E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiMavi’de beklentileri yukarı çeken güçlü sonuçlar---

Mavi’de beklentileri yukarı çeken güçlü sonuçlar

Mavi’de beklentileri yukarı çeken güçlü sonuçlar
08 Aralık 2021 - 11:08 www.borsagundem.com

Mavi için, Gedik Yatırım finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini pozitif olarak değerlendirirken, Oyak Yatırım, "Endeks Üzerinde Getiri", Yapı Kredi Yatırım da “al” tavsiyesini korudu

BORSAGUNDEM.COM

Mavi Giyim (#MAVI) 2021 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net karı 153,2 milyon TL olurken, Borsagundem.com tarafından derlenen kurum raporlarında finansal sonuçlar ve hisse üzerine etkisi değerlendiriliyor.

Gedik Yatırım tarafından hazırlanan Mavi Giyim finansal sonuç değerlendirmesi şu şekilde:

Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %25,7 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %63,8 artışla 1,4 milyar TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %82,1 artışla 3,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK'ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %29,9 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 71,9 artışla 337,3 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %149,0 artışla 736,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 82 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 118 baz puan artışla %24,9 olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 620 baz puan artışla %23,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %54,97 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %96,1 artışla 153,2 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %1.105,4 artışla 283,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net borcu 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %56,9 düşüşle 121 milyon TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 3Ç21’de 1.354 mn TL satış geliri (kons: 1.356 mn TL-Gedik: 1.413 mn TL), 337 mn TL FAVÖK (kons: 318 mn TL-Gedik: 320 mn TL) ve 153 mn TL net kar (kons: 125 mn TL-Gedik: 128 mn TL) açıklamıştır. 3Ç21’de şirket yıllık %63 artışla (çeyreklik: +%25) 1.354 milyon TL satış geliri elde etmiştir.

Toplam gelirlerin %82’sini oluşturan yurt içi gelirler yıllık %67 (çeyreklik: +%73) artışla 1.113 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Uluslararası gelirler ise yıllık bazda %70 (çeyreklik: +%)29 yükselişle 221 milyon TL olmuştur. Toplam satış gelirlerinin %14’ünü (2Ç21: %13; 1Ç21: %15; 4Ç20: %13) oluşturan e-ticaret segmenti gelirleri %85 (çeyreklik: +%47) güçlü büyüme ile 128 milyon TL olmuştur. Yüksek satış hacmi sonrası brüt kar marjı 73bp genişlemeyle %51,1 olmuştur. Şirket, 3Ç21’de yıllık %71, çeyreklik %86 yükselişle 337 milyon TL FAVÖK elde etmiştir. Güçlü brüt karlılık sonrası FAVÖK marjı 118bp genişlemeyle %24,9 olarak gerçekleşmiştir. 3Ç20’de 78 milyon TL net kar açıklayan şirket, 3Ç21’de %96 artışla 153 milyon TL net kar açıklamıştır. Diğer taraftan net borç çeyreklik %57, yıllık %76’lık önemli ölçüdeki azalışla 121 milyon TL olmuştur. Net finansal nakdi ise (UFRS -16 etkisi hariç) 369 milyon TL (2Ç21: 174 mn TL) olarak gerçekleşmiştir. Hızlı stok devir hızı ve düşük stok sayesinde nakit döngüsü -8 gün (2Ç21: -1 gün; 1Ç21: +21 gün; 2Ç20: +10 gün) ile oldukça pozitif bir görünümdedir. Şirket 2021 yılına ilişkin beklentilerini revize etmiştir. Buna göre; satış gelirlerinin %80-85 (önceki: %70-75) büyümesi, %20,5-21,0 (UFRS-16 dâhil) FAVÖK marjı (önceki: %20,0-20,5) beklenmektedir. Ayrıca 4. çeyrek verilerini de paylaşılmıştır. Aynı mağaza satışları kasım ayında yıllık %71 (2Ç21: %58; 2019'da % 24) ve online satışlar tüm ülkelerde güçlü performansını sürdürmektedir. Türkiye online satışları kasım ayında %100 yükselmiştir. Hisse 2021 yılı ihtiyatlı beklentilerimize göre 4,8x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Şirketin finansal sonuçlarının hisse üzerindeki etkisini pozitif olarak değerlendiriyor, piyasa da analistler tarafından hedef fiyat güncellemelerinin gündemde olacağını düşünüyoruz.

Analizin tamamı için tıklayınız…

Oyak Yatırım, Mavi Giyim için hedef fiyatını 91,00 TL'den 123,00 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "Endeks Üzerinde Getiri" olarak sürdürdü.

Analiz şu şekilde:

Mavi’nin 3Ç21 (Ağustos-Ekim) finansallarına göre cirosu 1354mn TL (yıllık +%64), FAVÖK’ü 346mn TL (yıllık +%73) ve net karı 153mn TL’dir (yıllık +%96). Satışlar beklentilere paralel gelirken, FAVÖK ve net kar piyasa beklentilerini sırasıyla %9 ve %20 oranlarında aşmıştır. 3Ç21’de Türkiye kaynaklı satışlar yıllık bazda %73 artmış, yurtdışı satışlar %29 büyüme kaydetmiş ve konsolide satış artışı %64 olmuştur. FAVÖK marjı 3Ç20’deki %24,2’den %25.5’e yükselmiştir. Bunda gerek brüt marjdaki iyileşme gerekse faaliyet giderlerinin satışlara oranındaki gerileme etkendir. Şirket, 2021 beklentilerini yukarı yönlü revize etmiştir. Ana hatlarıyla buna göre 2021 için konsolide gelir büyümesi öngörüsü %80-85, UFRS16 etkilerini içeren FAVÖK marjı beklentisi ise %20.5-21.0’dir. Şirket, son çeyreğin de güçlü başladığını paylaşmıştır. Sonuçlar hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 16.00’dadır. Hisse için gerek güçlü gelen finansallar gerek gelecek yıllara yönelik enflasyon beklentilerindeki artış gerekse net borçtaki düşüşün etkisiyle hisse başına revize 123TL hedef fiyatla (önceki 91TL) Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

