E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaŞirket HaberleriGünün önemli şirket haberleri 07/05/2020---

Günün önemli şirket haberleri 07/05/2020

Günün önemli şirket haberleri 07/05/2020
07 Mayıs 2020 - 09:15 www.borsagundem.com

Günün önemli şirket haberleri

Anadolu Efes - Vikipedi

AEFES Anadolu Efes'in 2020 yılı 1. çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 83,5mn TL ile piyasanın zarar beklentisi olan 171mn TL'nin altında gerçekleşmiştir. Şirketin 1Ç2019 ana ortaklık net dönem zararı 176,8mn TL idi. Satış gelirleri 1Ç2020'de 1Ç2019'a göre %15,3 oranında artan şirketin brüt karı %11,2 oranında yükselerek 1.348mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %19,7 oranında artarak 1.552mn TL'ye yükselirken, diğer faaliyetlerden 90,8mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece şirketin faaliyet zararı 294,5mn TL'yi göstermiştir. FAVÖK ise %23,4 gerilemeyle 301,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı 3,37 puan azalışla %6,7'ye düşmüştür. Yatırım gelirlerinden 285,5mn TL gelir, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 55,4mn TL zarar kaydedilmiş olup finansman gideri önceki zarar 64,4mn TL'yi göstermiştir. Finansman tarafında ise 1. çeyrekte 164,7mn TL gider kaydedilmiştir. 32,4mn TL'lik vergi gideri sonrasında 263,9mn TL'lik net dönem zararı elde edilmiş olup, bu tutarın içerisinde 180,4mn TL'si kontrol gücü olmayan paylara ait zarar olduğu için ana ortaklık payına düşen net dönem zararı 83,5mn TL olmuştur.

Şirket ayrıca Kovid-19 öncesinde açıkladığı 2020 yılı beklentilerinin geçerliliğini korumadığını açıklamıştır. Bira Grubu hacimlerinin yıllık bazda düşük çift haneli düşüş kaydetmesini beklenmektedir. Şirket ayrıca taahhüt edilmemiş olan tüm operasyonel giderlerini ve yatırım harcamalarını askıya almıştır. Maliyetlerin ve operasyonel giderlerin yıllık bazda makul oranda artış göstermesi beklenmektedir. 

Güneş Sigorta'dan 22 milyon TL kazanç! 17-02-2012

GUSGR Güneş Sigorta 1Ç2020'de 147,8mn TL net kar elde etmiştir. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 21,1mn TL zarar kaydetmişti. Şirket'in prim üretimi 1Ç2020'de 664,4mn TL gerçekleşerek yıllık %51,2 oranında artış kaydederken, teknik kar 146,8mn TL olmuştur. (1Ç2019: 21,3mn TL teknik zarar) Diğer yandan, bu çeyrekte 41mn TL net yatırım geliri (1Ç2019: 10mn TL net yatırım geliri) kaydedilmiştir. Şirket'in 2020 yılı ilk çeyrek özsermaye karlılığı ise %44 olarak gerçekleşmiştir.

Logo Yazılım, 2018'de 321 milyon TL satış geliri elde etti - Webrazzi

LOGO Logo Yazılım'ın 1Ç2020'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın ilk çeyreğine göre %40 oranında artarak 20,7mn TL olmuştur. Beklenti 20mn TL kar elde edilmesi yönündeydi. Şirket'in satış gelirleri 1Ç2020'de 101,7mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %25 oranında artış kaydetmiştir. Yurt içi satışlardaki gelirler, yeni müşteri kazanımında büyüme, mevcut müşteri harcamalarında artış ve e-devlet segmentinde modül ve kontör satışlarıyla yıllık %31 oranında artarak 63,3mn TL olmuştur. Romanya'daki satış gelirleri ise 38,4mn TL gerçekleşerek yıllık %16 oranında artış kaydetmiştir. Şirket'in brüt karı da %28 oranında artarak bu çeyrekte 81,5mn TL olmuştur. Diğer yandan, Logo Yazılım'ın ilk çeyrekteki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %20,4 ve %80,1 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %18,2 ve %78,4 idi.

