E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiBeklentileri aşan net kar performansı hisseyi nasıl etkiler?---

Beklentileri aşan net kar performansı hisseyi nasıl etkiler?

Beklentileri aşan net kar performansı hisseyi nasıl etkiler?
27 Ekim 2021 - 14:29 www.borsagundem.com

Akbank için,  Şeker ve Vakıf Yatırım “AL” tavsiyesi verirken, İş ve Yapı Kredi Yatırım olumlu görüş bildiriyor.

Akbank (#AKBNK) 2021 yılı 3. Çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirketin bu dönemde net karı 3,211 milyon TL oldu. Borsagundem.com tarafından derlenen kurum analizlerinde finansal sonuçlar ve hisseye etkisi değerlendiriliyor.

Akbank'tan 9 ayda ekonomiye 400 milyar TL kredi desteği

Şeker Yatırım, Akbank analizi şu şekilde:

Beklentilerin üzerinde güçlü sonuçlar. Hedef fiyat 8,05 TL’den 9,10 TL’ye yükseltildi

Akbank 3Ç21 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde güçlü 3,211 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda kuvvetli %53 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 2,554 milyon TL olan tahminimizin ve 2,772 milyon TL olan piyasa beklentisinin %26 ve %16 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı 7,343 milyon TL olup geçen yıla göre %66 artarak %14,5 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden iyi gelen net faiz gelirleri, ticari zarar ve karşılıklar ile beklentimizden düşük gelen diğer bankacılık gelirleri sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin bir hayli üzerinde gerçekleşmiştir. Efektif vergi oranı 3Ç21'de %23 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kredi mevduat makasında devam eden toparlanma, net ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık bütçe üstü performans, TL kredilerde sektör üstü büyüme ve devam eden pazar payı kazanımları, tüketici kredilerinde bütçe üstü büyüme, 1,37 milyar TL ticari zarar, tahsilatlarda yavaşlama, yeniden sınıflama nedeniyle ikinci grup kredilerin ağırlığında azalma ve üçüncü grup kredi karşılık oranlarında artış çeyreğin ana unsurlarıdır. Banka yönetimi TL fonlama maliyetlerinde önemli ölçüde gerilemeye paralel olarak 4Ç21’de marjlarda iyileşmenin devam etmesini beklemektedir.

3Ç21 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz.

Net faiz marjında 20 baz puan daralma beklentisi için aşağı yönlü risk, TL kredilerde %20 büyüme ve ücret ve komisyon gelirlerinde yüksek %10 büyüme bütçeleri için ise yukarı yönlü risk bulunmaktadır.

2021-2023 net kar beklentilerimizi ortalama %20 yukarı yönlü revize etmemiz sebebiyle 8,05 TL olan hedef fiyatımızı 9,10 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %63 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2021T 2,8x F/K ve 0,4x F/DD çarpanlarıyla ve %15,5 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Marjlarda devam eden toparlanma. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş çekirdek net faiz marjı çeyreksel bazda 37 baz puan artarak %3,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tüfe endeksli tahvil gelirlerindeki artış (%59) marjları olumlu etkilemiştir. Swap fonlama maliyetleri ise swap kullanımının artması ve artan fonlama maliyetleri nedeniyle çeyreksel bazda %28 artmıştır. Kredi-mevduat makası çeyreksel bazda 58 baz puan artmıştır ve yılın son çeyreğinde daha da kuvvetlenmesi beklenmektedir.

Net ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık bütçe üstü performans. 2Ç20’deki zayıf performansın ardından ücret ve komisyon gelirleri çeyreksel bazda %15, yıllık bazda ise kuvvetli %25 artmıştır ve bütçe beklentisinin üzerinde bir performans göstermiştir.

TL kredilerde devam eden pazar payı artışı. Bankanın TL kredileri çeyreksel bazda %10,4 büyüyerek özel bankaların %8,2 çeyreksel büyüme performansının üzerinde kalmıştır. Tüketici kredilerindeki büyüme 2Ç21’deki %7,7 seviyesinden %12 seviyesine yükselmiştir. YP krediler (dolar bazında) çeyreksel bazda %0,3 artış göstermiştir. Toplam 20 milyar TL kredinin ödemesi ertelenmiştir.

