E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaŞirket Haberleriİşte teşvik alacağı kesinleşen 19 şirket---

İşte teşvik alacağı kesinleşen 19 şirket

İşte teşvik alacağı kesinleşen 19 şirket
09 Nisan 2018 - 12:28 www.borsagundem.com

Ekonomi Bakanlığı teşvik verilecek şirketleri duyurdu

Ekonomi Bakanlığı'ndan teşvik projesine ilişkin açıklama geldi. Açıklamaya göre 19 firmaya 23 projede 135 milyar liralık teşvik verilecek.

Teşvik belgesi alacak firmalar şöyle: Alvı Medıca, Assan, Atayurt, BMC, CFS, Dow-Aksa, Ekore, Ersan, SASA, İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, Metcap Enerji, Tusaş, Oyak-Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş, Tosyalı Holding.

Ekonomi Bakanlığı'ndan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"9/4/2018 tarihinde saat 14’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, Ekonomi Bakanlığı tarafından, “Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Projelere Verilecek Teşvik Belgelerinin Dağıtımı Töreni” gerçekleştirilmiştir. Söz konusu törene yaklaşık 2.000 davetli iştirak etmiştir.

Söz konusu törende Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi almaya hak kazanmış 19 Firma temsilcisine Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve Sayın Ekonomi Bakanımız tarafından teşvik belgeleri verilmiştir.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Kapsamında Teşvik Belgesi Almaya Hak Kazanan Firmalar

Söz konusu sistem kapsamında desteklenecek yatırımların toplam tutarı 135 milyar TL olup, 23 adet yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenecektir.

Teşvik belgesi almaya hak kazanan firmalar şunlardır: Alvi Medica, Assan, Atayurt, BMC (4 adet proje), CFS, Dow Aksa, Ekore, Ersan, SASA (2 adet proje), İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, Metcap Enerji, TUSAŞ, Oyak Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş ve Tosyalı.

Açıklanan Projeler Kapsamında Desteklenecek Yatırım Konuları

Teşvik belgesi almaya hak kazanan firmaların aşağıda belirtilen üretim konuları stratejik nitelikleri ve teknolojik özellikleri nedeniyle proje bazlı olarak desteklenecek yatırımlar arasında yer almıştır.

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri (Ingot ve hücre üretimi ile entegre güneş paneli üretimi)
Metalürji Yatırımları (Alüminyum yassı mamul, entegre madencilik, külçe çinko, külçe kurşun, izabe ve katot bakır üretimi vb.)
Ham Petrol İşleme Rafinerisi
Petrokimya Ürünleri (Polietilen, Polipropilen, Polimer-Çips, PTA-MEG vb.)
Karbon Elyaf ve Kompozit Malzeme
Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Teknolojileri (Kateter, stent, kalp kapakçığı üretimi)
Raylı Sistem Araçları (Hızlı tren, metro vb.)
Savunma Sanayi Teknolojileri (Muhtelif zırhlı araçlar, muharebe uçağı)
Motorlu Taşıtlar-Elektronik (Hibrit motor, dizel motor ve batarya üretimi)
Tarım Teknolojileri Yatırımları (Entegre teknik hayvancılık)
Desteklenecek Yatırım Projelerinin Öngörülen Ekonomik Katkıları

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenecek 135 Milyar TL tutarındaki 23 proje ile yaklaşık 35 bin kişiye doğrudan istihdam yaratılması öngörülmektedir. Söz konusu projeler ile yaratılacak dolaylı istihdamın ise 134 bin kişinin üzerinde olması beklenmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu yatırım projelerine konu ürünlerin, ülkemizin dışa bağımlılığının yüksek düzeyde olduğu ürünler ile küresel rekabet gücü yüksek ürünlerden oluşması nedeniyle yatırımların ithalatı azaltıcı ve ihracatı artırıcı etkilerinin güçlü olması beklenmekte, anılan yatırımların hayata geçirilmesiyle cari açık üzerinde yıllık 19 milyar $ olumlu etki yaratılacağı öngörülmektedir.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Nedir?

Proje Bazlı Teşvik Sistemi, 7 Eylül 2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6745 Sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 80 inci maddesi ile “Proje Bazlı Teşvik Sistemi” ne ilişkin usul ve esasları belirleyen 2016/9495 Sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” kapsamında uygulanmaktadır.

