Ana SayfaYazarlarEkrem ÖncüMaliyeci gözüyle

Yeniden yapılandırma kanunu, kimler faydalanacak, kimler dikkat etmeli

30 Mayıs 2017, 11:40 - -

7020 sayılı Kanun 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Kanun ile 31.3.2017 tarihinden önceki dönemlere ilişkin borçların yapılandırılmasına imkan tanınmış oldu. 7020 sayılı Kanun da 6736 sayılı Kanun gibi bir yapılandırma kanunudur. Ancak 6736 sayılı Kanun kasa/stok affı, matrah artırımı gibi düzenlemeleri de kapsayan daha geniş kapsamlı bir kanundu. 7020 sayılı Kanun ise bir yapılandırma kanunudur.

YENİ YAPILANDIRMA KANUNU HANGİ BORÇLARI KAPSAMAKTADIR?

1) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;

a) 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarından (gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2017 yılında ödenmesi gereken geçici vergi ile 2017 yılında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksitleri hariç),

b) 2017 yılına ilişkin olarak 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarından (2017 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),

c) 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarından,

2) 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce, Askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun,  Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezalarından,

3) Bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentleri dışında kalan, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan amme alacakları dâhil olmak üzere asli ve fer’i amme alacaklarından (adli ve idari para cezaları ile Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı, Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi, Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı, Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilât, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu, Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları hariç),

4) 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacaklarından,

5) Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihi veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan,

6) İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacaklarından (idari para cezaları ve 3213 sayılı Kanuna istinaden alınan özel idare payı hariç),

7) Belediyelere yapılması gereken ödemelerden,

8) 7020 sayılı Kanunda belirtilen diğer alacaklardan,

kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımı tarihi olan 27.05.2017 tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar (bu maddede vadeye ilişkin belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla) hakkında uygulanır.

BAŞVURU VE ÖDEME TARİHLERİ NASILDIR?

Başvuru için son ödeme tarihi 30.06.2017 tarihidir. İlk taksiti son ödeme tarihi 31.07.2017 tarihidir. SGK’na yapılacak ödemelerde ilk taksit için son ödeme tarihi 31.08.2017 tarihidir. Kanun iki ayda bir ödemeli 18 taksitte ödeme imkanı getirmektedir. Buna göre, ilk taksit 31.07.2017 olduğuna göre ikinci taksit 30.09.2017 tarihi olacaktır. SGK kapsamındaki ödemelerde ise 31.10.2017 tarihi olacaktır.

Peşin ödemelerde faiz yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır.

YAPLANDIRMA KANUNUNDAN FAYDALANMA ŞARTLARI HANGİ DURUMDA KAYBEDİLİR?

Borcun yapılandırılıp ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi şarttır. İzleyen taksitlerin ödenmesinde ise, bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, yapılandırma şartları ihlal edilmiş olacaktır.

DAHA ÖNCE BORÇLARINI YAPILANDIRANLAR DİKKAT!

6111, 6552 ve 6736 sayılı Kanunlar kapsamında borçlarını yapılandıranların borçları 7020 sayılı bu yeni Kanun kapsamına girmemektedir. Bu nedenle örneğin 6736 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıranlar yapılandırdıkları borçlarının ilk iki taksitlerini 31.05.2017 tarihine kadar ödemek zorundadırlar. Aksi türlü yapılandırma haklarını kaybedecekler ve 7020 sayılı Kanundan da yararlanamayacaklardır.

7020 sayılı yeni yapılandırma kanunu 31.03.2017 tarihine kadar olan borçları kapsamaktadır. Ancak örneğin 6736 sayılı Kanun kapsamında 30.06.2016 tarihine kadar olan borçlar yapılandırılmış ise bu kanun sadece 01.07.2016 ile 31.03.2017 tarihleri arasındaki borçları kapsamış olacaktır. 6736 sayılı Kanundan faydalanılmamış olması durumunda bu kanun 31.03.2017 tarihine kadar olan tüm borçları kapsayacaktır.

Sonuç olarak 6736 sayılı Kanun kapsamında 30.06.2016 tarihine kadar olan borçlarını yapılandıranlar ilk iki taksitlerini 31.05.2017 tarihine kadar ödemek zorundadırlar aksi türlü yapılandırma haklarını kaybederler ve yeni yapılandırma kanunundan da faydalanamazlar. 7020 sayılı Kanun kapsamında başvuru için son tarih 30.06.2017 tarihidir ve ilk ödeme de SGK borçları dışındaki borçlar için 31.07.2017 tarihidir. SGK borçları için ise ilk taksiti ödeme süresi 31.08.2017 tarihidir.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)