Prof. Dr. Serra Eren Sarıoğlu [email protected] Prof. Dr. Serra Eren Sarıoğlu

BES Fonlarının Pperformansı-I

11 Temmuz 2018, 08:30 - -

Bir emeklilik fonunun toplam performansı esas olarak üç parçaya ayrılabilir: (1) Piyasa hareketlerinden kaynaklı getiri (2) Varlık dağılım politikasından kaynaklanan getiri ve (3) Aktif yönetim getirisi.

Getiriyi bu biçimde ayırarak incelediğimizde fonun portföy yönetimine ilişkin makro ve mikro kararlarının nasıl sonuçlar verdiğini daha net biçimde görebiliriz.  Bir emeklilik fonunun portföyündeki varlıkların dağılımına ilişkin genel, uzun vadeli, stratejik kararlarının sonuçları “varlık dağılım politikasından kaynaklanan getiri”dir. Menkul kıymet seçimi ve piyasa zamanlaması gibi daha kısa vadede değişiklik yapılan, taktik kararların sonucu ise “aktif yönetim getirisi”ni oluşturur.

Konuya ilişkin özellikle gelişmiş ülkelerde (ABD, Kanada) yapılan çalışmalar incelendiğinde, bir fonun toplam getiri değişimindeki temel unsurun piyasa hareketlerinden kaynaklı getiri olduğu görülmektedir.[1] Piyasa etkisi arındırıldıktan sonra yapılan incelemeler ise varlık dağılımı ve aktif yönetimin göreceli önemini ortaya koymaya çalışmışlardır. Bunların bulguları farklılaşmakla birlikte varlık dağılımının görece daha önemli bir unsur olduğuna dair bir eğilim görülmektedir.[2]

Biz de ülkemizdeki emeklilik fonlarında bu sorunun yanıtını merak ettik ve bir çalışma yaptık. Bu çalışmada, dünyadaki çalışmalara benzer olarak iki fon kategorisini incelemeye dahil ettik: (1) Esnek emeklilik fonları ve (2) Hisse emeklilik fonları. İnceleme dönemi olarak Temmuz 2007 – Temmuz 2017 belirledik. 5 yıllık ve 10 yıllık iki alt periyot için yapılan analizlerde aylık net getiri üzerinden çalıştık. 5 yıllık alt dönemde 19 hisse emeklilik ve 25 esnek emeklilik fonu analiz kapsamına girdi. 10 yıllık dönem için ize 10 hisse emeklilik ve 12 esnek emeklilik fonu incelemede yer aldı.  İnceleme kapsamında yer alan fonların toplam portföy büyüklüğünün hisse ve emeklilik fonlarının toplam portföy büyüklüğüne oranları 5 ve 10 yıllık dönemler için sırasıyla %85 ve %58. Bu veri örneklemimizden elde edilen bulguların temsil kabiliyetinin yeterli olduğuna işaret etmekte.

Piyasa hareketlerinden kaynaklı getiriyi belirlemek üzere, öncül çalışmaları takip edecek biçimde,  tüm fonların ağırlıklı ortalama getirisini kullandık.

Yapılan zaman serisi analizlerinin sonucunda literatürdeki genel kanıyı destekler nitelikte piyasa hareketlerinden kaynaklı getirinin baskın biçimde toplam getirideki değişkenliği belirleyici unsur olduğu sonucuna ulaştık. 10 yıllık ve 5 yıllık inceleme dönemlerinde hisse emeklilik fonları için piyasa hareketlerinden kaynaklı getirinin ortalama açıklayıcılık düzeyi %98 çıktı. Esnek emeklilik fonlarında ise 5 yıllık dönem için ortalama açıklayıcılık düzeyi %87 ve 10 yıllık dönem için %89 olarak oluştu. Altı çizilecek bir diğer nokta ise piyasa hareketlerinden kaynaklı getirinin toplam getirideki değişimi domine ettiği bulgusunun fon kategorisinden bağımsız olması.

Dolayısıyla diyebiliriz ki, emeklilik fonların getirisinin büyük bir kısmı piyasadaki değişimlerden etkileniyor. Çalışmamızın ikinci aşamasıyla ilgili sonuçları bir sonraki yazımızda paylaşacağız.

Kalın sağlıcakla..


[1] Xiong et al. (2010) ABD yatırım fonu piyasasında yürüttüğü çalışmada piyasa hareketlerinin fonun getirisindeki değişimin %80’ini açıkladığını bulgulamıştır. Li (2014), Kanada hisse ve değişken yatırım fonları üzerine yaptığı çalışmasında bu oranı değişken fonlar için %72 ve hisse fonları için %57 olarak bulmuştur.
[2] Bknz.: Xiong et al. (2010), Li(2014) ve Aglietta(2012)

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)