Ana SayfaSPK, Avrasya Terminal İşletmeleri'ne idari para cezası verdi----

SPK, Avrasya Terminal İşletmeleri'ne idari para cezası verdi

16 Kasım 2015 - 06:35 www.borsagundem.com

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Avrasya Terminal İşletmeleri'ne
idari para cezası verdi.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'e Avrasya Petrol
ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.?de (Avtur) Galip ÖZTÜRK ile birlikte
hareket etmek suretiyle yönetim kontrolüne sahip olan Avrasya Terminal
İşletmeleri A.Ş. tarafından 25.11.2014, 27.11.2014 ve 28.11.2014
tarihlerinde Avtur sermayesinin %10?unu aşan payların Kurulca onaylı
pay satış bilgi formu düzenlenmeksizin borsada satılması nedeniyle
VII-128.1 sayılı Pay Tebliği?nin 27?nci maddesi ile VI-104.1 sayılı
Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği?nin 7?nci maddesi uyarınca 22.407
TL idari para cezası verildi.
SPK açıklamasında şu bilgiler verildi:
"Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. hakkında idari para cezası
uygulanmasını gerektiren fiiller nedeniyle (varsa) zarara uğrayan
yatırımcılar, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların
oluşması halinde, bahse konu işlemde sorumluluğu bulunan Avrasya
Terminal İşletmeleri A.Ş. yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava
açabilirler. Öte yandan, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.?nin
yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Avrasya Terminal İşletmeleri
A.Ş. hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde
sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para
cezaları nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alması ve
söz konusu kararda sorumlular ile bunlarla ilişkili olan gerçek
ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir. "

http://spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2015&sayi=30&submenuheader=null

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey