E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiYapı Kredi'de güçlü bilanço hedef yükselttirdi---

Yapı Kredi'de güçlü bilanço hedef yükselttirdi

Yapı Kredi'de güçlü bilanço hedef yükselttirdi
27 Ekim 2020 - 13:28 www.borsagundem.com

Yapı Kredi Bankası için rapor yayınlayan kurumlar "AL" tavsiyesini korurken, hedef fiyatlar ise Deniz Yatırım'da 2,80 TL, İş Yatırım'da 2,85 TL ve Şeker Yatırım'da 3,05 TL olarak gerçekleşti.

Deniz Yatırım, Yapı Kredi Bankası 2,80 TL hedef fiyatla 'AL' tavsiyesini korudu.

Değerlendirmede şöyle denildi:

"Yapı Kredi Bankası 3Ç20 konsolide olmayan finansallarında 1,854 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi ve bizim beklentimiz sırası ile 1,651 milyon TL ve 1,615 milyon TL seviyesinde idi. Bankanın net kar rakamı bir önceki döneme göre %39 oranında artarken geçen yılın aynı dönemine göre ise %90 oranında artış göstermiş dönemsel özsermaye karlılığı ise %16.3 olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Eylül döneminde ise Yapı Kredi Bankası’nın kar rakamı 4,314 milyon TL ile yıllık bazda %29 oranında artış göstermiştir. Beklentileri aşan kar rakamının ve güçlü finansal sonuçların hisse fiyatı üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini düşünüyoruz. 2021 yılı tahminlerimize göre Yapı Kredi Bankası hisseleri 3.26x F/K ve 0.34x F/DD çarpanları ile işlem görmektedir. Özsermaye karlılığı beklentimiz ise %11.2 düzeyindedir. Yapı Kredi Bankası hisseleri için AL olan önerimizi ve 2.80 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

Bu dönemde öne çıkan hususlar:

i. Güçlü kredi büyümesi: TL krediler bir önceki döneme göre %10.1 oranında artarken YP cinsi krediler %1.9 oranında daralmıştır. Bireysel krediler bu dönemde ticari kredilere göre biraz daha hızlı büyümüştür. Bireysel kredilerin bir önceki döneme göre %13.1 oranında artışında kredi kartı kredilerinin toparlanarak %15.9 oranında artması ve genel amaçlı tüketici kredilerinin %14.5% oranında artış göstermesi önemli rol oynamıştır. Bu dönemde konut kredilerindeki artış ise %2.3 ç/ç ile sınırlı bir düzeyde gerçekleşmiştir. TL ticari krediler ise çeyreksel bazda %8 oranında artış göstermiştir. YP kredilerdeki %1.9’luk çeyreksel daralma yıllık daralmayı %7.7 seviyesine taşımıştır.

ii. Mevduatın krediye dönüşüm oranı %94.9 ile bir önceki döneme göre yatay kalmıştır. Ancak TL mevduatların çeyreksel bazda %4.5 daralması nedeniyle TL cinsi mevduatın TL cinsi krediye dönüşüm oranı %117.7 seviyesinden %136.4 seviyesine yükselmiştir. YP mevduatlar ise bu dönemde önceki döneme göre %9.3 oranında artış kaydetmiştir.

iii. Net faiz marjı bir önceki döneme göre çok hafif bir artış göstermiştir. 3Ç20’de gerek TL gerekse de YP tarafta kredi/mevduat faiz makasının marj oluşumuna olumlu bir katkısı olmuştur. Yılın son çeyreğinde ise artan TL fonlama maliyeti ve mevduatın kredilere kıyasla daha hızlı yeniden fiyatlanması nedeniyle TL kredi/mevduat faiz makasının marj üzerinde bir miktar olumsuz etkisi olabileceğini öngörüyoruz. TÜFE’ye endeksli bonoların enflasyon farkının fiyatlamalara yansıtılması sonucunda kredi/mevduat faiz makasından kaynaklı etkinin kısmen telafi edilebileceğini düşünüyoruz.

