E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiTofaş’ta beklentilerin üzerinde kârın hisseye etkisi---

Tofaş’ta beklentilerin üzerinde kârın hisseye etkisi

Tofaş’ta beklentilerin üzerinde kârın hisseye etkisi
28 Nisan 2021 - 11:56 www.borsagundem.com

Tofaş için, Ak Yatırım hedef fiyatını 37,50 TL olarak açıklarken, Gedik Yatırım 34,87 TL, İş Yatırım 42,85 TL, Vakıf Yatırım 37,50 TL ve Yapı Kredi Yatırım 42,67 TL olarak belirtti.

BORSAGUNDEM.COM

Tofaş (#TOASO), 2021 Ocak-Mart dönemi bilançosunda 617 milyon TL kar açıkladı. Kurumların beklentilerinin üzerinde gerçekleşen kar rakamı sonrasında hedef fiyat ve tavsiyeler güncellendi.

TOFAŞ'ın 2021 ilk çeyrek net karı beklentileri aştı

Ak Yatırım, Tofaş için 37,50 TL hedef fiyatını ve 'Endeksin Üzerinde Getiri' tavsiyesini korudu.

Ak Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"Tofaş’ın 1Ç21 net karı beklentileri aşan operasyonel performans ve finansal gelirler sayesinde tahminlerin üzerinde gerçekleşti

- Tofaş 1Ç21’de toplam araç satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %10 artış ve avantajlı kur ortamı sayesinde cirosunu yıllık bazda %45 büyüterek 6,45 milyar TL’ye yükseltti.  İhracat satışlarındaki beklenin üzerinde gerçekleşen birim fiyatlama sayesinde, bizim ve Research Turkey konsensüs beklentisi olan 6,13 milyar TL ve 6,23 milyar TL ciro tahminlerini geride bıraktı. 

- Operasyonel kar marjı bizim tahminimiz ile uyumlu gerçekleşirken,  cirodaki olumlu sapma sayesinde 875 milyon TL olarak gerçekleşen 1Ç21 FAVÖK’ü bizim 827 milyon TL olan beklentimizi ve 804 milyon TL konsensüsü geçti.

- Operasyonel sonuçlar beklentilerden iyi gelirken, finansal gelirlerin de desteği ile 617 milyon TL olarak gerçekleşen 1Ç21 net karı, bizim 445 milyon TL olan ve piyasanın 467 milyon TL olan net kar beklentilerini gözle görülür biçimde aşmış oldu.

- Şirket 2021 daha önce açıkladığı 2021 beklentilerinde bir değişikliğe gitmedi. Buna göre iç pazarın 700-750 bin adet olarak yılı tamamlaması varsayımı ile yurt içinde 120-135 bin adet satış, yurt dışına ise 150-160 bin adetlik ihracat yapmayı öngörüyor. Tofaş’ın 2021 beklentileri bizim projeksiyonlarımız ile uyumludur. 

- Tofaş’ın beklentilerin üzerinde gerçekleşen yüksek kaliteli 1Ç21 sonuçlarının hisse üzerinde olumlu tepki yapabileceğini düşünüyoruz. 

- Tofaş için 37,50 TL/hisse hedef fiyatımız ve ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ tavsiyemizde bir değişiklik bulunmuyor.  "

Gedik Yatırım, Tofaş 1. çeyrek finansal sonuç değerlendirmesi “endekse paralel getiri” olarak belirtilirken, hedef fiyat 34,87 olarak açıklandı

Gedik Yatırım Tarafından Hazırlanan Analiz:

"Öneri: Endekse Paralel Getiri

Son Kapanış: 30,24

Hedef Fiyat: 34,87

Potansiyel Getiri: %15   

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/03 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin:

Net satışları 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %29,9 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %45,0 artışla 6,4 milyar TL olmuştur.

FAVÖK'ü 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %21,2 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %46,1 artışla 875,2 milyon TL olmuştur. FAVÖK marjı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 150 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 11 baz puan artışla %13,6 olmuştur.

Net karı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %3,53 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre net karı %78,1 artışla 616,7 milyon TL olmuştur. Net borcu 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %95,0 artışla 4,8 milyar TL olmuştur.

Sonuç

Şirket, 1Ç21'de 6.447 mn TL satış geliri (kons: 6.233 mn TL-Gedik: 6.293 mn TL), 875 mn TL FAVÖK (kons: 804 mn TL-Gedik: 797 mn TL) ve 617 mn TL net kar (kons: 467 mn TL-Gedik: 468 mn TL) açıklamıştır. Yurtiçi satış gelirleri yıllık %107 artışla 2,8 milyar TL olmuştur. 1Ç21'de şirketin yurtiçi hafif araç satış hacmi yıllık %73 yükseliş kaydederek 29 bin adet olurken, iç pazar %60 büyüme sergilemiştir.

