E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiVakıfbank için 4 kurumdan bilanço analizi---

Vakıfbank için 4 kurumdan bilanço analizi

Vakıfbank için 4 kurumdan bilanço analizi
10 Şubat 2021 - 11:22 www.borsagundem.com

Vakıfbank için, Ak Yatırım, 5,80 TL hedef fiyatını ve 'Endeksin Üzerinde Getiri' tavsiyesini korudu. Deniz Yatırım, hedef fiyatını 6,30 TL'den 5,90 TL'ye, Yapı Kredi Yatırım da, 5,70 TL'den 5,30 TL'ye revize etti. Şeker Yatırım hedefini değiştirmedi.

Vakıfbank'ın (#VAKBN) 2020 yılı bilançocusunun ardından aracı kurumlardan hedef fiyat ve hisse önerileri raporları yayınlandı.

VakıfBank’tan ekonomiye 523 milyar TL destek

Ak Yatırım, Vakıfbank için 5,80 TL hedef fiyatını ve 'Endeksin Üzerinde Getiri' tavsiyesini korudu.

Ak Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"Serbest karşılık sonrası net kâr beklenti paralelinde geldi 

Vakıfbank’ın 4Ç20 net kârı önceki döneme göre %39 gerileyip 669 milyon TL oldu. Net kâr düşük komisyon geliri ve yüksek vergi nedeniyle bizim 709 milyon TL ile analistlerin 701 milyon TL kâr beklentisinin hafif altında kaldı. Kârın önceki döneme düşmesi net faiz marjındaki düşüşten kaynaklandı. 2020 net kârı %79 artarak 5 milyar TL oldu. Öz kaynak getirisi %9,4’ten %12,5’e çıktı. 

- Net faiz geliri önceki döneme göre %39 daralmayla beklentimiz paralelinde 3,4 milyar TL oldu. Net faiz marjı TÜFE’ye endeksli tahvil getirisindeki artışa rağmen 4Ç20’de önceki döneme göre 140 baz puan azalarak %2,1 olurken, 2020’nin tamamında önceki yıla göre 50 baz puan artarak %3,3 oldu. Vakıfbank 2021’de net faiz marjının 130 baz puan gerilemesini öngörüyor.  

- Net karşılık gideri (220 milyon TL’lik serbest karşılık gideri ile) önceki döneme göre 0,4 milyar TL artarak 2,0 milyar TL oldu ve beklentimize paralel gerçekleşti. Serbest karşılık hariç kredi risk maliyeti 4Ç20’de 165 baz puan ve 2020’de 188 baz puan oldu. Banka 

2021’de kredi risk maliyetinin 150 baz puan civarında kalmasını öngörüyor. Sorunlu kredi oranında 50 baz puan, ikinci kategori kredi oranında 300 baz puan artış ve karşılık oranında yatay seyir öngörülmesine rağmen, bankanın kredi risk maliyetinde düşüş öngörüsü güçlü tahsilat performansı varsayımına dayanıyor.  

Yavaşlayan kredi aktivitesi ile birlikte komisyon geliri son çeyrekte bir önceki döneme göre %11,6 azaldı ve 2020’nin tamamında önceki yıla göre %15 düştü. Faaliyet giderleri de son çeyrekte %4,3 artarken, 2020’nin tamamında önceki yıla %22 arttı (1Ç20’deki sorunlu kredi iptali hariç). Banka 2021’de komisyon gelirinin yatay kalmasını ve faaliyet giderinin %18-19 artmasını bekliyor. 

Yorum:  Vakıfbank’ın 4Ç20 sonuçları genelde öngörüler paralelinde geldi. Vakıfbank 2021’de de öz kaynak getirisinin yüksek tek haneli yüzdelerde olmasını bekliyor ve olası temettü konusunda çok kuvvetli beklenti taşınmaması gerektiğini düşünüyor. Net kâr tahminlerimizi 2021 için 3,7 milyar TL ve 2022 için 6,8 milyar TL olarak koruyoruz. Öz kaynak getirilerini %8,0 ve %13,1 olarak hesapladık. 12 aylık fiyat hedefini 5,80 TL (%27 getiri potansiyeli) ve “Endeksin Üzerinde Getiri” görüşümüzü koruyoruz. "

Deniz Yatırım, Vakıfbank hedef fiyatını 6,30 TL'den 5,90 TL’ye revize etti, 'AL' tavsiyesini korudu.

Analizin tamamı şu şekilde:

"Vakıf Bank 4Ç20 konsolide olmayan finansallarında 669 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın net kar rakamı bir önceki döneme göre %39,  geçen yılın aynı dönemine göre ise %48 oranında daralırken, dönemsel özsermaye karlılığı %5,9 olarak gerçekleşti. Açıklanan net kar bankanın bu dönem ayırdığı 220 milyon TL’lik serbest karşılık nedeni ile 824 milyon TL’lik beklentimizin altında, 704 milyon TL’lik piyasa beklentisi ile paraleldir. 2020 tüm yıl kar rakamı ise yıllık bazda %79 artış ile 5,010 milyon TL, özsermaye karlılığı ise %12.5 olmuştur.