TL mevduatlarda güçlü pazar payı kazanımları. TL mevduatlar özel bankaların %10'luk büyüme oranının çok üzerinde %16 artarken, YP tarafı ($ bazında) özel bankaların %2,5'lik büyüme oranına karşın %0,6 oranında arttı. TL mevduat pazar payı 60 baz puan artarak %7,8 seviyesine yükseldi. Bunun sonucunda TL kredi mevduat rasyosu 780 baz puan iyileşerek %144 seviyesine geriledi. Toplam mevduattaki vadesiz mevduat ağırlığı bir önceki çeyreğe göre 66 baz puan azalarak %32,5 seviyesine gerilerken, pazar payı bir önceki çeyreğe göre 10 baz puan azalarak %7,6 seviyesine geriledi.

TGA rasyosunda gerileme, tahsilatlarda yavaşlama. TGA rasyosu, çeyreksel bazda 40 baz puan azalarak %5,8 seviyesine gerilemiştir. (Bütçe: <%6). Tahsilatlar çeyreksel bazda %32 azalmıştır.

İkinci aşama kredilerinin ağırlığında yeniden sınıflandırma sebebiyle gerileme. İkinci aşama krediler portföyünde yer alan bir kredi, önemli ölçüde gerçekleşen kredi geri ödemeleri sebebiyle birinci aşama krediler portföyünde yeniden sınıflandırılmıştır. Bankanın ikinci aşama kredilerinin toplam krediler içindeki ağırlığı çeyreksel bazda 180 baz puan azalarak %10,5 seviyesine gerilemiştir. İkinci aşama beklenen zarar karşılık oranları ise 70 baz puan azalarak %15,3 seviyesine gerilemiştir. Üçüncü aşama beklenen zarar karşılık oranı ise 140 baz puan artarak %66,6 seviyesine yükselmiştir. Yeniden yapılandırılan kredilerin krediler içindeki ağırlığı da 40 baz puan azalarak %8,6 seviyesine ulaşmıştır.

Toplam kredi riski maliyeti (net) 27 baz puan azalarak 52 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir. Kur etkisinden arındırıldığında ise 41 baz puan seviyesindedir ve bütçe beklentisi olan 200 baz puan seviyesinin oldukça altında gerçekleşmiştir.

Güçlü sermaye tabanı. Bankanın ana ve çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu çeyreksel bazda 100 ve 80 baz puan azalarak %21,2 ve %17 seviyelerine gerilemiştir. Bu oran 12,1% minimum sermaye gerekliliğinin oldukça üzerindedir.

Analizin tamamı için tıklayınız...

İş Yatırım, Akbank analizi şu şekilde:

Akbank, yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde TL 3.2 milyar net kar açıkladı. Piyasa ortalama beklentisi olan TL 2,7 milyar ve bizim tahminimiz olan TL 2,8 milyardan daha iyi olarak Akbank, üçüncü çeyrekte TL 3,2 milyar net kar açıkladı.  Sonuçlara bakıldığı zaman bankanın hemen hemen her kalemde beklentilere göre daha başarılı bir performans ortaya koyduğu görülüyor. Üçüncü çeyrekte yıllıklandırılmış olarak %18 öz kaynak karlılığına ulaşan bankanın ilk dokuz ay öz kaynak ortalaması ise %15’e ulaşmış durumda. Gerçekleşmelerin tahminlerimize göre daha iyi oluşmasında ana faktörler artan swap maliyetlerine rağmen swaplara göre düzeltilmiş net faiz gelirinin beklentimize göre %12 daha iyi gerçekleşmesi, ücret ve komisyonların tahminimizin %7 üzerinde oluşu ve çeyrekte ayrılan karşılıkların beklentilerimizin oldukça altında gelmesi olarak gösterilebilir. Kuvvetli gerçekleşen ana faaliyet gelirlerinin yanında karşılık giderlerinin de son derce kontrol altında gözükmesi yakın zamanda yukarı revize ettiğimiz 2021 net kar tahminimizi bir kez daha yukarı yönlü güncellememizi gerektirebilir.

