E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiTürk Traktör’de beklentilere paralel net kar---

Türk Traktör’de beklentilere paralel net kar

Türk Traktör’de beklentilere paralel net kar
27 Ekim 2021 - 14:23 www.borsagundem.com

Türk Traktör için, Gedik ve İnfo Yatırım finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendirirken, İş Yatırım “AL”, Ak Yatırım “Endeksin Üzerinde Getiri” tavsiyesinde bulunuyor

Türk Traktör (#TTRAK) 2021 yılı 3. Çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirketin bu dönemde net karı 221,8 milyon TL oldu. Borsagundem.com tarafından derlenen kurum analizlerinde finansal sonuçlar ve hisseye etkisi değerlendiriliyor.

Gedik Yatırım analizi şu şekilde:

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/09 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin:

Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %14,7 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %51,9 artışla 2,5 milyar TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %111,5 artışla 8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK'ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %25,2 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %5,7 artışla 330,2 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %101,8 artışla 1,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 188 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 585 baz puan düşüşle %13,4 olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 71 baz puan düşüşle %14,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %14,77 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %11,0 artışla 221,8 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %130,3 artışla 830,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net nakdi 2. çeyrekte 320 milyon TL olurken, 3. çeyrekte 21 milyon TL net borcu bulunmaktadır.

Sonuç: Şirket, 3Ç21’de 2.467 mn TL satış geliri (kons: 2.408 mn TL-Gedik: 2.413 mn TL), 330 mn TL FAVÖK (kons: 315 mn TL-Gedik: 319 mn TL) ve 222 mn TL net kar (kons: 209 mn TL-Gedik: 218 mn TL) açıklamıştır. 3Ç21’de şirketin yurtiçi traktör satış hacmi yıllık %3 artışla 6 bin adet, ihracat satış hacmi % 18 yükselişle 3,8 bin adet ve toplam satış hacmi %8 artışla 9,8 bin adet olmuştur. Böylelikle ihracat satış hacminin toplam satış hacmi içerisindeki payı %44’ten %34’e gerilemiştir. Operasyonel giderler yıllık %39 artış kaydetmiş ve ihracat, yurtiçi satışlara kıyasla önemli ölçüde daha düşük marjlar sağladığından, şirket yıllık %6 büyümeyle 330 milyon TL FAVÖK, %13,4 FAVÖK marjı (3Ç20: %19,2) elde etmiştir. 3Ç20’de 92 milyon TL olan net nakdi 3Ç21’de 21 milyon TL net borca dönmüştür. 3Ç20’de 18 milyon TL olan net finansal gider yazan şirket, 3Ç21’de 3 milyon TL net finansal gelir elde etmiştir. Satış gelirlerinde ve FAVÖK'teki artış, net finansal gelirle birlikte, 3Ç21'de yıllık %11 artışla 222 milyon TL net kar elde edilmesine katkı sağlamıştır. Şirket 2021 yılı beklentilerini revize etmiştir. Buna göre; yurtiçi traktör pazarının 62-65 bin adet (önceki: 58-64 bin adet) (yıllık: +%26-32), şirket iç piyasa satış adetlerinin 31,5- 33,5 bin adet (önceki: 29,0-32,5 adet) (yıllık: +%42-51), ihracat adetlerinin 15,50- 16,50 bin adet (önceki: 14,25-15,75 adet) (yıllık: +%23-31), şirket toplam satış adetlerinin 47,0-50,0bin adet (önceki: 43,25-48,25 adet) (yıllık: +%35-44) ve yatırım harcamaları ise 320-380 mn TL (önceki: 250-320 mn TL) olması beklenmektedir. Şirketin finansal sonuçları beklentilere paraleldir. Hisse son 12 aylık verilere göre 5,6x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Analizin tamamı için tıklayınız...

Ak Yatırım analizi şu şekilde:

Beklentilere paralel net kar var, hammadde maliyet artışları ile faaliyet karlılığındaki büyüme yavaşladı

Türk Traktör 3Ç21’de 222 milyon TL net kar açıkladı, yıllık %11 büyüme ve ortalama piyasa ve Ak Yatırım beklentilere paralel. Faaliyet kardaki yavaş büyümeye ilave daha düşük gelen 3Ç21 efektif vergi oranı, %10,1 ile 3Ç20’deki %20,2’nin altında, net kardaki büyüme gerçekleşti.

3Ç21 ciro yıllık %52 büyümeyle 2 milyar 467 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilere paralel. Yurt içi satış hacmi yıllık %2 büyümeyle 6.015 adet, ihracat tarafı yıllık %18 büyümeyle 3.789 adet olarak gerçekleşti.

3Ç21 FAVÖK yıllık %6 büyümeyle 330 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisi ve bizim beklentimize paralel gerçekleşti. 3Ç21 FAVÖK marjı yıllık 585 baz puan daralmayla artışla %13,4’e geriledi. Artan hammadde maliyetleri nedeniyle satış fiyatlara olan makasta daralma meydana geldi.

Hammadde tedarik sıkıntıları nedeniyle artan işletme sermayesi ihtiyacı ile bilançoda Eylül sonunda 21 milyon TL net borç pozisyonu oluştu. Haziran sonunda 320 milyon TL net nakit pozisyonu vardı.

