E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiZarar açıklayan Migros için kurumlar hedeflerini açıkladı---

Zarar açıklayan Migros için kurumlar hedeflerini açıkladı

Zarar açıklayan Migros için kurumlar hedeflerini açıkladı
02 Mart 2021 - 12:53 www.borsagundem.com

Migros için, İş Yatırım, 57 TL hedef fiyat, Yapı Kredi Yatırım 55,00 TL, Vakıf Yatırım 50,25 TL Ak Yatırım ise 52,00 TL hedef fiyat tavsiyesini korudu

Migros (#MGROS) pandemi sürecinde 2020 yılında marketlerin ve perakendenin önce çıkmasına karşın zarar açıkladı. Kurumlar da Migros’un finansal sonuçlarını değerlendirdi.

Migros böyle bir dönemde bile zarar etti

İş Yatırım, Migros için tavsiyesini 57 TL hedef fiyatla 'AL' olarak sürdürdü

Kapanış (TL) : 40.5 - Hedef Fiyat (TL) : 57 - Piyasa Deg.(TL) : 7333 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 25.91 MGROS Equity- Öneri: AL Get.Pot.%: 40.74

Güçlü operasyonel sonuçlar, zayıf net kar: Migros 4Ç20’de 121 milyon TL net zarar açıkladı. Piyasa 33mn TL kar bekliyordu. Net kardaki sapma büyük ölçüde vergi giderlerinin ve finansal giderlerin beklentilerin üzerinde olmasından kaynaklandı. Şirket 4Ç20’de 7.93 milyar TL satış ve 605mn TL FAVÖK açıkladı. Sırasıyla 7.58 milyar TL ve 586 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde yer aldı.

Yorum: Net kar beklentilerin gerisinde kalmış olmasına rağmen, operasyonel sonuçların beklentileri aşması, kısa euro pozisyonunun Şubat itibariyle tamamen elemine edilmiş olması ve 2021 öngörülerinin piyasa beklentilerin üzerinde olmasından kaynaklı pozitif tepki görebileceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca son 3 ayda hissenin endeksin %20 gerisinde kaldığını da hatırlatmak isteriz. Beklentilerin altında kalan net kar nedeniyle hisse fiyatında görülebilecek olası bir negatif tepkinin alım fırsatı olarak kullanılmasını tavsiye ederiz.

Güçlü 2021 öngörüleri: Şirket 2021 yılında %15-18 ciro büyümesi ve %8-8.5 FAVÖK marjı öngörüyor. 170 yeni mağaza açılışı ve 600mn TL yatırım harcaması hedefliyor. Bizim büyüme tahminimiz Şirket’in öngörülerinin üst bandında yer alıyor. Yılın ilk yarısında yüksek seyretmesini beklediğimiz enflasyon, online satış kanalının hızlı büyümeye devam etmesi ve turizmde toparlanma beklentimiz ile büyümenin rahatlıkla üst bandı yakalayabileceğini düşünüyoruz. Bloomberg tahminlerinin alt banda yakın olması nedeniyle piyasa tahminlerinde ve değerlemelerinde yukarı yönlü revizyonlar göreceğimizi düşünüyoruz.

Euro açık pozisyonu sıfırlandı: 2020 yıl sonu itibariyle net borç 604mn TL seviyesinde (3Ç20: 547mn TL, 2019, 2.1 milyar TL). Euro net borç pozisyonu yılsonu itibariyle 15mn euroya, Şubat itibariyle ise sıfıra düşmüş durumda (3Ç20: 55 milyon euro, 2019: 325 milyon euro). Net Borç / FAVÖK oranı ise oldukça sınırlı 0.4x seviyesinde ( 3Ç20: 0.4x, 2019: 1.4x) AL tavsiyemizi yineliyoruz: Sonuçların ardından hedef değerimizi 57TL’ye yükseltiyoruz (önceki 53 TL). Hedef değerimize %41 getiri potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi yineliyoruz. Düzeltilmiş FD/FAVÖK (TFRS 16 ve net vadeli satış faiz gideri çıkartılmıştır) 6.4x ile BIMAS’a %40 iskontolu işlem görüyor. Borç geri ödeme süreci, euro açık pozisyonunun elemine edilmiş olması, BC Partners’ ın hisse satışının tamamlanması ile Hisse satış riskinin ortadan kalkmış olması ve hızlı büyüyen online satış kanalının artan ağırlığı nedeniyle çarpanların genişleyeceğini düşünüyoruz.

Yapı Kredi Yatırım, Migros için 55,00 TL hedef fiyat ile 'al' tavsiyesini yineledi.