? Vakıf Bank temkinli 2021 beklentileri açıkladı. Hisse için AL önerimizi koruyor, hedef fiyatımızı ise 5.90 TL olarak revize ediyoruz (önceki 6.30 TL).

Bu dönem öne çıkan hususlar: Vakıf Bank 4Ç20’de TL kredilerde %2.7 büyürken, YP cinsi kredilerde ise %7.0 büyüme göstermiştir. Bireysel segmentte %6.6’lık büyüme ile kredi kartı kredilerindeki artış dikkat çekerken büyümenin ana kaynağı ticari krediler olmuştur. Mevduat tarafında da benzer bir görüntü hâkim. TL mevduat hemen hemen yatay kalırken YP mevduat artışı %17 seviyesine ulaşmıştır. Bankanın toplam mevduatının krediye dönüşüm oranı %91 ile oldukça rahat bir seviyededir. Sermaye Yeterlilik Oranları ise toplamda %16,4 çekirdekte ise %11,6 olarak gerçekleşmiştir. 1.5 milyar TL’lik net takibe intikal ile takipteki kredi oranı yaklaşık 25 baz puan artış ile %3.97 seviyesinde gerçekleşmiştir. Grup 2 kredilerinin payı 120 baz puan düşüş ile 7.7% olurken yüksek karşılık politikası ile Grup 2 ve 3 krediler için ayrılan karşılık oranları sırası ile %15.0 ve %76.3 olarak gerçekleşmiştir (3Ç20: 13.6% ve 75.0). 138 puanlık çeyreksel marj daralmasına 97 baz puanlık kısmı maliyet artışı nedeni ile TL cinsi mevduatlardan kaynaklanmıştır. Bankacılık hizmet gelirleri regülasyon değişikliği ve pandemi etkisi ile 2020 tüm yılda yıllık bazda %15 daralırken faaliyet giderleri ise aynı dönemde %22 oranında artış kaydetmiştir."

Şeker Yatırım, Vakıfbank için 'TUT' tavsiyesini koruduklarını, hedef fiyatın 5,80 TL seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

Şeker Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"VAKBN 4Ç20: Beklentilerin altında sonuçlar

VakıfBank 4Ç20 solo finansal sonuçlarında beklentilerin hafif altında 669 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %39 azalma).

Açıklanan net kar rakamı bizim 701 milyon TL olan tahminimizin ve 704 milyon TL olan piyasa beklentisinin %5 altında gerçekleşmiş oldu.

Bankanın 12 aylık karı 5,010 milyon TL olup geçen yıla göre %79 seviyesinde güçlü bir artış göstererek %12,6 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden kötü gelen net faiz gelirleri, diğer karşılıklar ve faaliyet giderleri ile beklentilerden iyi gelen kredi karşılıkları sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin hafif altında gerçekleşmiştir. Banka 4Ç20'de 220 milyon TL tutarında serbest karşılık ayırmıştır ve toplam serbest karşılık tutarı 1,072 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

2021 Bütçe: TL kredi büyümesi: Orta %10, YP kredi büyümesi: hafif artış, Net faiz marjı (swap düzeltilmiş): -130bps, Net ücret ve komisyon gelirleri: Sabit, Faaliyet giderleri: Yüksek %10, TGA rasyosu: %4,5, Kredi riski maliyeti (net): 150bp Bankanın yüksek tek haneli özkaynak karlılığı beklentisi 2021 yılı için hafif kar daralmasına işaret etmektedir ve bizim %15 kar artışı beklentimize göre daha muhafazakardır.

Kredi-mevduat makasında ortalama üstü zayıflama, göreceli zayıf net ücret ve komisyon gelirleri performansı, bireysel ve ticari TL kredi büyümesinde önemli ölçüde zayıflama, YP kredi ve mevduatlarda kurumsal-ticari segment bazlı kuvvetli büyüme, karşılıklarda devam eden artış ve sermaye yeterlilik rasyosunda zayıflama çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

4Ç20 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. Hisse için 20% sermaye maliyeti ve 10% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 5,80 TL olan hedef fiyatımızın %27 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için "TUT" olan tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2021T 3,3x F/K (Benzerlerine göre %21 iskontolu) ve 0,3x F/DD çarpanlarıyla ve %11,6 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Net faiz marjında önemli ölçüde zayıflama. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda 142 baz puan daralarak %2,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kredi mevduat makası çeyreksel bazda 174 baz puan daralmıştır. Kümülatif net faiz marjı %3,7 seviyesinde olup bütçe beklentileriyle uyumludur. Banka marjlarda en zayıf performansın 1Ç21'de gerçekleşmesini, 2Ç21'den itibaren marjlarda toparlanma olmasını beklemektedir ancak yıllık bazda 130 baz puan zayıflama modellenmektedir.

