E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiBim bilançosuna dört kurumun analizi---

Bim bilançosuna dört kurumun analizi

Bim bilançosuna dört kurumun analizi
09 Mart 2021 - 14:22 www.borsagundem.com

Gedik Yatırım, BİM finansal sonuçlarının hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendirdi. İş Yatırım, hedef fiyatını 90,00 TL'ye, Vakıf Yatırım, 86,10 TL'ye yükseltti ve Yapı Kredi Yatırım, 102,00 TL olarak açıkladı

Bim Birleşik Mağazaları (#BIMAS) 2020 yılında bir önceki yıla göre net karını yüzde 112,8 artırarak 2,6 milyar TL olarak açıkladı.

Gedik Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler tarafından hazırlanan analiz şu şekilde:

"Öneri: TUT

Son Kapanış: 66,85

Hedef Fiyat: 79,30

Potansiyel Getiri: %19

Bu sonuçlar itibariyle şirketin:

Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %12,9 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %45,4 artışla 15,3 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net satışları %38,0 artışla 55,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK'ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %25,3 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 89,9 artışla 1,5 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre %60,9 artışla 5.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 99 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 233 baz puan artışla %10,0 olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre 130 baz puan artışla %9,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %26,22 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %159,0 artışla 825,2 milyon TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net karı %112,8 artışla 2,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net borcu 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %14,5 artışla 2,3 milyar TL olmuştur.

Sonuç

 Şirket, 4Ç20’de 15.309 mn TL satış geliri (kons: 14.904 mn TL-Gedik: 14.900 mn TL), 1.525 mn TL FAVÖK (kons: 1.348 mn TL-Gedik: 1.415 mn TL) ve 825 mn TL net kar (kons: 689 mn TL-Gedik: 690 mn TL)  açıklamıştır. Şirketin operasyonel ve net kar performansı beklentilerin üzerinde açıklanmıştır. 4Ç20’de aynı mağaza satışı ve aynı mağaza sepet hacmi sırasıyla %28 (çeyreklik: +%3) ve %50 (çeyreklik: +%10) büyüme sergilemiştir. Mağaza trafiği ise yıllık %15 azalış kaydetmiştir. 4Ç20’de şirket 202 yeni mağaza açmış olup, toplam yurtiçi mağaza sayısı 8.407 adet (yıllık: +%13 çeyreklik: +%2)  olmuştur. Aynı zamanda şirket File mağaza yatırımlarına devam etmektedir. 4Ç20’de 7 adet yeni File mağazası açılmış ve toplam File mağaza sayısı 123’e (yıllık: +%32 çeyreklik: +%6) ulaşmıştır.

Böylelikle yurtiçi toplam mağaza sayısı yıllık %13 (çeyreklik: +%3)  artışla 8.530 olmuştur. Şirket aynı zamanda Fas’ta da 9 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 535’e çıkarmıştır (yıllık: +%8 çeyreklik: +%2). 4Ç20’de şirketin FAVÖK ve FAVÖK marjı gelişim göstermiştir ve operasyonel giderler/satış gelirleri 4Ç19’da %12,2 iken %11,1’e gerilemiştir. Şirket bu çeyrekte yıllık %55 artışla 449 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Şirket 2021 yılına ilişkin beklentilerini paylaşmıştır. Buna göre satış gelirlerinde %20-25 arası artış (2021T Gedik: %24,5), FAVÖK marjı %8 (+-0,5) (2020: %9,1 2021T Gedik: %8,3) ve yatırım harcamalarının 1.750 milyon TL olması beklenmektedir. Hisse 2021 yılı beklentilerimize göre 7,6x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Şirketin finansal sonuçlarının hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz."

İş Yatırım, BİM için hedef fiyatını 87,00 TL'den 90,00 TL’ye yükseltti, tavsiyesini 'Al' olarak korudu.

