E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiAselsan bilançosu şaşırttı---

Aselsan bilançosu şaşırttı

Aselsan bilançosu şaşırttı
27 Ekim 2021 - 11:38 www.borsagundem.com

Aselsan için, İnfo Yatırım zayıf performans beklerken, Şeker ve Yapı Kredi Yatırım "AL", Ak Yatırım nötr, İş Yatırım da 18,5 TL hedef fiyatla 'tut' tavsiyesini korudu

Aselsan (#ASELS) 2021 yılı 3. Çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirketin bu dönemde net karı 602,5 milyon TL oldu. Borsagundem.com tarafından derlenen kurum analizlerinde finansal sonuçlar ve hisseye etkisi değerlendiriliyor.

İnfo Yatırım analiz ve beklentisi şu şekilde:

Beklentilerin Altında Kalan Bilanço

Aselsan, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde beklentilerin %10 altında 3.318 milyon TL net satış açıkladı. Açıklanan satış gelirleri 2021 yılı 2. çeyreğine göre %12,7 düşerken 2020 yılı üçüncü çeyreğine göre ise %4 artış gösterdi. Bekleyen siparişler bu dönemde geçtiğimiz çeyrekteki 9,2 milyar dolar rakamına paralel 9,3 milyar dolar gelirken üçüncü çeyrekte 619 milyon Dolar değerinde yeni sözleşme alındı. İhracat oranı da 2021 3Ç itibariyle %11,62 olarak gerçekleşti.

Şirket bu çeyrekte 920 milyon TL olan beklentilerin %38 altında 571,9 milyon TL FAVÖK açıkladı. Açıklanan FAVÖK 2021 yılı 2. çeyreğine göre %49,85 düşüş gösterirken 2020 3Ç’ye göre %5,52 arttı.

Çeyreklik net kar ise 1.029 milyon TL olan beklentilerin %41 altında 602,5 milyon TL olarak açıklandı. Açıklanan net kar geçtiğimiz çeyreğe göre %53,82, 2020 yılının üçüncü çeyreğine göre ise %41,45 oranında düşüş gösterdi.

Net Borçtaki Artış Sürüyor

Çeyreklik olarak bakıldığında işletme faaliyetlerinden 86 milyon TL nakit akışı elde edilmesine karşın, 795 milyon TL’lik yatırım harcaması ve 453 milyon TL’lik borç ödemesi sonrasında şirketin net borç seviyesi 699 milyon TL artarak 2,7 milyar TL’ye yaklaştı. Net Borç/FAVÖK ise bu çeyrek sonunda 0,58 oldu. Şirketin ticari alacak stoku ise 15.606 milyon TL’den 15.048 TL’ye gerilemiş oldu. Uzun zaman sonra ticari alacaklarda bir azalma görülse de alacak vadeleri uzamaya devam etti.

2021 Yıl Sonu Beklentileri Korunuyor

Şirket ilk 9 ayda satışlarını %22,2 artırmasına rağmen yıl sonu için beklentilerini değiştirmedi. 2021 yılında %40-50 arasında bir satış büyümesine ulaşılması bekleniyor. İlk 9 ayda FAVÖK marjının %24 seviyesinde bulunmasına karşın yıl sonu hedefleri %20-22 arasında tutulmaya devam ediliyor. Yıllık 2 milyar TL’lik yatırım harcaması hedefine ise üçüncü çeyrek sonu itibariyle neredeyse ulaşılmış durumda. Beklentilerin oldukça altında kalan net kar rakamı ve hala devam eden düşük tahsilat oranı dolayısıyla bilanço sonrası hisse performansının zayıf olmasını bekliyoruz.

Analizin tamamı için tıklayınız...

