E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiNet kardaki pozitif sürpriz hisse fiyatına olumlu yansıyabilir---

Net kardaki pozitif sürpriz hisse fiyatına olumlu yansıyabilir

Net kardaki pozitif sürpriz hisse fiyatına olumlu yansıyabilir
08 Kasım 2021 - 11:57 www.borsagundem.com

Migros için Deniz Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, İş Yatırım, Şeker Yatırım ve Vakıf Yatırım "al" tavsiyesini, Ak Yatırım ve Oyak Yatırım, "Endekin Üzerinde Getiri" tavsiyesini korudu

BORSAGUNDEM.COM

Migros (#MGROS) 2021 yılı 3. Çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin 2021 yılı 3. Çeyrek net karı 156 milyon TL oldu. Borsagundem.com tarafından derlenen kurum analizlerinde finansal sonuçlar ve hisseye etkisi inceleniyor.

Deniz Yatırım, Migros için 50,42 TL hedef fiyatını ve "al" tavsiyesini korudu

3Ç21 sonuçları beklentilerin üzerinde geldi / olumlu

Migros, 3Ç21’de 9.817 milyon TL gelir (Konsensus: 9.587 milyon TL / Deniz: 9.456 milyon TL ), 908 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 760 milyon TL / Deniz: 721 milyon TL) ve 156 milyon TL net kar (Konsensus: 68 milyon TL / Deniz: 39 milyon TL) açıkladı. Şirket’in 3Ç21 faaliyet karlılığı ve net kar beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Sonuçların hisse performansına olumlu bir etki yapacağını düşünüyoruz.

Migros’un satış gelirleri 3Ç21’de yıllık %29 yükseliş ile 9.817 milyon TL’ye ulaştı. Şirket’in brüt kar rakamındaki %34’lük artışa rağmen net esas faaliyetlerden diğer giderlerdeki yükseliş esas faaliyet karının baskılanmasına sebep oldu. 3Ç21 FAVÖK rakamı yıllık %44 artarak ve 721 milyon TL olan beklentimizin üzerinde 908 milyon TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde, FAVÖK marjı yıllık 90 baz puan artışla %9,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket, 3Ç21’de 259 milyon TL net finansal gider kaydetmesine rağmen giderlerinin çoğunlukla banka kredileri faiz giderlerinden ve kiralama yükümlülükleri faiz giderlerinden kaynaklandığını görüyoruz. Migros, 3Ç20’de net 335 milyon TL kur farkı gideri kaydetmiştir.

Net borç rakamına baktığımızda ise çeyreksel 587 milyon TL’lik bir azalışla 2.738 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Buna ek olarak, 3Ç21’de Net borç / FAVÖK rasyosu 1,0 seviyesindedir. Şirket’in açık döviz pozisyonunun kalmadığını belirtmek gerekiyor.

9A21 döneminde online satışların toplam satışlar içindeki payı tütün ve alkol hariç %14,5 seviyesine ulaşmıştır.

Şirket, 2021 satış beklentisinde yukarı yönlü revizyon yaptı; (i) yaklaşık %23 satış büyümesi (önceki: %18-20) (ii) FAVÖK marjı %8,0-8,5 (iii) 300+ yeni mağaza açılışı (iv) yaklaşık 800 milyon TL yatırım harcaması yapmayı planlamaktadır.

Genel değerlendirme: Döviz kredi borçlarının kapanmasının ve net finansman giderler rakamındaki azalışın karlılık üzerinde olumlu etkilerini görmeye başladığımızı düşünüyoruz. Hızlı mağaza açılışı ve nakit yaratma kapasitesi düşünüldüğünde hissenin önümüzdeki dönemde yatırımcıların ilgisini daha fazla çekeceğini tahmin ediyoruz. MGROS, 12 aylık verilere göre 26,8x F/K ve 3,4x FD/FAVÖK çarpanları ile işlem görmektedir. Hisseyi 12 aylık hedef fiyatımız olan 50.42 TL’yi AL tavsiyesi ile koruyoruz ve temel anlamda beğenmeye devam ediyoruz.

Ak Yatırım, Migros için 50 TL hedef fiyatla "Endeksin Üzerinde Getiri" tavsiyesini korudu

Migros 3Ç21’de 156 milyon TL net kar açıkladı (bizim tahminimiz 70 milyon TL net kar ve piyasa ortalama tahmini 69 milyon TL net kar). Yaşanan sapmanın temel nedeni ise operasyonel performansın beklentilerin üzerinde kalmasından (gerçekleşen FAVÖK; %9,2, beklenti %7,9) kaynaklanmaktadır. Ciro (9,8 milyar TL) yıllık bazda %29 arttı. Brüt kar marjı yıllık 0,8 puan artarak %24,5 olurken, faaliyet giderlerinin ciroya oranı 3Ç21’de %17,7 oldu (3Ç20’da %18,1 idi) ve FAVÖK’ü destekledi. Buna göre, FAVÖK 3Ç21’de 908 milyon TL oldu (piyasa ortalama beklentisi 762 milyon TL). Migros’un net borcu çeyrek bazda %17,6 düşerek 2,7 milyar TL’ye geriledi. Migros yönetimi 2021 yılı ciro hedefini güncelledi; ciro büyümesi %23 (önceki %18-20%; bizim beklentimiz %23), diğer yandan 300 yeni mağaza açılışı ve 800 milyon TL yatırım harcaması hedefini korudu. Migros hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımız 50 TL ve “Endeksin Üzerinde” beklentimizi koruyoruz. Beklentilerin üzerinde gelen net kar ve operasyonel performansın bugün hisseyi olumlu etkileyebilir.

Yapı Kredi Yatırım, Migros için 47 TL hedef fiyatla "al" tavsiyesini korudu

Beklentilerden güçlü sonuçlar AL (önceki TUT)

Piyasa tahminlerinin ötesinde Migros, 3Ç21 finansallarında 156 milyon lira net kar açıkladı. Bizim ve piyasa beklentisinin 2.3x katı gelen net karın gerisinde şirketin cirosunda beklentilerin 3 puan üzerinde yakaladığı yıllık %29’luk ciro artışı ana rolü oynadı. Sonuçların en dikkat çekici yanlarından biri şirketin 13 yılın ardından IFRS-16 kira borçları hariç bakıldığında net nakit pozisyona dönmesidir. Sonuçları olumlu karşılıyoruz ve piyasa tepkisinin de bu yönde olmasını bekliyoruz.

Yıllık %29’luk ciro artışı Migros, 3Ç21’de 9.8 milyar ciro elde etti. Satış alanı metrekaresinin %6 civarında arttığı ve TÜFE’nin %20 civarında seyrettiği bir dönemdeki yıllık %29’luk ciro artışı, (i) büyük metrakareli mağazalardaki güçlü toparlanma (ii) sezonsal mağazalarda artan turizm faaliyetleriyle beraber sağlanan ciro artışları ve (iii) e-ticaret kanalında büyüyen operasyonlar sayesinde elde edildi. Yılın ilk 9 ayı sonunda, e-ticaret kanalından elde edilen gelirler, şirketin toplam sigara ve alkol hariç cirosunun %15 düzeylerine erişti.

Karşılaştırılabilir marjlarda iyileşme Şirketin kira giderleri hariç nakit faaliyet kar marjını (VAFKÖK) %12,3 olarak hesaplıyoruz ki, bu Pandemi sürecinde elde edilen en yüksek oran ve geçen yılın 2.4 puan üzerinde. Yüksek ciro artışının sağladığı faaliyet kaldıracı avantajının devreye girmesi ve e-ticaret yatırımlarının görece iyileşen katkısı operasyonel karlılığı destekledi. Şirketin konsolide nakit faaliyet kar marjı (VAFÖK) ise, varlık satışları sonrası artan kira giderleri nedeniyle VAFKÖK’e nazaran daha düşük bir oranda ama yine yıllık 1.0 puan düzeyinde, iyileşme gösterdi.

