E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaSporTahkim Kurulu'ndan Aziz Yıldırım'a kötü haber---

Tahkim Kurulu'ndan Aziz Yıldırım'a kötü haber

Tahkim Kurulu'ndan Aziz Yıldırım'a kötü haber
26 Ocak 2017 - 16:31 www.borsagundem.com

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 45 gün hak mahrumiyeti ile para cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın PFDK tarafından kendisine verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezasına ilişkin yaptığı itirazı reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantısında, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, kulüp internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kendisine verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasına ilişkin yaptığı itirazı reddetti.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Aziz Yıldırım'ın, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/3. ve 38/1-b maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile, (K.2017/37)

Karar verilmiştir. "

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun bugünkü toplantısında aldığı kararların tamamı ise şu şekilde:

"TFF Tahkim Kurulu 26 Ocak 2017 günlü ( 4 ) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2017/3

Futbolcu Ali Akburç'un, Sivas Büyükşehir Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 03.11.2016 tarih ve E.2016/460 - K.2016/584 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/31)

2. E.2017/4

Futbolcu Aytek Öktem'in, Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.10.2016 tarih ve E.2016/253 - K.2016/486 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- Futbolcu Aytek Öktem'in itirazının kısmen kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında yazılı olan davacı futbolcu alacağının 34.045,00 TL olarak düzeltilmesine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına,

- Değişen alacak miktarına göre harç, yargılama gideri ve vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile, (K.2017/32)

3. E.2017/8

Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün, futbolcu Süleyman Numan Çarıkçı ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 09.11.2016 tarih ve E.2016/508 - K.2016/598 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/33)

4. E.2017/9

Batman Petrol Spor A.Ş'nin, futbolcu Süleyman Baykuş ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 09.11.2016 tarih ve E.2016/443 - K.2016/596 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Batman Petrol Spor A.Ş'nin itirazının kısmen kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında yazılı olan davacı futbolcu alacağının 6.435,00 TL olarak düzeltilmesine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına,

- Değişen alacak miktarına göre harç, yargılama gideri ve vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile, (K.2017/34)

5. E.2017/30

Ankara Demir Spor Kulübü'nün, futbolcu Necati Demirhan ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.12.2016 tarih ve E.2016/505 - K.2016/699 sayılı kararına itirazı incelendi. Süresi içinde gerekli başvuru harcının yatırılmamış görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Ankara Demir Spor Kulübü'nün başvurusunun, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 6/4, 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca süresi içinde gerekli başvuru harcı yatırılmadığından reddine, oybirliği ile, (K.2017/35)

6. E.2017/35

Bursa Spor Kulübü yöneticisi Hakan Dinçtürk'ün, PFDK'nın 17.01.2017 tarih ve E.2016-2017/550 - K.2016-2017/636 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- Bursa Spor Kulübü yöneticisi Hakan Dinçtürk'ün, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile, (K.2017/36)

7. E.2017/36

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin ve Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Aziz Yıldırım'ın, PFDK'nın 17.01.2017 tarih ve E.2016-2017/551 - K.2016-2017/637 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harçların yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Aziz Yıldırım'ın, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/3. ve 38/1-b maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile, (K.2017/37)

8. E.2017/37

Ortaca Belediye Spor Kulübü futbolcuları Halil Akhan'ın ve Ömür Ağgün'ün, AFDK'nın 19.01.2017 tarih ve E.2016-2017/1038 - K.2016-2017/1389 sayılı kararına itirazları incelendi. İtirazların süresinde olduğu, gerekli harçların yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Ortaca Belediye Spor Kulübü futbolcuları Halil Akhan'ın ve Ömür Ağgün'ün, müsabakadan sonra rakip takım futbolcusuna yönelik eyleminin AFDK'nın kabulünün aksine FDT'nin 44. maddesinde düzenlenen "saldırı" niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemlerin niteliğinin saldırı şeklinde düzeltilmesine,

- Cezaların da eylemin saldırı niteliğine uyan FDT'nin 44. maddesi uyarınca tayini gerekmekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, Ortaca Belediye Spor Kulübü futbolcuları Halil Akhan ve Ömür Ağgün hakkında verilen cezanın 3 resmi müsabakadan men cezası olarak tespitine, oybirliği ile, (K.2017/38)

9. E.2017/38

Alanya Spor Kulübü'nün futbolcusu Daniel Joao Santos Candeias hakkındaki PFDK'nın 19.01.2017 tarih ve E.2016-2017/552 - K.2016-2017/664 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Alanya Spor Kulübü'nün futbolcusu Daniel Joao Santos Candeias'ın, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, (K.2017/39)

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu"

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)