Gedik Yatırım analiz ve beklentisi şu şekilde:

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/09 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin:
Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %12,7 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine
göre %3,9 artışla 3.3 milyar TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net
satışları %22,2 artışla 10.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK'ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %49,8 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %5,5 artışla 571.9 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %36,2 artışla 2.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1.276 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 26 baz puan artışla %17,2 olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 247 baz puan artışla %24,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %53,82 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre
%47,5 düşüşle 602.5 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net
karı %5,1 artışla 3.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net borcu 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %35,4 artışla 2.7 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 3Ç21’de 3.318 mn TL satış geliri (kons: 3.440 mn TL), 572 mn TL FAVÖK (kons: 893 mn TL) ve 602 mn TL net kar (kons: 1.035 mn TL) açıklamıştır. Şirketin operasyonel ve net karı beklentilerin altında kalmıştır. 3Ç21’de şirketin toplam satış gelirlerinin %83’ünü oluşturan yurtiçi satış gelirleri yıllık %6, çeyreklik %22 azalışla 2,74 milyar TL olmuştur. İhracat gelirleri ise yıllık %98 (çeyreklik: +%95) yükselişle 576 milyon TL’ye yükselmiştir. 2Ç21’de 597 milyon dolar olan yeni sözleşme tutarı, 3Ç21’de 746 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalanmasıyla güçlü artış göstermiştir (1Ç21: 114 milyon dolar). 2Ç21’de 9,2 milyar dolar, 1Ç21’de 9,0 milyar dolar olan bakiye siparişler artan yeni sözleşme büyüklüğü ile 3Ç21’de 9,5 milyar dolara çıkmıştır. Bakiye siparişlerin %82’si yabancı para cinsindendir (euro: %37; dolar: %45). 3Ç21’de FAVÖK yıllık %6 artış göstermiştir. Net kar ise 216 milyon TL’lik net kur kaybı nedeniyle (3Ç20: 1,17 milyar TL kur kazancı) önemli ölçüde azalış göstererek 602 milyon TL’ye gerilemiştir. Nakit döngüsü çeyreklik bazda yatay kalarak +312 gün olmuştur (2Ç21: +314 gün; 1Ç21: +308 gün). Şirketin net borcu, artan stoklar ve zayıf nakit üretimi nedeniyle çeyreklik bazda %35 artış göstererek 2,68 milyar TL'ye çıkmıştır. Şirket 2021 yılı beklentilerinde (%40-50 satış gelirleri büyümesi ve %20-22 FAVÖK marjı) değişikliğe gitmemiştir. Hisse 2021 yılı beklentilerine göre 7,6x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini negatif olarak değerlendiriyoruz.

Analizin tamamı için tıklayınız...

Şeker Yatırım analiz ve beklentisi şu şekilde:

Beklentilerin altında sonuçlar

Aselsan’ın 3Ç21’de net kar rakamı yıllık bazda %47 düşüşle 602mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı piyasa medyan beklentisi ve beklentimiz olan 1.035mn TL net kar rakamının altında kaldı. Beklentimizin altında kalan net satış gelirleri ve FAVÖK yanı sıra kaydedilen 68mn TL tutarındaki net esas faaliyetlerden diğer giderler (özellikle operasyonlardan kaynaklanan kur farkı zararı) (3Ç20'de 1,138mn TL net diğer gelire kıyasla) net kar rakamının beklentilerimizin altında kalmasında ana neden oldu. Net satış gelirleri, TL bazlı teslim edilen projelerin daha yüksek olmasına bağlı olarak 3Ç21’de %4 gibi sınırlı bir yükselişle 3.318mn TL seviyesinde gerçekleşirken, piyasanın (3.440 TL) ve beklentimizin (3.575 TL) altında geldi. FAVÖK rakamı yıllık bazda %6 artışla 572mn TL seviyesinde gerçekleşti (Piyasa: 893mn TL, Şeker: 950mn TL). Şirket’in 3Ç20’de %21,5 ve %17,0 seviyesinde bulunan brüt ve FAVÖK marjı 3Ç21’de sırasıyla %24,9 ve %17,2 seviyesine yükseldi. Şirket 3Ç21’de 92mn TL net finansman geliri (3Ç20’de 331mn TL net finansman giderine karşılık) kaydederken Şirket’in 1Y21’de 1.978mn TL olan net borç pozisyonu 9A21’de 2.678mn TL seviyesine yükseldi. Şirket’in operasyonel ve net kar rakamının piyasa beklentisi altında gelmesi nedeniyle piyasanın sonuçlara tepkisinin negatif olmasını beklemekteyiz. Şirketin 3Ç21 sonuçları sonrası Aselsan için pay başına 19,80 TL pay başına hedef fiyatı ile AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Aselsan’ın hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %17 prim potansiyeli taşımaktadır.