Yorum ve öneri. Hammadde tarafından yaşanan sıkıntılara rağmen, traktör talebi güçlü devam ediyor. Bu nedenle, şirket 2021 tüm yıl beklentilerini hafif yukarı revize etti. Buna göre yurtiçi traktör Pazar beklentisini 58 bin – 64 bin bandından 62 bin – 65 bin bandına yükseltti. Kendi yurtiçi satış beklentisini 29 bin - 32 bin 500 bandından 31 bin 500 – 33 bin 500 bandında yükseltti. İhracat beklentisini 14 bin 250 – 15 bin 740 bandından 15 bin 500 – 16 bin 500 bandına yükseltti. Biz yurtiçi satış tahminimizi 32 bin adette korurken, ihracat beklentimizi 15 binden 15 bin 500 adede revize ettik. Bu revizeye rağmen 12 aylık hedef fiyatımızı 235,00 TL olarak koruyoruz. Önerimiz Endeksin Üzeri. 3Ç21 sonuçlar beklentilere paralel gelmesine rağmen, şirketin 2021 yılı için beklentilerinde hafif yukarı revizelerle piyasa biraz olumlu tepki olabileceğini düşünüyoruz.

Analizin tamamı için tıklayınız...

İş Yatırım, Türk Traktör için 240,45 TL hedef fiyatla 'al' tavsiyesini korudu.

Değerlendirmede şöyle denildi:

"2021 şirket beklentilerinde yukarı yönlü revizyon Şirket, 2021 için yurt içi traktör pazarı beklentisini önceki 58 bin-64 bin adetten (İş Yat: 57 bin adet) 62 bin – 65 bin adede revize etti. Şirket ayrıca 2021 yılı yurt içi satış hacmi hedefini önceki 29 bin – 32,5 bin adetten 31.5 bin – 33.5 bin adete (İş Yat: 32 bin adet) ve ihracat hacmi hedefini önceki 13.5bin – 15bin adetten 15.5bin -16.5bin adete (İş Yat: 15 bin adet) revize etti. Şirketin 2021 yılı önceki 250 – 320 milyon TL yatırım harcaması bütçesi 320-380 milyon TL2ye yükseltildi.  

AL tavsiyemizi koruyoruz TTRAK için hisse başına 240.45TL hedef fiyatımız ile AL tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2022T 5.2x FD/FAVÖK ve 8.3x F/K çarpanları ile 11.9x ve 16.0x global benzer şirket çarpan ortalamasına kıyasla iskontolu işlem görmektedir. Türk Traktör’ün 2022’de 2021’deki güçlü net kar rakamından dağıtacağını öngördüğümüz 950 milyon TL temettü tutarı %10.25 temettü verimine işaret ediyor. Türk Traktör’ün 2021 satış hedeflerindeki yukarı yönlü revizyonuna piyasa tepkisinin olumlu olacağını düşünüyoruz."

Analizin tamamı için tıklayınız...

İnfo Yatırım analizi şu şekilde:

Beklentilere Paralel Bilanço

Türk Traktör, 2021 üçüncü çeyreğinde 2.407 milyon TL beklentilerin hafif üstünde 2.467 milyon TL net satış açıkladı. Açıklanan net satış tutarı, 2021 yılı 2. çeyreğine göre %14,71 azalış gösterirken, 9 aylık rakamlara bakıldığında ise satışlar yıldan yıla %111,5 arttı. Ocak – Eylül döneminde şirketin yurtiçi traktör satışları %80, ihracatı ise %26 arttı.

Şirket bu çeyrekte 315 milyon TL olan beklentilere paralel 330,2 milyon TL FAVÖK açıkladı. Açıklanan FAVÖK 2021 yılı 2. çeyreğine göre %25,20 azalış gösterirken, 2020 yılının ilk 9 ayına göre ise FAVÖK %101,8 artış kaydetti.

Net kar ise 209 milyon TL beklentilerin üstünde 221,8 milyon TL olarak açıklandı. Açıklanan net kar geçen çeyreğe göre %14,8 azalış gösterse de, 2020 yılının ilk 9 aylık dönemine göre net kar %130,3 arttı.

Üretim ve Satışlarda Yıldan Yılı Artış

2020 yılı 9 aylık döneminde 21.608 adet üretilen traktör bu dönemde 35.571 olarak açıklandı. 2020 yılının tamamı baz alındığında bu sayı 34.337 olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye pazarında ise traktör üretim adeti ise 55.160. Şirket üretimin %65’i şirket tarafından karşılandı.

Traktör satışları ise 2020 yılındaki 34.937 adeti aşarak Ocak – Eylül döneminde şimdiden 35.567’ye ulaştı.

Beklentilerde Yukarı Yönlü Revizyon

Şirket 2021 yılı revize beklentilerini açıkladı. Geçtiğimiz çeyrekte Türkiye Traktör Pazar büyüklüğünün 53.000 – 59.000 adet olarak ön görülmesi sonrası bu bilanço dönemi sektör büyüklüğü 62.000 - 65.000 adete revize edildi. Şirket kendi iç piyasa traktör satışlarını 26.000 – 29.500 adetten 31.500 – 33.500 adete, ihraç traktör satışlarını ise 13.500 – 15.000 adetten 15.500 – 16.500 adete revize etti.

Beklentilere paralel gelen finansalların hisse üzerinde nötr etki yaratmasını bekliyoruz.

Analizin tamamı için tıklayınız...

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 218,60
En Yüksek: 224,70
En Düşük: 217,50
Değişim -0,41 %
FK: 9,36
PD / DD: 8,16
İşlem Hacmi 28.338.442
Toplam Adet: 127.564
Ağırlıklı Ort.: 222,15
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)