iv. Kredi karşılık oranı artış trendini korudu. Takipteki Kredi Oranı bir önceki döneme göre 60 baz puan gerileyerek %6.1 olarak gerçekleşmiştir. 278 milyon TL’lik net takibe dönüşüm miktarı, 111 milyon TL’lik sorunlu kredinin bilançodan çıkartılması ve yüksek kredi büyümesine bağlı olarak takipteki kredi oranı gerilemiştir. Grup 1 ve Grup 2 kredilerin toplam krediler içerisindeki oranları belirgin bir şekilde değişmezken Grup 2 ve Grup 3 krediler için ayrılan karşılık oranları sırası ile %16.4’ten %16.9’a ve %67.4’ten %68.3’e yükselmiştir. Böylelikle bankanın toplam takipteki kredileri için ayırmış olduğu karşılık oranı 2Ç20 sonundaki %113.5 seviyesinden %122.3 seviyesine çıkmıştır. Bu dönemde net kredi risk maliyeti %3.2 ile bir önceki döneme kıyasla 20 baz puan kadar artış göstermiştir. Bunların yanı sıra Yapı Kredi Bankası çeşitli riskler ve olası giderler için 303 milyon TL karşılık ayırmıştır.

v. Bankacılık hizmet gelirlerinde belirgin toparlanma. Pandemi nedeniyle 2Ç20’deki ekonomik aktivitenin yavaşlamasının ardından gerçekleşen daha güçlü ekonomik aktivite dönemi olan 3Ç20’de Yapı Kredi Bankası’nın bankacılık hizmet gelirleri %18.9 oranında artış göstermiştir. Bu dönemde faaliyet giderleri ise sadece %1.9 oranında artış göstermiştir. Ocak-Eylül döneminde ise bankacılık hizmet gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %4 oranında artarken faaliyet giderleri ise %17 oranında artış göstermiştir. 2020 tüm yıl için bankacılık hizmet gelirlerinin düşük tek haneli bir büyüme gösterebileceğini, operasyonel giderlerin ise yıllık bazda %15 seviyesinde artabileceğini öngörüyoruz.

vi. Sermaye piyasası işlemlerinde yüksek gelir. Yapı Kredi Bankası 3Ç20’de 1,180 milyon TL sermaye piyasası işlem karı elde etmiştir. Bu yüksek karın 803 milyon TL’lik kısmı beklenen kredi zararlarının kur etkisinden korunma amacı taşıyan enstrümanlardan kaynaklanmıştır. Yılın son çeyreğinde daha düşük bir sermaye piyasası işlem karı olabileceğini düşünüyoruz.

vii. Güçlü sermaye yeterlilik oranları korundu. Yapı Kredi Bankası’nın toplam sermaye yeterlilik oranı ve çekirdek sermaye yeterlilik oranı sırası ile bir önceki döneme göre 80 baz puan ve 40 baz puan artarak %19.9 ve %16.3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu yüksek oranların banka önümüzdeki dönemlerde daha hızlı kredi genişlemesini sağlamanın yanı sıra olası risklere karşı da önemli bir tampon görevi gördüğünü düşünüyoruz. "

YKB üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde bir net kar rakamı açıkladı.

İş Yatırım, Yapı Kredi Bankası için 2,85 TL hedef fiyatla 'AL' tavsiyesini korudu.

Değerlendirmenin ayrıntıları şu şekilde:

"Kapanış (TL) : 2.09 - Hedef Fiyat (TL) : 2.85 - Piyasa Deg.(TL) : 17654 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 44.77
YKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 36.26

YKB üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde bir net kar rakamı açıkladı. Banka, 2020’nin üçüncü çeyreğinde TL 1,854mn solo net kar açıkladı. Açıklanan bu kar rakamı bizim ve piyasa beklenti ortalaması olan TL 1,660 mn’un %11 üzerinde bir gerçekleşme. Bankanın ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış ortalama öz kaynak karlılığı ilk çeyreğe göre 400 baz puan aratarak %16.3 olarak gerçekleşmiş oldu. Beklentimiz ile gerçekleşme arasındaki farkın ana nedeni net karşılık gideri ve tahsilatların beklentimize göre daha iyi olarak gerçekleşmesi gözüküyor. Bankanın muhafazakâr karşılık ayrıma politikası üçüncü çeyrekte de devam etti. Karşılıkların kredilere oranı %7.4 gibi sektörün en yüksek gerçekleşmelerinden biri olmaya devam ediyor. Bunun yanında bankanın marjlarını da hafif de olsa arttırmayı başardığını görüyoruz. YKB’nin aktif orandaki rahat pozisyonu nedeniyle kredi rekabetine girmemesi ve kaynak maliyetinin de hızla aşağı gelmesi spred daralmasını çok yönetilebilir seviyelerde tutmuş. Ücret ve komisyon gelirlerinde ikinci çeyreğe göre önemli bir artış görüyoruz.

