E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaŞirket HaberleriGünün önemli şirket haberleri 28/10/2020---

Günün önemli şirket haberleri 28/10/2020

Günün önemli şirket haberleri 28/10/2020
28 Ekim 2020 - 09:02 www.borsagundem.com

Günün önemli şirket haberleri#AKBNK
Akbank, 3Ç2020'deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %4,0 oranında azalarak 1.523mn TL'ye gerilese de hem bizim beklentimiz olan 1.248mn TL ile piyasa beklentisi olan 1.275mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Beklentimizdeki sapmada ticari karın beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur.#ASELS Aselsan, 2020 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %78,6 oranında artarak 1.146,8mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 1162,8mn TL hem de piyasa beklentisi olan 1.133mn TL'ye paralel gerçekleşmiştir. Aselsan'ın satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,6 oranında artarak 3.192mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan satış maliyetleri aynı dönemde %9 oranında artarken, brüt kar ise %5,4 oranında gerileyerek 685,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %25,8 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2019'daki 115,2mn TL'lik gidere karşın, kurlardaki yüksek artış kaynaklı 3Ç2020'de 1.138mn TL gelir kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak da faaliyet karı 3Ç2019'daki 434,5mn TL'den 3Ç2020'de 1.603,4mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in FAVÖK'ü ise üçüncü çeyrekte %11,2 oranında gerileyerek 542mn TL'ye inmiş ve FAVÖK marjı %20,2'den 3Ç2020'de %17'ye gerilemiştir. Özellikle marjı görece düşük olan projelerde yapılan hakedişler bunda ana etken olmuştur. Finansman tarafında ise Şirket 3Ç2019'deki 109,8mn TL'lik finansman gelirine karşın bu çeyrekte 331,2mn TL finansman gideri kaydetmiştir. 118,8mn TL'lik vergi gideri sonrası şirketin ana ortaklık net dönem karı da 1.146,8mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü çeyrek yüksek kar rakamıyla birlikte Aselsan'ın Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,3 oranında artarak 2.988,4mn TL'ye ulaşmıştır.

Aselsan'ın bakiye sipariş miktarı, eldeki projelerdeki ilerlemelere karşın, eklenmeye devam eden yeni projelerin etkisiyle, Eylül ayı sonunda Haziran ayı sonundaki 9,5 milyar dolar seviyesini korumuştur.

2020 ikinci çeyreğini 956mn TL net borçta kapatan şirket, üçüncü çeyreği, stoklar ile ticari alacaklardaki artışın etkisiyle 1.310mn TL net borçla kapamıştır. Genel olarak kamu ile iş yapılmasına bağlı olarak tahsilatların ve cironun büyük bir bölümünün yılın son çeyreğinde yapılması bunda önemli etkendir.#BIZIM Bizim Toptan, şirketin 2020 yılı 3. çeyrek net dönem karı 9mn TL'lik Piyasa beklentisine paralel 8,3mn TL olarak açıklanmıştır. 3Ç2019'da Şirket 11,3mn TL net dönem karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri 3Ç2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,6 oranında artarak 1.381mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise %14,6 oranında artarak 1.238mn TL'ye yükselmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar 3Ç2019'a göre %5,5 oranında artarak 143,3mn TL'ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler 2019'un 3.çeyreğine göre %18 oranında artmış ve 99,3mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden 20,9mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece esas faaliyet karı 23,1mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 8,7mn TL gelir yazılırken, finansman tarafında ise 21,4mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece vergi öncesi net dönem karı 10,4mn TL olmuştur. 2,2mn TL'lik vergi gideri sonrası 3Ç2020 net dönem karı 8,3mn TL olmuştur.

