E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiHalkbank’ta yüksek swap maliyetleri karlılığı olumsuz etkilemeye devam ediyor---

Halkbank’ta yüksek swap maliyetleri karlılığı olumsuz etkilemeye devam ediyor

Halkbank’ta yüksek swap maliyetleri karlılığı olumsuz etkilemeye devam ediyor
12 Kasım 2021 - 13:35 www.borsagundem.com

Halkbank için, Oyak Yatırım "Endekse Paralel Getiri", Şeker Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Vakıf Yatırım "tut" tavsiyesini korudu.

BORSAGUNDEM.COM

Halk Bankası (#HALKB) 2021 3. Çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk 9 ayındaki konsolide net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 85 oranında azalarak 428.773.000 TL seviyesinde gerçekleşti. Borsagundem.com tarafından derlenen kurum analizlerinde bilançodaki rakamların hisse üzerinde etkisi değerlendiriliyor.

Halkbank'ın 9 aylık konsolide net karı yüzde 85 azaldı

Oyak Yatırım, Halkbank hedef fiyatını 5,10 TL'den 4,90 TL'ye revize ederken "Endekse Paralel Getiri" tavsiyesini korudu.

Analiz şu şekilde:

Çekirdek gelirler yükselirken ticari zararlar baskıladı

Halk Bankası, 3Ç21’de bizim beklentimizin (79mTL) üzerinde; ancak piyasa beklentisine (88mTL) paralel 92mTL net kar açıkladı. Sonuçlar, net karda çeyreksel %44 artışa yıldan yıla ise %71 düşüşe işaret etmektedir. Halkbank, Tüfeks gelirleri hesaplamasında kullanılan enflasyon tahminini bu çeyrek 3 puan yükseltmiştir.

Kredi/mevduat makasının genişlemesi ve menkul kıymet gelirinin artışı sayesinde çekirdek gelirlerde çeyreksel %163 yükseliş yaşanmıştır. TL kredi/mevduat makası 78 baz puan genişlerken toplam kredi/mevduat makası çeyreksel 2 puan artmıştır. Kooperatif kredilerinin faizlerinin yukarı yönlü revize edilmesi marja olumlu yansımıştır. Çeyreksel olarak swap maliyetleri iki katına yakın artarken, net faiz marjında beklentimize paralel 1,2 puan çeyreksel genişleme olmuştur. Komisyon gelirleri yıldan yıla %63 artarken faaliyet giderleri %27 artış kaydetmiştir. Net kredi risk maliyeti 24 baz puan olarak gerçekleşmiştir (2Ç: -166). Sermaye getirisi 3Ç'de yükselerek %0,9’a yükselmiştir (özel bankalar: 20,0%, Vakıfbank: 6,4%).

Önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak koruyoruz

Halk Bankası için 2021 yılında %74 kar daralması beklerken 2022 için %251 yükseliş öngörmekteyiz. Halk Bankası, 2022 tahmini 4,9 F/K ve 0,2 fiyat/DD çarpanlarıyla işlem görmektedir. 2022 için özkaynak karlılığını %5,4 beklerken değerlemesinin adil olduğunu düşünmekteyiz. Risksiz faiz oranımızı 1 puan artırarak %16’ya yükseltiyoruz. Buna bağlı olarak hedef fiyatımızı %4 aşağı çekerek 4,90TL (Önceki: 5,10TL) olarak revize ediyoruz. Hisse için “Endekse Paralel Getiri” tavsiyemizi koruyoruz.

Şeker Yatırım, Halkbank için 5,30 TL hedef fiyatını 5,70 TL'ye revize ederken, "tut" tavsiyesini korudu.

Analiz şu şekilde:

HalkBank 3Ç21 solo finansal sonuçlarında beklentilerin hafif üzerinde 92 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %44 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim tahminimizin ve piyasa beklentisi olan 88 milyon TL’nin %4 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı 215 milyon TL olup geçen yıla göre %90 oranında azalarak %0,7 oranında göreceli zayıf ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Banka yönetimi 2021 bütçesinde değişikliğe gitmemiştir.

Net faiz gelirleri ve komisyon gelirlerinde son derece kuvvetli toparlanma, negatif TL kredi-mevduat makası, önemli ölçüde artan swap fonlama maliyetlerine paralel 2,7 milyar TL seviyesinde yüksek ticari zarar, kredi büyümesinde devam eden zayıf seyir, vadesiz mevduatlarda pazar payı kazanımları, tüketici kredileri aktif kalitesinde sektör üstü bozulma, kredi karşılıklarında artış çeyreğin öne çıkan konularıdır.