Söz konusu destek sistemi ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, asgari 100 milyon $ tutarındaki, ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşümünü sağlayacak, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek yatırımlar proje bazlı olarak desteklenmektedir.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Kapsamında Sağlanan Destekler

Yukarıda belirtilen amaçlara uygun olduğu tespit edilen ve proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen yatırım projelerine nitelik ve ihtiyaçları doğrultusunda çok çeşitli destek alternatifleri sunulmaktadır. Bu kapsamda yatırımcılar;

Vergisel Destekler
Gümrük Vergisi Muafiyeti,
KDV İstisnası,
Bina inşaat harcamaları için KDV İadesi,
Yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi İndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi İstisnası,
İstihdam Destekleri
10 yıla kadar Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
10 yıl süreyle Gelir Vergisi Stopajı Desteği,
Nitelikli Personel Desteği,
Finansal Destekler
Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar Faiz veya Kâr Payı Desteği,
Sermaye Katkısı,
10 yıla kadar Enerji Desteği,
Yatırım Yeri ile ilgili Destekler
Yatırım Yeri Tahsisi ve belirli şartlarda söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi,
Altyapı Desteği
Diğer Destekler
Kamu Alım Garantisi ve ile İzin, Ruhsat, Tahsis, Lisans ve Tescillerde Kolaylık Getirilmesi desteklerinden bir veya birden fazlasından yararlanabilmektedirler.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Kapsamında Hâlihazırda Desteklenen Yatırımlar

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen ilk proje olan Mardin’in Mazıdağı ilçesinde gerçekleştirilecek 2,9 milyar TL tutarındaki 900 kişiye istihdam sağlayacak Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi’ne yönelik olarak yatırımın niteliklerini ve sağlanacak destek unsurlarını içeren Destek Kararı 24 Nisan 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve anılan yatırım adına yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir.

Bugün gerçekleştirilen Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtım Töreni kapsamında açıklanan 135 milyar TL tutarındaki 23 adet yatırım projesinin her biri için, Resmi Gazete’de yayımlanacak Destek Kararlarını müteakip yatırım teşvik belgesi düzenlenecektir.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi için Müracaat Nasıl Yapılır?

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında değerlendirilmek ve desteklerden faydalanmak isteyen yatırımlar, Ekonomi Bakanlığının davet mektubu veya duyurusu üzerine Bakanlığa müracaat edebilmektedirler.

Bakanlığa sunulan yatırım projeleri, ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme, ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme, ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme, dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma, yüksek katma değerli olma, ülkemizde üretimi olmayan, yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlayabilme, farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme, etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlere pozitif dışsallık sağlayabilme, yenilikçi ve ar-ge yoğun yatırım olma, cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik olma, ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik olma gibi niteliklere uygunlukları bakımından değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Bakanlık tarafından uygun görülen projeler Bakanlar Kuruluna sunulmakta olup, Bakanlar Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen her bir yatırım projesi için Bakanlar Kurulu Kararı niteliğinde olan Destek Kararı düzenlenmekte, Destek Kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip, firmanın müracaatı üzerine, yatırım projesi için yatırım teşvik belgesi düzenlenmektedir.

Proje Bazlı Teşvik Sisteminin Vizyonu

Sistem sayesinde, dışa bağımlılığı azaltacak, ihracat potansiyelimizi artıracak, sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü sağlayacak, ar-ge içeriği yüksek yatırımların hayata geçirilmesi ile ülkemizin sürdürülebilir büyümesine ve istihdam düzeyinin artırılmasına katkı sağlanacağı ve bu kapsamda kamu yararının sağlanarak orta-uzun vadede gerek ekonomik gerekse sosyal açıdan toplumsal refaha katkıda bulunulacağı öngörülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

ETİKETLER :
YORUMLAR (18)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
 • Zz2009 Nisan 2018 22:22

  Yorumlara bakıyorum bu ülkede ne kadar çok cahil var şaşırıyorum. Adamlar hala teşviğin nakit para olduğunu zannediyor. Adam demişki ithal ettiğimiz ürünü sen üret bana 10 yıl vergi verne, enerji v.b. kalemlerde kdv almayayım. Sanki devletin cebinden para çıkıyor diye yorumlar bu ülkede bu kafa ile iktidara gelemezsin gelsende 2 yıla kaçarsın az akıl çalıştırın sırf mualefet etmek için konuşmayın

 • TR 7710 Nisan 2018 13:15

  Bu teşvik o kadar çok iyi bir olaydıda piyasa neden çöktü var mı bir açıklaman. Sende sırf anti muhalif olmak için yazma bence ne dersin.

