E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiArçelik'te bilanço sonrası kurum beklentileri---

Arçelik'te bilanço sonrası kurum beklentileri

Arçelik'te bilanço sonrası kurum beklentileri
25 Nisan 2022 - 12:24 www.borsagundem.com

Arçelik için Gedik Yatırım nötr görüş belirtirken, Ziraat Yatırım ve İş Yatırım “AL” önerisini korudu.


Arçelik (#ARCLK) 2022 yılı 3 aylık konsolide net dönem karını açıkladı. Şirketin bu dönemde net karı 1.165.585.000 oldu. Borsagundem.com tarafından derlenen kurum analizlerinde finansal sonuçlar ve hisseye etkisi değerlendiriliyor.

Gedik Yatırım analizi şu şekilde:

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2022/03 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %25,1 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %116,9 artışla 28.2 milyar TL olmuştur. FAVÖK'ü 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %68,7 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 59,4 artışla 3 milyar TL olmuştur. FAVÖK marjı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 276 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 385 baz puan düşüşle %10,7 olmuştur. Net karı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %47,55 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre net karı %6,7 artışla 1.2 milyar TL olmuştur. Net borcu 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %36,2 artışla 22.6 milyar TL olmuşt

Sonuç: Şirket, 1Ç22’de 28.164 mn TL satış geliri (kons: 27.578 mn TL-Gedik: 28.012 mn TL), 3.002 mn TL FAVÖK (kons: 2.830 mn TL-Gedik: 2.894 mn TL) ve 1.166 mn TL net kar (kons: 1.147 mn TL-Gedik: 1.192mn TL) açıklamıştır. Yurtiçi gelirler yıllık %79 artışla 8,4 milyar TL olmuştur. Hem yıllık hem de çeyreklik, bazda güçlü fiyat artışları yaşanmıştır. 2022 yılı ilk iki ayında, yurtiçi beyaz eşya pazarı %11 daralırken (Arçelik: -%12), klima pazarı %26 büyümüş (Arçelik: +%14), TV pazarı %16 (Arçelik: +%6) düşmüştür. Uluslararası satış gelirleri ise +%5,6’lık organik büyüme, +%81,5’luk kur katkısı ve +%51,3’lük satın alma etkisiyle ile yıllık %138 yükselişle 19,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. İnorganik adet satış büyümesi, fiyat artışları ve TL’deki değer kaybı sonrası toplam satış gelirleri yıllık %117 artışla 28,2 milyar TL olmuştur. Uluslararası satış gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payı %64’ten %70’e yükselmiştir. Segment bazında ise; beyaz eşya gelirleri yıllık %123 artışla 22,2 milyar TL, tüketici elektroniği %57 yükselişle 1,8 milyar TL ve diğer gelirler %121 büyüme ile 4,2 milyar TL olmuştur. 1Ç22’de şirketin FAVÖK’ü yıllık %59 artışla 3.002 milyon TL olarak açıklanmıştır. FAVÖK marjı ise artan hammadde maliyetleri, satın alma etkisi ve düşen kapasite kullanım oranıyla 385bp daralmıştır. Finansal giderlerin %221’lik artışı sonrası net karı yıllık %7 düşük büyüme göstermiştir. Şirket 2022 yılına ilişkin beklentilerini bazı revize etmiştir. Türkiye TL bazında yaklaşık %60 büyüme (önceki: yaklaşık: %35), uluslararası yabancı para bazında yaklaşık %25 büyüme (önceki: yaklaşık: %20) olmak üzere konsolide satış gelirlerinin >%80 artması (önceki: >%60) olması beklenmektedir. FAVÖK marjı (yaklaşık %10,5) ve yaklaşık 220 milyon euro yatırım harcaması öngörüsü korunmuştur. Hisse 2022 yılı beklentilerine göre hisse 5,5x FD FAVÖK ile işlem görmektedir. Şirketin marjları yükselen hammadde maliyetleri ve satın almalar sonrası gerilemiş olsa da, finansal sonuçlar konsensüs beklentilere paraleldir.

Finansal sonuçların hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Analizin tamamı için tıklayınız…


Ziraat Yatırım analizi şu şekilde:

Arçelik’in hedef hisse fiyatını, beklentilerimizdeki güncellemelere bağlı olarak 75,70 TL'den 93,80 TL’ye yükseltiyoruz. Hisse için daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

2022'nin 1. çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %6,7 artışla 1.166mn TL olmuştur. Bizim beklentimiz 1.147mn TL, piyasa beklentisi ise 1.158mn TL idi.
Şirket'in 1Ç2022 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %116,9 artışla 28.164mn TL olmuştur. İlk çeyrek satışlarının %30’unu oluşturan yurtiçi satışlar m%78,8 oranında artış kaydederken, yurtdışı satışlar %138,5 oranında yükselmiştir. Yurtdışı satışlardaki artışın 5,6 puanı organik büyümeden kaynaklanırken, kur etkisinin 81,5 puan olumlu etkisi olmuştur. Yurtdışı satışlardaki artışın 51,3 puanı ise şirket satın alımlarından kaynaklanmaktadır. Satışların maliyeti ise artan hammadde fiyatları ve TL’nin değer kaybının yarattığı maliyet artışına bağlı olarak yıllık %129,1 oranında yükseliş kaydetmiştir. Brüt kar %93,8 artışla 8.687mn TL olurken, maliyet artışı ile kapasite kullanım oranının düşmesinin de etkisiyle brüt kar marjı 3,7 puan azalışla %30,8 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %117,3 artışla 6.396mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden net gelirler 431mn TL'yi göstermiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %62,2 artışla 2.722mn TL olurken, faaliyet karı marjı ise 3,3 puan azalışla %9,7'ye gerilemiştir.