İş Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"Kapanış (TL) : 66.85 - Hedef Fiyat (TL) : 90 - Piyasa Deg.(TL) : 40591 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 32.22

BIMAS Equity- Öneri: AL Get.Pot.%: 34.63

BIMAS 4Ç20 Finansal Sonuçları    

Operasyonel kar ve net kar beklentileri aştı: Bim 4Ç20 finansallarında yıllık bazda %159 büyüme ile 825 milyon TL net kar açıkladı. Net kar piyasa beklentisinin %20 üzerinde gerçekleşti. (İş Yatırım: 680 milyon TL, Piyasa: 689 milyon TL). Net kardaki pozitif sürpriz büyümenin ve operasyonel karın beklentileri aşmasından kaynaklandı. Ciro, FAVÖK ve net karın sırasıyla piyasa beklentisinin %3, %13 ve %20 üzerinde olması, 2021 öngörülerinin ve temettü tutarının Piyasa beklentilerinden yüksek olması nedenleriyle sonuçlara olumlu tepki bekliyoruz.

Güçlü 2021 öngörüleri: Şirket Yönetimi 2021 yılında %20-25 ciro büyümesi, %8 (+-50 baz puan) FAVÖK marjı ve 1.75 milyar TL yatırım harcaması öngörüyor. Açıklanan öngörüler Bloomberg büyüme beklentisi %19 ve FAVÖK marjı beklentisi %8’e karşın daha güçlü.

Yeni mağaza açılışları ve artan sepet büyüklüğü ile satışlarda güçlü büyüme: Satışlar yıllık bazda %45 büyümeyle beklentilerin hafif üzerinde 15,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Net satışlardaki büyüme %31lik güçlü benzer mağaza büyümesi ve mağaza sayısındaki %12’lik artıştan kaynaklandı. Benzer mağaza büyümesi ise büyük ölçüde salgın nedeniyle değişen tüketici davranışları sonucu yıllık bazda %50 artan sepet büyüklüğünden kaynaklanırken mağaza trafiği büyümesi yine aynı sebeple eksi %13 olarak gerçekleşti.

Güçlü operasyonel marjlar: FAVÖK 4Ç20’de yıllık bazda %90 artışla beklentilerden daha güçlü 1,53 milyar TL olarak gerçekleşti (İş Yatırım: 1,38 milyar TL, Piyasa: 1,35 milyar TL). FAVÖK marjı ise yıllık yaklaşık 240 baz puan iyileşmeyle %10 oldu. IFRS 16 etkisi hariç FAVÖK yıllık bazda %128 büyüyerek 1.2 milyar TL olurken, IFRS 16 etkisi hariç FAVÖK marjı da yıllık 280 baz puan iyileşmeyle %7,9 oldu.

Temettü verimi %5.2: Bim 2.13 milyar TL nakit brüt temettü açıkladı (hisse başı brüt 3.5TL/hisse).Temettü dağıtım oranı %69,  temettü verimi %5.2’ye denk geldi. Bloomberg tahmini 1,8 milyar TL seviyesindeydi. Temettünün iki taksit halinde ödenmesi planlanıyor. İlk ödeme hisse başı brüt 2TL olarak 20 Mayıs’ta, 1.5TL ise 17 Kasım’dan itibaren dağıtımına başlanması planlanıyor.

AL tavsiyemizi yineliyoruz: Sonuçlar genel anlamda hem bizim hem piyasanın beklentilerinden yüksek gerçekleşti. Sonuçların ardından tahminlerimizi ve değerlememizi hafif yukarı revize ediyoruz. Hedef değerimizi 90TL/hisseye yükseltiyoruz (önceki 87TL). Hedef değerimize %35’lik yukarı potansiyele işaret eden için AL tavsiyemizi yineliyoruz. Hisse 2021 tahminimize göre IFRS 16 öncesi 9.5x FD/FAVÖK ve 15.5x F/K çarpanı ile işlem görüyor. Yakın dönemli çarpanlarına göre yaklaşık %25 iskontoya işaret ediyor."

Vakıf Yatırım, BİM için hedef fiyatını 'tut'tan 'al'a, hedef fiyatını 78,90 TL'den 86,10 TL'ye yükseltti.

