E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiOtokar’da ihracat büyümesi sürüyor---

Otokar’da ihracat büyümesi sürüyor

Otokar’da ihracat büyümesi sürüyor
27 Ekim 2021 - 12:39 www.borsagundem.com

2021 Ocak-Eylül finansallarını açıklayan Otokar için, İnfo, Vakıf, Yapı Kredi ve İş Yatırım analizleri yayınlandı.

Otokar (#) 2021 yılı 3. Çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirketin bu dönemde net karı 119,9 milyon TL oldu. Borsagundem.com tarafından derlenen kurum analizlerinde finansal sonuçlar ve hisseye etkisi değerlendiriliyor.

Gedik Yatırım analizi şu şekilde:

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/09 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin:

Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %17,1 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %32,9 artışla 814.8 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %52,9 artışla 2.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK'ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %44,6 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %8,2 düşüşle 133,4 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %27,7 artışla 502,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 815 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 734 baz puan düşüşle %16.4 olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 370 baz puan düşüşle %18.8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %58.51 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %18,8 düşüşle 119,9 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %61,4 artışla 516,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net borcu 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %5,1 düşüşle 1.5 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 3Ç21’de 815 mn TL satış geliri (kons: 834 mn TL-Gedik: 760 mn TL), 133 mn TL FAVÖK (kons: 129 mn TL-Gedik: 130 mn TL) ve 120 mn TL net kar (kons: 129 mn TL-Gedik: 120 mn TL) açıklamıştır. Şirketin operasyonel performansı ve net karı beklentilere paralel açıklanmıştır. Ticari araç segmenti (yolcu ve kargo taşımacılığı) satış gelirleri yıllık %31 (çeyreklik: +%14) yükselişle 389 milyon TL olurken, zırhlı araç gelirleri yıllık %31 (çeyreklik: -%50) artışla 256 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Yedek parça segmenti gelirleri ise yıllık %38 (çeyreklik: +%26) büyümeyle 170 milyon TL olarak açıklanmıştır. Şirketin satış gelirlerinin %48’i ticari araç segmenti, %31’i zırhlı araç segmenti ve %21’lik kısmı yedek parça (diğer) segment gelirlerinden oluşmaktadır. Toplam satış gelirlerinin %25’ini oluşturan yurtiçi satış gelirleri yıllık bazda yatay kalarak (çeyreklik: -%31) 201 milyon TL olurken, %75’ini oluşturan ihracat gelirleri yıllık %49 (çeyreklik: -%11) büyümeyle 614 milyon TL olmuştur. Zırhlı araç satışlarındaki düşüşle şirketin brüt kar marjı yıllık 790bp daralmıştır. 3Ç21’de şirketin kesinleşen siparişleri çeyreklik %38 artış, yıllık %9 azalışla 2.053 milyon TL olarak açıklanmıştır. 3Ç21’de şirketin FAVÖK’ü yıllık %8, net karı ise %19 azalış göstermiştir. Net borç ise bu çeyrekte önceki çeyreğe göre %5 düşüşle 1.518 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Genel olarak, önümüzdeki çeyrekte tekrar toparlanmasını beklediğimiz zırhlı araç satışları düşük kalmış ve düşük marjlarla zayıf bir çeyrek geçmiştir. Hisse 2021 yılı beklentilerimize göre 10,3x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Analizin tamamı için tıklayınız... 

İnfo Yatırım analizi şu şekilde:

İhracat Büyümesi Sürüyor

Otokar, 2021 üçüncü çeyreğinde 834 milyon TL beklentilerin hafif altında 814,8 milyon TL net satış açıkladı. Açıklanan net satış tutarı, 2021 yılı 2. çeyreğine göre %17,1 azalış gösterirken, 9 aylık  rakamlara bakıldığında ise satışlar yıldan yıla %52,9 arttı. Geçtiğimiz yılın 9 aylık dönemi ile kıyasladığımızda yurtiçi ciro 470,5 milyon TL’den yaklaşık %85 artışla 870,6 milyon TL’ye yurtdışı ciro ise %41 artışla 1,8 milyar TL’ye yükseldi. 2021 yılı 9 aylık döneminde ihracatın payı toplam ciro içinde %67 olarak gerçekleşti. İhracat çalışmalarını hızlandıran şirket, bir önceki yılın aynı dönemine göre de ihracatını %70 artırdı.

Şirket bu çeyrekte beklentilerin %3,6 üzerinde 133,4 milyon TL FAVÖK açıkladı. Açıklanan FAVÖK 2021 yılı 2. çeyreğine göre %44,6 azalış gösterirken, 2020 yılının ilk 9 ayına göre ise FAVÖK %27,7 artış kaydetti.

Net kar ise 128,9 milyon TL beklentilerin altında 119,9 milyon TL olarak açıklandı. Açıklanan net kar geçen çeyreğe göre %58,5 azalış gösterse de, 2020 yılının ilk 9 aylık dönemine göre net kar %61,4 arttı. Kapasite kullanımının 2020 yılı Ocak – Eylül dönemindeki %12’lik seviyesinden 2021 yılı aynı döneminde %22’ye yükselmesi yıllık bazda net kara olumlu yansıdı.

Açıklanan finansalların hisse üzerinde nötr etki yaratmasını bekliyoruz.

Analizin tamamı için tıklayınız...

Vakıf Yatırım analizi şu şekilde:

(=) Otokar (OTKAR): Otokar, 3Ç21 döneminde beklentimizin (151 mn TL) altında, piyasa öngörülerine (129 mn TL) hafif altında, yıllık %19 gerilemeyle 120 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel performansın beklentimizi aşmasına karşılık operasyonel olmayan giderlerin etkisiyle, net kar tahminimizin altında kaldı. Şirketin satış gelirleri beklentiler paralelinde 3Ç21 döneminde yıllık %33 artışla 815 mn TL’ye ulaştı. Şirketin FAVÖK’ü piyasa tahminlerine paralel %8 daralarak 133 mn TL’ye gerilerken FAVÖK marjı, 7 puan daralarak %16,4 olarak gerçekleşti. 3Ç21 dönemi sonu itibariyle şirketin bakiye sipariş miktarı 2,05 mlr TL (163 mn $ ve 612 mn TL) seviyesindedir.

Yorum: 3Ç21 döneminde şirketin operasyonel ve net karlılık performansı beklentilere yakın gerçekleşti. Şirket hisseleri son bir ayda endeksi %7 yenerken, son üç ayda ise endeksi %13 yenmeyi başardı. Beklentimizin hafif üzerindeki operasyonel performansın ardından Otokar için 294,35 TL seviyesindeki fiyat hedefimizi 307 TL’ye yükseltirken, kısa vadeli Endekse Paralel Getiri ve uzun vadeli TUT önerilerimizi koruyoruz.

Yapı Kredi Yatırım analizi şu şekilde:

Heyecansız bir çeyrek

Otokar 3Ç21 finansallarında 120 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam piyasa beklentisi olan 129 milyon TL’nin ve bizim 134 milyon TL tahminimizin altında gerçekleşti. Net kar yıllık bazda ise geçen yıla göre ise %19 oranında daraldı. VAFÖK bizim beklentilerimizi aşarken net karın tahminlerimizin altında kalmasının ana nedeni diğer faaliyet gelirlerinin beklentilerimizi karşılayamaması oldu.

Satışlar 3Ç21’de 9815 milyon TL olurken yıllık bazda %33 arttı ve bizim (805 milyon TL) ve piyasanın (834 milyon TL) tahminlerine hemen hemen paralel kaldı. Büyümenin altında yatan ana neden TL’deki değer kaybı oldu. 3Ç21’de 1Y21’e göre ise satış büyümesinin momentumunda ciddi bir düşüş gerçekleşti. Bunda da özellikle bu çeyrekte azalan teslimatlar etkili oldu.

VAFÖK marjında geçen yılın görece yüksek bazının ve zayıf zırhlı araç teslimatlarının etkisiyle 3Ç21’de yıllık bazda yaklaşık 9 puanlık bir düşüş bekliyorduk (YKYt: %14,5). Piyasa beklentisi ise %15,4 düzeyindeydi. Gerçekleşen rakam ise zırhlı araç gelirlerinin tahminlerimizden bir miktar daha iyi seyretmesi nedeniyle %16,4 oldu. Böylece 133 milyon TL olan VAFÖK bizim 117 milyon TL olan tahminimizi aştı ama piyasa beklentisine (129 milyon TL) paralel gerçekleşti.

Özellikle net işletme sermayesinde çeyreklik bazda önemli bir değişim olmaması sonrasında şirketin net borcu bir önceki çeyrekteki 1,6 milyar düzeyinden hafif gerileyerek 1,5 milyar TL’ye geldi. Aynı dönemde Net Borç/VAFÖK oranı ise 2,0 seviyesinden 1,9 seviyesine doğru hafif bir gerileme yaşadı.

Beklentilerin altında kalan net karın hisse performansı üzerinde bir miktar olumsuz etki yaratmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra TL’de devam eden değer kaybının etkilerini yansıtmak üzere tahminlerimizi revize ettik ve hisse için hedef fiyatımızı 352,8’den 383,5’e yükselttik ve sınırlı getiri potansiyelinden ötürü önerimizi AL’dan TUT’a indirdik. Önerimizi Temmuz ortasında AL’a çektiğimizden beri OTKAR hissesi piyasaya göre %19 relatif getiri sağladı. 2022 tahminlerimiz 7,7x FD/VAFÖK çarpanını ise OTKAR için adil olarak değerlendiriyoruz.

Analizin tamamı için tıklayınız...

