E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaŞirket HaberleriGünün önemli şirket haberleri 23/11/2021---

Günün önemli şirket haberleri 23/11/2021

Günün önemli şirket haberleri 23/11/2021
23 Aralık 2021 - 08:45 borsagundem.com

Güne başlarken, şirketlerin sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, öne çıkan projeleri neler? Piyasalar açılmadan okunması gereken şirket haberleri...

#AKCNS – Şirketin üyesi olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandığı açıklandı.

#AKSEN – Şirketin Özbekistan'da toplam 740 MW kurulu güce sahip olacak üç adet doğalgaz santrali yatırımının ilk etabı olan 240 MW kurulu güce sahip Taşkent A santrali enerjilendirildiği, test çalışmalarının başladığı, ikinci etap olan 230 MW kurulu güce sahip olacak Taşkent B santralinin Ocak 2022'de ve son etap olan 270 MW kurulu güce sahip olacak Buhara santralinin Şubat 2022'de devreye alınmasının planlandığı açıklandı.

#ARDYZ - Şirketin Ar-Ge faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve yeni bir Ar-Ge Merkezinin kurulması Bakanlığa başvuru yaptığı açıklandı.

#ALARK - İshak Alaton Holding, Leyla Alaton ve Vedat Aksel Alaton arasında imzalanan hisse devir sözleşmesi ile şirketin Leyla Alaton ve Vedat Aksel Alaton'a ait paylarının İshak Alaton Holding’e devredildiğine ilişkin noter yazısının şirkete ulaştığı açıklandı.

#ATAGY - 182 gün vadeli 10 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#AVHOL - Sermeye artırımından elde edilen fonun 8 milyon TL’sinin yeni iştirak ediniminde, 20 milyon TL’sinin iştiraklerin sermaye taahhütlerinde, 5,6 milyon TL’sinin finansal borçların geri ödenmesinde, 2,1 milyon TL’sinin işletme sermayesi ihtiyacında, 8,3 milyon TL’sinin iştiraklerin işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanıldığı açıklandı.

#BAYRK - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 250 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

#BIOEN - Kırgızistan Yatırım Bakanlığı, Bişkek Belediye Başkanlığı ve Oş Belediye Başkanlığı ile şirket arasında Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde bir atık geri dönüşüm tesisinin kurulması ve işletilmesine ilişkin tarafları bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalandığı açıklandı.

#BUCIM - Şirketin üyesi olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandığı açıklandı.

#BURCE - VBTS kapsamında şirket paylarına 21 Ocak’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 21 Ocak’a kadar uzatıldı.

#BURVA - Şirket ile Halk Finansal Kiralama arasında CNC makina alımına ilişkin 1,9 milyon TL bedelli 35 ay vadeli kira sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.

#CCOLA - S&P tarafından şirketim uzun vadeli kurumsal kredi notunun "BBB-", not görünümünün negatif olduğu açıklandı.

#DZGYO - VBTS kapsamında şirket paylarına 21 Ocak’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

#EDATA - Şirket tarafından İstanbul ve Ankara'da bulunan depoları tek bir lojistik merkezinde toplayarak depolama performansını artırmak ve kiralamalardan doğan maliyetleri düşürmek amacıyla Ankara’da 12.828 m 2’ lik deponun 23 milyon TL’ye satın aldığı açıklandı.

#EKGYO - Temaşehir Konya Projesi kapsamında 37594 Ada 5 Parsel, 37595 Ada 3 Parsel ve 37594 Ada 6 Parsellerin Kısmi Kesin Kabul Tutanağı’nın onaylandığı açıklandı.

#GARFA - 177 gün vadeli 65,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#GEDIK - 364 gün vadeli 55 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

#GUBRF - Şirkete verilen 6 aylık kamu ihalelerinden yasaklanmasına dair karar kapsamında, şirket tarafından açılan karara itiraz davası sonrasında Mahkeme tarafından hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle yasaklama kararının yürütmesinin durdurulduğu açıklandı.

#GOODY - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notunun "AA+ (Trk)", Kısa Vadeli Ulusal Notunun "A-1+ (Trk)’’,Uzun Vadeli yabancı ve yerel para cinsinden Uluslararası Notunun "BB", Kısa Vadeli yabancı ve yerel para cinsinden Uluslararası Notunun "B" not görünümlerinin "stabil" olarak belirlendiği açıklandı.

#GENIL - Şirket tarafından Stimusil Inc.’in 138.149 adet payının (%10,75) pay başına 5,41 dolar fiyattan 747.496 dolara alınması için Hisse Alımı ve Hissedarlık Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

#HUBVC - Tridi Teknolojiye 100.000 dolar bedelle %5,25 oranında iştirak edildiği açıklandı.

#HDFGS - 1 yatırımcı tarafından şirket aleyhine açılan davanın 23 Mart’a ertelendiği açıklandı.

#ISBIR - Şirketin bağlı ortaklığı İşbir Sünger’in Çankırı-Korgun Büyük OSB’de bulunan 19.911 m 2 ’lik alan üzerine kurulu 23.890 m 2 ’lik kapalı alana sahip taşınmaz için, VAKBN tarafından 9,0 milyon TL başlangıç bedelli ihaleye katılarak 12,6 milyon TL ile en iyi teklifi verdiği açıklandı.

#ISGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL’den 7 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

#KLNMA - Bankanın Dünya Bankası'ndan jeotermal enerji projelerinin finansmanı için 10 yılı ödemesiz 25 yıl vadeli 150 milyon dolar tutarında kredi sağladığı açıklandı.

#METRO - Sermaye artırımından 241,0 milyon TL nakit girişi sağlandığı açıklandı.

