E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiBeklentileri aşan kâr, al tavsiyelerini sürdürdü---

Beklentileri aşan kâr, al tavsiyelerini sürdürdü

Beklentileri aşan kâr, al tavsiyelerini sürdürdü
29 Nisan 2021 - 10:53 www.borsagundem.com

Akbank hedef fiyatını, İş Yatırım 9,88 TL'den 8 TL'ye indirirken, Vakıf Yatırım, 7,56 TL'ye revize etti. Yapı Kredi Yatırım ise 9,80 TL'den 7,30 TL'ye ve Şeker Yatırım, 8,05 TL'ye indirirken, Deniz Yatırım 7,10 TL hedef fiyatını korudu

Akbank (#AKBNK) 2021 yılı 1çeyrekte 2,027 milyon solo net kar rakamı açıkladı. Piyasa beklentileri üzerinde olan rakamı kurumlar yorumladı.

2021’in ilk çeyreğinde Akbank’tan ekonomiye 359 milyar TL kredi desteği

İş Yatırım, Akbank hedef fiyatını 9,88 TL'den 8 TL'ye indirirken, 'al'  tavsiyesini korudu.

Analizin tamamı şu şekilde:

"Beklentilerin üzerinde Akbank 1Ç21'de TL 2,027mn solo net kar rakamı açıkladı. Piyasa ortalama beklentisi olan TL 1,860mn ve bizim tahminimiz olan TL 1,816mn'dan daha iyi olarak Akbank son çeyrekte TL 2,027mn net kar açıkladı. Özelikle net alım/satım kaleminin tahminlerimizin üzerinde olması, bununla beraber karşılık giderlerinin beklentilerimizin altında kalması net kardaki sapmamızın ana nedenleri olarak ortaya çıkıyor. Bununla beraber marjların beklentilerimizin oldukça altında olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Yüksek seyreden fonlama maliyetlerinin yanında düşen TÜFEX gelirleriyle beraber swaplara göre düzeltilmiş net faiz marjı beklentimizin 50 baz puan altında gerçekleşmiş durumda. Ancak marjlardaki son derece zayıf görünüm, net ücret ve komisyon gelirlerinin çeyrek içinde çok güçlenmesi ve özellikle karşılık giderlerinde hem geçen çeyreğe göre hem de 2020 ortalamalarına göre kaydedilen gözle görülür düşüşler sayesinde telafi edilerek net karın kuvvetli biçimde arttığını görüyoruz. Devam eden eğilime bakılacak olursa bankanın sene başında verdiği marjlardaki 20-30 bazlık gerileme tahmininden daha fazla bir marj düşüşü göreceğiz bunun yanında karşılık giderlerini temsil eden risk maliyetinde ise yine bankanın sene başında verdiği tahmine göre çok daha iyi bir gerçekleşme olacak. Bu durumda sene başında banka yönetiminin paylaştığı 2021 senesi için orta onlu haneli öz kaynak karlılık hedefine ulaşılabileceğini gösteriyor. Bizim de tahminimiz bu yönde.

Sonuçlar aslında olumlu 2021 hedeflerini teyit ediyor. Beklentilerin üzerinde gelen ilk çeyrek karının marjlardaki senenin dip noktasında olunmasına rağmen düşük karşılık gideri ve diğer gelir kalemlerinin güçlü seyriyle şekillenmesi bizi önümüzdeki çeyrek karlılıkları açısından daha olumlu bakmamıza neden oluyor. Banka için 2021 yılında TL 8,7 milyarlık bir net kar tahminimiz bulunuyor. Son dönemde atan sermaye maliyeti." 

Vakıf Yatırım, Akbank hedef fiyatını 8,83 TL'den 7,56 TL'ye revize ederken, 'al' tavsiyesini korudu.

Raporun detayları şu şekilde:

"Akbank, 2021 yılı ilk çeyrek için beklentimizin %7,7 ve piyasa beklentisinin ise %9,0 üzerinde 2,03 mlr TL (ç/ç:+%9,7, y/y:+%54,7)  net kar açıkladı. Bu dönemde bankanın özkaynak karlılık oranı çeyreksel 0,8 puan artarak %11,5'e ulaşırken, net risk maliyeti ise %2,5'ten %1,1 düzeyine geriledi.  Ayrıca Akbank'ın 1Ç21'de TL kredi hacmi tüketici segmenti öncülüğünde çeyreksel %3,4 büyüme gösterdi.

Akbank için hedef fiyatımızı 8,83 TL'den 7,56 TL'ye revize ederken,  kısa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri", uzun vadeli "AL"  tavsiyelerimizi sürdürüyoruz."

Yapı Kredi Yatırım, Akbank hedef fiyatını 9,80 TL'den 7,30 TL’ye indirirken, 'al' tavsiyesini korudu.

