Ana SayfaYazarlarEkrem ÖncüMaliyeci gözüyle
Ekrem Öncü [email protected] Ekrem Öncü

Sahte fatura düzenleyenler ve matrah artırımı

24 Mayıs 2018, 07:37 - -

SAHTE FATURA DÜZENLEYENLERİN MATRAH ARTIRIMINDAN YARARLANMASI ÇOK DA KOLAY OLMAYACAK!

7143 sayılı Kanun yürürlüğe girdi ve mükellefler kanun hükümlerinden yararlanmaya başladı. Bugünkü yazımızın asıl konusunu sahte fatura düzenleyenlerin matrah ve vergi artırımı yapıp yapamayacakları meselesi oluşturacaktır.  Asıl konumuzu ele almadan önce bir önceki yazımda matrah ve vergi artırımında bulunanların süresinde ödeme yapmamaları halinde haklarında vergi incelemesi yapılabileceğini yazmıştım. Nitekim matrah ve vergi artırımını düzenleyen madde hükmü bu yönde.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIP DÜZENLİ ÖDEME YAPMAYAN MÜKELLEFLER İNCELENECEK Mİ, İNCELENMEYECEK Mİ?

7143 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkra düzenlemesi, “Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır” şeklindedir.

Yani, 7143 sayılı Kanunun 5’inci maddesi vergi ve matrah artırıp ödeme yapmayan vergi incelemesine tabi tutulabilir derken kanunun 9/6 ncı fıkrası incelemeye tabi tutulamaz demek istiyor.

Kanaatimce kanunun 9/6 fıkrası önceki 6736 sayılı Kanundan kalmadır ve 7143 sayılı Kanunda bu kısımın düzeltilmesi atlanmıştır. Bu çelişki ancak kanuni bir düzenleme ile giderilebilir.

Bu halde hangi hüküm geçerli olacaktır?

7143 sayılı Kanunun 5’inci maddesi 9/6’ya göre daha özel bir düzenlemedir ve dikkate alınması gereken 5’inci madde düzenlemesidir. Matrah ve vergi artıracak mükellefleri tekrardan uyaralım ki, ödemelerinizi bir gün ve bir lira dahi aksatmayınız. Aksi türlü hem artırdığınız tutarda ödeme yapar hem de incelenirsiniz!

SAHTE BELGE DÜZENLEYENLER VERGİ VE MATRAH ARTIRIMI YAPABİLECEKLER MİDİR?

6736 sayılı Kanunun matrah ve vergi artırımı başlıklı 5’inci maddesi “213 sayılı Kanunun 359’uncu maddesinin (b) fıkrasındaki ‘defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler’, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerinden yararlanamazlar” şeklinde idi.

6736 sayılı Kanunun 1 numaralı Tebliğine göre ise, 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten (19.08.2016 tarihinden) önce herhangi bir tespit yapılmış olması durumunda, bu kapsama giren mükelleflerin, Kanunun 5’inci maddesi hükmüne göre matrah ve vergi artırımından yararlanmaları mümkün değildi. Bu hükmün uygulanmasında, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler dikkate alınacaktı.

6736 sayılı Kanun ve Tebliğ düzenlemesi kanunun yayım tarihi olan 19.08.2016 tarihinden önce sahte fatura düzenleyenleri kapsama sokmuyor, ancak 19.06.2018 itibariyle haklarında tespit olmayanları kapsama sokuyordu.

7143 sayılı Kanunda sahte fatura düzenleyenlerin durumu farklı şekilde düzenlendi. 7143 sayılı Kanunun matrah ve vergi artırımını düzenleyen 5’inci maddesine göre, 213 sayılı Kanunun 359’uncu maddesinin (b) fıkrasındaki “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler” veya bu fiiller nedeniyle incelemesi devam edenler ile terör suçundan hüküm giyenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerinden yararlanamazlar.

Şu kadar ki 213 sayılı Kanunun 359’uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesinin tamamlanması sonucu bu fiillerin varlığının tespit edilememesi durumunda, bu durumun tespitine ilişkin raporun mükelleflere tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı başvurmaları, matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergileri, raporun tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödemeleri ve maddede öngörülen diğer şartları yerine getirmeleri koşuluyla bu madde hükümlerinden yararlanırlar.

7143 sayılı Kanun düzenlemesine göre, 213 sayılı Kanunun 359’uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle vergi incelemesi devam edenlerin incelemelerine devam edilecektir. Burada inceleme bakımından herhangi bir tarih kısıtlaması bulunmamaktadır. Örneğin vergi incelemesi altı ay dahi sürebilecektir.

Yapılan vergi incelemesinin tamamlanması sonucu bu fiillerin varlığının tespit edilememesi durumunda, bu durumun tespitine ilişkin raporun mükelleflere tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı başvurmaları, matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergileri, raporun tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödemeleri ve maddede öngörülen diğer şartları yerine getirmeleri koşuluyla matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

7143 sayılı Kanun ile VUK 359/b kapsamında fiilde bulunanlara başlamış incelemeleriniz devam edecek ve inceleme sonucunda bu fiilleri işlemedin ise seni matrah ve vergi artırımından yararlandırırım, bu fiilleri işledin ise yararlandırmam denmektedir. Vergi incelemesi bakımından süre sınırı bulunmadığı için inceleme örneğin 2019 yılında bitecek olur ise ve bu fiiller işlenmemiş ise vergi ve matrah artırımı mümkün olabilecektir.

Ancak VUK 359/b kapsamında incelemesi devam etmeyenler matrah ve vergi artırımını yaparak incelemeden kurtulabileceklerdir. Kanun iyi niyetli mükellefi korumak istemiş ama VUK 359/b kapsamında fiilleri işleyenleri ise cezalandırmak istemiştir.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (5)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
 • Aslı hünkar13 Ağustos 2020 07:58

  357 b kapsamında 2017 yılı incelemeye girdim temiz çıktım matrah artIrımında bulundum düzenli ödedim ... Ve yeniden 2017 ye 357 b kapsamında inceleme geliyo kafamız karıştı yasa ile hiç ortüşmüyo

 • Mustafa10 Nisan 2019 21:30

  Selam rapor bittikten sonra hem cezayı ödeyip hem matrahmı yapılıyor.yoksa matrah yapıldıktan sonra ceza ortadan kalkıormu

 • Hakan gündeş16 Temmuz 2018 19:19

  Ekrem bey yazınız cok guzel ellerinize saglik yalniz kafama takilan konu son satirda 359/b kapsaminda incelemesi devam etmeyenler faydalanacak diyorsunuz peki biz faydalandik diyelim 1 2 yil sonra pat inceleme talebinde bulunulabilcekmi maliye tarafindan 359/b icin ?

 • [email protected]04 Temmuz 2018 12:04

  harika

 • Sadullah20 Ağustos 2020 22:47

  Ben 2016-2017 yılında matrah ve KDV artırımı yaptım üst üste ama bana yine inceleme geldi ne saçma bi durum 2016-2017 yıllarına ait kafada deli işaretler