Son Çeyrekte Öne Çıkanlar

Çekirdek spreadler artış eğiliminde, yüksek swap maliyeleri TÜFEX gelirleriyle dengeleniyor.  Swaplara göre düzeltilmiş marjlar bir önceki çeyreğe göre 45 baz puan artarken bunda bankanın TÜFEX menkul kıymet portföy gelirleri için kullandığı %14 enflasyon varsayımını %17’e arttırmasının payı büyük. Buradan bankanın ek olarak TL 1 milyar düzeyinde gelir yazdığını ve swap maliyetlerini dengelediğini görüyoruz. Ayrıca kredi yeniden fiyatlaması nedeniyle TL çekirdek kredi spredlerinde de artış eğilimi sürüyor. Düşük getirili aktiflerin önemli bir kısmının portföyden çıkıp daha yüksek getirli olarak yeniden fiyatlanacağı, TÜFEX gelirlerinin son çeyrekte de artacağı ve fonlama maliyetlerinin ise faiz indirimleriyle daha da düşüş eğilimine gireceği göz önüne alınırsa bundan sonraki çeyreklerde daha iyi bir marj tablosu önümüzde olacaktır. Banka yönetimi 2021 için verdiği 20-30 baz puanlık NIM daralma tahminini 70-80 baz puan daralma olarak ikinci çeyrek sonunda güncellemişti. 

Karşılık giderleri, düşük seyreden takibe atılan krediler ve büyük ölçekli bir kredinin standard kredi sınıfına alınmasıyla düşük seyretti. Bankanın üçüncü çeyrek risk maliyet oranı sadece 4  baz puan olarak gerçekleşerek ilk dokuz ay net risk maliyetini 80 baz puandan 52 baz puana indirdi.  Dönem içinde ikinci grupta takip edilen büyük ölçekli bir kredinin standart kredi olarak sınıflandırılmasıyla TL 300mn civarı bir miktar karşılık serbest bırakılarak gelir kaydedildi. Bu etkiyi çıkarırsak bankanın ilk dokuz ay risk maliyeti 88 baz puan olacaktı. Geçen sene uygulanan agresif karşılık ayrıma politikası, bu seneki takibe atılan kredilerin düşüşü ve artan tahsilatlar bankanın 2021 aktif kalite görünümünü güçlü kılan göstergeler. Banka yine de karşılık oranlarının yüksek seviyede muhafaza edilmesi konusunda titiz yaklaşımını koruyor. Ertelenmiş kredilerin miktarı TL 20 milyar düzeyinde bulunurken bu meblağın çok önemli bir kısmı problemsiz olarak geri ödemelerini yapıyor . 90 gün ve üstü geciken kredilerin toplamı TL 1.6 milyar düzeyinde bulunurken (yönetmeliğe göre takipte gösterilmiyor), bu tutarın tümünün takibe dönüşmesi durumunda bile takip oranı sadece 45 baz puan artıyor.

Bankanın sene başında verdiği takip oranının %6 altında kalması hedefi çok rahat tutturulacak. Ayrıca yine sene başında verilen risk maliyetinin 200 baz puan altında  kalma hedefi ise ilk yarı sonunda 100-150 baz puan aralığına çekilmişti. Üçüncü çeyrekten sonra yönetim bu oranın 2021 sonunda 50-100 baz puan arasında kalmasını bekliyor.

Ücret ve komisyon gelirleri karlılığı desteklemeye devam ediyor. Göreceli olarak özellikle TL tüketici kredi plasmanlarının artışı, yüksek faizler ve kredi dışı alanlardan elde edilen ücret ve komisyonların hızlı yükselişi komisyon gelirlerinin ilk yarıda yıllık olarak %30 artışına neden oldu. Bundan sonraki süreçte faizler düşerek ödeme sistemleri ücret gelirlerini olumsuz etkileyecek olsa da geri kazanılan piyasa payları ile bu açığın rahatlıkla kapatılacağını düşünüyoruz.

Değerleme üzerindeki etki ve görünüm

Akbank 2021 hedefi olan %15 civarı öz kaynak karlılık hedefine varacak, bunun aşılması da mümkün gözüküyor. Sene başında ön görülen fonlama maliyet baskısının gerçekte daha da ağır gelişmesine rağmen özellikle yılın ikinci yarısında marjların, faiz indirimleri ve yüksek enflasyonun TÜFEX gelirlerini öngörülenin çok üzerinde arttırması ile çok hızlı güçleneceği ve bunun yanında karşılık giderlerinin yine tahminlerin çok altında gelişiyor olması bankanın karlılığını çok olumlu desteklemeye devam ediyor. Bu da hedeflenen %15 civarı öz kaynak karlılığına çok kolay ulaşabileceği hatta bunun üzerinde bir performansı da mümkün kılıyor. Yakın zamanda yukarı yönlü revize ettiğimiz 2021 net karını muhtemelen yeniden yukarı yönlü güncelleyeceğiz. Akbank’ın beklentilerden daha iyi gelen net karına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekleriz.