Detaylar şu şekilde:

"Akbank’ın net karı 1Ç21’de 2,027 milyon TL seviyesinde gerçekleşti (YKY beklentisi: 1,806 milyon TL ve piyasa beklentisi 1,860 milyon TL). Net kar bu çeyrekte çeyreklik %10 artış gösterirken, yıllık %55 artış kaydetti. 1Ç21 özkaynak karlılığı %12,9 seviyesinde gerçekleşti (2020: %10,7). Sonuçların beklentilerin üstünde gelişmesinde ticari/kurswap sonuçları ve diğer faaliyet giderleri etkili oldu.

Faaliyet giderleri beklentilerimizden daha olumlu gelişirken, karşılık giderleri ve marjlar beklentilerimizden bir miktar daha olumsuz gelişti. Akbank’ın 1Ç21 net karı piyasa beklentisinin %9 üzerinde gerçekleşti. Sonuçları hisse için sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Değerlememizi son dönem gerçekleşen makroekonomik gelişmeler ışığında güncelledik. Bankalar için değerlememizi etkileyen en temel konular: i) Merkez Bankası’nın Mart’ta gerçekleştirdiği 200 baz puan faiz artışı, ii) beklentilerimizden daha yüksek gelişen enflasyon ve kurlar, iii) 2021 ve 2022 için kurumlar vergisinde artış,  iv) bankaların 2021 itibarı ile temettü ödemeye başlamaları ve v)  özkaynak maliyetini %22 olarak güncellememiz (eski oran %19) oldu.

Ağırlıklı aşağı yönlü güncellemeler sonrasında 2021 net kar tahminimizi %21 aşağı yönlü revize ettik. Sonuç olarak Akbank için AL tavsiyemizi koruyoruz ve 12 aylık hedef fiyatımızı 7.30TL/pay olarak aşağı yönlü güncelliyoruz (önceki hedef fiyat 9.80TL). Hedef fiyatımız %51 getiri potansiyeline işaret etmektedir. Akbank güncel 2021 tahminlerimize göre 0.4x F/DD ve 3.9x F/K oranları ile işlem görmektedir. Hisse sene başından bugüne XU100’e göre %22 geride performans göstermiştir "

Deniz Yatırım, Akbank için 7,10 TL hedef fiyatla 'al' tavsiyesini korudu

Deniz Yatırım'ın konuya ilişkin raporundaki değerlendirmesi şu şöyle:

"AKBNK 1Ç21 Finansalları Değerlendirmesi / olumlu

Akbank 1Ç21 konsolide olmayan finansallarında 2,027 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın karı bir önceki döneme göre %10 geçen yılın aynı dönemine göre ise %55 artarken dönemsel özsermaye karlılığı %12.9 olarak gerçekleşti. Açıklanan net kar bizim 1,884 milyon TL’lik (konsensüs: 1,859 milyon TL) beklentimizin üzerinde gerçekleşti.

Beklentimizin altında gelen faaliyet giderleri ve beklentimizin üzerinde gelen iştirak gelirleri açıklanan net kar rakamının tahminimizin üzerinde gelmesine neden olmuştur.

Akbank için AL önerimizi 7.10 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

Çeyrekte öne çıkan özellikler:

Vadesiz mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı 40 baz puan kadar gerilemiştir.

Marj daralması 140 bps.

Takipteki kredi oranı 40 bps düşerek %6.4 olmuştur.

Faiz dışı net gelirler beklentimizden daha iyi."

Şeker Yatırım, Akbank hedef fiyatını 9,20 TL'den 8,05 TL'ye indirirken, 'al' tavsiyesini korudu.

Detaylar şu şekilde:

"Akbank 1Ç21 solo finansal sonuçlarında beklentilerin üzerinde 2,027 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %10 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,738 milyon TL olan tahminimizin ve 1,859 milyon TL olan piyasa beklentisinin %17 ve %9 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %55 artarak %13,5 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden iyi gelen ücret ve komisyon gelirleri, diğer bankacılık gelirleri, ticari kar ve faaliyet giderleri ile beklentimizden yüksek gelen karşılıklar sebebiyle bankanın net kar rakamı Beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Efektif vergi oranı 1Ç21'de bizim %20 beklentimizin altında ve %17 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2Ç21'den itibaren geçerli olmak üzere, kurumlar vergisi oranı, 2021 yılı için %20'den %25'e yükseltilecektir ve bu değişikliğin özkaynak karlılığında 80 baz puana kadar bir etki yaratması beklenmektedir.

Marjlarda önemli ölçüde gerileme, net ücret ve komisyon gelirlerinde güçlü toparlanma, tüketici kredilerinde devam eden pazar payı artışı, sektör üstü TL mevduat artışı, tahsilatlarda devam eden güçlü performans ve kredi karşılık oranlarında artış çeyreğin ana unsurlarıdır.

1Ç21 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde hafif pozitif bir etki bekliyoruz. Banka 2021 bütçesinde değişikliğe gitmemiştir.

