E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiYükselen Çelik'te önceki çeyreğin üzerine çıkan bilanço---

Yükselen Çelik'te önceki çeyreğin üzerine çıkan bilanço

Yükselen Çelik'te önceki çeyreğin üzerine çıkan bilanço
02 Kasım 2021 - 12:14 www.borsagundem.com

Yükselen Çelik için Gedik Yatırım, İnfo Yatırım de Deniz Yatırım olumlu görüş bildirdi.

BORSAGUNDEM.COM

Yükselen Çelik (#YKSLN) 2021 yılı 3. Çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket bilançosunda 21,2 milyon TL kar açıklarken, Borsagundem.com tarafından derlenen kurum analizlerinde sonuçların hisseye etkisi inceleniyor.

Şirketlerin 2021 yılı 3.çeyrek açıklanan bilançoları

Gedik Yatırım, Yükselen Çelik 3. Çeyrek finansal sonuç değerlendirmesi şu şekilde:

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/09 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin:

Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %3,7 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %242,9 artışla 157.3 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %227,8 artışla 397.1 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK'ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %16,1 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 567,2 artışla 38 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %570,9 artışla 84.2 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 257 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 1.173 baz puan artışla %24,1 olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 1.085 baz puan artışla %21,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %17,57 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %451,3 artışla 21.2 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %671,3 artışla 52.9 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net borcu 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %142,9 artışla 123 milyon TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 3Ç21’de 157,3 mn TL satış geliri (yıllık: +%242,9; çeyreklik: +%3,7), 38,0 mn TL FAVÖK (yıllık: +%567,2; çeyreklik: +%16,1) ve 21,2 mn TL net kar (yıllık: +%451,3; çeyreklik: +%17,6) açıklamıştır.

Güçlü talep ve çelik fiyatlarındaki artış 3Ç21’de şirketin operasyonel performansını desteklemiştir. Yeni ürünler, ihracat ve yeni satış şubeleri katkısıyla şirketin satış gelirleri yıllık %243 artış göstermiştir. Etkin tedarik zinciri yönetimi şirketin pazarda pazar payı kazanmasına da yardımcı olmuştur. Artan satış gelirleri ve güçlü talep şirketin marjlarına katkı sağlarken brüt kar marjı yıllık 1.016bp, çeyreklik 324bp yükselişle %27,4’ye çıkmıştır. 3Ç20’de 5,7 milyon TL, 2Ç21’de 32,7 milyon TL olan FAVÖK, 3Ç21’de 38 milyon TL olmuştur. Net finansman giderleri, yüksek borçluluk nedeniyle 3Ç21'de 6,8 milyon TL'ye (2Ç21: -0,4 milyon TL) çıkmıştır. 3Ç21’de güçlü operasyonel performan sonrası net kar yıllık %451, çeyreklik %18 artışla 21,2 milyon TL olmuştur. Net borç, yüksek işletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle bir önceki çeyrekteki 51 milyon TL'den 3. çeyrekte 123 milyon TL'ye yükselmiştir. Hisse son 12 aylık verilere göre 8,2x FD/FAVÖK ve 11,5x F/K ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Analizin tamamı için tıklayınız…

İnfo Yatırım, Yükselen Çelik 3. Çeyrek finansal sonuç değerlendirmesi şu şekilde:

2. Çeyreğin Üzerinde Finansallar

Yükselen Çelik, 2021 üçüncü çeyreğinde 157,3 milyon TL net satış açıkladı. Açıklanan net satış tutarı, 2021 yılı 2. çeyreğine göre %3, Ocak – Eylül rakamlarına bakıldığında ise satışlar yıldan yıla %227,8 oranında artış gösterdi.

Şirket bu çeyrekte 38,0 milyon TL FAVÖK açıkladı. Açıklanan FAVÖK 2021 yılı 2. çeyreğin %16 üzerindeyken, 2020 yılının ilk 9 ayına göre ise FAVÖK %570,9 artış kaydetti.

Net kar ise 21,2 milyon TL olarak açıklandı. Açıklanan net kar geçen çeyreğe göre %18, 2020 yılının ilk 9 aylık dönemine göre ise %671,3 arttı. Net kardaki yıllık bazda artış baz etkisinin yanı sıra reel tonaj büyümesinden kaynaklandı. Reel tonajdaki satışların artma sebebi ise şube sayısının artması, pazar payındaki artış, yeni anlaşmalar, ihracattaki olumlu seyir ve korona virüs pandemi sonrası emtia satışlarındaki artıştan kaynaklandı.