Yapı Kredi Yatırım, Mavi hedef fiyatını 86,9 TL'den 97,9 TL'ye yükseltirken, "al" tavsiyesini korudu.

Analiz şu şekilde:

Mavi, 3Ç21 UFRS finansallarında 153 milyon lira net kar açıkladı. Bugüne kadar çeyreksel bazda açıklanan bu en yüksek tutar, piyasa ortalama beklentisi 128 milyonun üzerinde geldi. Cirosunu yıllık %64 arttıran şirket, yakaladığı %25,5 VAFÖK marjıyla nakit faaliyet karını %73 arttırarak 346 milyon liraya ulaştırırken, piyasa beklentisi 318 milyon liranın üzerinde kaldı. Öte yandan, piyasa beklentilerinin üzerinde gelen sonuçlar, bizim tahminlerimizin bir miktar altında kalırken, bunun gerisinde yurtdışı operasyonlarının katkısının bizim tahminlerimizin gerisinde kalması rol oynadı. Sonuçları bir bütün olarak değerlendirdiğimiz de, olumlu olarak değerlendiriyor ve Piyasa tepkisinin de bu yönde olmasını bekliyoruz.

Mavi’nin yurtiçi perakende operasyonları, ki konsolide sonuçlar içerisinde %62 ile en yüksek paya sahiptir, yıllık %78 ciro artışı yaşarken, benzer mağaza satışları %75 arttı. Müşteri trafiğinde Pandemi öncesi dönemin %6 üzerine çıkılması sonuçların en olumlu yanlarından biri oldu. Yurtdışı operasyonlarında USD bazından geçen yıla paralel bir ciro elde edilirken, bunun TL karşılığı yıllık %29 artışa isabet etti ve toplam içerisindeki payı %21’den %16’ya geriledi. Geçen yılın yüksek baz etkisinin, yurtdışı operasyonların yurtiçine nazaran görece zayıf gelişmesinde payı olduğunu düşünüyoruz.

Mavi’nin kendi tanımıyla manşet VAFÖK’ü 346 milyon lira olurken, bunun isabet ettiği %25.5 marj, şirket halka açıldıktan sonra çeyreksel bazda açıklanan en yüksek ikinci tutar ve hem bunun hem de ciroda yakalanan güçlü seyrin gerisinde şirketin özellikle örme grubunda yakaladığı ivmenin ve müşteri kazanımlarının etkin olduğunu düşünüyoruz.

Mavi’nin operasyonel tarafta yakaladığı ivme net karlılığa da olumlu yansırken, sonuçlarda, Mavi’nin sonuçlarında genelde olduğu üzere, yine en öne çıkan unsurun şirketin Güçlü serbest nakit yaratması olduğunu düşünüyoruz. Son 6 çeyrekte toplamda 1,3 milyar lira serbest nakit ve %25 serbest nakit akım marjı yakalayan şirketin, aynı dönemde 209 milyon lira olan net borcu bugün 369 milyon lira net nakde dönmüştür.

Şirket yönetimi, 3Ç21 sonuçlarının ardından, yılsonu tahminlerini, bizim ve piyasanın mevcut tahminlerinin üzerinde kalacak şekilde yeniledi. Konsolide ciro beklentisini, %80-85’e çeken şirket (önceki %70-75), VAFÖK marjı beklentisini de %20,5-%21,0 olarak paylaştı (önceki 20.0-20.5%).

Özet Görüşümüz

Mavi’nin yatırım hikâyesinde öne çıkan temel başlıkların neredeyse tamamının müspet bir şekilde yansıdığı güçlü 3Ç21 sonuçlarını, yurtdışı operasyonlarındaki sınırlı iyileşme kaynaklı beklentilerimizden kısmen sapmasına karşın, yurtiçi ve eticaret kanalındaki güçlü seyir sayesinde olumlu karşılıyoruz. Hisse için hâlihazırda “AL” olan önerimizi hedef fiyatımız 97.9TL’ye yükselterek (önceki 86,9 TL) koruyoruz. Başta pamuk fiyatları olmak üzere girdi fiyatlarındaki artışın maliyet baskısı yaratacağını öngörüyoruz ancak şirketin pazardaki güçlü konumu, rekabetçi avantajlarıyla olumlu ayrışmasını bekliyoruz ve talepte çok ciddi bir gerileme olmadığı sürece ki hâlihazırda buna dair emareler bulunmamaktadır, finansallardaki güçlü seyrin devam edeceğini düşünüyoruz.

Analizin tamamı için tıklayınız…

 

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 64,55
En Yüksek: 66,55
En Düşük: 62,60
Değişim 0,09 %
FK: 9,74
PD / DD: 4,81
İşlem Hacmi 115.247.706
Toplam Adet: 1.780.132
Ağırlıklı Ort.: 64,79
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)