3. çeyrek karıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem karı 2019'un aynı dönemine göre %10,8 azalışla 19,5mn TL seviyesine gerilemiştir.#ECILC Eczacıbaşı, şirket'in 3Ç2020'deki net dönem karı 141mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket sadece 1,1mn TL net dönem karı açıklamıştı. Şirket'in satış gelirleri üçüncü çeyrekte yıllık %11,4 oranında artarak 232,8mn TL'ye yükselirken, brüt kar %17,7 oranında artmış ve 91,3mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderleri %8,8 oranında azalan şirket, diğer faaliyetlerden ise Banka mevduatı kur farkı geliri kaynaklı 104,6mn TL gelir kaydetmiştir. Böylece şirketin esas faaliyet karı 157mn TL olmuştur. Şirketin finansman geliri ise 14,4mn TL'dir. Vergi öncesi karı 175,7mn TL olarak gerçekleşen şirketin 34,6mn TL vergi gideri sonrası net dönem karı 141mn TL olmuştur.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı 328,9mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 102,4mn TL net dönem karı kaydetmişti.#GARAN Garanti BBVA, 2020 yılının üçüncü çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %18,5 oranında artarak 1.896mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 1.838mn TL, hem de piyasa beklentisi olan 1.828mn TL'nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Banka, beklentimizin üzerinde serbest karşılık ayırırken, yine beklentimizin üzerinde ticari kar elde etmiştir.#GOODY Goodyear, şirket 2020 yılının 3. çeyreğinde 100,2mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Şirketin 3Ç2019 net dönem karı 32,3mn TL idi. Goodyear'ın satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,8 oranında artarak 1.018mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %19,1 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %78,4 oranında artarak 209,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 3Ç2019'daki %14,8'den 3Ç2020'de %20,6'ya yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %27 oranında artış kaydetmiştir. Diğer faaliyetlerden de 12,4mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 142,8mn TL olmuştur. 3Ç2019'daki faaliyet karı 64,4mn TL idi. Finansman tarafında ise net giderler 3Ç2019'a göre 2,4mn TL azalarak 19,6mn TL'ye gerilemiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 123,2mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 23mn TL'lik vergi gideri sonrasında 100,2mn TL'lik net dönem karı oluşmuştur.#GOZDE Gözde Girişim, şirket'in 3Ç2020'deki net dönem zararı 289,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 161,5mn TL kar açıklamıştı. Şirket'in satış gelirleri üçüncü çeyrekte yıllık %58,4 oranında artarak 37,9mn TL'ye yükselirken, brüt kar %26,1 oranında azalmıştır. Operasyonel giderleri %91,4 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden ise finansal yatırımlar gerçeğe uygun değer düşüşü kaynaklı 196,2mn TL gider kaydetmiştir. Böylece şirketin esas faaliyet zararı 191,9mn TL olmuştur. Şirketin finansman gideri ise 3.çeyrekte 97,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.#OTKAR Otokar, 2020 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,7 oranında artarak 147,7mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz, hem de piyasa beklentisi olan 121mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış gelirleri ve brüt kar marjının beklentimizden daha iyi gelmesi etkili olmuştur. Otokar'ın 3Ç2020'de satış gelirleri, toplam satış adedi %1,6 oranında gerilemesi ve özellikle zırhlı araç satışlarının 39 adetten 22 adede inmesine karşın, kurlardaki artışın önemli katkısıyla %3,3 oranında artarak 613,2mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan satışların maliyeti ise aynı dönemde %3,9 oranında artmış ve buna bağlı olarak brüt kar da %2,4 oranında artarak 245,46mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da %40,4'ten %40,0'a hafif gerilemiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %3,7 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2019'da kaydedilen 11,7mn TL'lik gidere karşın 3Ç2020'de 31,3mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece Otokar'ın net faaliyet karı %40,7 oranında artarak 153,5mn TL olmuştur. Şirket'in iştiraklerden gelirleri 3Ç2020'de 6,7mn TL'den 16,2mn TL'ye yükselirken, finansman tarafında ise 45,8mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Böylece vergi öncesi net dönem karı %18 oranında artarak 123,5mn TL olurken, 24,2mn TL'lik vergi geliri sonrasında 3Ç2020 net dönem karı 147,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.#VESBE Vestel Beyaz Eşya, şirketin 2020 yılı 3. çeyrek net dönem karı 359mn TL'lik piyasa beklentisine paralel 359,2mn TL olarak açıklanmıştır. 3Ç2019'da Şirket 128,1mn TL net dönem karı kaydetmişti. Şirket'in bu çeyrekteki satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %41,3 oranında artarak 2.533mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %26,5 oranında artan Şirket'in 3Ç2020'deki brüt karı da geçen yılın 3. çeyreğine göre %156 oranında artmış ve 523,5mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri %15,2 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden 11,9mn TL gider kaydetmiştir. Buna bağlı olarak faaliyet karı %238 oranında artmış ve 442,5mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise 87mn TL gider kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak vergi öncesi kar 355,5mn TL olmuştur. 3,7mn TL vergi geliri sonrası şirketin net dönem karı 359,2mn TL olmuştur.#BIMAS Bim, Yönetim Kurulunun aldığı karara istinaden, bulunduğu pazarlarda yerelleşme yaklaşımı gereği, Şirketin Fas ve Mısır'da gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren iştirakleriyle ilgili olarak; yerel veya uluslararası yatırımcılarla ortaklık alternatifleri de dahil olmak üzere, stratejik opsiyonların araştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı Haluk Dortluoğlu yetkilendirilmiştir. Fas ve Mısır bağlı ortaklıklarının finansal sonuçları, Şirket'in halka açıkladığı finansal tablolarda tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilmektedir ve 30 Haziran 2020 tarihli finansal tablolarda, iki bağlı ortaklığın toplam cirosu Şirket konsolide cirosunun %6,3'üne tekabül etmektedir.