Bu yıl Ocak-Ağustos döneminde dünya ham çelik üretimi yıllık %10,6 artışla 1,32 milyar ton seviyesinde yer aldı. Asya tarafında Çin’in getirdiği kısıtlamalar sebebiyle %7,3 düşen üretim Amerika ve Avrupa’da ise sırasıyla %24,4 ve %6,7 artış gösterdi. Ancak şirketin önemli avantajı ‘’Tasarım ürün” vasıflı çeliğin büyük bölümüne eş değer başka ürün bulunmadığından bu ürünlerde sektör rekabete kısmen kapalıdır. Bu da şirketin bir adım öne çıkarmaktadır.

Analizin tamamı için tıklayınız…

Deniz Yatırım tarafından hazırlanan analiz şu şekilde:

YKSLN; 3Ç21 sonuçlarında satış geliri ve operasyonel kar marjları yıllık bazda güçlü arttı / olumlu

Yükselen Çelik, 3Ç21’de 157 milyon TL satış geliri, 38 milyon TL FAVÖK ve 21 milyon TL net kar açıkladı. 3Ç21 sonuçlarında hem satış geliri, hem de operasyonel kar marjları yıllık bazda oldukça güçlü artışlar gösterdi. Sonuçların hisse üzerinde olumlu bir etki yaratacağı beklentisindeyiz.

Şirket’in satış gelirleri, 3Ç21’de tamamına yakını yurt içi operasyonlarından kaynaklanmak üzere yıllık bazda %243’lük güçlü artış ile 157 milyon TL seviyesine yükselmiştir. İlk 9 aylık dönemde ise toplam satış gelirleri yıllık bazda %228 artış göstererek 397 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Gelirlerin güçlü artmasında, reel tonaj artışı ve katma değeri yüksek ürünlerin satışı etkili oldu. 9A21’de 2020 yılının aynı dönemine nazaran satış tonajı % 115,4 artarak 2,2 katına çıkmıştır. Yine 9A21’de ton başına gelir % 52,1 artmıştır.

Reel tonaj büyümesini destekleyen temel nedenler: şube sayısının artması, pazar payı artışı, pandemi sonrası emtia satışlarındaki artış, yeni tedarikçilerle yapılan anlaşmalar ve yeni işbirlikleri, 3. Çeyrek itibarıyla ihracata başlanması, yeni ürün lansmanlarının olumlu sonuçları olarak karşımıza çıkmıştır.

3Ç21’de FAVÖK rakamı yıllık bazda %567 artarak yaklaşık 6,7 katına ulaşmıştır. FAVÖK marjı yıllık bazda 11,7 puan artarak %24,1 olmuştur. FAVÖK rakamı ve marjının artışında, katma değerli ürünlerin toplam satış içindeki payının artması, hammadde alımlarında daha rekabetçi fiyat elde etmek için yerlileştirme ve çeşitlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, reel tonaj büyümesi ve çelik fiyatlarındaki küresel artışın katkıları izlenmiştir.

3Ç21’de net kar rakamı yıllık bazda %451 artarak yaklaşık 5,5 katına ulaşmıştır. Net kar marjı yıllık bazda 5,1 puan artarak %13,5’e ulaşmıştır. Net kardaki artışta maliyetlerin etkin yönetimi etkili olmuştur.

3Ç21’de net borcu 123 milyon TL seviyesinde olan Şirket’in Net Borç / FAVÖK rasyosu makul olup 1,3x seviyesindedir. Güçlü özkaynak yapısı sayesinde Net Borç/Özsermaye rasyosu 0,29x olarak izlenmiştir. 3Ç21 itibariyle 18 milyon TL net döviz fazlası bulunmaktadır.

Genel Değerlendirme: Katma değerli ürünlerin satışı, reel tonaj büyümesi, hammadde alımlarında daha rekabetçi fiyat elde etme çalışmaları, yurtiçinde çelik talebinde izlenen artış karlılığı desteklemiştir. Makul bir borçluluk oranı ve döviz fazlası olması dolayısıyla mevcut durumda kur hassasiyeti yüksek değildir. Hisseleri 14 kasım 2019’da işlem görmeye başlamış olan YKSLN, son 12 ayda endeks göreceli %10 değer kaybetmiş olup, yılın başından beri ise endekse paralel performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 11,49x F/K, 8,23x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 7,45
En Yüksek: 7,60
En Düşük: 7,45
Değişim -0,27 %
FK: 6,34
PD / DD: 2,92
İşlem Hacmi 2.195.685
Toplam Adet: 292.876
Ağırlıklı Ort.: 7,61
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)