Yapı Kredi Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"Migros 4Ç20 finansallarını açıkladı

Migros, 4Ç20 finansallarında, piyasanın ve bizim kar tahminlerinin aksine, 121 milyon lira net zarar açıkladı. Net karlılıktaki, bizim tahminimize göre, olumsuz sapmanın ana nedeni, beklentilerimizden daha yüksek gelen vergi giderleri oldu. Yurtiçinde ve yurtdışındaki varlık satışları nedeniyle ortaya çıktığını düşündüğümüz vergi artışı hariç baktığımızda ise hem ciro artışının hem de VAFÖK marjının beklentilerden iyi geldiğini görüyoruz. %36 ciro artışı ve %39’lük VAFÖK genişlemesi şirket için sahip olduğumuz olumlu beklentileri teyit eder niteliktedir. Migros’un 4Ç20 sonuçları, genel olarak beklentilerimizi karşılamış, ortaya çıkan farklar ise hisse hakkındaki olumlu görüşümüzü destekleyecek nitelikte gerçekleşmiştir. Şirketin karşılaştırılabilir operasyonel marjlarındaki seyrin, ciroda sağlanan büyüme ve değişen pazar dinamikleri çerçevesinde makul olduğunu düşünüyoruz.
Sonuçların en dikkat çekici yanlarından biri şirketin artık Euro riskinin ortadan kalkması ve borçluluğun ise nisbi olarak azalmasıdır. 4Ç20 sonuçları ışığında Migros’u beğenmeye devam ediyoruz ve hisse için 55.0 lira hedef fiyatla ‘AL’ önerimizi yineliyoruz. Migros Yönetimi, yılın tamamı için %15-18 arası ciro büyümesi yakalamayı ve manşet VAFÖK’ünün de %8-8.5 civarında olmasını beklemektedir. Nominal değerler üzerinden karşılaştırdığımızda, bizim 2021 yılı ciro beklentimiz, şirket yönetiminin paylaştığı aralığın üst bandında yer alırken, VAFÖK tutarı alt banda yakındır. Şirket 2021 hedeflerinin makul ve ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz. Toplam satış alanının %3 büyüdüğü, ülkedeki işlenmiş gıda enflasyonunun %15 civarlarında olduğu ve Kazakistan operasyonlarında azalış gözlemlendiği bir dönemde Migros konsolide cirosunu %36 arttırmayı başardı. Kovid-19 sonrası “ev-içi tüketim”in artmasının ciroya sağladığı fayda güçlü sonuçların arkasında yatan ana neden olurken, özellikle e-ticaret kanalına yapılan yatırımların maliyetler üzerindeki baskı VAFÖK’teki artışın daha yüksek bir düzeyde gerçekleşmesini engelledi. 2020 sonu, Migros’un IFRS 16 hariç net borcu 969 milyon lira olmuştur ki geçen sene 2,3 milyar düzeyindeydi. 2020’nin tamamında güçlü operasyonel nakit yaratımı yanında arsa & bina satışı sonrası sağlanan nakitler de bu gerilemede rol oynadı. Şirketin Euro açık pozisyonu bugün itibariyle ortadan kalksa da, dönem içi değerlemeleri nedeniyle kur farkı zararı olarak kendini göstermiş ve 4Ç20 net karını, geçmiş dönemlere nazaran azalan oranda da olsa, aşağıya çekmiştir."

Vakıf Yatırım, Migros tavsiyesini 'tut'tan 'al'a güncellerken, 50,25 TL hedef fiyatını korudu.

Analizin şu şekilde:

"Migros, 4Ç20 döneminde, hem beklentimizin (23 mn TL net kar) hem de piyasa tahminlerinin (33 mn TL net kar) altında, 121 mn TL net zarar (4Ç19: 258 mn TL net zarar) açıkladı. Net finansal giderin beklentimizin üzerinde olması yanı sıra kaydedilen 40 mn TL’lik ertelenmiş vergi gideri, net kar beklentimizin tersine net zarar açıklanmasında etkili oldu. Şirketin 2020 yılı toplamında ise net zararı 403 mn TL (2019: 461 mn TL net zarar) olarak gerçekleşti.

Şirketin satış gelirleri 4Ç20’de, ev tüketimindeki artışla (özellikle kasım ve aralık aylarındaki güçlü performansa) beklentilere paralel, yıllık %35 yükselişle 7,68 mlr TL’ye ulaşırken, yıl toplamında yıllık %26 yükselişle 28,8 mlr TL’ye ulaştı. Operasyonel performans tarafında da FAVÖK beklentiler paralelinde, yıllık %39 yükselişle 615 mn TL’ye yükselirken, yılın toplamında %4 artışla 2,22 mlr TL’ye yükseldi.