Uzun yıllar sonra net nakitte Migros bizim hesaplamalarımıza göre son 1 yılda 2,5 milyar TL serbest nakit yarattı ve varlık satışlarının da etkisiyle, 13 yıllık aranın ardından, IFRS 16 kira borçları hariç tutuldunda net nakit pozisyona geçti. Aynı zamanda EUR borçlarını da kapatan şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 336 milyon lira kur farkı zararı yazarken bu sene sadece 37 milyon kaydetti.

Şirket Yönetimi’nin yıl sonu beklentilerinde güncelleme Migros Yönetimi, yılın tamamı için daha önce %18-20 bandında açıkladığı ciro artış beklentisini %23 olarak güncellerken, VAFÖK marjı (%8-%8.5), yeni mağaza açılışları (asgari 300) ve toplam yatırım harcaması (800 milyon TL) beklentilerinde bir değişikliğe gitmedi. Yinelenen tahminler, yılın son çeyreğinde, geçen yılın yüksek bazına rağmen %25 ciro artışını işaret ediyor.

Özet Görüşümüz

“AL” önerimizi yineliyoruz. Migros için olumlu yatırım görüşümüzü, 47TL hedef fiyat ve AL önerimizi, 3Ç21 sonuçları sonrası yineliyoruz. Şirketin güçlü nakit yaratma potansiyelini, kendi alanındaki hakim konumunu beğeniyoruz. Hisseye yönelik Rekabet Kurumu’nun yüksek cezaları nedeniyle bozulan algıyı makul karşılamakla beraber, bunun orta ve uzun vade için alım fırsatı olabileceğini düşünüyoruz.

Analizin tamamı için tıklayınız...

Oyak Yatırım, Migros hedef fiyatını 46 TL'den 47 TL'ye çekerken, "Endekin Üzerinde Getiri" tavsiyesini korudu

Migros’un operasyonel olarak beklentilerden güçlü gelen finansallarının etkisiyle 3Ç21 net karı 156mn TL ile piyasa net kar beklentisi olan 69mn TL’yi aşmıştır. Makedonya’dan çıkışla düzeltilmiş 2020 finansallarına göre şirket üçüncü çeyrekte yıllık bazda %29 artışla 9.8milyar TL ciro, %44 artışla 908mn TL FAVÖK, ve 156mn TL net kar (3Ç20 net zarar 2mn TL) açıklamıştır. FAVÖK beklentilerin %19 üzerindedir. Kur kaynaklı gelirlerin de katkısıyla net finansal giderlerde azalma söz konusudur. Öte yandan esas faaliyetlerden net giderler altındaki vadeli alım ve vadeli satış faiz gelir gider farkı artan faiz ortamında daha da artmıştır. Şirket, 2021 konsolide satış büyümesi beklentisini %23’e (önceki beklenti %18-20) çekmiş diğer beklentilerini (yeni mağaza açılış hedefi +300/ Yatırım rakamı 800mn TL/ şirket FAVÖK marj beklentisi %8-8.5) korumuştur. Makro revizyonlar, 3Ç21 sonuçları ve son çeyrek net karında baskı yaratmasını öngördüğümüz RK cezası (erken ödeme indirimli 388mn TL) etkisiyle tahminlerimizi revize ettik. Hisse için hisse başına hedef fiyatımızı 46TL’den 47TL’ye çekiyor, Endek Üzeri Getiri tavsiyemizi muhafaza ediyoruz. 2021 FAVÖK beklentimizi %5 yukarı çektik ve ana hatlarıyla cezanın etkisiyle 2021 net kar beklentimizi 367mn TL’den 37mn TL’ye indirdik. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün 16:00’dadır.

Üçüncü çeyrek gelir büyümesi yıllık bazda %29 olarak gerçekleşmiştir. Aşılamanın hızlanması, AVM trafiğinin artması, turizm, sezonsal mağaza performansı ve online kanalın performansı yüksek baza rağmen ciroyu desteklemiştir. Şirketin 3Ç21 sonu mağaza sayısı 2,484, satış alan 1,645bin m2’dir. Yıllık bazda satış alanı %5.8 artmıştır. Supermarket, hipermarket ve Macrocenter’ın satış alanındaki payları sırasıyla %80, %16 ve %3’tür.

FAVÖK marjı %9.2’yle 3Ç20 seviyesinin 97bps üzerindedir: Migros’un brüt marjı yılık bazda 82bps artışla %24.5 olarak açıklanmıştır. Kira, enerji, mekanizasyon ve diğer giderlerdeki ciro artışının üzerinde artışlar satışlardaki artışın üzerinde olsa da toplam faaliyet giderlerindeki artış ciro artışının gerisindedir ve marjları desteklemiştir.

Esas faaliyetlerden gelir/giderler altındaki net vadeli satış faiz gelir vadeli alım faiz gider farkı artan faizlerden ötürü negatif 79mn TL’den 199mn TL’ye çıkmış ve net karda baskı yaratmıştır.

Net finansal giderler yıllık bazda %23 gerilemeyle 259mn TL olmuştur. 3Ç20’deki 100mn TL net kur zararının 3Ç21’de pozitif 5mn TL’ye dönmesi sonuçları desteklemiştir.

Şirketin IFRS16 etkisini içeren net borcu 2.7milyar TL’yle geçen çeyrek ve 3Ç20 sonlarına göre sırasıyla %18 ve %24 düşüş göstermiştir. Net borç/yıllıklandırılmış FAVÖK 1.0x’tir.

İş Yatırım, Migros için "al" tavsiyesini yineledi, hedef fiyat 50,00 TL

MGROS 3Q21 Finansal Sonuçlar:

Net kar güçlü operasyonel karlılıkla beklentileri aştı: Migros 3Ç21 finansallarında 156 milyon TL net kar açıkladı. Net kar güçlü operasyonel sonuçlar sayesinde beklentilerin üzerinde gerçekleşti (İş Yatırım:80mn TL, piyasa 69mn TL). Net kardaki pozitif sürpriz beklenenden güçlü gerçekleşen operayonel marjlardan kaynaklandı. Şirket piyasa beklentilerinin hafif üzerinde 9.82 milyar TL gelir (İş Yatırım:9.62 milyar TL, piyasa: 9.59 milyar TL) ve Piyasa beklentisinin %18 üzerinde 908 milyon TL FAVÖK (İş Yatırım: 768mn TL, konsensus: 762mn TL) açıkladı. Piyasanın güçlü sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

Güçlü büyüme ve iyileşen operasyonel marjlar: Migros, büyük satış alanına sahip mağazalarda güçlü iyileşme, sezonluk mağazaların güçlü performansı ve online operasyonlarda devam eden güçlü satış momentumu sayesinde 3. çeyrekte yıllık bazda %29 artışla 9.82 milyar TL gelir açıkladı. Online satışlar 9A21'de yıllık bazda iki katına çıkarak 3,1 milyar TL'ye ve toplam satışların (tütün ve alkol hariç) %14,5'ine ulaştı. Şirket, 3Ç21'de %44 artışla 908mn TL FAVÖK açıkladı. Konsolide FAVÖK marjı yıllık bazda 100 baz puan iyileşme göstererek %9.2ye ulaştı.

Öngörülerde yukarı yönlü revizyon yapıldı: Şirket yönetimi güçlü 9A21 gerçekleşmelerinin ardından %18-20 olan gelir büyümesi (9A21: %24.2) öngörüsünü yaklaşık %23’e revize ederken %8-8.5 FAVÖK marjı (9A21: %8.7) öngörüsünü korudu. Mağaza açılış öngörüsü ise +300 yeni mağaza (ilk 10 ay: 245 yeni mağaza) ve yatırım harcamaları 800mn TL olarak korundu. Şirket’in yeni gelir büyümesi öngörüsü bizim daha iyimser olan beklentilerimize uygun olması nedeniyle tahminlerimizde doğrudan bir revizyon gerektirmiyor ancak yine de Şirket’in düzenleyeceği telekonferansın ardından değerlememizde ve tahminlerimizde küçük ayarlamalar yapabiliriz.

Borçluluk gerilemeye devam ediyor: Toplam finansal borç, bir önceki çeyrekte 2,85 milyar TL'den 3Ç21 sonunda 2,75 milyar TL'ye geriledi ve 2Ç21 sonunda 379mn TL olan net borç pozisyonu, güçlü operasyonel nakit akışı sayesinde 3Ç21 sonunda 449mn TL net nakit pozisyonuna dönüştü.

AL tavsiyemizi yineliyoruz: 50TL olan mevcut hedef değerimize %39’luk getiri potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi yineliyoruz

Şeker Yatırım, Migros için 51,30 TL hedef fiyatla "al" tavsiyesini korudu

Migros 3Ç21’de piyasa ortalama beklentisinin (68mn TL net kar) ve bizim beklentimizin (68mn TL net kar) üzerinde 156mn TL net kar açıkladı (3Ç20: 2mn TL net zarar). Tahminimizle açıklanan net kar rakamı arasındaki sapmanın; beklentimizin üzerinde gerçekleşen net satış gelirlerindeki artışın olumlu etkisine ve yüksek brüt karlılığa bağlıyoruz.

Satış gelirleri tarafında Şirket; piyasa ortalama beklentisinin (9.587mn TL) ve bizim beklentimizin (9.576mn TL) üzerinde yıllık %29,0’luk artışla 9.817mn TL net satış geliri elde etmiştir (3Ç20: 7.610mn TL). 3Ç21’de, Covid-19 tedbirlerinin kalkmasıyla birlikte büyük fiziki mağazalar ve AVM operasyonlarında iyileşme, yüksek enflasyonun etkisi, yaz sezonunun olumlu etkisiyle turistik noktalardaki mağazaların güçlü performansı ve e-ticaret kanallarının net satışlar üzerindeki pozitif katkısını sürdürmesi ile birlikte Şirket, 3Ç21’de satış gelirlerini yıllık %29,0 oranında artırmıştır. Online satış kanallarda büyümenin devam etmesi, online hizmet veren mağaza sayısında (9A21: 848 adet) gözlemlenen artış ve fiziksel mağazaların başarılı operasyonları ile Şirket, satış gelirlerini 3Ç21’de artırabilmiştir.

Şirket’in FMCG Pazar payı gelişimine bakıldığında; modern FMCG pazarında Şirket 9A21’d %17,1’lik (9A20: %17,2), toplam FMCG pazarında ise %8,9’luk (9A20: %8,7) Pazar payına sahip olmuştur. Ek olarak; Şirket’in net mağaza sayısı 9A20’a göre 211 adet artış göstererek 9A21’de 2.484 adet olmuştur (Ekim 2021: +27 adet yeni mağaza – Ekim 2021: 2.507 adet). Bu gelişmeye paralel olarak Şirket’in satış alanı %5,8’lik yükseliş göstermiş, fiziksel mağazalardaki müşteri trafiğinin olumlu seyretmesi Şirket’in satış performansına olumlu yansımıştır.

Şirket, 3Ç21’de yıllık %44,1’lik yükselişle 908mn TL’lik FAVÖK rakamı elde ederek bizim beklentimiz olan 766mn TL’nin ve piyasa ortalama beklentisi olan 760mn TL’nin üzerinde FAVÖK rakamı açıklamıştır (3Ç20: 630mn TL).  Bunun sonucunda Şirket’in 3Ç21’de elde etmiş olduğu FAVÖK marjı 3Ç20’deki %8,3 seviyesinden %9,2 seviyesine yükselmiştir.

Şirket’in borçluluk tarafına bakıldığında; döviz kredilerinin hem bilanço ağırlığının kalmaması hem de gelir tablosunda ilerleyen dönemlerde kur farkı giderlerinin düşeceğini öngördüğümüzden dolayı bu durumun hisse performansındaki olumsuz baskıyı indirgeyeceğini düşünüyoruz. 2015 yılı sonunda yaklaşık EUR 750mn olan uzun vadeli borçlanmalar Mart 2021 itibariyle 34mn EUR’a kadar gerilemiş, Nisan 2021’de ise Şirket’in brüt döviz borcu kalmamıştır. Yaratılan güçlü nakit akışı sayesinde net borç pozisyonunda önemli ölçüde iyileşme sağlayan Migros’a olan olumlu bakışımızı korumaya devam ediyoruz. Şirket'in 3Ç21 sonunda toplam finansal borcu 2.76mlr TL seviyesine gerilemiştir (3Ç20: 3.81mlr TL). 9A21 sonu itibariyle de Şirket net nakit pozisyonuna geçmeyi başarmıştır (9A21: 449mn TL) (TRFS 16 etkisi hariç Net Nakit/FAVÖK -> 2018: -2.4x – 2019: -1.4x – 2020: -0.4x – 9A20: -0.4x 9A21: 0,4x).

2021 Beklentileri: Şirket, 2021 yılı net satış büyüme beklentisini yukarı yönlü revize ederek %23 (Önceki: %18-%20) olarak güncellemiştir. FAVÖK marjının ise TFRS 16 etkisi dahil %8-%8,5 aralığında gerçekleşmesini beklemektedir. Aynı zamanda Migros 2021 yılı sonunda 300+ yeni mağaza açma hedefini ve 800mn TL’lik yatırım harcaması beklentisini korumuştur. Operasyonel olarak hem satış gelirleri hem de online faaliyetler açısından büyümesini takdir ettiğimiz Migros’un Nisan 2021 itibariyle brüt döviz banka borcunun kalmaması ile birlikte bu durumun ilerleyen dönemlerde finansman giderlerini azaltacağı beklentisiyle net karlılık tarafına getireceği olumlu katkının Şirket için pozitif bir hava yaratacağını düşünüyoruz. Ayrıca Mjet ve özel markalı ürün odağıyla büyüyen Migros beğenimizi kazanmaya devam ediyor.

Analizin tamamı için tıklayınız...

Vakıf Yatırım, Migros için hedef fiyatını 52,40 TL'den 61,00 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "AL" olarak korudu

Net kardaki pozitif sürprizin hisse fiyatına olumlu yansımasını bekliyoruz (+)

Migros, 3Ç21 döneminde beklentimizin (66 mn TL) ve piyasa tahminlerinin (69 mn L) üzerinde, 156 mn TL net kar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı dönemini 1,85 mn TL net zarar ile tamamlamıştı. Normalleşme döneminde müşteri trafiği ve satış performansında gözlenen toparlanma ile birlikte online operasyonların katkısı, şirketin operasyonel ve net karlılığına önemli destek verdi. Finansalların ardından Migros, 2021 sonuna ilişkin satış geliri büyüme öngörüsünü %18-20 aralığından yaklaşık %23 seviyesine güncelledi. Finansalların hisse fiyatına pozitif yansımasını bekliyoruz. Beklentimizin üzerindeki operasyonel sonuçlar ve net borç pozisyonundaki gerileme sonrasında Migros için hisse başı fiyat hedefimizi 52,40 TL seviyesinden 61,00 TL seviyesine güncelliyor, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli AL olan önerilerimizi koruyoruz.