Olmuksan Ana Pazar'a çıkmaya hazırlanıyor

 

Osmanlı Yatırım hisselerinde tek fiyat yöntemine geçildi

 

Küçük yatırımcıyı batıran 5 yanlış tavsiye

#AFYON Afyon Çimento 3Ç2020'de 9,8mn TL kar elde etti. Şirket geçen yılın üçüncü çeyreğinde 16,7mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Şirket'in satış gelirleri 3Ç2020'de 75,6mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,9 oranında artış kaydetmiştir. Şirket'in brüt karı ise 10,2mn TL gerçekleşerek geçen yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen 1,6mn TL brüt karın üzerinde gerçekleşmiştir. Diğer yandan net finansman giderleri bu çeyrekte 4,8mn TL gerçekleşmiştir. (3Ç2019'daki net finansman giderleri 21,1mn TL)
Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılının ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı 1,7mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın ilk dokuz ayında 46,3mn TL zarar kaydetmişti.

#ALCAR Şirketin 2020 yılı 3. çeyrek net dönem karı 27,9mn TL olmuştur. 2019'un aynı döneminde net dönem karı 5,8mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 3Ç2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %46 artışla 256,7mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti de geçen yıla göre %39,4 artmış ve böylece brüt kar %69,2 oranında artarak 66,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler 36,4mn TL olurken, diğer faaliyetlerden 7,5mn TL gelir kaydedilmiş ve esas faaliyet karı 37,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında ise 2,1mn TL gider yazılmıştır. 35,5mn TL vergi öncesi kara ulaşan şirket 7,6mn TL'lik vergi gideri ardından 27,9mn TL net dönem karı kaydetmiştir.

3. çeyrek karı sonrasında 2020 yılının Ocak - Eylül dönemi net dönem karı geçen yılın aynı dönemin göre 34,4mn TL artarak 44,6mn TL'ye yükselmiştir.

#ANHYT Şirket'in 3Ç2020'deki net dönem karı (konsolide) 138,1mn TL gerçekleşerek yıllık %43,8 oranında artış göstermiştir. Piyasanın üçüncü çeyrek ortalama kar beklentisi 129mn TL idi. Diğer yandan, Şirket'in genel teknik bölüm dengesi de yıllık %36,9 oranında artış göstererek 132,7mn TL'ye yükselmiştir.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında ise Şirket'in 2020 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı 390,6mn TL olarak gerçekleşmiş ve yıllık olarak %64,5 oranında artış göstermiştir.

#PETUN Şirket'in 3Ç2020'deki net dönem karı 3Ç2019'a göre %26,3 artarak 23,2mn TL olmuştur. Şirket'in satış gelirleri 3Ç2020'de yıllık %3,9 oranında artarak 216,8mn TL'ye yükselirken, brüt kar aynı dönemde %7,8 oranında azalarak 30,4mn TL'ye gerilemiştir. Operasyonel giderler 18mn TL, diğer faaliyet gelirleri 1,3mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece esas faaliyet karı %30,1 oranında azalarak 13,7mn TL'ye düşmüştür. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,4mn TL, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler 11,2mn TL'yi göstermiştir. Finansman tarafında 0,8mn TL gelir kaydedilmiş ve vergi öncesi kar 26,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2,9mn TL'lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 23,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.
3. çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Eylül dönemi net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre 36,3mn TL artmış ve 68mn TL olmuştur.

#PNSUT Şirket'in 3Ç2020'deki net dönem karı 7,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 974bin TL net kar açıklamıştı. Şirket'in satış gelirleri üçüncü çeyrekte yıllık %18,8 oranında artarak 514,8mn TL'ye yükselirken, brüt kar %32 oranında artmış ve 54,6mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderleri %26,8 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden ise 10,5mn TL gelir kaydetmiştir. Böylece şirketin esas faaliyet karı 14,5mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 1,2mn TL gelir kaydeden şirketin finansman gideri ise 20,9mn TL'dir. Vergi öncesi zararı 1,3mn TL olarak gerçekleşen şirketin 8,5mn TL vergi geliri sonrası net dönem karı 7,2mn TL olmuştur.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %106,5 oranında artarak 38,7mn TL'ye yükselmiştir.

#VERUS Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu 26 adet maden ruhsatından biri olan Tokat İli Erbaa İlçesi'ndeki maden sahasının ruhsatı, yine şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'ye devir edilmiştir. Öte yandan, söz konusu maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla başlanan jeofizik ve jeoloji çalışmaları halen devam etmekte olup, bundan sonra ilgili sahaya ilişkin tüm çalışmalar şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı Galata Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yürütülecektir.

 

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)

instagram takipçi satın al - instagram takipçi satın al mobil ödeme - takipçi satın al

bahis siteleri - deneme bonusu - casino siteleri

bahis siteleri - kaçak bahis - canlı bahis

perabet - vevobahis - baymavi - deneme bonusu

cratosslot - cratosslot giriş - cratosslot