Makro tahminlerde yapılan revizyonlar: TÜFE: %14 (Önceki: 11-%11,5), Büyüme: %4,5 (Önceki: %4). TL kredilerde %20 büyüme ve net faiz marjında 20baz puan daralma beklentileri için aşağı yönlü risk, ücret ve komisyon gelirleri (Yüksek %10 büyüme) bütçesi için ise yukarı yönlü risk bulunmaktadır. Ancak Tüfe endeksli tahvil gelirleri marjlar için aşağı yönlü risk olasılığını azaltabilir. Yılın ikinci yarısında kademeli faiz indirimleri ile politika faizinin %14 (Öncesi: %13) seviyesinin üzerinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Makro tahminlerimizdeki değiklikler, kurumlar vergisi oranlarındaki artış ve sermaye maliyeti oranımızı 200 baz puan artırarak %15,5'e yükseltmemiz sebebiyle 9,20 TL olan hedef fiyatımızı 8,05 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %66 artış potansiyeli bulunmaktadır. "AL" tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2021T 3,0x F/K ve 0,4x F/DD çarpanlarıyla ve %12,7 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Net ücret ve komisyon gelirlerinde gözle görülür artış. 4Ç20'deki zayıf performansın ardından ücret ve komisyon gelirleri çeyreksel bazda %42, yıllık bazda ise %9 artmıştır.

Marjlarda önemli ölçüde daralma, net faiz marjı beklentilerinde aşağı yönlü risk. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş çekirdek net faiz marjı çeyreksel bazda 121 baz puan daralarak %2,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tüfe endeksli tahvil gelirlerindeki azalma (-%32) marjları olumsuz etkilemiştir. Benzerlerinin aksine, swap fonlama maliyetleri, bankanın para piyasası fonlamasını tercih etmesi ve swap kullanımını azaltması nedeniyle çeyreksel bazda% 10 azalmıştır. Kredi mevduat makası çeyreksel bazda 31 baz puan zayıflamıştır.

Tüketici kredilerde pazar payı artışı. Bankanın TL kredileri çeyreksel bazda %3,7 büyüyerek özel bankaların %3,3 çeyreksel büyüme performansının hafif üzerinde kalmıştır. Tüketici kredilerindeki büyüme %11 seviyesinde ve güçlüdür. YP krediler (dolar bazında) çeyreksel bazda %0,5 artmıştır. Toplam 21 milyar TL kredinin ödemesi ertelenmiştir. Bankanın turizm sektörine kullandırdığı kredilerin toplam krediler iindeki ağırlığı %3,1 seviyesindedir.

TGA rasyosunda azalma, tahsilatlarda devam eden kuvvetli performans. TGA rasyosu, çeyreksel bazda 40 baz puan azalarak %6,4 seviyesine gerilemiştir. (Bütçe: <%6).

Kredi riski maliyeti bütçe beklentisinin altında. İkinci ve üçüncü aşama beklenen zarar karşılık oranları 50 ve 130 baz puan artarak %16,8 ve %63,7 seviyelerine yükselmiştir. Toplam kredi riski maliyeti (net) 101 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir. Kur etkisinden arındırıldığında ise 92 baz puan seviyesindedir ve bütçe beklentisi olan 200 baz puan seviyesinin altında gerçekleşmiştir.

Bankanın ikinci aşama kredilerinin toplam krediler içindeki ağırlığı 10 baz puan artarak %10,5 seviyesine yükselmiştir. Yeniden yapılandırılan kredilerin krediler içindeki ağırlığı da 40 baz puan azalarak %7,9 seviyesine ulaşmıştır.

Güçlü sermaye tabanı. Bankanın ana ve çekirdek sermaye yeterlilik rasyoları çeyreksel bazda 70 ve 80 baz puan azalarak %21,1 ve %18,0 seviyelerine gerilemiştir ancak 12,1% minimum sermaye gerekliliğinin üzerindedir."

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 5,51
En Yüksek: 5,58
En Düşük: 5,48
Değişim -0,18 %
FK: 4,10
PD / DD: 0,45
İşlem Hacmi 333.441.952
Toplam Adet: 60.210.127
Ağırlıklı Ort.: 5,54
ETİKETLER :
YORUMLAR (4)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
 • Ali29 Nisan 2021 23:06

  Kervangıda hakkında bilgi yazarmısınız. Ve karfursa..

 • YORUM29 Nisan 2021 21:50

  beklentileri aşan kar ve  hedef fiyat düşüşü?  kar hedeflerin altında gelseydi fiyat hedefi yükselecekmiydi?  neye göre yatırım yapacağız? 

 • Kürşaf29 Nisan 2021 11:35

  Aydem tedavüle girdi eksi işlem görüyor,ya arzdan alan bir kısım yatırımcı zarar etmekten hoşlanan manyak tipler ya da bağzı yatırımcılar duyurulan arz fiyatlarından değil de çok daha ucuzdan aldılar ki piyasanın çok altında satışa koydular, hemi de yükselen endekste.

 • Bika29 Nisan 2021 11:05

  Banka hisselerini kaldıracak para yabancı fonlarda var, güvensiz ortamda para sokmazlar.