Toplam sipariş tutarı 9.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti (1Y21: 9,2 milyar dolar)– Şirket, 3Ç21’de toplam 619mn dolar yeni sipariş alırken, 2021 yılı başından bu yana alınan sipariş büyüklüğü 1.330mn Dolar seviyesinde gerçekleşti.

2021 beklentilerinde değişikliğe gitmedi–Şirket 2021 yılında net satış geliri büyümesinin TL bazında %40-50 artış (9A21:%22) ve FAVÖK marjının ise %20-22 (9A21:%24) seviyesinde gerçekleşmesi hedefini korudu.

Analizin tamamı için tıklayınız...

Ak Yatırım analiz ve beklentisi şu şekilde:

3Ç21 zayıf FAVÖK ile net kar beklentilerin altında kaldı, önerimizi revize ettik

Aselsan 3Ç21’de 602 milyon TL net kar açıkladı, yıllık %47 daralma gerçekleşti. Ortalama piyasa beklentisi olan 1 milyar 35 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi olan 915 milyon TL’nin altında kaldı. Beklenenden düşük gelen faaliyet karlılığı nedeniyle net kardaki düşüş meydana geldi.

3Ç21 ciro yıllık %4 büyümeyle 3 milyar 318 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisi olan 3 milyar 440 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 3 milyar 352 milyon TL’ye paralel geldi. 3Ç21’de Aselsan 619 milyon dolar tutarında yeni sözleşme imzaladı, 2Ç21’de imzalanan 597 milyon dolar tutarındaki sözleşmenin üzerinde. 9A21’de şirket toplamda 1 milyar 330 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı. 2020 tüm yılda imzalanan 1 milyar 270 milyon dolarlık tutarı aştı, ancak 2019’daki 3 milyar 43 milyon dolarlık yeni sipariş tutarın altında. Siparişler bakiyesi 9,3 milyar Dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılı sonunda bu rakam 9,5 milyar dolardı. Siparişler bakiyesinin 3Ç21’deki yıllıklandırılmış ciroya oranı 4,0x oldu.

3Ç21 FAVÖK yıllık %6 büyümeyle 572 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisi olan 893 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 830 milyon TL’nin altında gerçekleşti. 3Ç21 FAVÖK marjı %17,2 olarak gerçekleşti ve 3Ç20’deki %17,0 marjın hafif üzerinde geldi. 3Ç21’de proje teslimatlardaki maliyetler beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Eylül sonunda bilançoda 2 milyar 678 milyon TL net borç pozisyonu oluştu. 2020 yıl sonunda 209 milyon TL net nakit pozisyonu vardı. Sözleşmelerde ödemelerin çoğunu devlet yılın sonunda yaptığı için Aselsan’ın bilançosu o zaman tekrar net nakite dönmesini bekliyoruz.

Yorum ve öneri: Şirket yönetimi 2021 tüm yıl beklentilerini değiştirmedi. Tahminlerimizde hafifi revizeler yaptık. Ancak 12 aylık hedef fiyatımız olan 18,50 TL’yi değiştirmedik. Cari fiyatla hedef fiyatımıza yukarı potansiyel azaldığından önerimizi Endeksin Üzeri’den Nötr’e çektik. 3Ç21 sonuçların zayıf gelmesiyle piyasada olumsuz tepki olmasını bekliyoruz.

Analizin tamamı için tıklayınız...

Yapı Kredi Yatırım analiz ve beklentisi şu şekilde:

3Ç21’de zayıf faaliyet performansı

Aselsan 3Ç21’de 602 milyon TL net kara ulaştı. Bu rakam geçtiğimiz yıla göre %47 daralmaya işaret ederken hem bizim hem piyasanın beklentilerinin bir hayli altında kaldı (YKYt: 1,2 milyar TL, piyasa tahmini: 1,0 milyar TL). Sapmanın ana nedeninin beklentilerin altında kalan faaliyet karlılığı olduğu görülüyor.