Şirketin iç pazarda otomobil ve hafif ticari araç satış adetleri sırasıyla %74 ve %72 artışla 20 bin ile 9 bin adet olmuştur. Şirketin pazar payı %17,5'dan %18,3'e yükselmiştir. İhracat gelirleri yıllık %16 artışla 3,5 milyar TL olmuştur. Şirketin otomobil, hafif ticari araç ve toplam ihracat adeti sırasıyla %32, %7 ve %16 düşüş kaydederek 16 bin adet, 17 bin adet ve 33 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle 1Ç21'de toplam satış hacmi yıllık %11 yükselişle 62 bin adet olurken, ihracat gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payı ise %70'den %53'e gerilemiştir. 1Ç21'de şirketin FAVÖK marjı yatay kalırken, net karı güçlü satış büyümesi ile önemli ölçüde artış kaydetmiştir. Hisse 2021 yılı beklentilerine göre 6,4x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Beklentilerin üzerinde açıklanan güçlü finansal sonuçların hisse üzerinde etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz."

İş Yatırım, Tofaş için hedef fiyatını 42,85 TL hedef fiyatını ve 'tut'  tavsiyesini korudu.

İş Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"Gerçekleşen ve Tahminler

1Ç21 net kar rakamı beklentilerin açık ara üzerinde Tofaş 1Ç21’de bizim 460 milyon TL, piyasanın 477 milyon TL net kar beklentisinin oldukça üzerinde yıllık bazda %78 büyüme ile 617 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Güçlü iç pazar satışlarının neden olduğu kuvvetli operasyonel performans, faiz gelirlerindeki artış ve vergi geliri net kardaki güçlü büyümenin nedenleri olarak öne çıkıyor. Şirketin vergi öncesi karı yıllık bazda 77% artış gösterirken, vergi öncesi kar marjı 1Ç20’deki %7,8 ve 4Ç20’deki %7’nin oldukça üzerinde %9,5 olarak kaydedildi. 1Ç21 satış gelirleri beklentilerle uyumlu yıllık bazda %45 artışla 6,5 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK rakamı ise beklentilerin üzerinde yıllık bazda %46 artışla 875 milyon TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı yıllık bazda yüzde 0,1 puan ve çeyrek bazda ise yüzde 1,5 puan artış gösterdi. Hissenin dün akşam kapanışta endeks üstü getirisi göz önünde bulundurduğumuzda Tofaş’ın beklentilerin üzerinde gerçekleşen 1Ç21 sonuçlarına olumlu piyasa tepkisinin sınırlı olabileceğini düşünüyoruz. 

Son Çeyrekte Öne Çıkanlar

Güçlü iç talep kaynaklı gelir büyümesi Tofaş 1Ç21’de güçlü iç pazar satış hacim büyümesi, fiyat artışları ve kurun ihracat gelirlerine olumlu etkisi sonucu % 45 ciro büyümesi elde etti. Yurtiçi satış gelirleri satış hacmindeki %69 artış ve fiyat artışları sayesinde yıllık bazda iki katından fazla büyüyerek 2,8 milyar TL’ye ulaştı.

İhracat gelirleri ise ihracat hacmindeki %16’lık gerilemeye rağmen TL’deki değer kaybı sayesinde yıllık bazda %16 artışla 3,5 milyar TL’ye yükseldi. Yurtiçi satışların toplam satış gelirlerindeki payı ise 1Ç20’deki %30’dan 1Ç21’de %43’e yükseldi.

FAVÖK marj artışı Şirketin brüt kar marjı yıllık bazda yüzde 0.1 puan ile az da olsa iyileşme gösterirken, çeyrek bazda aynı kalarak 1Ç21’de %13.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/ciro oranı ise yıllık bazda yüzde 0,8 puan düşüş, çeyrek bazda değişiklik göstermeyerek %3,7 oldu. 1Ç21 FAVÖK rakamı yıllık bazda %46 artışla 875 milyon TL’ye artarken, FAVÖK marjı 1Ç20’deki %13,5 ve 4Ç20’deki %12,1’e kıyasla 1Ç21’de %13,6 olarak kaydedildi. 

Negatif serbest nakit akımı Şirketin net borç pozisyonu 1Ç20 sonundaki 2,8 milyar TL’den ve 2020 sonundaki 2,4 milyar TL’den 1.5 milyar TL temettü ödemesi ve işletme sermayesi ihtiyacındaki artış nedeniyle 1Ç21 sonunda 4.8 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin serbest nakit akımları işletme sermayesindeki artış sonucu 1Ç20’deki negatif 401 milyon TL’den ve 4Ç20’deki pozitif 726 milyon TL’den 1Ç21’de negatif 505 milyon TL’ye geriledi. 

Değerleme üzerindeki etki ve görünüm

Tofaş 2021 yılına ilişkin öngörülerinde değişikliğe gitmedi. Şirket 2021’de yurtiçi hafif araç pazarının yıllık bazda %3-%9 düşüşle 700 – 750 bin aralığında (İş Yat:750 bin) aralığında olacağını öngörüyor. Şirket kendi yurtiçi satış hedefinin ise %17.1-%18 pazar payı tahmini ile 120 bin -135 bin (İş Yatırım: 130 bin) aralığında olmasını hedefliyor. 2021 ihracat hacminin ise yıllık bazda %27-%40 artışla 150 bin -165 bin (İş Yat: 150 bin) aralığında olacağı öngörülüyor. Tofaş 2021’de bir önceki seneye benzer 100 milyon ¬ yatırım harcaması bütçeliyor. 

TUT tavsiyemizi koruyoruz TOASO için hisse başına 42.85TL hedef fiyatımız cazip getiriye işaret etse de global çip tedariğinde yaşanan sıkıntının otomotiv sektöründe üretim aksamalarına yol açabileceği düşüncesiyle TUT tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2021T 5.2x Firma Değ./FAVÖK ve 6.6x F/K çarpanları ile 7.6x ve 10.6x global benzer şirket çarpan medyanına kıyasla iskontolu işlem görmektedir."

Vakıf Yatırım, Tofaş için 37,50 TL hedef fiyatını korurken,  tavsiyesini 'tut'tan 'al'a revize etti

Detaylar şu şekilde:

"1Ç21 döneminde, beklentimiz (504 mn TL) ve piyasa öngörüsü (465 mn TL) üzerinde, yıllık %78 artışla 617 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel tarafta beklentilerimize paralel sonuçlar görsek de operasyonel olmayan gelirlerin beklentilerimizi aşması, net karlılık tarafındaki sapmada etkili oldu. Şirketin satış gelirleri ve FAVÖK’ü,  beklentimize paralel, yıllık bazda sırasıyla %45 ve %46 artarak, 6,45  mlr TL ve 875 mn TL seviyesine ulaştı. FAVÖK marjı, yıllık bazda yatay seyrederek %13,6 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin net borcu 4Ç20 dönemindeki 2,44 mlr TL’den 1Ç21 döneminde 4,76 mlr TL’ye yükseldi.

Net Borç/FAVÖK rasyosu ise 4Ç20’deki 0,81x seviyesinden 1,44x seviyesine yükseldi. Yorum: Şirketin 1Ç21 finansalları net kar tarafında beklentileri aşsa da operasyonel tarafta beklentilere paralel. Şirket hisseleri son bir ayda endeksten %4 negatif ayrıştı.

1Ç21 finansallarına piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyor, Tofaş için 37,50 TL seviyesindeki hisse başı fiyat hedefimizi koruyoruz. Kısa vadeli Endeksin Üzerinde Getiri önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak ve uzun vadeli TUT önerimizi ise AL olarak revize ediyoruz"

Yapı Kredi Yatırım, Tofaş için 42,67 TL hedef fiyatla 'al' tavsiyesini korudu.

Detaylar şu şekilde:

"Beklentilerden iyi gelen net karın hisse performansına olumlu yansımasını bekliyoruz. Şirket yönetimi 2021 hedefleri açısından bir değişikliğe gitmedi. Bu aşamada hisse için AL önerimizi koruyoruz ve 2021 tahminlerimiz üzerinden 4,9 FD/VAFÖK ve 5,9 F/K çarpanlarının cazip olduğunu düşünüyoruz. Orta vadede özellikle ihracat odaklı faaliyetleri sayesinde son dönemde döviz kurlarında yaşanan değer artışlarının hissenin olumlu etkilenmesini bekliyoruz. "

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 28,86
En Yüksek: 30,42
En Düşük: 28,82
Değişim -2,37 %
FK: 7,02
PD / DD: 4,20
İşlem Hacmi 77.767.115
Toplam Adet: 2.658.441
Ağırlıklı Ort.: 29,25
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)