E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaŞirket HaberleriEmek Elektrik yüzde 100 oranında bedelli kararı aldı---

Emek Elektrik yüzde 100 oranında bedelli kararı aldı

Emek Elektrik yüzde 100 oranında bedelli kararı aldı
25 Nisan 2023 - 10:10 borsagundem.com

Emek Elektrik, yüzde 100 oranında bedelli sermaye artırımına giderek, sermayesini 150.000.000 TL liraya çıkarmak için çalışmalara başladı.

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Emek Elektrik (#EMKEL) bedelli sermaye artırımına gitme kararı alındığını duyurdu.

Emek Elektrik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, mevcut sermayesi 75.000.000 TL olan şirketin, sermayesini 75.000.000 TL (yüzde 100 oranında) bedelli olarak artırarak, 150.000.000 TL'ye yükseltme kararı alındığı kaydedildi.

Bundan sonraki süreçte, sermaye artırımıyla ilgili SPK'ya başvuru yapılmasının ardından Kurul'un kararı beklenecek.

Emek Elektrik'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL seviyesinde bulunuyor.

Şirket tarafından KAP'a gönderilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

1- Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak 300.000.000 TL ( Üçyüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde 75.000.000 TL (Yalnız Yetmişbeşmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 75.000.000 TL (Yalnız Yetmişbeşmilyon Türk Lirası) nakit (bedelli) %100 oranında arttırılarak 150.000.000 TL (Yalnız İkiyüzyirmibeşmilyon Türk Lirası)'ye çıkarılmasına,

2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve beheri 1 TL nominal değerli 1 adet pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 5 (beş) TL olarak belirlenmesine,

3- Artırılan 75.000.000 TL'lık sermayeyi temsil eden payların Hamiline yazılı olarak "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

4- Yeni pay alma süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen işgünü akşamı sona ermesine,

5- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan Borsa'da satılmasına,

6- Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,

7- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

8- İşbu karara konu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII- 128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan ekli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'un ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) 457. maddesi kapsamında hazırlanan beyanın kabul edilmesine,

9- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den alınan aracılık hizmeti kapsamında sermaye artırımının başlatılması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali dahil olmak üzere iş bu sermaye artırımı süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, Tebliğ'in 25/2 maddesi gereği Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin ilgili ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan ettirilmesi, sermaye artırımının tamamlandığını ve Şirket tarafından sağlanan toplam fon miktarının gösteren Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanması hususlarında Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer ARABUL ve Zeynep Ece ARABUL'un münferiden yetkili kılınmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Emlak Konut ve Emek Elektrik sorusu

 

BİST 23 gün sonra ilk kez Emek Elektrik hisselerine tedbir getirdi

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)