Migros: Rekordumsatz dank Online

MGROS Migros'un 2020 yılı 1. çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 136,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri %30,7 oranında artan Migros'un 1. çeyrek brüt karı %27 artışla 1.722mn TL olmuştur. Brüt kar marjı 0,8 puan azalışla %26,8'i göstermiştir. Operasyonel giderler %26,9 artışla 1.414mn TL'ye yükselmiştir. 70,5mn TL'lik diğer faaliyet giderleri sonrasında faaliyet karı %66,7 artışla 237,5mn TL'yi göstermiştir. Faaliyet karı marjı ise 0,8 puan iyileşmeyle %3,7 olarak hesaplanmaktadır. Migros'un FAVÖK'ü 1Ç2019'daki 490mn TL'den 1Ç2020'de %16,7 artışla 571mn TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı %9,9'dan %8,9'a gerilemiştir. Yatırım faaliyetlerinden 1,5mn TL gider kaydeden şirketin finansman öncesi karı 236mn TL'yi göstermiştir. Finansman tarafında ise 382mn TL gider kaydeden Migros'un vergi öncesi zararı 146mn TL'ye ulaşmıştır. 9,7mn TL'lik vergi geliri yazan şirketin ana ortaklık net dönem zararı 136,3mn TL'yi göstermiştir.

Migros 2020 yılı satış büyümesi hedefini %16-18 bandından, %19-21 seviyesine çekerken, FAVÖK marjı beklentisi %8-8,5 arasındadır. Şirketin mağaza açılış hedefi 120 olurken, yatırım harcamaları beklentisi 400mn TL'dir.

Ayrıca, Şirketin mülkiyetinde yer alan İstanbul Ataşehir'deki gayrimenkulün Koçak Gold Kuyumculuk Dış Ticaret A.Ş.'ye satışı KDV hariç 206mn TL bedel ile tamamlanmıştır. Söz konusu işleme ilişkin tapu devri 6 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, satılan bu gayrimenkulde yer alan taşınmaz ve halen faaliyet göstermekte olan MMM Migros mağazası 20 yıl süreyle yeni mal sahibinden kiralanmıştır.

Emlak Konut

EKGYO Emlak Konut GYO ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin Protokol" çerçevesinde Emlak Konut GYO tarafından ihale edilen İstanbul Ümraniye Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi'nin sözleşmesi 05.05.2020 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli, 91,2mn TL+KDV'dir.

Gübre Fabrikaları Haberleri - BorsaGündem.com

GUBRF Gübre Fabrikaları'nın 27/03/2020 tarihli açıklamasında, Söğüt maden sahasının Şirket bakımından en verimli ve etkin şekilde değerlendirilebilmesi için çalışmaların devam etmekte olduğu kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu kapsamda Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin ilgili ruhsat sahasında yaptığı çalışmalar ve maden sahasında sahip olduğu gayrimenkullerin satın alınmasına ilişkin görüşmeler yapma, teklif verme ve anlaşma sağlanması halinde Yönetim Kurulu onayından geçmek kaydıyla sözleşme yapma vb. tüm mali ve hukuki işlemlerin yerine getirilmesi için İdare'ye yetki verilmesine Yönetim Kurulu tarafından oy birliği ile karar verildiği duyurulmuştur.

Asuzu Bilanço Analizi Anadolu Isuzu Temel Analiz | Bilanço, Liderlik

ASUZU Anadolu Isuzu, 2020 yılının 1. çeyreğinde 17,7mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemdeki net dönem zararı 14,4mn TL idi. Şirketin 1Ç2020 satış gelirleri 1Ç2019'a göre %23,3 azalışla 209,2mn TL olurken, satışların maliyeti %26,3 artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %8,5 azalışla 42,2mn TL'ye gerilemiştir. Operasyonel giderler %26,7 artışla 42,2mn TL olurken, diğer faaliyetlerden 9,2mn TL gelir kaydedilmiştir. Şirketin faaliyet karı 9,3mn TL'yi göstermiştir. 1Ç2019'daki faaliyet karı 17,1mn TL idi. 32,4mn TL'lik finansman gideri sonrası şirketin vergi öncesi zararı 23mn TL olurken, 5,3mn TL'lik vergi geliri kaydeden şirketin 1. çeyrek net dönem zararı 17,7mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

