize anlatmanız mümkün mü?

- ÇATES, Zonguldak’taki konumuyla, Türkiye’deki en zengin kömür rezervlerinin olduğu lokasyonda bulunuyor. Lojistik anlamda bu önemli konum, ülkemizin en zengin rezervlerine olan yakınlığı çok önemli avantajlar sağlıyor. ÇATES, bir baz yük santrali olarak hiçbir doğa olayına bağlı kalmaksızın, siyasi-ekonomik durumdan etkilenmeden yerli ve milli kaynaklarla 7 gün 24 saat boyunca üretim yapabilme avantajına sahip.

En büyük gücümüzü, yatırımlarımızı tamamlamış olmak ve yüzde 100 yerli hammadde kullanmak oluşturuyor. İthal kömürün temini başka kıtalardan sağlanırken, bizde hammadde TTK’dan direkt konveyör bantlardan santralimize taşınıyor. Bu da ciddi bir finansal avantaj sağlıyor.

Yerli kaynaklarla üretim, ülkemizin cari açığının kapanması adına çok önemli bir katkı sağlıyor. Biz tüm kaynaklarının değerlendirilmesinin ülkelerin gelişmesinde büyük önem teşkil ettiğinin bilinciyle hem enerji üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamayı hem de çevre duyarlılığını her daim gözetmeyi kendimize ödev olarak alıyoruz. Baz yük santrali grubundaki termik santraller, yüksek emre amadelik ile çalışabiliyor. Bu santrallerin kesintisiz ve verimli şekilde çalışarak yerli kömürle enerji üretmesi enerji arz güvenliğimize çok büyük katkı sağlıyor, cari açığı engelliyor ve tabii ki istihdama katkı sağlıyor. Elektrik arz güvenliği için bu santrallerin işletilmesinin devamlılığının sağlanması gerekiyor.

“ÇATES, YERLİ ÜRETİMLE ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAMANIN YANI SIRA BÖLGESEL EKONOMİYE DE KATKI SAĞLIYORUZ”

- Çatalağzı Termik Santrali’nin geçmişi yarım asırdan daha öncesine dayanıyor. Bu santralin kapasitesini ve Türk sanayi açısından önemini bize açıklar mısınız?

- ÇATES, Cumhuriyet dönemindeki köklü geçmişiyle, sanayi tarihinde önemli bir yere sahip. 1948 yılında faaliyete geçen ÇATES, o günden bu yana yerli kömür yakımıyla ülkemize kesintisiz enerji sağlayan öncü bir şirket olma misyonunu üstlenmiştir.

Ağır sanayide kullanılamayan taş kömürünü enerji üretiminde değerlendirmek amacıyla kurulan ÇATES ile, yerli üretimle enerji ihtiyacını karşılamanın yanı sıra bölgesel ekonomiye de katkı sağlıyoruz.

İki ünitemizle toplamda 314,68 megawatt kurulu güce sahibiz ve yıllık üretim kapasitemiz 2 bin 286 GWh (gigawattsaat)’dir. ÇATES olarak, geçmişten bugüne taşıdığımız tecrübe ve birikimle, Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz.

Şirket olarak halka arz kararımız, gelecekteki büyüme potansiyelimiz ve sektörümüze kazandıracağımız yeni projelere olan inancımızı yansıtmakta. Uzun vadeli stratejik planlarımız doğrultusunda; teknolojik yeteneklerimiz, deneyimli uzman ekibimiz ve güçlü finansal temelimiz ile büyük projelere adım atmayı ve sektörümüzde liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz.

“SANTRALİN VERİMLİLİĞİNİ YÜKSEK TUTMAK ADINA DÜZENLİ YATIRIMLAR YAPIYORUZ, HALKA ARZDAN ELDE EDİLECEK GELİR, ÇATES’İN ÖZ KAYNAKLARI İLE SERMAYE GÜCÜNÜN ARTIRILMASI KAPSAMINDA KULLANILACAK”

- İnfo Yatırım liderliğinde yapılan bu halka arzın detayları hakkında bilgi verebilir misiniz?

- Çatalağzı Termik Enerji Santrali’nin (ÇATES), halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,9 milyar TL olacak. ÇATES’in halka arz sürecine liderlik edecek kurum İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“İnfo Yatırım”) olarak belirlenirken; talep toplama 57,15 TL fiyatla gerçekleştirilecek.

140.405.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin, 24.795.000 TL artırılarak 165.200.000 TL’ye çıkarılması ile; 8.255.000 adet payın da ortak satışı yoluyla olmak üzere toplamda 33.050.000 adet pay halka arz edilecek. Halka açıklık oranımız yüzde 20.01; halka arzda eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

İnfo Yatırım’ın liderliğinde kurulan konsorsiyuma yurt içinde 36 aracı kurum iştirak edecek.

Şirket olarak halka arz kararımız, gelecekteki büyüme potansiyelimiz ve sektörümüze kazandıracağımız yeni projelere olan inancımızı yansıtmakta. Uzun vadeli stratejik planlarımız doğrultusunda; teknolojik yeteneklerimiz, deneyimli uzman ekibimiz ve güçlü finansal temelimiz ile büyük projelere adım atmayı ve sektörümüzde liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz. Santralin verimliliğini yüksek tutmak adına düzenli yatırımlar yapıyoruz. Halka arzdan elde edilecek gelir, ÇATES’in öz kaynakları ile sermaye gücünün artırılması kapsamında kullanılacak.

“GELECEKTEKİ ÇEVRESEL DÜZENLEMELERİ VE YASAL DEĞİŞİKLİKLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR, İŞ STRATEJİLERİMİZİ BU DEĞİŞİKLİKLERE UYUM SAĞLAMAK AMACIYLA GÜNCELLİYORUZ”

- Kuruluşunuzun sürdürebilirlik ve çevre konularında da önemli adımları var. Su tasarrufu ve sıfır atık konusunda planlanan adımları anlatmanız mümkün mü?

- Biz ÇATES olarak hem AB standartlarına getirilen çevre mevzuatlarına uygun çalışıyoruz hem de tüm değerlerimizi daha iyi nasıl iyileştirebiliriz konusunda ilgili AR-GE çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şirket olarak, çevresel etkileri azaltma ve enerji üretimini daha çevreci hale getirme konularında çalışmalarımızı geliştiriyoruz. Ayrıca, gelecekteki çevresel düzenlemeleri ve yasal değişiklikleri yakından takip ediyor, iş stratejilerimizi bu değişikliklere uyum sağlamak amacıyla güncelliyoruz. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Ayrıca, doğal kaynakların korunması amacıyla soğutma suyu olarak kullanılan deniz suyu kullanımını ve doğal kaynak tüketimini azaltmayı hedefliyoruz. Bu amaçla, atık suların arıtılması ve yeniden kullanılması için gerekli tüm izinleri aldık. Arıtma tesisinin devreye girmesiyle yıllık 876 bin metreküp deniz suyu kullanımının azaltılması planlanmaktadır. Bu miktar, yaklaşık olarak 29 bin200 kişinin yıllık su tüketimine denk gelmektedir. Santralimizde bulunan endüstriyel ve evsel biyolojik atık su arıtma tesisleri, su kaynaklarının korunması, sıhhi içme ve kullanma suyunun her birey için erişilebilirliği ve sucul yaşamın sürdürülebilirliği odaklı yasal gereksinimleri karşılamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Uygunluk yükümlülükleri, ilgili mevzuata tam olarak uymak için titizlikle yerine getirilmektedir. Ayrıca, su yönetimi konusu uluslararası standartlara uygun bir şekilde ele alınmaktadır. 2022 yılında, su ayak izi hesaplamaları, ISO 14046 Standardı ve The Water Footprint Assessment Manual metoduna uygun olarak tamamlanmış ve doğrulanmıştır.

