Ana Sayfa***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Gelir Tablosu ) ----

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Gelir Tablosu )

18 Mayıs 2012 - 16:11 www.borsagundem.com

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Gelir Tablosu )
Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2012 - 31.03.2012 01.01.2011 - 31.03.2011 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri 15 59834430 52735724
Satışların Maliyeti (-) 15 -44981701 -37731786
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 14852729 15003938
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 14852729 15003938
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 16 -9591629 -9324571
Genel Yönetim Giderleri (-) 16 -2602884 -1762460
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 16 -396259 -4368
Diğer Faaliyet Gelirleri 2886646 833297
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -2753120 -74030
FAALİYET KARI/ZARARI 2395483 4671806
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 17 13777753 1564794
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 18 -7035137 -2694185
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 9138099 3542415
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri
- Dönem Vergi Gelir/Gideri 19 -31298 -676473
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 19 -1807177 248005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 7299624 3113947

DURDURULAN FAALİYETLER
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 7299624 3113947

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 7299624 3113947

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
Azınlık Payları -2 -14
Ana Ortaklık Payları 7299626 3113961

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Azınlık Payları -2 -14
Ana Ortaklık Payları 7299626 3113961

Hisse Başına Kazanç 20 1,95 0,83
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazançhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=204733


IMKB