 • HESMEN09 Nisan 2018 20:13

  bence para yine çarçur edilmiştir.bu tür teşvikleri dünya da hiç yapılmamış fakat olumlu olup, ürütilebilecek projelere verilme idi.kendi yandaşlarına peşkeş çekildiğini düşünmekteyim.

 • HESMEN09 Nisan 2018 20:11

  borsa teşvik i daha önce satın aldığı için bugün den itibaren düzeltmesi hemde sert şekilde gelecektir.bu konu aylar önce balandıra balandıra borsayı yukarı tutmuş idi.borsamızın yakında 85-90 000 bandına çekilecektir.

 • Suat ak09 Nisan 2018 17:08

  Yapılandırmalar -kgf desteği ile kredi-teşvik altın vuruş için herşey tamam.muhteşem çöküş 2019 a kalmaz

 • aşçı09 Nisan 2018 16:16

  ak parti tarihe geçti..teşvik açıklayıp piyasayı çökerttiler.nasıl becerdiler akademilerde ders olarak verilmeli.dünya tarihine geçtik.teşvik sonrası piyasalrı çöken ülke kim .biziz biziz biziz..bisküvi reklamı gibi oldu..

 • sait09 Nisan 2018 13:47

  teşfik değil teşvik

 • memur zihniyeti.09 Nisan 2018 13:27

  Bu teşviklerde her türlü madencilik yatırımı yapabilecek KOZAL, KOZAA neden yok?. çünkü yatırımcı başbakanlığa,, cimer e dilekçe yazmadı. oradaki yöneticiler memur zihniyetinde. halbuki bu teşvik paketinde 1 numaralı aday KOZAL KOZAA olabilirdi. yatırımcı dilekçe yaza yaza ittire kaktıra mı yöneticileri çalıştırsın. koza yönetimine acilen sektör tecrübeli profesyoneller atansın.

 • MERT FIRAT09 Nisan 2018 13:20

  Şu zamanda yağdanlık olmak varmış,ülkenin çarkları yağcılıkla dönüyor,nasıl bir demokrasi anlayışı var arkadaş

 • Tufan09 Nisan 2018 13:19

  Belli sektörlere vergi indirimi de olmalıydı. Kdv ötv indirilerek vatandaşa da yardım olmalıydı. Tamam şirketler yatırım yapsın ama vatandaş da bazı şeyleri ucuza alsınlar. Kötü değil ama yetersiz bir paket. Yabancı tabii beğenmeyecek işe gölge düşürmek için orası ayrı.

 • hırsızın büyüğü olurmu09 Nisan 2018 13:18

  civ civ çıkacak kuş çıkacak,AKP yapa-cak ede-ce..geçirecek hükümet.

 • Tam komedi09 Nisan 2018 13:10

  Daha öncede yazdım bu işler yandaş destekleme sistemi 135 milyar tl yi bana verin size 2 milyon istihdam yaratayım. Millet şaşırmış ne is yapsak diye bol bol matket açıyor. Büyük şirketler küçük işler yapmaz 3 tarafı denizle çevrili ülkede denizcilik vasat izmir limanini çinli işletiyor ! Beton ekonomisi yerine 3T =Tarım , Turizm , Ticaret ve adaletli vergi sistemi ALIŞ FATURANA KARIŞMAM NE SATTIYSAN %3 DEVLETİN HERKESE KATİ KURALLA İSTİSNASIZ UYGULA DEVLETİN KASASI DOLSUN TAŞISIN ( pazarcıdan , simitciden , taksiciden , kuyumcudan ) ZARAR ETTİM ANLAYIŞINA KARŞIYIM.

 • şenol09 Nisan 2018 13:05

  bizim vergiler zenginlere teşfik oluyor vah vah

 • ASİ09 Nisan 2018 12:58

  BEKLENTİ BİTTİ TEŞFİK ALANLAR DÜŞMEYE BAŞLADI GEÇMİŞ OLSUN

 • irfan09 Nisan 2018 12:53

  ipek mobilya neyin teşfikini alıyor acaba çekyat mı yapacaklar

 • SAVAS09 Nisan 2018 12:49

  BMC götürmüş malı. Helal sana Ethem Sancak.

 • cevat09 Nisan 2018 12:47

  garibana kredi yok zengine teşfik

 • melih5309 Nisan 2018 12:34

  dağ fare doğurdu..borsaya aşşa yol gözüktü..umutlar tükendi.