Ana SayfaGündemKamuda hesap kitap hakgetire!----

Kamuda hesap kitap hakgetire!

Kamuda hesap kitap hakgetire!
03 Haziran 2013 - 07:52 www.borsagundem.com

Kamunun muhasebecileri ödemelerde ‘cömert’ çıktı

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün kamunun muhasebe birimlerine yönelik yaptırdığı denetimlerde, bir yılda 100’ün üzerinde hatalı uygulama yapıldığı ortaya çıktı. Maliye Bakanlığı kontrolörleri, doğrudan temin yöntemiyle akaryakıt alımında mevzuatta öngörülmediği halde fiyat farkı ödendiğini belirledi.
Zaman'ın haberine göre, kamunun muhasebe birimlerine yönelik yapılan denetimlerde bazı çalışanların hassasiyet göstermediği ortaya çıktı. 100’ün üzerinde kalemde muhasebe birimlerinin hatalı uygulaması tespit edildi. Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında yapılan denetimlere göre “verginin eksik tahsil edildiği, mevzuatta öngörülmediği halde fiyat farkı ödendiği, fazla ve yersiz Damga Vergisi tahsilatı yapıldığı, maaş işlemlerinde fazla ödeme yapıldığı, istifa eden ve emekli olan personele ödeme gerçekleştirilmesinde özensiz davranıldığı, kamu alacağının tahsilinin takibinin yapılmadığı” gibi tespitlere ulaşıldı.
Maliye Bakanlığı kontrolörleri yaptıkları denetimlerde, doğrudan temin yöntemiyle akaryakıt alımlarında mevzuatta öngörülmediği halde fiyat farkı ödendiğini belirledi. Bir başka tespit ise harcama birimleri tarafından istifa eden ve emekli olan personele maaş ödemesi yapılmaması konusunda gereken özenin gösterilmemesi. Kamunun bazı muhasebe birimleri tahsili sağlanamayan kamu alacakları hakkında gerekli idari ve adli takibatın yapılmaması sonucu kamu alacağını da sürüncemede bırakıyor. Dikkat çekilen konulardan bir diğeri de ihale kanunlarına tabi olan resmî kurumların, her türlü ihale kararlarından dolayı yükleniciden tahsil edilmesi gereken Damga Vergisi’nin tahsil edilmemesi.
Denetimler konusunda değerlendirmede bulunan Muhasebat Genel Müdürlüğü yetkilileri, 100’ün üzerinde uygulama hatası tespit edildiğini söyledi. Üst düzey bir yetkili, “Yıllardır çok sayıda kamu muhasebe biriminde aynı uygulama hataları yapılıyor. Bu konulara fazlaca dikkat edilmiyor.” dedi.
Saymanlığı ve muhasebesi Maliye Bakanlığı’na bağlı genel bütçe kapsamındaki idarelere yönelik denetimlerde çok sayıda uygulama hatası ortaya çıkarıldı. Bu hataların başında kasa defteri kayıtlarının fiilî durumu yansıtmaması, kayıtların günlük ve muntazam bir biçimde yapılmaması geliyor. Kasadan yapılmaması gereken bazı ödemelerin kasadan yapılması, banka hesap ekstresi ile banka hesabının uyumlu olmaması, Damga Vergisi’nin noksan tahsil edildiği ortaya çıktı. Harcama talimatı ve ihale onay belgesinde yaklaşık maliyetin belirtilmesi hususunda gerekli özen gösterilmiyor. İhale kanunlarına tabi olan resmi kurumların, yükleniciden alması gereken Damga Vergisi tahsil edilmiyor.
Denetimlerde tespit edilen bazı uygulama hataları
Teminat mektupları defteri fiilî durumu yansıtmıyor.
Muhasebe birimi veznesine yatırılan değerli kâğıt satış hasılatı tutarı ile satılan değerli kâğıt miktarı eşit değil.
Kullanılma imkânı olmayan vize bandrol pulları muhasebede bekletiliyor.
Evlenme memurlarına verilen uluslararası aile cüzdanları nüfus müdürlüğüne aylık olarak bildirilmiyor.
Bakıma muhtaç özürlülere yapılan transfer ödemelerinin vefat etmiş kişiler adına yapılmasının önlenmesi için gerekli özen gösterilmiyor.
Tahsili sağlanamayan kamu alacakları hakkında gerekli idari ve adli takibatın yapılmaması sonucu kamu alacağı sürüncemede bırakılıyor.
Yersiz ödendiği anlaşılan aylıkların geri alınmasında, anılan kanun hükümlerine göre işlem yapılmıyor.
Harcama biriminden talep yazısı gelmeden kişilerden alacaklar hesabı çalıştırılıyor.
Memur sendika aidatları, ilgili sendikaların hesabına vaktinde aktarılmıyor.
Muhasebe birimince tahsil edilen eğlence vergileri ilgili kuruluşlara zamanında aktarılmıyor.
Okul pansiyonları hesabının işleyişinde Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ne riayet edilmiyor. Kamu görevlisi kişisel kusurundan dolayı idare bütçesinden ödenmemesi gereken idari para cezası ve gecikme zammını idare bütçesinden ödüyor.
 
ETİKETLER :
YORUMLAR (0)

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.