#METUR #RODRG - VBTS kapsamında şirket paylarına 21 Ocak’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

#NIBAS -o Işıklar Holding tarafından 5.000.000 adet pay için hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebi ile SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
o Işıklar İnşaat tarafından 5.101.000 adet pay için hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebi ile SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

#TRILC - Şirketin Dopaturk 200 mg/5 ml IV İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Ampul adlı ürünün ruhsat kesimi süreçlerinin tamamlandığı açıklandı

#ULUUN -o TMO tarafından açılan ihale bedeli 16,6 milyon TL olan Buğday karşılığı Un işi ihalesine şirketin verdiği teklif kapsamında, şirketin uhdesine kalan 5.930 ton buğday karşılığı 5.000 ton unun 28 Şubat’ kadar teslim edileceği açıklandı.
o Şirketin %100 bağlı ortaklığı Rolweg’ın TMO'nun Buğday İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif ile 17,9 milyon dolarlık ihaleyi kazandığı açıklandı.
o Şirketin Söke Un’u olası satın alımı işleminde kullanılmak üzere satın alım bedeli ve işletme sermayesi ihtiyacı için Hollanda Merkezli Kalkınma Bankası FMO ile 25 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzaladığı açıklandı. 

PAY ALIM / SATIM

#ARCLK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 485.600 adet pay 46,26 - 47,56 TL fiyat aralığından geri alındı.

#AVGYO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 2,13 - 2,33 TL fiyat aralığından 1.285.414 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %23,50’e yükseldi.

#BIMAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 65,21 ortalama fiyattan geri alındı.

#BIMAS - Merkez Bereket Gıda tarafından 64,81 ortalama fiyattan 390.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,11’e yükseldi.

#BAKAB - Cem Bakioğlu tarafından 18,10 - 18,72 TL fiyat aralığından 27.544 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,89’a yükseldi.

#CRDFA - Altınbaş Holding tarafından 3,06 TL fiyattan 2.200.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %26,05’e geriledi.

#DGKLB - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 2,05 TL fiyattan geri alındı.

#DOBUR #DOHOL - DOHOL tarafından 98,65 - 99,60 TL fiyat aralığından 10.000 adet DOBUR payı satılırken, DOHOL’ün DOBUR’daki payı %40,08’e gerildi.

#DOBUR - Burda Gmbh tarafından 98,65 - 99,60 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %39,95’e geriledi.

#ECILC #ECZYT - ECZYT tarafından 6,75 - 7,10 TL fiyat aralığından 317.483 adet ECILC payı alınırken, ECZYT’nin ECILC’deki payı %30,20’ye yükseldi.

#ESEN - Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 28,40 - 28,60 TL fiyat aralığından 5.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,56’ya yükseldi.

#GENTS - Mustafa Kahraman tarafından 3,40 - 3,70 TL fiyat aralığından 63.617 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,25’e yükseldi.

#GLYHO - İstanbul Portföy tarafından 250.000 adet alış ve 11.658.523 satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,44’e geriledi.

#ISGYO #ISCTR - ISCTR tarafından 2,53 - 2,54 TL fiyat aralığından 750.000 adet ISGYO payı alınırken, ISCTR’nin ISGYO’daki payı %51,42’ye yükseldi.

#KFEIN - İş Portföy tarafından 19,34 - 20,54 TL fiyat aralığından 86.308 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,87’ye geriledi.

#KRDMA - Yolbulan Demir Sanayi tarafından 8,86 - 9,46 TL fiyat aralığından 5.386.998 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,79’a geriledi.

#KRGYO - Körfez Tatil Beldesi tarafından 8,12 TL fiyattan 200.101 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,85’e geriledi.

#MAGEN - Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 9,19 - 9,34 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,47’ye yükseldi.

#METRO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,19 - 1,32 TL fiyat aralığından 15.561.561 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,70’e yükseldi.

#NATEN - Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 39,42 - 40,50 TL fiyat aralığından 5.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %64,27’ye yükseldi.

#ORGE - Nevhan Gündüz tarafından 6,17 - 6,20 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,63’e yükseldi.

#OZGYO -o Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.250.000 adet pay 1,52 TL fiyattan geri alındı.
o Ali Uğur Özderici tarafından 1,52 TL fiyattan 125.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,07’ye yükseldi.

#TSKB #ISCTR - ISCTR tarafından 1,46 - 1,48 TL fiyat aralığından 500.000 adet TSKB payı alınırken, ISCTR’nin TSKB’deki payı %47,66’ya yükseldi.

#SISE #ISCTR - ISCTR tarafından 13,28 - 13,43 TL fiyat aralığından 500.000 adet SISE payı alınırken, ISCTR’nin SISE’deki payı %50,95’e yükseldi.

#SAHOL -o Şirket paylarının geri alınması kapsamında 12,55 - 12,67 TL fiyat aralığından 250.000 adet pay geri alındı.
o Akbank T A Ş Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı tarafından 12,63 - 12,77 TL fiyattan 750.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,07’ye yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM

#METRO - Şirket sermayesinin 300 milyon TL’den %80 oranında bedelli olarak 240 milyon TL nakden artışla 540 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 3.447.707 adet pay Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

BIST 100'de bugün 3 hisse yüzde 10 düştü

 

BIST 100'ün düştüğü günde TRILC yüzde 9,96 değer kazandı

 

BİST, VBTS kapsamında 4 hissede tedbir uygulayacak

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • Ünal avus23 Aralık 2021 14:33

    Şimdi haleti şirketler yatırımcının parasıyla döviz para kama nasılmış hisseleri düşürüp yarimci halıya sardılar cezalarını çekerler etme bulma dünyası

  • A otlu23 Aralık 2021 12:03

    İnfo nezaman Bi tavanın görecez cok bekletme bizi