3Ç21 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. 2021-2024 net kar beklentilerimizi ortalama %10 yukarı yönlü revize etmemiz sebebiyle 5,30 TL olan hedef fiyatımızı 5,70 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %24 artış potansiyeli bulunmaktadır. “TUT” olan tavsiyemizi ikoruyoruz. Hisse 2021T 9,1x F/K ve 0,3x F/DD (Benzerlerine göre %36 iskontolu) çarpanlarıyla ve %3,0 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

TL kredi-mevduat makası baskı altında kalmaya devam etmektedir. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda 120 baz puan genişleyerek %1,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tüfe endeksli tahvil gelirleri bankanın değerlemede kullandığı oranı %16’dan %19’a revize etmesi sebebiyle %48 artış göstermiştir. Swap fonlama maliyetlerindeki yüksek artış marjları olumsuz etkilerken kredi-mevduat makası çeyreksel bazda 203 baz puan genişlemiştir (VAKBN:+63 baz puan) ancak TL kredi-mevduat makası negatif seyretmeye devam etmektedir. Net faiz marjının 2021 yıl sonunda %1,5 seviyesine ulaşması beklenmektedir.

Net ücret ve komisyon gelirlerinde devam eden kuvvetli artış. Ücret ve komisyon gelirleri çeyreksel ve yıllık bazda %17 ve %44 artmıştır ve kamu bankalarının yıllık %37 büyümesine göre kuvvetli bir performans sergilemiştir. Banka yönetimi 2021 yılı için yaklaşık %30 seviyesinde artış beklemektedir.

TL kredilerde zayıf performans. Bankanın TL kredi büyümesi 2Ç21’deki %2,2 seviyesinden %0,3 seviyesine gerileyerek kamu mevduat bankaların %1,7 çeyreksel büyüme performansının altında kalmıştır.

Analizin tamamı için tıklayınız…

İş Yatırım, Halkbank 3. çeyrek finansal sonuç değerlendirmesi şu şekilde:

Yüksek swap maliyetleri karlılığı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Halkbank yılın üçüncü çeyreğinde ortalama beklentiye yakın ancak bizim beklentimiz olan TL 82mn’dan daha yüksek TL 92mn solo net kar açıkladı. Net kar çeyrekte %44 artarken yıllık karşılaştırmalarda ise %71 düşüş kaydetti. Net faiz gelirleri bir önceki çeyreğin yaklaşık üç katı fazlasına ulaşarak TL 4.27 milyar seviyesine geldi. Burada düzelmeye devam eden TL kredi spredleri ile yaklaşık TL 1 milyar daha fazla gelir elde edilen TÜFEX menkul kıymet gelirlerinin önemli payı bulunuyor. Ancak swap kullanımının çeyrekte artışı ve buradaki maliyetlerin yüksek seyri swap maliyetlerinin de bir önceki çeyreğe göre TL 1 milyarın üzerinde artışına sebep olarak karlılığın üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Bunun yanında geçen iki çeyrekte karşılık iptallerinin karşılık giderlerinden yüksek olma eğilimi bu çeyrekte son buldu ve banka üçüncü çeyrekte yaklaşık TL 400mn net karşılık gideri yazdı. Net ücret ve komisyon gelirleri çeyrekte %17 artarak karlılığa katkı verirken, faaliyet giderleri ise çeyreksel %14 artışla TL 2.3 milyara yükselerek aslında faaliyet giderlerindeki toparlanmanın net kara yeterince yansımasını engelleyen faktörlerden birisi oldu.

Son Çeyrekte Öne Çıkanlar

Hızla düzelen TL kredi spredleri ve güçlü TÜFEX gelirleri net faiz gelirini güçlendirdi.

Banka üçüncü çeyrekte TL 4.2 milyarlık net faiz gelirine ulaşarak bir önceki çeyreğin yaklaşık üç kat üzerinde bir rakam elde etti. Bunda özellikle kısa vadeli kredilerin yeniden fiyatlaması sonucunda TL kredi stok veriminin yaklaşık 500 baz puan artışının yanında çeyrek içinde TL 1 milyar daha fazla gelir elde edilen TÜFEX menkul kıymetlerinin katkısı büyük. Halkbank TÜFEX portföyü için kullandığı enflasyon varsayımını %16’dan %19’a revize ederek burada önemli bir gelir etkisi yarattı. Bundan sonraki süreçte bankanın faiz indirimlerinin olumlu etkilerini daha gözle görülür biçimde marjlarında ve net faiz gelir gelişiminde hissetmesini bekliyoruz. İlk dokuz ay itibarıyla % 1 civarında olan brüt net faiz marjının yıl sonunda %1.5 seviyesine yükselmesini öngörüyoruz.