Satış rakamı 3Ç21’de 3,3 milyar TL olurken bizim tahminimiz olan 4,6 milyar TL’nin çok altında kaldı ve piyasa beklentisi olan 3,4 milyar TL’ye yakın gerçekleşti. Satışlar yıllık bazda da sadece %4 büyüdü. Şirket genel olarak TL bazlı projelerden gelir yazdığı için ve bazı ihracat siparişlerinde sonraki çeyreğe teslimat kaymaları olduğu için TL’deki değer kaybının olumlu etkilerini göremedi. Şirketin 9A21’de satışları %22 büyüdü ve yönetimin tüm yıl için koruduğu %40-50 büyümenin altında kaldı. Yönetimin hedefini koruduğu düşünülürse 4Ç21 performansının son derece güçlü olması gerekir. Şirketin 3Ç21 sonunda elindeki işlerin toplamı 9,3 milyar düzeyine geldi (2Ç21: 92 milyar dolar)

3Ç21’de şirketin VAFÖK marjının önceki çeyrekteki rekor düzeyi olan %30’a göre %22,5 düzeyine Doğru normalleşmesini bekliyorduk. Ancak gelir yazılan projelerin karlılığının beklentilerimizin altında kalması sonucunda gerçekleşen VAFÖK marjı %17,2 oldu ve yıllık bazda değişmedi. Piyasa beklentisi ise bizden çok daha iyimser tarafta %26,0 seviyesindeydi. Böylece 572 milyon TL olan VAFÖK bizim 1,0 milyar TL olan tahminimizin ve piyasanın 0,9 milyar TL olan beklentisinin bir hayli altında gerçekleşti. 9A21’de %24,0 düzeyinde olan VAFÖK marjı yönetimin tüm yıl için %20-22 olan beklentisinin üzerinde seyrediyor.

3Ç21’deki görece zayıf VAFÖK performansı ve artan net işletme sermayesi ihtiyacı sonrasında 2Ç21 sonunda 2,0 milyar TL olan net borç miktarının 3Ç21 sonu itibariyle 2,6 milyar TL’ye yükseldiği görülüyor. Şirketin yılın son çeyreğinde artmasını beklediğimiz alacak tahsilatları sayesinde yılı net nakitte kapatmasını bekliyoruz.

Zayıf gerçekleşen 3Ç21 faaliyet performansının hisse üzerinde olumsuz etki yaratmasını bekliyoruz. Öte yandan şirketin güçlü temel dinamiklerinde orta uzun vadede bir bozulma söz kınusu değil. Bu nedenle hisse için AL önerimizi 22,4 TL hedef fiyatla koruyoruz. Ayrıca 2022 tahminlerimiz üzerinden 5,6 F/K 5,7 FD/VAFÖK çarpanlarını da cazip olarak değerlendiriyoruz.

İş Yatırım, Aselsan için 18,5 TL hedef fiyatla 'tut' tavsiyesini korudu.

Detaylar şu şekilde:

"Hedef fiyatımız 18.5TL’ye sınırlı getiri potansiyeli sunan hisse için TUT tavsiyemizi koruyoruz: Sonuçların ardından 18,5TL olan hedef değerimizi koruyoruz. Hedef değerimize sınırlı %9 getiri potansiyeli sunan hisse için TUT tavsiyemizi devam ettiriyoruz. Hisse son 1 yılda endeksin yaklaşık %24 gerisinde kaldı. Zayıf performansın ardından 2022 tahminlerimize göre düzeltilmiş 6,4x FD/FAVÖK ve 6,2x F/K ile yurtdışı benzerlerine olan iskontosu %55’e tırmandı."

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 23,34
En Yüksek: 23,36
En Düşük: 23,26
Değişim 1,13 %
FK: 11,56
PD / DD: 2,58
İşlem Hacmi 44.094.552
Toplam Adet: 1.892.031
Ağırlıklı Ort.: 23,31
YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)