Net ücret ve komisyon gelirlerinde sektöre göre zayıf performans. Ücret ve komisyon gelirlerinde çeyreksel bazda %12 yıllık bazda ise %15 seviyesinde yüksek bir daralma gerçekleşmiştir. Bu kamu mevduat bankalarında görülen yıllık %7 daralmaya göre zayıf bir performanstır. Banka yönetimi 2021 yılı için yıllık bazda artış beklememektedir. YP kredilerde piyasa payında artış, TL kredi büyümesinde yavaşlama. TL kredi büyümesi, 3Ç20'deki %10'dan %3 seviyesine geriledi ve kamu mevduat bankalarının %2 büyüme seviyesinin hafif üzerinde gerçekleşti. (Konut: +%0,9, Oto: -%1,9, İhtiyaç: -%2,2). Tüketici kredileri büyümesi 3Ç20'deki %21 seviyesinden %0,4 seviyesine geriledi. Yıllık TL kredi büyümesi ise %62 oranında oldu. YP krediler ise ($ bazında) çeyreklik bazda %9 arttı. Böylelikle bankanın YP kredilerdeki piyasa payı 80 baz puan artarak %10 seviyesine yükseldi.

YP mevduatlarda güçlü artış. TL mevduatlar %1 daralırken YP taraf ($ bazında) kurumsal ticari segment ağırlıklı %19 artış göstermiştir.

Bankanın TL Kredi/Mevduat rasyosu 400 baz puan artarak %140 seviyesine yükselmiştir. Vadesiz mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki payı ise 100 baz puan azalarak %19 seviyesine gerilemiştir.

TGA rasyosunda hafif artış, ihtiyatlı karşılık politikası. TGA rasyosu, net takipteki kredi oluşumundaki önemli ölçüde artışa paralel olarak çeyreksel bazda 30 baz puan artarak %4 seviyesinde gerçekleşmiştir. BDDK'nın TGA ile ilgili kararlarının TGA rasyosunda etkisi 42 baz puandır.

İhtiyatlılık prensipleri çercevesinde ikinci ve üçüncü aşama beklenen zarar karşılık oranları 140 ve 130 baz puan artarak %15,0 ve %76,3 seviyelerine ulaşmıştır. Toplam kredi riski maliyeti (net) 202 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir (Bütçe: <180-200 baz puan).

Bankanın ikinci aşama kredilerinin toplam krediler içindeki ağırlığı 120 baz puan azalarak %7,7 seviyesine gerilemiştir. Yeniden yapılandırılan kredilerin toplam krediler içindeki ağırlığı ise 50 baz puan azalarak %3,5 seviyesine ulaşmıştır.

SYR'de zayıflama. Bankanın ana ve çekirdek sermaye yeterlilik rasyoları aktif büyümesine ve kur etkisine paralel çeyreksel bazda 80 ve 70 baz puan azalarak %16,4 ve %14,5 seviyelerine ulaşmıştır."

Yapı Kredi Yatırım, Vakıfbank için hedef fiyatını 5,70 TL'den 5,30 TL'ye revize ederken, 'TUT' tavsiyesini korudu.

