E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaŞirket HaberleriSabancı hisse satacak, Teknosa mali yapısını güçlendirecek---

Sabancı hisse satacak, Teknosa mali yapısını güçlendirecek

Sabancı hisse satacak, Teknosa mali yapısını güçlendirecek
26 Kasım 2020 - 08:44 www.borsagundem.com

Sabancı Holding, yönetim hakimiyetin kaybetmeden Teknosa hisselerinin yüzde 10’nu elinden çıkarma kararı verdi. Teknosa yönetimi ise mali yapısını güçlendirmek için yeni kararlar aldı

Sabancı Holding, Teknosa'nın sermayesinin %10,28'ini temsil eden kısmının tamamının ya da bir kısmının Teknosa'nın yönetim hakimiyetini kaybetmeyecek şekilde ikincil piyasada ve bu piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar verdi. Teknosa yönetimi ise mali yapısını güçlendirme kararı aldı.

Sabancı Holding’in hisse satışıyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama şöyle:

“Bağlı ortaklığımız Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Teknosa) tarafından 23.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı konusunda çalışmalara başlandığı hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir.

Bunun üzerine, Şirketimizin 23.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimiz portföyünde bulunan Teknosa sermayesinin toplam %60,28'ini temsil eden 66.310.509,61 TL nominal değerli paylarının 11.310.508,61 TL nominal değerli ve toplam sermayenin %10,28'ini temsil eden kısmının tamamının ya da bir kısmının Teknosa'nın yönetim hakimiyetini kaybetmeyecek şekilde ikincil piyasada ve bu piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar verilmiştir. (*)

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesi gereği sermayenin %10'unu aşan borsada işlem gören nitelikte olmayan Teknosa paylarının Şirketimizce borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formu 25.11.2020 tarihi itibarıyla Kurul onayına sunulmuştur.

Pay satış bilgi formunun Kurul tarafından onaylanması halinde, Teknosa'nın azami 11.310.508,61 TL nominal değerli payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecek ve ardından söz konusu payların tamamı veya bir kısmı Borsa İstanbul'da satılacaktır.

Teknosa paylarının satışından elde edilecek gelir, Teknosa'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Şirketimizin yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma borcunun ödenmesinde kullanılacaktır.

(*) Yatırımcılarımızın tam ve eksiksiz bir biçimde bilgilendirilmeleri ve konuyla ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapabilmelerinin temini için Şirketimizin söz konusu 23.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklanması, pay satış bilgi formu onayı için Kurul başvurusu yapıldığına dair işbu açıklama tarihine dek ertelenmiştir.”

SERMAYE ARTIRIMI HAZIRLIĞI

Mali yapısını güçlendirmek için harekete geçen Teknosa yönetim ise çıkarılmış sermayesinin artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına karar verdi.

Bu konuda KAP’a yapılan açıklama ise şöyle:

“Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan 30.09.2016 tarihli finansal tablolarından itibaren negatif özkaynağı bulunan Şirketimiz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 376'ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında bulunmaktadır. Diğer taraftan, 30.09.2020 tarihli en yakın ara dönem finansal tabloları itibarıyla Şirketimiz kuruluşundan itibaren en yüksek çeyreklik finansal performansını elde etmiş olup, son yıllardaki stratejik atılımları doğrultusunda başarılı performansını artırarak devam ettirmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.11.2020 tarihli toplantısında, Şirketimizin TTK'nın 376'ncı maddesi kapsamından çıkarılması ve gelecekte yeni fırsatları değerlendirebilmesine imkan tanıyan güçlü bir finansal yapıya kavuşturulması amaçlarıyla;

1.Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına,

2.Bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların miktarının ve yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait finansal sonuçlarının kesinleşmesinin ardından belirlenmesine,

3.Konuyla ilgili çalışmaların tamamlanmasını müteakiben sermaye artırımına ve ihraç edilecek payların satış yöntemine ilişkin gerekli unsurları içeren bir Yönetim Kurulu kararı alınmasına, karar verilmiştir.

Yatırımcılarımızın tam ve eksiksiz bir biçimde bilgilendirilmeleri ve konuyla ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapabilmelerinin temini için Şirketimizin söz konusu 23.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklanması, Sabancı Holding tarafından pay satış bilgi formu onayı için Kurul başvurusu yapıldığının kamuya duyurulmasıyla eşzamanlı olarak ilan edilmek üzere ertelenmiştir.

Anılan Yönetim Kurulu kararı uyarınca gerçekleştirilmesi planlanan sermaye artırımına yönelik çalışmalara Şirketimiz nezdinde başlanmış olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Dönüşüm programı Teknosa'da tabloyu değiştirdi

Teknoloji hisselerinden vazgeçmek doğru mu?

 

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 13,83
En Yüksek: 14,20
En Düşük: 13,81
Değişim -0,29 %
FK: 0,00
PD / DD: -6,45
İşlem Hacmi 147.004.478
Toplam Adet: 10.503.792
Ağırlıklı Ort.: 14,00
YORUMLAR (5)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)