Hem fiziki mağazalar hem de online operasyonların performansı, satış geliri büyümesini desteklenmeye devam etti – Normalleşme döneminde AVM’lerde yer alan mağazalarda dahil olmak üzere büyük mağazaların trafik ve satış performansındaki iyileşmeye, turizm bölgelerinde yer alan mağazaların da destek vermesi ve online operasyonlarının güçlü satış momentumunu koruması, şirketin satış gelirlerinde 3Ç21 döneminde gözlenen yıllık %29 büyümede etkili oldu. Satış gelirleri 3Ç21 döneminde 9,82 mlr TL’ye yükselirken, 9A21 döneminde ise yıllık %24,2 büyüyerek 25,9 mlr TL’ye ulaştı. 9A21 dönemi sonunda mağaza sayısını 2.484’e (9A20: 2.273) yükselten şirketin, satış alanı yıllık %5,8 artışla 1,65 mn metrekareye ulaştı. Online operasyonlarının kapasitesi ve coğrafi yaygınlığının artırılması hedefine yönelik olarak, şirketin online hizmet veren mağaza sayısı 9A21 itibariyle 848’e (9A20: 550) ulaşırken, online satışların toplam satışlar içindeki payı %12 seviyesine (tütün ve alkol hariç %14,5) yükseldi. Finansalların ardından Migros, 2021 sonuna ilişkin konsolide satış geliri büyüme öngörüsünü %18- 20 aralığından yaklaşık %23 seviyesine güncelledi.

Operasyonel karlılıktaki artışla birlikte finansal giderlerdeki gerileme, net kardaki yükselişte etkili oldu – Şirketin 3Ç21’de FAVÖK’ü beklentimiz ve piyasa tahminlerini aşarken, yıllık %44 artışla 908 mn TL’ye ulaştı. Şirketin FAVÖK marjı ise yıllık 1 puan iyileşerek %9,2 seviyesine yükseldi. Operasyonel taraftaki pozitif görünümün yanı sıra 3Ç20 döneminde kaydedilen 335 mn TL’lik net finansal giderin bu çeyrekte 260 mn TL’ye gerilemesi, net kar büyümesini destekledi. 3Ç20 dönemini 1,8 mn TL net zararla tamamlayan Migros, 3Ç21 döneminde ise beklentilerin üzerinde, 156 mn TL net kar açıkladı. 2Ç21 döneminde 3,32 mlr TL’lik net borç pozisyonu ise 3Ç21 döneminde %18 azalarak 2,74 mlr TL’ye, şirketin Net Borç/FAVÖK rasyosu ise 2Ç21 dönemindeki 1,35x seviyesinden 3Ç21’de 1x seviyesine geriledi.

Hedef fiyatımızı 61,00 TL seviyesine yükseltiyoruz – Hem operasyonel hem de net karlılık tarafında beklentilerin üzerinde gelen 3Ç21 finansallarının, hisse performansına pozitif yansımasını bekliyoruz. Operasyonel taraftaki güçlü seyir ve azalan net borçlulukla birlikte, Migros için 52,40 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 61,00 TL’ye yükseltiyoruz. Şirket hisseleri için kısa vadeli “Endeksin üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerilerimizi koruyoruz.

Analizin tamamı için tıklayınız...

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 43,08
En Yüksek: 43,80
En Düşük: 43,00
Değişim 0,56 %
FK: 31,72
PD / DD: 45,74
İşlem Hacmi 64.704.948
Toplam Adet: 1.490.517
Ağırlıklı Ort.: 43,41
YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • Kurt borsacı09 Kasım 2021 08:51

    Migrosu alın ben de tavsiye ediyorum.heheheee

  • Hasan zağlı08 Kasım 2021 23:02

    Tavsiye ediyorsunuzda Peki migrosun 500 milyon para cezasını sizmi ödiyeceksiniz.bütün fonlar mşgrosu aldı şirket ceza yedi hisseleri elinde kaldı.şişirin şişirin kağıdı yukardan verin milletin eline düzen hep küçük yatırımcıyı soyma düzeni.