E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiKardemir’de raporlar olumlu---

Kardemir’de raporlar olumlu

Kardemir’de raporlar olumlu
02 Mart 2021 - 13:10 www.borsagundem.com

Kardemir için Şeker Yatırım ve Deniz Yatırım finansal sonuçların hisseye olumlu etki edeceği belirtirken, Vakıf Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım 'al' tavsiyesini korudu

Kardemir (#KRDMD) 2020 yılında 457 milyon TL net kar açıkladı.

KARDEMİR'in 2020'de toplam net karı yüzde 24 azaldı

Şeker Yatırım, Kardemir için hedef fiyatını 7,80 TL'den 8,80 TL'ye revize etti, 'al' tavsiyesini korudu.

Şeker Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"Operasyonel karlılıkta belirgin iyileşme ve olumlu kur ortamı ile kuvvetli net karlılık 

Kardemir, kuvvetli operasyonel performansı ve olumlu kur ortamının etkisiyle, 4Ç20’de oldukça kuvvetli, 457mn TL tutarında net kar açıklamıştır (4Ç19: -129mnTL 3Ç20: -129mn TL). Açıklanan net kar, piyasa ortalama beklentisi olan 470mn TL paralelinde, ancak Şirket’in gerileyen borçluluğu ve dolayısıyla görece olarak azalan finansal giderleri nedeniyle, beklentimiz olan 408mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. 4Ç20’de gerçekleşen kuvvetli net karlılık ile Kardemir’in 9A20 sonunda 396mn TL olan net zararı, 2020 yılı sonunda 61mn TL tutarında net kara dönüşmüştür. Açıklanan sonuçların Şirket payları kısa dönem performansını olumlu etkileyebileceğini düşünmekteyiz.

Çelik fiyatlarındaki hızlı artışla FAVÖK/ton, 4Ç20’de US$132/ton olarak gerçekleşti - Çelik fiyatları 4Ç20’de hızlı yükseliş göstermişlerdir. Bunun yanında Kardemir’in toplam satış hacmi, yıllık bazda %4 artarak (çeyreklik %1 azalışla) 592bin ton olarak gerçekleşmiştir. TL’nin yıllık bazdaki değer kaybının fiyatlama üzerindeki olumlu etkisiyle birlikte Kardemir’in 4Ç20 satış gelirleri, yıllık bazda %57.5 (çeyreklik %22.5) artarak, 2,348mn TL’ye ulaşmış, ve piyasa ortalama beklentisi olan 2,319mn TL’nin paralelinde, ancak tahminimiz 2,226mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Çelik fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle, üretim marjları 4Ç20’de belirgin iyleşme göstermiş, ve Kardemir’in ton başına elde ettiği FAVÖK yıllık bazda 5.5x (çeyreklik %80) artarak 132 ABD doları/ton’a ulaşmıştır.

Böylelikle Şirket’in FAVÖK’ü de geçtiğimiz yılın aynı döneminin 7.8x katı (çeyreklik %93.7 artışla) 614mn TL’ye ulaşmış ve piyasa ortalama beklentisi olan 582mn TL’nin üzerinde, ancak tahminimiz 603mn TL paralelinde gerçekleşmiştir. Kardemir’in FAVÖK marjı da yılık bazda 20.8 y.p. (çeyreklik 9.6 y.p.) artarak %26.1 olarak gerçekleşmiştir.

Böylelikle Şirket’in borçluluğunda azalma gerçekleşmiş, ve TL’nin dönem sonunda değer kazanımıyla, 4Ç20 sonunda Şirket’in (türev ürünler dahil) 91mn ABD dolar ve 143mn Euro açık pozisyonuna bağlı olarak kur farkı geliri kaydedilebilmiş olmasıyla 18mn TL net finansal gelir kaydedilmiştir (4Ç19 net finansal giderler: 84mn TL, 3Ç20 net finansal giderler: 235mn TL). Sonuç olarak Kardemir, 4Ç20’de kuvvetli opersyonel performansı ve olumlu kur ortamı etkisiyle, 457mn TL net kar kaydetmiştir. Şirket’in net borcu 4Ç20 sonunda 808mn TL’ye, net borç/FAVÖK oranı da 0.6x’a gerilemiştir (3Ç20 sonu: 2.7x). Kardemir D payları için 12 aylık hedef fiyatımızı pay başına 8.80 TL’ye revize ederek “AL” önerimizi sürdürmekteyiz. 4Ç20 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Kardemir için değerlememizi, çelik fiyatlarının ve üretim marjlarının gelişimi ile güncelledik.