Ücret ve komisyon gelirleri çeyrekte artış gösterdi. Ücret ve komisyon gelirleri faizlerin artışına paralel olarak artış trendine girerek çeyreklik olarak %17 yükseldi.  Burada gayri nakdi kredi komisyonları, kredi kartı ve pos komisyon gelirleri ile kredi ile ilgili ücret ve komisyon artışlarının genel toplama çok olumlu katkısı oldu.

Karşılık iptalleri, risk maliyetinin eksi bölgede kalmasına neden oldu. Bankanın takip oranı bir önceki çeyrek seviyesi olan %3.4’te sabit kalırken özellikle şirket ve Kobi aktif kalitesinin güçlü görünümü dikkat çekiyor. Ancak ilk altı ayda yoğun karşılık iptallerinin karşılık giderlerinin üzerinde kalmasıyla negatif olan risk maliyeti bu çeyrekte ayrılan karşılıklar ile pozitif bölgeye geçti ancak karlılık üzerinde çok olumsuz bir baskı yaratmadı. Son çeyrekte net karşılık giderlerinin yükselmesini ve normalize olmasını bekliyoruz.

Faaliyet gider artışı ikinci çeyrekte artışa geçmiş durumda. Faaliyet giderleri çeyrekte %14 artarak bir önceki çeyrekte görülen yavaşlamadan sonra normal artış patikasına dönmüş oldu.. Net alım satım gelirleri yükselen swap maliyetleri nedeniyle TL 2.7 mn zarar olarak gerçekleşerek karlılığı en çok olumsuz etkileyen faktör oldu.

Analizin tamamı için tıklayınız…

Yapı Kredi Yatırım, Halkbank için hedef fiyatını 5,30 TL'den 5,10 TL'ye revize ederken, "tut" tavsiyesini korudu.

Analiz şu şekilde:

Beklentilere paralel zayıf operasyonel sonuçlar

Halkbank’ın net karı 3Ç21’de 92 milyon TL seviyesinde gerçekleşti (YKY beklentisi: 90 milyon TL ve piyasa beklentisi 90 milyon TL). Net kar bu çeyrekte baz etkisi sayesinde çeyreklik %44 artış gösterirken, yıllık %71 düşüş kaydetti. 3Ç21 özkaynak karlılığı %0.9 seviyesinde gerçekleşti (9A21: %0.7). Bankanın ilk 9 ay net karı yıllık %90 düşüş gösterdi. Sonuçlar genel hatlarıyla beklentimizle uyumlu gerçekleşti. Net faiz gelirleri bir miktar beklentilerimizden daha olumlu gelişirken, karşılık giderleri ise beklentilerimizden daha yüksek gelişti.

Özet Görüşümüz

Halkbank’ın 3Ç21 net karı piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Sonuçları hisse için nötr olarak değerlendiriyoruz. Sonuçlar ışığında ve güncel makro-ekonomik gelişmeleri de yansıtarak 2021 net kar düşüş tahminimizi %46 olarak revize ettik ve %3.2 özkaynak karlılığı tahmin ediyoruz. Halkbank için TUT tavsiyemizi koruyoruz ve 12 aylık hedef fiyatımızı 5.1TL/pay olarak revize ettik (eski hedef fiyat: 5.3TL/pay). Hedef fiyatımız %11 sınırlı getiri potansiyeline işaret etmektedir. Halkbank güncel 2021 tahminlerimize göre 0.3x F/DD ve 8.2x F/K oranları ile işlem görmektedir. Hisse sene başından bugüne XU100 ve XBANK’a göre sırasıyla %27 ve %11 geride kalmıştır.

Genel Değerlendirme

Bankanın 3. çeyrek TL kredi gelişimi çeyreklik olarak yatay gerçekleşti. Bankanın TL mevduatı ise çeyreklik %5 artarken, YP mevduatı ise $ bazında %3 artış gösterdi.