FAVÖK marjı, 4Ç20’de yıllık 0,2 puan artışla %8 seviyesine ulaşırken, yıl toplamında 1,6 puan gerileyerek %7,7 seviyesinde gerçekleşti. Şirket 2021 yılında %15-18 satış geliri büyümesi, %8,0-8,5 FAVÖK marjı, yaklaşık 170 mağaza açılış hedefi ve yaklaşık 600 mn TL yatırım harcaması öngördü. Yorum: Yılın son çeyreğinde beklentilerin tersine kaydedilen net zarar ardından, son üç ayda endeksten %17, son bir ayda ise %10 negatif ayrışan şirket hisselerinde bir miktar satış baskısı oluşabileceğini düşünüyoruz. Migros için 50,25 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ve kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri” önerimizi korurken, uzun vadeli TUT önerimizi, %24 yükseliş potansiyeline bağlı olarak “AL” olarak güncelliyoruz. "

Ak Yatırım, Migros için 52,00 TL hedef fiyatını ve 'Endeksin Üzerinde Getiri' tavsiyesini korudu.

Ak Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"Migros 4Ç20’de 121 milyon TL net zarar açıkladı (bizim tahminimiz 33 milyon TL net kar ve piyasa ortalama tahmini 36 milyon TL net kar). Yaşanan sapmanın temel nedeni ise Migros’un diğer faaliyetlerden yazdığı net zarardan ve yüksek gelen etkin vergi oranından kaynaklanmaktadır. Ciro ve FAVÖK beklentilere yakın gerçekleşti. Ciro (7,7 milyar TL) yıllık bazda %35’lik artış ile piyasa beklentilerinin yaklaşık %1,3 üzerinde. Brüt kar marjı yıllık 0,8 puan düşerek %24,4 olurken, faaliyet giderlerinin ciroya oranı 4Ç20’de %19,4 oldu (4Ç19’da %20,0 idi). FAVÖK ise 4Ç20’de 615 milyon TL oldu (piyasa ortalama beklentisi 585 milyon TL). Migros’un Euro bazlı brüt borcu Aralık sonu itibariyle 95 milyon Euro’ya geriledi (Eylül sonu itibariyle 135 milyon Euro). Yönetim Şubat itibariyle Migros’un brüt Euro bazlı borcunun 50 milyon Euro’ya indiğini açıkladı. Migros yönetimi 2021 yılı ciro büyümesi %15-18 (bizim beklentimiz %22), 170 yeni mağaza açılışı ve 600 milyon TL yatırım harcaması planlıyor. Her ne kadar operasyonel performans beklentilere paralel gelmiş olsa da, açıklanan net zarar hisseyi bugün olumsuz etkileyebilir. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımız 52 TL ile “Endeksin Üzerinde” beklentimizi koruyoruz."

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 32,50
En Yüksek: 32,70
En Düşük: 31,56
Değişim 3,24 %
FK: 59,45
PD / DD: 391,89
İşlem Hacmi 72.639.765
Toplam Adet: 2.252.250
Ağırlıklı Ort.: 32,25
YORUMLAR (9)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
 • KERİM06 Mart 2021 16:21

  BİM DELİ KAR EDİYOR MİGROS ZARAR BU NE YAMAN ÇELİŞKİ

 • misafir06 Mart 2021 15:20

  migros zarar açıkladıkça kurumlar hedef yükseltir, ancak karını arttıran şirketlerin hedef fiyatlarını düşürüyorlar, 

 • Sakasin migros03 Mart 2021 00:15

  Vaybe migros zararmi etti saka gibi pandemide millet patir patir alis veris yapiyo zarar demeleri cok sacma

 • Deli hamdi02 Mart 2021 20:26

  Kurumlara(denetleyici, düzenleyici dahil) güven çok çok düşük. Eşeği boyayıp yarış atı diye yutturmaya çabalıyorlar. Resmi/özel finans, piyasa kurumları Kendilerini sorgulamalı.

 • Hamdi02 Mart 2021 19:59

  İteleyin millete, verin eline kucağına. Torunun torunu bile kuruş temettü alabilecekmi,,, uzun değil ebedi taşıyın diyor kurum kurum kurulan kurumlar.

 • Deniz02 Mart 2021 14:30

  Zarar eden için yüksek fiyat vermek şarlatanlıktır, manipülasyondur. Diploma, ruhsat var diye milleti kandırmak suçtur, soruşturulup cezası kesilmelidir.

 • Bb02 Mart 2021 13:41

  Özsermaye karlılığa bakınca On lira etmez. Üstğne üstelik yüksek finans borcu var. Elşnde hissesi olan yukarı dşyor

 • Xxx02 Mart 2021 20:09

  👍👍👍👍👍

 • asena02 Mart 2021 13:18

  ne ayıp birşeyya denetleyen yokmu gıdalar bu sene zarar ediyorsa allah belalarını verrsin pis