Kardemir’in 2021 yılında satış hacminin yıllık %3 artışla 2.45mn ton civarında, ton başına elde ettiği FAVÖK’ünün ise 160 ABD doları/ton ortalamasında gerçekleşebileceğini tahmin etmekteyiz. Değerlememizi güncelleyerek, yakın dönemde kuvvetli operasyonel performans sergilemesini beklediğimiz Şirket’in D Grubu payları için 12 aylık 8.80 TL hedef fiyat belirlemekte ve AL önerimizi sürdürmekteyiz. Bunun yanında, Şirket’e özel i) sıvı çelik üretim kapasitesini yıllık 3.5mn ton’a kadar ulaştırabilecek yatırım planları, ii) satış miksi içerisinde katma değerli ürünlerinin payının artması, ve iii) Filyos Limanı’nın açılacak olmasından faydalanabilecek olması gibi olumlu nedenlerin, Kovid-19’un global fiyatlar ve çelik üretim marjları üzerindeki etkisinden sonra dikkate alınmasını beklemekteyiz."

Deniz Yatırım tarafından hazırlanan şirket haberleri analizinde, Kardemir için “Tavsiye Değerlenmemiş” ibaresi düşülürken, analiz şu şekilde:

“Fiyat/Hisse TRY6.90

Hedef Fiyat/Hisse n.a

Getiri Potansiyeli n.a

HAO 89%

Piyasa değeri TRY5,384 mln

KRDMD 4Ç20’de güçlü sonuçlar açıkladı / olumlu

Kardemir 4Ç20’de 2,35 milyar TL satış geliri (Konsensus: 2,3  milyar TL), 614 milyon TL  FAVÖK (Kons.: 582 milyon TL) ve 457 milyon TL net kar (Kons.: 470 milyon TL) kaydetti. Satış gelirlerinde yıllık bazda görülen artış ve FAVÖK marjlarındaki iyileşme ile birlikte güçlü  operasyonel sonuçlar elde eden Şirket geçen 4 çeyrekte görülen zarar  rakamlarının ardından ilk kez net kar açıkladı. Finansman gelirlerindeki belirgin artış da önceki çeyreklere göre karlılık artışını destekledi. Sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz.  4Ç20 brüt kar marjı %25,1’e yükselerek 3Ç18’den beri en yüksek seviyede gerçekleşti (4Ç19: %3,2). Satış hacmi 4Ç20’de yıllık %4 artışla 592 bin ton oldu. 2020 yılının tamamında ise Şirket’in satış hacmi önceki yıla kıyasla %6 artışla 2,37 milyon ton olarak gerçekleşti. 4Ç19’da 57,7 milyon TL net finansman gideri kaydeden Şirket 4Ç20’de 12,3 milyon TL net finansman geliri elde etti.”

Vakıf Yatırım, Kardemir D hedef fiyatını 7,80 TL'den 8,40 TL’ye yükseltirken, 'al' tavsiyesini korudu.

Detaylar şu şekilde:

"Kardemir (KRDMD): 4Ç20 döneminde, beklentimizin %8 üzerinde,  piyasa beklentisinin %6 altında, 457 mn TL net kar (4Ç19: 129 mn TL net zarar) açıkladı. Ürün fiyatlarındaki artış ve operasyonel performansa bağlı olarak, 9A20 dönemindeki 397 mn TL’lik net zarar,  yılın son çeyreğinde net kara dönerek, 2020 yılını Kardemir yıllık %25 düşüşle 61 mn TL net kar ile tamamladı. 4Ç20’de satış gelirleri beklentilere paralel, yıllık %58 artışla 2,35 mlr TL’ye yükselirken,  yılın tamamında %24 artışla 7,52 mlr TL’ye ulaştı. Şirketin FAVÖK’ü yılın son çeyreğinde, beklentimizin %21, piyasa tahminlerinin ise %4 üzerinde, yıllık yaklaşık 7 kat artışla 614 mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı yıllık 21 puan yükselişle %26,1 seviyesine ulaştı. Şirketin ton başı FAVÖK’ü 120 $/ton beklentimizin üzerinde yaklaşık 132 $/ton (4Ç19: 25 $/ton) seviyesinde gerçekleşti. Yılın tamamında FAVÖK yıllık %92 yükselişle 1,25 mlr TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı 6 puan artışla %16,6 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 3Ç20 dönemindeki net borcu 1,90 mlr TL’den, 4Ç20 döneminde %57 gerileyerek 809 mn TL’ye düşerken, Net Borç/FAVÖK rasyosu da 2,67x’den 0,65x’e geriledi.

Yorum: Yılın son çeyreğinde şirket finansallarının güçlü gelmesi beklentiler dâhilinde olup, şirket hisseleri son üç ayda endeksten %21 pozitif ayrışırken, son bir ayda endekse paralel seyretti. Özellikle net borç tarafındaki gerilemenin hisse performansını desteklemesini bekliyoruz. Hem beklentimizin üzerindeki operasyonel performans hem de net borç tarafındaki gerilemeyle birlikte Kardemir için 7,80 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 8,40 TL’ye yükseltiyoruz. Kısa vadeli  “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” önerilerimizi ise koruyoruz. "

Yapı Kredi Yatırım, Kardemir için hedef fiyatını 7,50 TL'den 8,80 TL'ye yükseltirken, 'al' tavsiyesini korudu.

Yapı Kredi Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"Kardemir 4Ç20 finansallarını açıkladı

Kardemir 4Ç20 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 129 milyon TL net zarara karşılık 457 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam bizim beklentimiz olan 562 milyon TL’nin %19, piyasa beklentisi olan 488 milyon TL’nin %6 altında gerçekleşti. Beklentimizden daha iyi gerçekleşen ciro ve operasyonel performansa rağmen beklentimizden daha yüksek gerçekleşen vergi gideri tahminimizin sapmasının ana nedeni olarak söyleyebiliriz. Kardemir’in 4Ç20’de gelirleri satış hacminin artmasıyla yıllık bazda yaklaşık %16’lik artış ile 300 milyon USD’ye ulaştı. Şirket’in gelirleri TL bazında ise TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesi neticesinde %58 artarak 2.34 milyar TL’ye (YKYt: 2.01 milyar TL, Piyasa: 2.34milyar TL) yükseldi.

Şirket 4Ç20’de 614 milyon TL (YKYt: 529 milyon TL, Piyasa: 591 milyon TL) VAFÖK açıkladı. 4Ç20’de VAFÖK marjı da yıllık bazda 21 baz puan artarak %26’ya ulaştı. 4Ç20’de Şirket’in ton başına VAFÖK rakamı 130 USD (bizim beklentimiz 131 USD) olarak gerçekleşti. 2019 yılsonu itibariyle 1,7 milyar TL olan net borç pozisyonu 2020 yılsonu itibariyle 809 milyon TL’ye geriledi.

Açıklanan finansallar ışığında modelimizi güncelledik ve 12 aylık hedef fiyatımızı 7,5 TL’den 8,8 TL’ye yükseltiyoruz ve AL tavsiyemizi korumaya devam ediyoruz. Yılın ilk iki ayında baktığımızda fiyatlardaki güçlü performansın devam ettiğini görüyoruz. Şimdilik 2021 yılı için olan ton başına 161 USD VAFÖK beklentimizi koruyoruz. Sonuçlar genel anlamda beklentiler çerçevesinde geldiğinden dolayı piyasa tepkisinin nötr olmasını öngörüyoruz. Hatırlatmak gerekirse hisse sene başından beri BİST-100 Endeksi’nin %15 üzerinde performans gösterdi."

 

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)