E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiKurumlardan Arçelik hedefleri---

Kurumlardan Arçelik hedefleri

Kurumlardan Arçelik hedefleri
26 Ekim 2020 - 10:37 www.borsagundem.com

Arçelik'te Gedik Yatırım "AL" tavsiyesini korurken, Vakıf Yatırım, tavsiyesini 'TUT'a revize etti. Şeker Yatırım, hedef fiyatını 25,10 TL'den 31,60 TL'ye yükseltirken, İş Yatırım, hedef fiyatı 27,20 TL'den 36,60 TL'ye yükseltti.

Arçelik 2020 3. çeyrek sonuçları beklentilerin oldukça üzerinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla dört katından fazla artış ile 1,022 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Kurumlardan bu sonuçarın ardından gelen hedef fiyat ve tavsiyele şu şekilde gerçekleşti: 

Gedik Yatırım tarafından hazırlanan analiz şu şekilde:

"Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2020/09 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin:
Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %52,4 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %44,8 artışla 11.9 milyar TL olmuştur. 2020 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %16,8 artışla 27.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK'ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %117,2 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %88,2 artışla 1.7 milyar TL olmuştur. 2020 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre
%26,1 artışla 3.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 431 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 334 baz puan artışla %14,5 olmuştur. 2020 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 85 baz puan artışla %11,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %151,34 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %325,2 artışla 1 milyar TL olmuştur. 2020 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %146,0 artışla 1.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net borcu 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %19,2 düşüşle 5.4 milyar TL olmuştur.

Sonuç:

Şirket, 3Ç20'de 11.938 mn TL satış geliri (kons: 11.524 mn TL), 1.726 mn TL FAVÖK (kons: 1.456 mn TL) ve 1.022 mn TL net kar (kons: 729 mn TL) açıklamıştır. Şirketin operasyonel ve net kar performansı beklentilerin üzerinde açıklanmıştır. Yurtiçi satış gelirleri yıllık %49 yükselişle 4,1 milyar TL olmuştur. Pazar %33 büyüme sergilerken, şirketin yurtiçi beyaz eşya satış adetleri %44 artış kaydetmiştir.

Uluslararası satış gelirleri +%11,5 organik büyüme ve +%31,2 döviz katkısıyla yıllık %43 yükselişle 7,8 milyar TL olmuştur. Uluslararası satış gelirlerinin payı %67'den %66'ya gerilemiştir. Beyaz eşya segmenti gelirleri yıllık %44 artışla 9.359 milyon TL, elektronik segmenti gelirleri %46 yükselişle 1.166 milyon TL ve diğer gelirler %46 artışla 1.413 milyon TL olmuştur. FAVÖK marjı, yaklaşık %100 kapasite kullanım oranı, güçlü işletme sermayesi yönetimi ve euro/dolar paritesinin pozitif katkısı, yatay hammadde fiyatları nedeniyle artış kaydetmiştir. Güçlü satış gelirleri ve artan marjlar şirketin net karında önemli ölçüde yükselişe neden olmuştur.

Şirket 2020 yılı beklentilerini revize etmiştir. TL bazında toplam satış gelirlerinin %20-25 büyümesi (önceki: %10-15) (2019: yıllık +%19), Türkiye satışlarının %25-30 (önceki: %15-20) (2019: +%23) büyümesi ve yabancı para bazında uluslararası satışların <%5 daralması (önceki: yaklaşık %5) (2019: +%17) beklenmektedir. FAVÖK marjının >%11,5 (önceki: %10,5-11), uzun dönem FAVÖK marjının >%11,5 (önceki: >%11,5) ve yatırım harcamalarının 180 mn euro (önceki: 150-160 mn euro) (2019: 210 mn euro) olması öngörülmektedir. Son 12 aylık verilere göre hisse 6,2x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Beklentilerin üzerinde açıklanan güçlü finansal sonuçların hisse üzerinde etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz."

"Beklentilerin üzerinde sonuçlar"

Şeker Yatırım, Arçelik için hedef fiyatını 25,10 TL'den 31,60 TL'ye yükseltirken, 'AL' tavsiyesini sürdürdü.

