Ana SayfaYazarlarEkrem ÖncüMaliyeci gözüyle

Konutta KDV oranı yükseltilmemelidir!

29 Ekim 2018, 08:42 - -

Bilindiği gibi 31.10.2018 tarihine kadar konut teslimlerinde %18 olarak uygulanan KDV oranı %8, binde 20 olarak uygulanan Tapu Harcı da binde 15 olarak uygulanıyordu. 31 Ekim sonrası da bu oranların değiştirilmemesi ve bu şekilde uygulamaya devam edilmesi sektör için bir avantajdan öte bir zorunluluk olarak ortada durmaktadır. Özellikle konut kredilerindeki artışlar kredili konut satışlarını çok ciddi oranda düşürdü ve inşaat sektöründeki firmaların bir çoğu ya konkordato ilan etti veya etmekte. Diğer yandan kapanan çok sayıda inşaat firması olduğu da bir gerçek. İnşaat sektörü bu sıkıntılı durumu bir avantaja çevirmek istiyor ise hatalarını gözden geçirmelidir. Bu meselenin önemli ama konumuz bakımından farklı bir boyutudur. Vergi oranlarının bu ortamda yükseltilmesi sıkıntıda olan sektöre katkı yerine köstek olacaktır.

KONUT TESLİMLERİNDE VERGİ ORANLARI!

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

- Net alanı 150 m2 'ye kadar konut teslimleri,

- Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,

- Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece 150 m2'ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri, için KDV oranı (% 1) olarak tespit edilmiştir.

Bu durumda, net alanı 150 m2 'ye kadar olan konut teslimlerinde, KDV oranı % 1 olarak ve 150 m2 'yi aşan konutların tesliminde ise genel vergi oranı olan %18 oranı uygulanacaktır. Ancak, %18 oranı 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31.10.2018 tarihine kadar %8 olarak uygulanacaktır.

Genel uygulama bu olmakla birlikte Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde uygulama farklıdır.

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre, (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan;

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

(I) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) 500 Türk Lirası ile 1000 Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde %8 vergi oranı (500 Türk Lirası altı için %1),

b) 1000 Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde %18 vergi oranı uygulanacaktır. (2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31.10.2018 tarihine kadar %8 olarak uygulanacaktır.)

(II) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) 1000 Türk Lirası ile 2000 Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dahil) arasında olan konutların tesliminde %8 vergi oranı (1000 Türk Lirası altı için %1),

b) 2000 Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde %18 vergi oranı uygulanacaktır. (2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31.10.2018 tarihine kadar %8 olarak uygulanacaktır.)

3065 sayılı Kanunun (10/a) maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması; (10/b) maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

Konut tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, faturada gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olay meydana geleceğinden bu faturada gösterilen KDV’nin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Konutun fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte konuta ilişkin geçerli olan KDV oranlarının farklı olması durumunda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranı esas alınacaktır. Dolayısıyla faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan oran esas alınarak hesaplanan KDV’de, konutun fiilen teslim edildiği tarihte geçerli olan KDV oranına göre herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.

Bu konu KDV Uygulama Tebliğinde de açıkça yer almıştır. Tebliğin bu düzenlemesi öncesi KDV oranı %18’den %8’e düşürüldüğünde konuyu ele almış ve inşaat sona ermeden faturaların düşük oranlı olarak kesilebileceğini ifade etmiştim. Zaten tebliğde kanuna aykırı olarak farklı bir yorum da yapılamazdı.

31.10.2018 tarihine kadar konut teslimlerinde yer alan %18 KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır. Diğer yandan işyerlerinin tesliminde KDV oranı %18 olup adı geçen BKK işyerleri için KDV oranını düşürmemiştir.

TAPU HARCINDAKİ DURUM

31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre konutlarda tapu harcı 31.10.2018 tarihine kadar binde 15 olarak uygulanacaktır.

Ülkemiz ekonomisinin ve özelde de inşaat sektörünün içinde bulunduğu durum dikkate alındığında konut teslimlerinde %18 ve tapu harcında da binde 20 olan ancak 31.10.2018 tarihine kadar %8 ve binde 15 olarak uygulanan bu oranlar 31.10.2018 tarihi sonrasında da indirimli olarak uygulanmaya devam etmelidir. Özellikle konut faizlerindeki artışın etkisi ile konut satışları çok ciddi şekilde düşmüş durumda iken KDV oranlarını artırmak sıkıntıda olan sektörü daha da olumsuz etkileyecektir. O nedenle Bakanlar Kurulu yetkisini kullanarak 31 Ekim sonrasında da düşük oranların uygulanması yönünde karar alarak sektöre katkı sunmaya devam edebilir. 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • salim29 Ekim 2018 15:10

    konut dönemi bitti bu vergilerle tapu harçlarıyla ev alacağına faizde kalmak mantıklı. borsada dahi 6 aydır mal verilip faize geçiliyor.

  • KILIÇ29 Ekim 2018 09:34

    SIKINTILI GÜNLERDEN KURTULMA ÇARELERİ BULMAK LAZIM TOP YEKÜN FEDEKARLIKLA KALKACAGIMIZA İNANIYORUM ANCAK PARA PATRONLARI BU ÜLKEDE YAŞADIGINI BİLMELİ VE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI.