E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiÜlker’de satışlar ve marjlar beklentilerin üstünde---

Ülker’de satışlar ve marjlar beklentilerin üstünde

Ülker’de satışlar ve marjlar beklentilerin üstünde
05 Kasım 2021 - 15:34 www.borsagundem.com

Ülker için, Gedik Yatırım hisse üzerindeki etkiyi nötr olarak değerlendirirken, İş Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım  "al" tavsiyesini korudu

BORSAGUNDEM.COM

Ülker Bisküvi (#ULKER) 2021 3. Çeyrek finansal sonuçlarında 2,5 milyon TL net kar açıkladı. Borsagundem.com tarafından derlenen kurum raporlarında bilanço ve hisseye etkisi inceleniyor.

Gedik Yatırım, Ülker 3. çeyrek finansal sonuç değerlendirmesi şu şekilde:

Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %17,1 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %29,9 artışla 3 milyar TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %20,7 artışla 8,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK'ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %95,3 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 18,5 artışla 686,6 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %8,8 artışla 1,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 771 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 205 baz puan düşüşle %21.5 olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 194 baz puan düşüşle %17.8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %98.81 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %99,0 düşüşle 2,5 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %3,9 düşüşle 654,7 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net borcu 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %174,6 artışla 5,6 milyar TL olmuştur

Sonuç: Şirket, 3Ç21’de 2.976 mn TL satış geliri (kons: 2.903 mn TL-Gedik: 2.930 mn TL), 511 mn TL

FAVÖK (kons: 479 mn TL-Gedik: 486 mn TL) ve 2 mn TL net kar (kons: 32 mn TL-Gedik: 32 mn TL) açıklamıştır. Şirketin satış gelirleri piyasa beklentilerine paralel yıllık %30 büyüme kaydetmiştir.

Konsolide satış hacmi yıllık bazda %5, çeyreklik bazda %27 artışla 165 bin ton olmuştur. Toplam satış gelirlerinin %60’ını oluşturan yurtiçi satış gelirleri yıllık %34 yükselişle 1,75 milyar TL olmuştur. Toplam gelirlerin %40’ını oluşturan uluslararası satış gelirleri ise yıllık %25 büyüme sergileyerek 1,19 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 3Ç21’de çikolata segmenti satış hacmi yıllık %8, bisküvi segmenti satış hacmi %3, kek segmenti satış hacmi %9 artış göstermiştir. Brüt kar marjı hammadde ve ambalaj malzemelerindeki yüksek artış kaynaklı yıllık 244bp daralma göstermiştir. 3Ç21’de şirketin FAVÖK ve FAVÖK marjı yıllık bazda gerileme göstermiştir. 3Ç20’de 248 milyon TL net kar açıklayan şirket, kur giderleri nedeniyle 3Ç21’de 2 milyon TL net kar elde etmiştir. Net finansal giderler bu çeyrekte 410 milyon TL olmuştur. Net borç Önem Gıda’nın satın alınması ve 3,74 milyar TL’lik nakit çıkışı nedeniyle çeyreklik olarak %175 artış kaydetmiştir. Şirketin finansal sonuçları çok güçlü olmamakla birlikte piyasa beklentilerine paraleldir. Hisse 2021 yılı beklentilerimize göre 5,3x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir.

Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz

Analizin tamamını için tıklayınız…

Yapı Kredi Yatırım, Ülker için 27,90 TL hedef fiyatını ve "al" tavsiyesini korudu

Net kar piyasa beklentisinin altında kaldı AL (önceki AL)

Ülker 3Ç21’de 2 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam bizim 35 milyon TL olan tahminimizden ve piyasanın 32 milyon TL beklentisinden daha zayıf gerçekleşti. Bizim tahminimizden sapmanın nedeni kısa vadeli yatırım portföyünden yazılan zararın beklentimizi aşmasıydı. Öte yandan faaliyet karlılığı beklentilerin bir miktar üzerinde kaldı.

Satışlar 3Ç21’de yıllık bazda %30büyüyerek 3,0 milyar TL olurken genelde beklentilere paraleldi. Satış büyüesi 6A21’deki %16’ya kıyasla momentum kazandı. Türkiye faaliyetlerinde her kategoride anlamı hacim büyümeleri gerçekleşti ve yıllık bazda toplamda %6 hacim büyümesi oldu. Bunu arkasında yatan nedenler yeni ürün lansmanları ve kampanyalar oldu. Türkiye satışları ise hacim büyümesinin yanında fiyat artışlarıyla birlikte yıllık bazda %34 arttı ve 1,8 milyar TL oldu. Yurt dışı hacimleri ise görece zayıf kaldı ve yıllık bazda sadece %2 arttı. Çikolata hacimleri %12 artarken kek ve bisküvi kategorileri ise sırasıyla %1 ve %2 daraldı. Yurt dışı satışları ise TL’deki değer kaybıyla yıllık bazda %25 artarak 1,1 milyar TL oldu.

VAFÖK 3Ç21’de 511 milyon TL olurken beklentilerin yaklaşık %7 üzerinde gerçekleşti. VAFÖK marjı %17,2 olurken yıllık bazda özellikle ham madde maliyetlerindeki artışın etkisiyle 2,4 puan daraldı ama beklentileri 0,7 puan aştı. Hem Türkiye hem yurt dışı operasyonlarında faaliyet karlılığı tahminlerimizden bir miktar daha iyi gerçekleşti.

Ülker’in net borcu (Yıldız Holding’ten alacakları içermeyen) bir önceki çeyrek 20 milyar düzeyindeyken 3Ç21 sonu itibariyle özellikle Önem Gıda’nın %100’ünün satın alımı için ödenen 3,7 milyar TL’nin ardından 5,6 milyar TL’ye yükseldi. Net Borç/VAFÖK oranı ise aynı dönemde 1,2’den 3,2’ye sıçradı.3Ç21’de şirketin Yıldız Holding’ten alacakları ise önceki çeyrekteki 2,1 milyar düzeyinden 0,6 milyar TL’ye geriledi.

Piyasa beklentisinin altında kalan net kara hissenin kısa vadede tepkisi olumsuz olabilir. Orta vadede ise 27,9 TL olan hedef fiyatımız ile hissedeki olumlu görüşümüzü ve AL önerimizi koruyoruz. Ancak Önem Gıda’nın değerlememize potansiyel etkisini yansıtmak üzere modelimizi gözden geçireceğiz. Satın alım tutarının pahalı olduğunu düşündüğümüz için (2022 tahminlerimizle yaklaşık 14,0 FD/VAFÖK) hedef fiyatımızda bir miktar aşağı yönlü riskler olabilir.

Analizin tamamını için tıklayınız…

İş Yatırım, Ülker için "al" tavsiyesini yineledi, hedef fiyat 25,50 TL

Net kar beklentilerin altında kaldı: Ülker 3Ç21’de 2mn TL kar açıkladı. Net kar geçen senenin aynı çeyreğinde 248mn TL idi. Rakam hem bizim hem de piyasanın beklentilerinin altında kaldı (İş Yatırım: 30mn TL, piyasa: 32mn TL). Operasyonel sonuçlar beklenenden iyi gerçekleşse de, beklentilerin üstündeki finansal harcamalar net karlılığı düşürdü. Bu sebeplerden ötürü büyük bir piyasa tepkisi beklemiyoruz.

Satışlar ve marjlar beklentilerin üstünde: Şirket bu çeyrek yıllık bazda %30 artış ile 2,98 Milyar TL’lik satış rakamı açıkladı. Rakam piyasa beklentilerinin biraz üstünde(İş Yatırım: 2,9 Milyar TL, piyasa: 2,9 Milyar TL). Türkiye hacmi yıllık 6.7% büyürken Uluslarası pazarda ise hacmen %0.6’lık bir büyüme kaydedildi. Yurtiçinde satışlar, Önem Gıda’nın katkısı ile beraber yıllık %34 büyüyerek 1,75 Milyar TL’ye ulaştı. Uluslararsı satışlar ise yıllık %25 büyüyerek 1,15 Milyar TL’ye çıktı. Şirketin FAVÖK rakamı yıllık %14 büyüyerek 511mn TL’ye ulaştı. FAVÖK piyasa beklentilerinin üstünde (İş Yatırım: 480mn TL, piyasa: 479mn TL). FAVÖK marjı yıllık bazda 240 baz puan küçülerek %17,2 oldu. FAVÖK marjındaki düşüşte, pazarın geleneksel pazardan modern pazara kayması, hammadde ve ambalaj maliyetlerinin artması etkili oldu. Türkiye operasyonlarından gelen FAVÖK değeri marjdaki 170 baz puan düşüşe rağmen %23 büyüyerek 292mn TL oldu. Marjdaki düşüşte lojistik maliyetleri ve yüksek girdi fiyatları etkili oldu. Uluslararası operasyonlardan kaynaklı FAVÖK değeri ise girdi maliyetlerindeki artışla beraber marjdaki 320 baz puan düşüşe rağmen %3 büyüyerek 210mn TL’ye ulaştı.

Grup içi borçlanma: Yıldız Holding’e verilen 2Ç21 itibari ile 2,1 milyar TL’lik borç, Önem Gıda’nın satın alınması sayesinde 3Ç21 itibari ile 546mn TL’ye düştü.

AL tavsiyemizi yineliyoruz: Hisse Bloomberg tahminlerine göre 5,0x  2022FD/FAVÖK çarpanları ile işlem görüyor. Uluslararası benzerlerine göre %60 iskonto ile işlem görmekte. Hedef değerimiz 25,50 TL’ye %24 getiri sunan hisse için AL tavsiyemizi yineliyoruz.

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 19,76
En Yüksek: 20,12
En Düşük: 19,62
Değişim -2,18 %
FK: 7,18
PD / DD: 2,41
İşlem Hacmi 59.957.878
Toplam Adet: 3.025.781
Ağırlıklı Ort.: 19,82
YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)