Analizin tamamı için tıklayınız...

Vakıf Yatırım, Akbank analizi şu şekilde:

Beklentileri aşan net kar performansı (+)

Akbank’ın 2021 yılı üçüncü çeyrekte net karı 3,21 mlr TL (y/y:+%110,8, ç/ç:+%52,5) ile beklentimizin %18,1, piyasa tahminlerinin %15,7 üzerinde gerçekleşti. Böylece bankanın 9A21’de net karı yıllık %66,2 artarak 7,34 mlr TL’ye ulaşırken, özkaynak karlılığı %10,2’den %14,0’e çıktı. Beklentilerin üzerinde gelen sonuçların, bugün hisse performansına yansımasının pozitif olacağını öngörüyoruz. 2021 yılsonu net kar tahminimizi revize ettiğimiz Akbank için hedef fiyatımızı 7,56 TL’den 8,20 TL’ye güncelliyoruz, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” tavsiyelerimizi ise koruyoruz.

TL kredi ve mevduat hacminde güçlü büyüme görüldü – 3Ç21’de hem tüketici (+%11) hem de TL ticari krediler (+%11) segmentinde elde ettiği güçlü büyüme ile birlikte bankanın TL kredi hacmi çeyreksel %9,9 ile sektör ortalamasının üzerinde artış kaydetti. 3Ç’de de tüketici kredileri segmentinde pazar payı kazanmaya devam eden bankanın pazar payı kazanımı yılbaşından bu yana 140 bp’a ulaştı. Ayrıca bankanın 3Ç’de toplam menkul kıymet portföyü yeni alımlarla birlikte çeyreksel %9,1 büyürken, TÜFE’ye endeksli menkullerin TL menkuller içerisindeki ağırlığı %63’ten %66’ya çıktı. Öte yandan, bankanın TL mevduat hacmi çeyreksel %16,4 ile oldukça güçlü artış gösterirken, repo fonlaması da bu dönemde %92,9 oranında yükseldi. 3Ç’de bankanın aktif kalitesi göstergelerine bakıldığında ise, kredi hacmindeki artışın etkisi ile takipteki krediler oranı çeyreksel 0,4 puan düşüş göstererek %5,8’e gerilerken, karşılık oranı ise 1,4 puan artarak %66,6’ya çıktı.

Yükselen net faiz marjı ve gerileyen risk maliyeti, karlılığı olumlu etkiledi – 3Ç21 döneminde Akbank’ın swap fonlama giderleri dahil net faiz gelirleri çeyreksel %26,5 artarken, net faiz marjı ise 45 baz puan iyileşme gösterdi. 3Ç’de bankanın swap fonlama giderlerinde çeyreksel %28 yükselişe rağmen, iyileşen kredi - mevduat makası ve enflasyon tahminindeki güncelleme ile birlikte TUFEX gelirlerinin bir önceki çeyreğe göre %59 artması, net faiz marjını olumlu etkiledi. Ayrıca bankanın 3Ç’de komisyon gelirleri çeyreksel %15,0 yükselerek 1,35 mlr TL ile beklentimizin %5 üzerinde gerçekleşti. Diğer yandan, Akbank’ın 3Ç’de karşılık giderleri çeyreksel %59,7 azalarak 569 mn TL ile beklentimizin %16,1 altında gerçekleşirken, net risk maliyeti ise 84 bp’dan 54 bp’a geriledi. Böylece Akbank’ın 2021 yılı üçüncü çeyrekte net karı 3,21 mlr TL (y/y:+%110,8, ç/ç:+%52,5) ile beklentimizin %18,1 üzerinde gerçekleşti.

3Ç21’de temel olarak hazine işlemlerinden elde edilen gelirlerin tahminlerimizi aşması ve öngörümüzden daha düşük seviyede gerçekleşen karşılık giderleri, net kar beklentimizde yukarı yönlü sapmaya neden oldu. Bankanın 9A21’de net karı yıllık %66,2 artarak 7,34 mlr TL’ye ulaşırken, özkaynak karlılığı %10,2’den %14,0’e çıktı.