Analizin tamamı için tıklayınız…

İş Yatırım analizi şu şekilde:

Gerçekleşen ve Tahminler

Net kar beklentilerin hafif üzerinde geldi. Arçelik, 1Ç22'de piyasa beklentisinin biraz üzerinde (İş Env: 1995mn TL; Piyasa: 1147mn TL) 1224mn TL net kar açıkladı. Beklenenden daha iyi gerçekleşen operasyonel performans, konsensüs tahminindeki sapmanın ana nedeni gibi duruyor. Net faiz giderlerinde meydana gelen yıllık bazlı artışa rağmen, güçlü faaliyet karı nedeniyle, net kar bir önceki yıla göre %11 artış gösterdi. Genel olarak tahminlerle uyumlu (İş Yatırım: 26.9 milyar TL, Piyasa: 27,6 milyar TL), konsolide gelirler 1Ç22'de 28,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Fiyat artışları, satın almalardan kaynaklanan inorganik büyüme ve zayıf TL sayesinde ciro yıllık %117 büyüme kaydetti. Satın almaların olumlu etkisi hariç tutulduğunda, organik büyüme %84 olarak gerçekleşti. FAVÖK tahminlerin biraz üzerinde, yıllık bazda %58 düşüşle 2,99 milyar TL olarak gerçekleşti ve FAVÖK marjı, 1Ç21'de kaydedilen %14.6'ya kıyasla %10,6 seviyesinde gerçekleşti. Artan hammadde fiyatları ve yüksek baz, yıllık bazda marj daralmasının ana nedenleri. Diğer yandan, etkili fiyat artışları sayesinde çeyreklik bazda 1.27 puanlık bir marj artışı meydana geldi.

Son Çeyrekte Öne Çıkanlar

Fiyat artışları, inorganik hacim büyümesi ve TL’deki değer kaybından gelen güçlü gelir büyümesi. 1Ç22'de Şirket’in yurtiçi gelirleri, özellikle azalan beyaz eşya talebine rağmen güçlü fiyat artışları sayesinde yıllık bazda %79 artış gösterdi. Türkiye MDA6 pazarı yılın ilk iki ayında %11 küçülürken, Şirket aynı dönemde %12'lik hacim daralması kaydetti. Uluslararası gelirler 4Ç21’de TL bazında yıllık %138 yükseliş gösterdi (%6 organik büyüme, %82 kur artışı kaynaklı büyüme, %51 inorganik büyüme). Batı Avrupa'da talep zayıf olmasına rağmen, fiyat artışları, daha fazla premium segmente yönelme ve Whirlpool Manisa Fabrikası satın almasından kaynaklanan inorganik gelir katkısı sayesinde bu bölgede Euro bazında %8'lik bir gelir artışı elde edildi. Arçelik'in Doğu Avrupa gelirlerinde, fiyat artışları ve üst segment ürünlerin artan payına ek olarak, Ruble'nin hızla değer kaybetmesi nedeniyle Rusya’da yaşanan ciddi talep artışı, Avro bazında yıllık %11'lik bir büyüme kaydedildi. Asya-Pasifik gelirleri, Hitachi satın aınmasının etkisiyle Euro bazında yıllık %136 büyüme gösterdi. 1Ç22’de Arçelik-Hitachi’nin konsolide gelir içindeki payı %13 olarak gerçekleşti. Pakistan'da güçlü performans (fiyat artışları ve hacim büyümesi sayesinde Euro bazında yıllık %23 gelir artışı) 1Ç22'de devam ederken, Bangladeş gelirleri yüksek talep nedeniyle BDT bazında yıllık yaklaşık %4 artış gösterdi. Afrika ve Orta Doğu bölgeleri de, özellikle Orta Doğu operasyonlarından gelen ve ciddi anlamda yükselen katkısına bağlı olarak güçlü bir performans (Euro bazında yıllık %59 gelir artışı) sağladı. Beko Egypt, fiyat artışları ve önemli hacim büyümesi nedeniyle 1Ç22'de Euro bazında yıllık bazda %155 büyüme kaydetti. Yeni satın almalar ve TL’deki değer kaybı nedeniyle Türkiye'nin Arçelik'in toplam gelirlerindeki payı 1Ç21’de %36 iken 1Ç22'de %30'a düştü.

Analizin tamamı için tıklayınız…

Arçelik 2022'nin ilk çeyreğinde net karını yüzde 6 artırdı

 

Vestel mi? Arçelik mi?

 

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 69,40
En Yüksek: 70,10
En Düşük: 69,20
Değişim -0,72 %
FK: 14,95
PD / DD: 2,28
İşlem Hacmi 234.417.517
Toplam Adet: 3.360.505
Ağırlıklı Ort.: 69,75
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)