İş Yatırım analizi şu şekilde:

Gerçekleşen ve Tahminler

3Ç21 sonuçları piyasa beklentileriyle uyumlu Otokar 3Ç21’de bizim 105 milyon TL tahminimizin üzerinde ancak piyasanın 129 milyon TL beklentisinin biraz altında yıllık bazda %19, çeyrek bazda %59 düşüşle 120 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Faaliyet karındaki gerileme ile ertelenmiş vergi gelirindeki düşüş 3Ç21 net kar rakamındaki yıllık ve çeyrek bazdaki düşüşün nedenleri olarak öne çıkıyor. Şirket 3Ç21’de beklentilerle uyumlu, yıllık bazda %33 artışla 815 milyon TL net satış gelir elde etti. Şirketin 3Ç21 FAVÖK rakamı piyasanın 129 milyon TL beklentisine yakın, ancak bizim 121 milyon TL beklentimizin biraz üzerinde yıllık bazda %8 düşüşle 133 milyon TL olarak gerçekleşti.

3Ç21’deki %16.4 FAVÖK marjı ise 3Ç20’deki % 23.7’den ve 2Ç21’deki %24.5’in altında kaldı. Otokar’ın 3Ç21 finansal sonuçları genel anlamda piyasa beklentileriyle uyumlu olduğundan sonuçların hisse performansı üzerinde etkisinin olmasını beklemiyoruz.

Son Çeyrekte Öne Çıkanlar

3Ç21 sonuçları piyasa beklentileriyle uyumlu Otokar 3Ç21’de bizim 105 milyon TL tahminimizin üzerinde ancak piyasanın 129 milyon TL beklentisinin biraz altında yıllık bazda %19, çeyrek bazda %59 düşüşle 120 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Faaliyet karındaki gerileme ile ertelenmiş vergi gelirindeki düşüş 3Ç21 net kar rakamındaki yıllık ve çeyrek bazdaki düşüşün nedenleri olarak öne çıkıyor. Şirket 3Ç21’de beklentilerle uyumlu, yıllık bazda %33 artışla 815 milyon TL net satış gelir elde etti. Şirketin 3Ç21 FAVÖK rakamı piyasanın 129 milyon TL beklentisine yakın, ancak bizim 121 milyon TL beklentimizin biraz üzerinde yıllık bazda %8 düşüşle 133 milyon TL olarak gerçekleşti.

3Ç21’deki %16.4 FAVÖK marjı ise 3Ç20’deki % 23.7’den ve 2Ç21’deki %24.5’in altında kaldı. Otokar’ın 3Ç21 finansal sonuçları genel  anlamda piyasa beklentileriyle uyumlu olduğundan sonuçların hisse  performansı üzerinde etkisinin olmasını beklemiyoruz. Ciro büyümesi bu  çeyrekte devam etti Otokar 3Ç21’de İzmir Büyükşehir Belediyesine  otobüs teslimatları ve devam eden döviz bazlı askeri araç  teslimatlarının katkısıyla yıllık bazda %33 ciro büyümesi elde etti.

Şirketin ihracat gelirleri 3Ç21’de yıllık bazda %28 artarken, toplam ciro içindeki payı %65 (3Ç20: % 68) olarak gerçekleşti. Diğer segment (satış sonrası, yedek parça vb) gelirleri 3Ç21’de yıllık bazda %31 büyüme ile en çok katkı saplayan segment oldu. Hem ticari araç hem de savunma aracı segmentleri 3Ç21’de 3Ç20’ye göre %32 gelir artışı  kaydetti. Nispeten yüksek kar marjlı savunma segmenti gelirlerinin payı, 3Ç20’ye benzer şekilde 3Ç21’de %32 olurken, 2Ç21’deki %52’ye kıyasla geriledi.

Marjlarda gerileme Brüt kar marjı yıllık bazda artan emtia fiyatları nedeniyle 7.9 yüzde puan, çeyrek bazda ise yüksek marjlı savunma segmentinin toplam gelirlerdeki payının azalması nedeniyle 7.5 yüzde  puan düşerek 3Ç21’de %32.2’ye geriledi. Faaliyet giderleri/satışlar 3Ç21’de yıllık bazda 0,7 puan düşüşle ancak çeyrek çeyrek puan artışla %19,4 oldu. Sonuç olarak, şirketin FAVÖK marjı 3Ç21’de yıllık bazda 7.3 yüzde puan ve çeyrek bazda 8.2 yüzde puan düşüşle %16.4’e geriledi. Serbest nakit akımlarında düşüş Şirketin net borç pozisyonu 2Ç21 sonundaki 1.60 milyar TL’ye benzer şekilde 3Ç21 sonu itibariyle 1.52 milyar TL olarak gerçekleşti. Serbest nakit akışı, 2Ç21’deki 122 milyon TL’den ve 3Ç20’deki 184mn TL’den büyük ölçüde zayıf faaliyet performansı nedeniyle 3Ç21’de 93 milyon TL’ye geriledi. Otokar, 8×8 ve 4×4 zırhlı araç siparişlerinin yanı sıra otobüs siparişlerinden oluşan bakiye siparişleri 2Ç21 sonundaki 1.49 milyar TL’den 3Ç21-sonunda 2.05 milyar TL’ye yükseldi.

Analizin tamamı için tıklayınız...

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 420,30
En Yüksek: 428,10
En Düşük: 418,10
Değişim -1,34 %
FK: 12,38
PD / DD: 9,26
İşlem Hacmi 42.149.191
Toplam Adet: 99.712
Ağırlıklı Ort.: 422,71
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)