Şeker Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"Beklentilerin üzerinde sonuçlar

Arçelik, 3Ç20'de, beklentilerden oldukça kuvvetli gerçekleşmiş olan operasyonel performansı ile, yıllık %325.2 ve çeyreklik %151.3 artışlarla, piyasa ortalama beklentisi olan 742mn TL'nin ve tahminimiz
729mn TL'nin üzerinde, 1,022mn TL net kar açıklamıştır. Arçelik, 3Ç20'de yıllık %44.8 (çeyreklik %52.4) oranında artışla, tahminimiz 11,640mn TL'ye yakın olarak, ancak piyasa ortalama beklentisi olan 11,362mn TL'nin üzerinde, 11,938mn TL satış geliri kaydetmiştir.

Şirket'in FAVÖK'ü ise yıllık bazda %88.2 (çeyreklik %117.2) oranında artarak piyasa ortalama beklentisi 1,445mn TL ve tahminimiz 1,379mn TL'nin oldukça üzerinde, 1,726mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Sonuçların açıklanmasından ardından Arçelik, 2020 yılına dair öngörülerini yukarı yönde güncellemiştir. Arçelik'in piyasa ortalama beklentilerinin üzerinde açıklanan 3Ç20 finansal sonuçlarının, Şirket payları kısa dönem performansı üzerinde olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Satış hızla büyürken, FAVÖK marjı yıllık bazda 3.3 y.p. arttı - Arçelik'in yurt içi satış gelirleri, artan talep ile yıllık %48.8 (çeyreklik %52.4) artış göstermiştir. Yurt dışı satışlarında da güçlü iyileşme gerçekleşmiş, yıllık %11.5 oranında organik büyüme ile birlikte, olumlu kur etkisi ile yıllık %42.7 (çeyreklik %70.8) oranında azalış kaydedilmiştir. Böylelikle Arçelik'in toplam satış gelirleri yıllık %44.8 (çeyreklik %52.4) artarak 11,938mn TL'ye ulaşmıştır. Şirket, 3Ç20'de yıllık %88.2 (çeyreklik %117.2) artışla 1,726mn TL FAVÖK elde etmiştir. FAVÖK marjı, artan KKO, ABD dolarının Euro ve GBP klarşısındaki zayıf seyri hammadde fiyatlarının uzun dönemli anlaşmalar ile sait seyretmiş olması daha yüksek bir operadyonel kaldıraç ve süregelen maliyet önlemleri ile yıllık 3.3 y.p. (çeyreklik 4.3 y.p.) artmıştır. Arçelik'in net diğer faaliyet gelirleri, olumlu kur etkisiyle yıllık 6.6x /çeyreklik 2.2x) artış göstererek 467mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net finansal giderleri ise yıllık bazda %23.9 (çeyreklik %30.8) artarak 563mn TL'ye ulaşmıştır.

Şirket'in net karı, büyük ölçüde kuvvetli operasyonel performansına bağlı olarak yıllık bazda %325.2 (çeyreklik %151.3) artarak 1,022mn TL'ye ulaşmıştır. Şirket'in net işletme sermayesi ihtiyacının net satışlarına oranı %24.0olarak tarihsel düşük bir seviyede gerçekleşmiştir. Net borç/FAVÖK oranı da 1.2x'ye gerilemiştir (2Ç20-sonu: 1.9x).

"AL" önerimizi sürdürmekteyiz - Arçelik, 2020 yılında satış gelirlerinin TL bazında %20-%25 oranında büyüyebileceğini, FAVÖK marjının %11.5 üzerinde ve işletme sermayei ihtiyacı/satışlar oranının
%27'nin altında gerçekleşebileceğini beklemekte ve ¬180mn aralığnda yatırım harcaması gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Şirket için tahminlerimizi revize ederek 12 aylık 31.60 TL hedef fiyata ulaşmaktayız. Arçelik payları hâlihazırda 5.2x ve 8.2x 2020T FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla, yurt dışı benzerleri ise 9.2x ve 17.0x çarpanlar ile işlem görmektedirler. "AL" önerimizi sürdürmekteyiz. "

Vakıf Yatırım, Arçelik hedef fiyatını 25,35 TL'den 30,60 TL'ye, tavsiyesini 'AL'dan 'TUT'a revize etti.