Yapı Kredi Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"Vakıfbank’ın net karı 4Ç20’de 669milyon TL seviyesinde gerçekleşti (YKY beklentisi: 686 milyon TL ve piyasa beklentisi 701 milyon TL). Net kar bu çeyrekte çeyreklik %39 düşüş gösterirken,  yıllık %48 düşüş kaydetti. 4Ç20 özkaynak karlılığı %5.9 seviyesinde gerçekleşti (2020: %12.6). Banka 4. çeyrekte 220 milyon TL serbest karşılık ayırdı. Beklentilerimizde olmayan karşılığı hariç tutarsak,  net kar beklentilerin yaklaşık %27 üzerinde olurdu. Bankanın toplam serbest karşılık stoğu 1,1 milyar TL’ye ulaştı. Sonuçların beklentilerden daha iyi gelişmesinde toplam karşılık giderlerinin daha olumlu gelişmesi etkili oldu fakat marjlar, komisyonlar ve faaliyet giderleri beklentilerimizden daha olumsuz gelişti. Son çeyrekte 2.aşama kredilerden takibe girişlerde bir miktar hızlanma gözlemledik fakat banka daha önceki çeyreklerde önden yüklemeli karşılık ayırdığı için bu durumun belirgin bir olumsuz etkisi olmadı. Vakıfbank’ın  4Ç20 net karı piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Banka ayrıca resmi olarak 2021 hedeflerini paylaştı. Sonuçları ve bütçe hedeflerini hisse için nötr / sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Vakıfbank için TUT tavsiyemizi koruyoruz ve 12 aylık hedef fiyatımızı 5.30TL/pay olarak güncelliyoruz (önceki hedef fiyat 5.70TL). Hedef fiyatımız %16 getiri potansiyeline işaret etmektedir. Vakıfbank güncel 2021 tahminlerimize göre 0.4x F/DD ve 5x F/K oranları ile işlem görmektedir. Özkaynak maliyetini %19 olarak kullanıyoruz ve özkaynak maliyetinde her 50 baz puanlık değişim, hedef fiyatımıza yaklaşık %6 etki etmektedir. Hisse sene başından bugüne XU100 ve XBANK’a göre sırasıyla %8 ve %1 geride kalmıştır. 2021 bütçe hedefleri: Bankanın paylaştığı 2021 hedefleri bizim beklentilerimizle uyumlu ve 2021’de operasyonel olarak zayıf bir seyre işaret etmektedir. TL kredilerde yaklaşık %15 büyüme (YKYt: %16), net faiz marjında 130 baz puan düşüş (YKYt: -120bp), takipteki kredi oranında 50 baz puan artış (YKYt: +80bp), risk maliyetinde 50 baz puan düşüş (YKYt: - 40bp), sabit komisyon gelirleri (YKYt: %1), tek seferlik giderler hariç faaliyet  gideri büyümesi yüksek onlu büyüme (YKYt: %18). Banka 4. çeyrekte TL kredilerde %3 büyüme elde etti ve 2020’yi TL kredilerde %57 büyüme ile tamamladı. 2020’de toplam kredi büyümesi ise kur etkisinden arındırılmış olarak %42 seviyesinde gerçekleşti. Bankanın TL mevduatı ise çeyreklik sabit kalırken büyürken, YP mevduatı ise $ bazında %17 artış gösterdi. Vakıfbank’ın swaplardan arındırılmış net faiz marjı çeyreklik 140 baz puan düşüş gösterdi. TL kredi mevduat makası 260 baz puan düşerken, YP kredi-mevduat makası ise 140 baz puan düştü.

Komisyon gelirleri yıllık %27 gösterirken, faaliyet giderleri ise yıllık %21 artış gösterdi. Takipteki kredi oranı son çeyrekte 25 baz puan artış gösterdi ve %4 seviyesine yükseldi. Bu artışta 2.aşama kredilerden geçişler etkili oldu. BDDK esnekliklerinin banka için etkisi 42 baz puan seviyesindedir. Bankanın Kovid-19 kaynaklı ertelenen kredi portföyü 21 milyar TL seviyesindedir. 2.evre kredilerin toplam krediler içindeki payı %8.1 seviyesine geriledi (3Ç20: %9.3). Net risk maliyeti ise 4. çeyrekte 170 baz puan seviyesinde gerçekleşti. Vakıfbank’ın sadece banka sermaye yeterlilik ve çekirdek sermaye oranları sırasıyla %16.4 (BDDK esneklikleri hariç %15.9) ve %11.6 (BDDK esneklikleri hariç %11.1) seviyelerine geriledi."

Şirketlerin açıklanan 2020 yılı bilançoları

 

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 3,37
En Yüksek: 3,39
En Düşük: 3,31
Değişim 2,12 %
FK: 4,14
PD / DD: 0,28
İşlem Hacmi 117.226.030
Toplam Adet: 34.927.047
Ağırlıklı Ort.: 3,36
YORUMLAR (4)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
 • yucel 28 Mart 2021 22:27

  ben hep denemişim aracı kurumlar  portföye eklemiş dediklerinde bilinkı o hıse dahada al aşaği olacak sadce deneyin ve görun  

 • Erol g.10 Şubat 2021 17:39

  KATAR'DA SUBE AÇMASINA IZİN VERILMESİ ÇİN ILE PARA TAKAS/SWAP ANLAŞMASI YAPMASI 5 MİLYAR DOLAR BORÇLANMASINA IZİN VERİLMESİ BANKANIN GELECEĞİ IÇİN OLUMLU

 • baturayersin10 Şubat 2021 15:50

   AMERİKADAN HABER BEKLİYOR ARA DÜZELİRSE ÇIKAR 

 • borsacı10 Şubat 2021 13:50

  Daha öncede alım verdiniz malı yukardan sattınız şimdide alım verip aşağı yapıyorsunuz yemiyor artık borsacılar kimse size yatırım yapmaz aklı olan yapmasın hisseye bak kazanca bak bırakın bu ky soyma işini sizler anca kendi ceplerinizi doldurma derdindesiniz