E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaŞirket HaberleriFenerbahçe'den borca batıklık açıklaması---

Fenerbahçe'den borca batıklık açıklaması

Fenerbahçe'den borca batıklık açıklaması
10 Ekim 2019 - 21:17 www.borsagundem.com

Fenerbahçe, 31 Ağustos 2019 tarihli 3 aylık bilançosunda 81.5 milyon lira net kar açıkladı

Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER), 31.08.2019 tarihli 3 aylık mali döneme ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Söz konusu mali dönemdeki net karı 81.493.659 TL olan Fenerbahçe'nin toplam özkaynakları ise -565.968.959 TL oldu.

Fenerbahçe, bir önceki mali dönemde (31.05.2019 tarihli) ise 205.996.193 TL net zarar açıklamıştı.

TTK 376 AÇIKLAMASI

Sarı lacivertli kulüp ayrıca, TTK 376. madde kapsamında da bir açıklama yayımladı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun (11/352) sayılı "Halka Açık Şirketler Bakımından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı Maddesinin Uygulaması" kararı uyarınca, Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 28.02.2018 itibariyle aktiflerin muhtemel satış fiyatları baz alınarak değerleme raporu hazırlanmıştır. Esas alınan aktifler, TTK'nın 376'ncı Maddesi ve SPK'nın II-14.1 ‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' uyarınca 31.08.2019 finansal raporlama dönemi itibariyle gözden geçirilmiş ve genel ekonomik durum, Şirkete özel gelişmeler ve benzeri nedenlerle önemli değişme olmadığı tespit edilmiştir. Hazırlanan TTK 376 bilançosu, SPK'nın II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olup bunların yerine geçemeyecektir.

Değerleme raporunda baz alınan futbolcuların bonservis bedeli olan ortalama 69.650.545 EUR (448.598.264 TL), futbolcuların bonservis değerinde önemli bir değişiklik olmaması nedeniyle aynı kabul edilmesine, Lisans kiralama sözleşmesine dayalı hakların değerlemesine dayalı hakların ortalama satış fiyatı ise, hakların kalan kiralama ömrü dikkate alınarak 768.231.103 TL olarak belirlenmiştir.

TTK' nın 376. Maddesi gereğince hazırlanan 31 Ağustos 2019 tarihli konsolide bilançosundaki makul değerlere göre özkaynaklar ile aynı tarih itibarıyla TMS uyarınca hazırlanan konsolide bilançosundaki kayıtlı değerlere göre özkaynak mutabakatı aşağıdadır:

Kayıtlı Değerlere Göre Konsolide Özkaynaklar Toplamı -565.968.959
Finansal Yatırımların Muhasebeleştirme Farkından Kaynaklanan Değer Farkı 220.979.048
Maddi Olmayan Duran Varlıklardan Kaynaklanan Makul Değer Farkı 297.060.329
Lisans Haklarından Kaynaklanan Makul Değer Farkı 755.587.913
Henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları 435.293.688
TTK'nın 376. Maddesi Uyarınca Konsolide Özkaynaklar 1.142.952.019

TTK 376 NEDİR?

Fenerbahçe'nin açıklamasında yer alan Ticaret Kanunu'nun ilgili 376'ncı maddesi ise şu şekilde:

3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu

a) Çağrı ve bildirim yükümü

Madde 376 – (1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.

(2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer.

(3) Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister. Meğerki, iflas kararının verilmesinden önce, şirketin açığını karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve bu beyanın veya sözleşmenin yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas isteminin bildirileceği mahkemece atanan bilirkişilerce doğrulanmış olsun. Aksi hâlde mahkemeye bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru, iflas bildirimi olarak kabul olunur.

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 12,79
En Yüksek: 13,35
En Düşük: 12,79
Değişim -7,18 %
FK: 0,00
PD / DD: -1,83
İşlem Hacmi 104.324.308
Toplam Adet: 8.017.157
Ağırlıklı Ort.: 13,01
YORUMLAR (6)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)