AvivaSA Vizyon Toplantısı 2013 - 4Yapım

AVISA Avivasa Emeklilik'in 1Ç2020'deki konsolide net dönem karı 41,6mn TL gerçekleşerek yıllık %18,6 oranında gerilemiştir. Teknik kar da aynı dönemler itibarıyla %13,3 oranında gerileyerek 33,6mn TL olmuştur. Öte yandan, net yatırım gelirleri ise yıllık %78 oranında artarak 15,8mn TL olmuştur. Şirket'in 2020 yılı ilk çeyrek özsermaye karlılığı %39 olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca Kovid-19 (korona virus) salgınının küresel ekonomide ve dolaylı olarak şirketin faaliyet gösterdiği sektörde yol açtığı belirsizlik ortamı nedeniyle 7 Şubat 2020 tarihinde şirketin açıkladığı 2020 yılına ilişkin hedef ve beklentilerde güncelleme yapılması gerekliliği doğmuştur. Buna göre Şirket Yönetim Kurulu'nun, 06.05.2020 tarihli kararı ile, mevcut durumda belirsizlik halinin devam ediyor olması nedeniyle, piyasaları ve yatırımcıları yanıltmamak adına daha önce açıklamış olduğu hedef ve beklentilerimizin geri çekilmesine; Ekonomik faaliyetlerin takip edilerek, belirsizlik ortamının son bulmasının ardından güncellenecek hedef ve beklentilerin kamuya duyurulmasına; karar vermiştir.

THY'nin logosu üzerine hiç düşünmüş müydünüz

THYAO Türk Hava Yolları, Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durdurma kararı alan şirket, haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre uçuş yapılmasını öngörüyor. İç hat uçuşlarını haziranda başlatmayı amaçlayan THY, dış hat uçuşlarını haziran ayında 19 ülkeye 22 noktada haftalık 75 frekans uçuş yapılması şeklinde kademeli olarak düzenleyecek.

Arçelik | Second Life Recycling

ARCLK Arçelik’in 1Ç20 finansal sonuçlarının bugün piyasa kapanışından sonra açıklanması beklenmektedir. 

Doğuş Otomotiv – ALP TEKNOLOJI

DOAS Doğuş Otomotiv, Rekabet Kurulu tarafından Şirket aleyhine verilen ve ödemesini 26.08.2011 tarihinde 37.339.495,49 TL olarak gerçekleştirdiği idari para cezasının iptali için Danıştay'da açtığı ve 2017 yılında Şirket aleyhine sonuçlanmış olan davaya ait ve temyizi talep edilen kararın, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kesin şekilde onandığını duyurmuştur.

Güncel Demir Fiyatları | İnşaat Demiri Fiyatları, Çelik Hasır ...

KRDMD Kardemir, Sn. Ahmet Zeki Yolbulan, 5 Mayıs 2020 tarihinde 2,16 TL fiyat ile 200.000 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (D) paylarını Sn . İlyas Şadi Yolbulan’a BIST dışından virmanlamıştır. Bu işlem sonrasında Sn. Ahmet Zeki Yolbulan’ın Kardemir’deki payı %0.02’ye gerilemiş, Sn. İlyas Şadi Yolbulan’ın payı ise %0.018’e yükselmiştir. Sn. Ahmet Zeki Yolbulan, 2.44 TL fiyat ile 100.000 TL nominal tutarlı Kardemir (A) payları satışı gerçekleştirmiştir. Bu işlem sonrasında ise, Sn. Ahmet Zeki Yolbulan’ın Kardemir’deki payları %0.011’e gerilemiştir. Ayrıca, Yolbulan Demir, ve 2,39 TL fiyat ile 2.250.000 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (B) payları satışı gerçekleştirmiştir. Bu işlem sonrasında Yolbulan Demir’in Kardemir’deki payları % 4,39’a gerilemiştir. Yolbulan Çelik ise, 2.44 TL fiyat ile, 150.000 nominal tutarlı Kardemir (A) payları satışı gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile Yolbulan Çelik’in Kardemir’deki payları %0’a gerilemiştir. Yolbulan ailesi ve şirketlerinin Kardemir sermayesindeki payı da %4.95’e gerilemiştir.

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)