Bunda bankanın kredilerinin büyümesi yanında ekonomik toparlanma ile beraber işlem hacimlerinin artışı da önemli rol oynamış gözüküyor.

İkinci çeyrek sonunda revize edilen 2020 tahminleri korunmaya devam ediyor. YKB, 2020 için net faiz marjında en az 30 baz puan yıllık artış ve risk maliyetinin ise 300 baz puanın altında olmasını bekliyor
Gelirler kuvvetli, karşılık baskısı giderek azalıyor. Karşılık öncesi gelir büyümesi çeyrek bazında %54 gibi çok önemli bir büyümeye ulaşmış durumda. Bankanın faiz oranı riskini iyi yönetmesi gelirler açısından olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Takibe atılan kredilerin düşük seyri ile karşılık giderlerinin mevcut portföy için muhafazakar biçimde arttırılması önümüzdeki dönem karlılıkları için iyi işaretler.
Piyasanın üçüncü çeyrek karına olumlu tepki vermesini bekliyoruz.
Hedef piyasa değerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz ama 2020 karını bir miktar yukarı revize edebiliriz."

Şeker Yatırım, Yapı Kredi Bankası hedef fiyatını 2,85 TL'den 3,05 TL'ye yükseltirken, 'AL' tavsiyesini korudu.

Değerlendirmede şöyle denildi:

"Yapı Kredi Bankası 3Ç20 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde 1,854 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %39 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,650 milyon TL olan tahminimizin ve 1,651 milyon TL olan piyasa beklentisinin %12 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı 4,314 milyon TL olup geçen yıla göre kuvvetli bir şekilde %29 artarak %12,0 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden iyi gelen net faiz geliri ve ticari kar ile beklentilerden düşük faaliyet giderleri sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir.

Diğer bankaların aksine marjlarda genişleme, yıllık bazda devam eden net ücret ve komisyon gelirleri artışı, TL bireysel kredilerde güçlü artış, güçlü YP mevduat artışı, ihtiyatlı kredi karşılıklarına rağmen kredi riski maliyetinde iyileşme ve 922 milyon TL tutarında ticari kar çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

Banka riskler için 303 milyon TL ek karşılık ayırmıştır.

3Ç20 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde hafif pozitif bir etki bekliyoruz.
Banka yönetimi, TL kredi büyümesinde yukarı yönlü potansiyel olduğunu belirtmiştir. Yılbaşından beri TL kredi büyümesi 22% seviyesine ulaşmıştır ve bankanın yüksek tek hane büyüme beklentisinin üzerinde seyretmektedir.

Hisse için 20% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 2,85 TL olan hedef fiyatımızı, 2020-2022 net kar rakamlarında gercekleştirdiğimiz yukarı yönlü revizyonlar sonrasi 3,05 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %46 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” olan tavsiyemizi koruyoruz.

Hisse 2020T 3,3x F/K (Benzerlerine göre %9 iskontolu) ve 0,4x F/DD çarpanlarıyla ve %12,1 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Net faiz marjında devam eden iyileşme. Sektörde görülen trendin aksine, swap maliyetlerine göre düzeltilmiş çekirdek net faiz marjı çeyreksel bazda 7 baz puan artarak %4,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tüfe endeksli tahvil gelirlerindeki toparlanma (+%15) marjları olumlu etkilerken kredi mevduat makası 26 baz puan artış göstermiştir. 4Ç20’de marjlarda daralma beklenmektedir.

Net ücret ve komisyon gelirlerinde yılık güçlü performans.

Ücret ve komisyon gelirleri çeyreksel bazda %18,9 artmıştır. Yıllık bazda ise %3,6 seviyesinde bir artış gerçekleşmiştir."

Yapı Kredi'den ülke ekonomisine 384.4 milyar TL kaynak

Tofaş'ta kurumlar 'AL' tavsiyesinden vazgeçmedi

Fitch, Tüpraş'ın notunu indirdi

Şişecam'da net kar beklentilerin üzerinde

Halka arz ile Ant Grup, ülkelerden daha büyük olacak

Borsa İstanbul baş döndürüyor

Borsalarda en zengin 10 kişi 14 milyar fakirleşti

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)