Değerleme ve öneri – 3Ç21 finansal sonuçlarının ardından net risk maliyeti tahminimizdeki aşağı yönlü revizyon neticesinde Akbank için 2021 sonu net kar beklentimizi 7,6 mlr TL’den 9,8 mlr TL’ye revize ediyoruz. Dolayısıyla banka için varsayımlarımızda yaptığımız değişikliklerle beraber 7,56 TL olan hedef fiyatımızı 8,20 TL’ye yükseltiyoruz. Akbank için kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” tavsiyelerimizde değişikliğe gitmiyoruz.

Analizin tamamı için tıklayınız...

Yapı Kredi Yatırım, Akbank analizi şu şekilde:

Akbank’ın net karı 3Ç21’de 3,211 milyon TL seviyesinde gerçekleşti (YKY beklentisi: 2,855 milyon TL ve piyasa beklentisi 2,774 milyon TL). Net kar bu çeyrekte çeyreklik %53 artış gösterirken, yıllık %111 artış kaydetti. 3Ç21 özkaynak karlılığı %18,7 seviyesinde gerçekleşti (9A21: %14,9). Sonuçların beklentimizden daha olumlu gelişmesinde: i) beklentimizden daha olumlu ticari/kur/türev sonuçları, ii) beklentimizden daha olumlu komisyon gelirleri ve iii) beklentimizin altında karşılık giderleri etkili oldu. Akbank’ın 3Ç21 net karı piyasa beklentisinin %16 üzerinde gerçekleşti. Sonuçları hisse için sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Sonuçlar ışığında ve güncel makro-ekonomik gelişmeleri de yansıtarak 2021 net kar büyüme tahminimizi yukarı yönlü revize ettik. Bankanın 2021’de net karının %61 artış göstermesini tahmin ediyoruz. Akbank için AL tavsiyemizi koruyoruz ve 12 aylık hedef fiyatımızı 8.2TL/pay olarak güncelliyoruz (önceki hedef fiyat 7.5TL). Hedef fiyatımız %47 getiri potansiyeline işaret etmektedir. Akbank güncel 2021 tahminlerimize göre 0.4x F/DD ve 2.9x F/K oranları ile işlem görmektedir. Bankanın 2021 özkaynak karlılığının %14.9 olmasını tahmin ediyoruz. Hisse sene başından bugüne XU100’e göre %19 geride performans göstermiştir. Banka üçüncü çeyrekte TL kredilerde %10 seviyesinde güçlü bir büyüme elde etti. TL kredi büyümesi hem tüketici hem de kurumsal/ticari segmentlerde gerçekleşti. Bankanın TL mevduatı ise çeyreklik %16 büyürken, YP mevduatı ise $ bazında sabit seyretti. Akbank’ın swaplardan arındırılmış net faiz marjı çeyreklik +45 baz puan artış gösterdi. TL kredi-mevduat makası çeyreklik +60 baz puan iyileşti. TÜFE’ye endeksli tahvil portföyünde yapılan TÜFE güncellemesi net faiz marjını destekledi. Komisyon gelirleri yıllık %30 artış gösterirken, faaliyet giderleri ise yıllık %15 gibi daha sınırlı bir artış gösterdi. Takipteki kredi oranı üçüncü çeyrekte 40 baz puan düşüş gösterdi ve %5.8 seviyesine geriledi. 2.evre kredilerin toplam krediler içindeki payı %11,2 seviyesinde gerçekleşti (2Ç21: %13,2). Net risk maliyeti ise 3. çeyrekte 0 seviyesine geriledi (2Ç21: 70 baz puan). Akbank’ın sadece banka sermaye yeterlilik ve çekirdek sermaye oranları çeyreklik 90 baz puan düşerek sırasıyla %21.2 (BDDK esneklikleri hariç %20.6) ve %17 (BDDK esneklikleri hariç %16.4) seviyelerinde gerçekleşti.

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 7,02
En Yüksek: 7,03
En Düşük: 6,88
Değişim 2,03 %
FK: 3,97
PD / DD: 0,52
İşlem Hacmi 262.953.559
Toplam Adet: 37.786.634
Ağırlıklı Ort.: 6,96
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)