Doğal kaynakların korunması amacıyla soğutma suyu olarak kullanılan deniz suyu kullanımını ve doğal kaynak tüketimini azaltmayı hedefliyoruz. Bu amaçla, atık suların arıtılması ve yeniden kullanılması için gerekli tüm izinleri aldık. Arıtma tesisinin devreye girmesiyle yıllık 876 bin metreküp deniz suyu kullanımının azaltılması planlanmaktadır. Bu miktar, yaklaşık olarak 29 bin200 kişinin yıllık su tüketimine denk gelmektedir.

- Hibrit santraller konusundaki mevzuat değişiklikleri sonrası, ÇATES’in kapasite ve verimlilik artırımı konusunda yeni projeler söz konusu mu?

- Gelecekte sürdürülebilir enerji çözümlerine odaklanarak, güneş, rüzgâr ve off shore alanlarında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Amacımız mevzuatın önümüzü açtığı oranda bu alanlarda da yatırım yapmak. Bölgenin enerji havzası niteliğini daha da artırmada rolümüz olacağına inanıyoruz.

“ARTAN ENERJİ FİYATLARI HER NE KADAR ENDİŞE YARATIYOR OLSA DA BU NOKTADA TÜRKİYE’NİN KENDİ ENERJİSİNİ KENDİ ÜRETMESİ KONUSUNDA ATTIĞI ADIMLAR KARŞILIK BULDU”

- Enerji sektörü genelinde ve ÇATES özelinde eklemek istediğiniz bilgiler var mı?

- 2021’de Avrupa ülkelerinde yaşanan doğal gaz arzındaki sıkıntılar ve sonrasında rekor kıran doğal gaz fiyatları enerji arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu yeniden hatırlatırken, Ukrayna ve Rusya savaşıyla birlikte yüksek petrol fiyatları, enerji arz güvenliğini bambaşka bir seviyeye taşıdı. Artan enerji fiyatları her ne kadar endişe yaratıyor olsa da bu noktada Türkiye’nin kendi enerjisini kendi üretmesi konusunda attığı adımların da karşılık bulduğunu söylemek mümkün. Elektrik üretiminde ithale dayalı kaynak payı 2019 yılında yüzde 38 civarında iken, 2021 yılında bu oran yüzde 50’ye yaklaştı. Öte yandan ithal kömür ile tamamına yakını ithal edilen doğal gazda yaşanan sert fiyat artışlarının yol açtığı sıkıntılar da şu anda sektörümüzün karşı karşıya kaldığı sorunların başında geliyor. Böylesi bir durum yerli kömürü vazgeçilmez kılıyor. Yerli kömür termik santrallerinin ülkemiz elektrik üretimine katkı oranının azalması; ithalatı artırarak cari açığa olumsuz etki yaparken istihdamı da negatif etkileyecektir.

40 yıllık sanatçı Özden Özgürdal ile tiyatroyu konuştuk

Prof. Dr. Nurullah Gür’le 100 yıllık yolculuk... Türk ekonomisinin Aşil topuğu cari açık mı?

35 milyar dolarlık ihracatın can damarı KYS'cilerden kritik çağrı

Bu yıl zeytinyağı fiyatları ne olacak?

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (3)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • uçbeyi29 Kasım 2023 19:14

    Halka arzlar bu şekilde eşit dağıtım olmalı. Kurumlara avantaj sağlanmamalı. 

  • azmi29 Kasım 2023 16:04

    Termik santraller kömürle çalışır benim bildiğim. Akbelen Ormanları da kömür için kesilmişti. Hava kirletir , elde edilen kömürü yıkamak için tonlarca su gerekir. Su ihtiyacı varken kömür çıkarıp yıkamak nedir ?

  • uçbeyi29 Kasım 2023 19:13

    suyu geri dönüştüreceklerini söylüyor.