Vakıf Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"(+) BIM (BIMAS): 4Ç20’de beklentimizin %26, piyasa tahminlerinin ise %20 üzerinde, yıllık %159 artışla 825 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel performansın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi, net kar tarafındaki sapmada etkili oldu. 2020 yılında şirketin net karı yıllık %113 artarak 2,61 mlr TL’ye ulaştı. Son çeyrekte aynı mağaza satış yıllık %31, sepet hacmi %50 artış gösterirken, şirketin satış gelirleri, yıllık %45 yükselişle 15,3 mlr TL’ye ulaştı. FAVÖK, son çeyrekte yıllık %90 artışla 1,53 mlr TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı yıllık 2,3 puan artarak %10’a ulaştı. Şirket, 2021 yılında satış gelirlerinin %20- 25 (2020: +%38) büyümesini, FAVÖK marjının yaklaşık %8 (2020: %9,1) seviyesinde gerçekleşmesini ve 1,75 mlr TL (2020: 1,33 mlr TL) yatırım harcaması öngörüyor. Şirket aynı zamanda, 20 Mayıs tarihinde hisse başına brüt 2,00 TL ve 17 Kasım tarihinde ise brüt 1,50 TL kar payı dağıtma kararı aldı. Yorum: Şirket hisseleri son bir ayda endeksten %5,6, son üç ayda ise %13 negatif ayrıştı.

Beklentilerin üzerindeki net kar ve temettü açıklaması, hisse performansını destekleyecektir. 2021 yılına ilişkin şirket beklentilerinin, tahminlerimizden güçlü olması nedeniyle şirket hisseleri için hedef fiyatımızı 78,90 TL seviyesinden 86,10 TL seviyesine revize ederken, uzun vadeli TUT önerimizi de “AL” olarak güncelliyoruz. Kısa vadeli Endekse Paralel Getiri önerimizi ise sürdürüyoruz."

Yapı Kredi Yatırım, BİM için 102,00 TL hedef fiyat ile 'al'  tavsiyesini korudu.

Yapı Kredi Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"BIMAS - 4Ç20 Finansal Sonuçlar: Gözardı edilemeyecek kadar güçlü

BİM, 4Ç20 UFRS finansallarında, 825 milyon lira net kar açıkladı.

Yıllık %160 büyümeye denk gelen bu tutar, hem bizim hem de piyasa tahminlerinin üzerinde geldi. Cirosunu %45 büyüten şirket, VAFÖK'ünü %90, VAFÖK marjını da 2,3 puan arttırmayı başardı. Kovid-19 sonrası,  hızlı tüketim ürünlerine yönelik artan talebin, güçlü Pazar konumlanması sayesinde BİM'in sonuçlarına olumlu yansımaya devam etmesini bekliyorduk ancak gerçekleşmeler hem bizim hem de piyasa tahminlerinin ötesinde geldi. Benzer mağaza satışlarında yakalanan %31'lik artış ve tarihi yüksek seviyeyi işaret eden %18,7'lik brüt kar marjı güçlü gelen sonuçların arkasındaki ana nedenler olarak öne çıktı.

Özet Görüşümüz

Genel olarak gıda perakendecileri, özelde de BİM hakkındaki olumlu görüşlerimizi uzun süredir dile getiriyor ve yılın ilk 3 çeyreğinde finansallara yansıyan güçlü seyrin kısa vadede ortadan kalkmayacağını iddia ediyorduk. BİM'in 4Ç20 sonuçları bizim görüşlerimizi ziyadesiyle desteklerken, daha da güçlü bir tabloya işaret etti. Bununla birlikte,  şirket yönetiminin Genel Kurul'a sunmaya hazırlandığı pay başı 3.5TL nakit temettü tutarı da bizim beklentimiz 3.1TL'nin üzerinde geldi ve %5'lik temettü verimini işaret etti. Son olarak, şirket yönetiminin 2021 yılı için öngördüğü %20-%25 arası ciro büyümesi, %8 (-+ 0,5%) VAFÖK marjı hedefleri de bizim beklentilerimize paralel bir seyri işaret etmektedir.

BİM, en beğendiğimiz hisselerin yer aldığı Model Portföyümüzde bulunmaktadır. Hisse için olumlu görüşümüzü ve 'AL' önerimizi, güçlü gelen 4Ç20 finansalları sonrası koruyoruz. 12 aylık hisse başı hedef fiyatımız 102 liradır. Her ne kadar piyasa, şirketin güçlü görünümünü son dönemlerde göz ardı ediyor olsa da, 4Ç20 sonuçlarına piyasa tepkisinin de olumlu olmasını bekliyoruz."

BİM yönetim yüzde 200 temettü kararı aldı

 

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 0,00
En Yüksek: 0,00
En Düşük: 0,00
Değişim 0,00 %
FK: 0,00
PD / DD: 0,00
İşlem Hacmi 0
Toplam Adet: 0
Ağırlıklı Ort.: 0,00
YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)