Halkbank’ın swaplardan arındırılmış net faiz marjı çeyreklik 180 baz puan iyileşme gösterdi. Bunun en temel nedeni TÜFE’ye endeksli tahvillerden daha yüksek katkı ve iyileşen TL kredi-mevduat makası oldu. TL kredi-mevduat makası ise 240 baz puan artış gösterdi. YP kredi-mevduat makası ise 120 baz puan düşüş gösterdi. Komisyon gelirleri yıllık %63 gibi güçlü bir artış gösterirken, faaliyet giderleri ise yıllık %27 gibi yüksek bir artış gösterdi.

Takipteki kredi oranı üçüncü çeyrekte %3.4 seviyesinde yatay kaldı. 2.evre kredilerin toplam krediler içindeki payı %8.7 seviyesinde gerçekleşti (2Ç21: %9.6). Net risk maliyeti ise 3.çeyrekte 10 baz puan seviyesinde gerçekleşti (2Ç21: -80 baz puan).

Halkbank’ın sadece banka sermaye yeterlilik ve çekirdek sermaye oranları sırasıyla %13.4 (BDDK esneklikleri hariç %12.6) ve %9.2 (BDDK esneklikleri hariç %8.6) seviyelerindedir. Asgari konsolide çekirdek sermaye oranı %8.6 seviyesindedir.

Analizin tamamı için tıklayınız…

Vakıf Yatırım, Halkbank 4,80 TL hedef fiyatla "tut" tavsiyesini korudu.

Analiz şu şekilde:

Banka 2021 yılının üçüncü çeyreği için bizim (88 mn TL) ve piyasa beklentilerine (90 mn TL) paralel 92 mn TL (ç/ç:+%44,1, y/y:-%70,7) net kar açıkladı. Böylece bankanın 9A21 döneminde net karı yıllık %89,7 azalarak 215 mn TL’ye geriledi. Ayrıca Halk Bankası’nın 3Ç21’de net faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 3 kat artarak 4,27 mlr TL ile beklentimize yakın gerçekleşti. Bu artışta, iyileşen kredi-mevduat makası, enflasyon güncellemesi ile TÜFEX gelirlerindeki yükseliş ve bazı kredi faiz oranlarındaki geçmişe yönelik güncelleme etkili oldu. Bu dönemde bankanın swap fonlama maliyetleri çeyreksel %92,7 artarak 2,74 mlr TL’ye çıkarken, komisyon gelirleri çeyreksel %16,8 yükseliş gösterdi. 3Ç’de bankanın faaliyet giderleri çeyreksel %14,4 artmasına rağmen, karşılık öncesi karı 814 mn TL’ye çıktı (2Ç21:-437 mn TL). Diğer yandan 3Ç’de bankanın karşılık giderleri 705 mn TL (2Ç21: -260 mn TL) olurken, kümülatif net risk maliyeti -%0,7’den -%0,4’e çıktı. Halk Bankası’nın 3Ç itibariyle toplam kredi hacmi çeyreksel %0,4 daraldı, bu hafif gerileme temel olarak YP tarafta dolar bazında gerçekleşen %5,1’lik daralmadan kaynaklandı. Banka’nın 2021 üçüncü çeyrekte hem TL (+%5,1) hem de YP $ (+%3,4) mevduat hacmi genişledi. Öte yandan, 3Ç’de bankanın takipteki krediler oranı değişim göstermeyerek %3,4 düzeyinde kalırken, yakın izlemedeki krediler oranı ise %9,3’ten %8,4’e geriledi. Bankanın 2Ç21’de %13,2 olan konsolide sermaye yeterlilik rasyosu 3Ç21’de %13,0 düzeyine geriledi. Yorum: Beklentiye paralel gerçekleşen net karın, hisse performansına etkisini nötr olacağını düşünüyoruz. Banka için 4,80 TL hedef fiyatımızı ve kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli “TUT” önerilerimizi sürdürüyoruz. Net risk maliyeti tahminimizdeki değişiklik sonucunda banka için 2021 yılsonu net kar beklentimizi 1,2 mlr TL’den 440 mn TL’ye güncelliyoruz. Banka hisselerinin son bir ayda BIST 100’e göre %8,5 negatif ayrıştığını belirtelim.

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 5,49
En Yüksek: 5,60
En Düşük: 5,46
Değişim -0,90 %
FK: 4,56
PD / DD: 0,41
İşlem Hacmi 220.348.128
Toplam Adet: 39.938.244
Ağırlıklı Ort.: 5,54
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)