Değerlendirmede şöyle denildi:

"Arçelik, 3Ç20’de beklentimizin ve piyasa beklentisinin üzerinde yıllık %325 artışla 1,02 mlr TL net kar açıkladı. Hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda beklentileri aşan toparlanma hızı ve kur desteği güçlü sonuçlar görmemizin ana nedenleri oldu. Son çeyrekte yurt içi talepte bir miktar gerileme beklesek de uluslararası operasyonlarının performansının güçlü kalacağını öngörüyoruz. Arçelik’in 3Ç20 sonuçları ardından 2020 yılsonuna ilişkin öngörülerini yukarı revize ettiğini belirtelim. Sonuçların ardından Arçelik için 25,35 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 30,60 TL seviyesine revize ediyor, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi korurken, uzun vadeli AL tavsiyemizi “TUT” olarak güncelliyoruz "

"3Ç20 sonuçları beklentilerin açık ara üzerinde"

İş Yatırım, Arçelik hedef fiyatını 27,20 TL'den 36,60 TL'ye yükseltirken, 'AL' tavsiyesini korudu.

Değerlendirmede şöyle denildi:

"Arçelik 3Ç20’de beklentilerin (İş Yatırım: 700 milyon TL Piyasa: 742 milyon TL) oldukça üzerinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla dört katından fazla artış ile 1,022 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Tüm faaliyet gösterilen bölgelerdeki talepteki toparlanma sonucu satış gelirlerindeki kuvvetli büyüme, karlılıktaki göz alıcı iyileşme, kur farkı gelirlerindeki artış ve faiz giderlerindeki düşüş net kar rakamındaki göz alıcı büyümenin ana nedenleri olarak öne çıkmaktadır.

Şirketin 3Ç20 konsolide satış gelirleri ise tahminlerin kısmen üzerinde (İş Yatırım: 11.5 milyar TL Piyasa: 11.4 milyar TL) yıllık bazda %45 artış ile 11.9 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK rakamı ise 3Ç20’de beklentilerin yaklaşık %20 üzerinde (İş Yatırım: 1.42 milyar TL Piyasa: 1.45milyar TL) %14.5 marj ile 1.73 milyar TL olarak gerçekleşirken bir önceki senenin aynı döneminde kaydedilen %11.1 marj ile gerçekleşen 917 milyon TL’ye kıyasla oldukça dikkat çekici iyileşme gösterdi. 3Ç20’de de 2Ç20’e benzer şirketin güçlü serbest nakit yaratımı devam ederek 1.877 milyon TL’ye ulaşırken 3Ç19’de gerçekleşen 398 milyon TL’nin oldukça üzerinde kaldı. Hissenin son bir aydaki güçlü %12.6 relatif getirisine rağmen, olağanüstü 3Ç20 sonuçlarına ve şirket beklentilerindeki yukarı revizyona olumlu piyasa tepkisi bekliyoruz.

AL tavsiyemizi koruyoruz ARCLK için hedef fiyatımızı 20/21 yılları beyaz eşya iç pazar büyüme tahminlerimizdeki yukarı yönlü revizyon (yeni : %13/%8 - eski: %7/%5), şirket beklentilerindeki yukarı yönlü revizyon, güçlü 3Ç20 sonuçlarının yansıtılması, güncellenen yurtdışı benzer şirket çarpanları ve İNA değerlememizin 3 ay ileriye taşınması sonucu hisse başına 27.20TL’den 36.60TL’ye yükseltiyor ve AL tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2021T 4.4x Firma Değ./FAVÖK ve 10.1x F/K çarpanlarıyla yurtdışı benzerlerinin sırasıyla 8.6x ve 14.9x çarpan ortalamalarına göre iskontolu işlem görüyor. "

Logo Yazılım'da sınırlı pozitif olan görüş telekonferansla netleşecek

 

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)