E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaGündemApo PKK'lılar için araba istedi---

Apo PKK'lılar için araba istedi

Apo PKK'lılar için araba istedi
19 Eylül 2013 - 09:21 www.borsagundem.com

Teröristbaşı, ağırlaştırılmış müebbet mahkumu Öcalan, sınır dışına çıkış yapan PKK'lılara araba verilmemesini eleştirdi

BDP Ge­nel Baş­ka­nı Se­la­hat­tin De­mir­ta­ş’­ın, İm­ra­lı­’da­ki son gö­rüş­mey­le il­gi­li bir ga­ze­te­ye ver­di­ği röportajda, PKK’­nın ge­ri çe­kil­me sü­re­cine iliş­kin önem­li bir ay­rın­tı yer al­dı. De­mir­taş, "Ab­dul­lah Öca­la­n ge­ri çe­kil­me sü­re­ci­nin 1 Ha­zi­ra­n’­da ta­mam­lan­ma­sı­nı ön­gör­müştü. 'Bir ya­sa çı­ka­rıl­ma­lı ve ge­ri çe­kil­me ya­say­la ol­ma­lı' di­yor­du. Bu­nu öner­di­ği gün­ler­de eğer Öca­la­n’­ın ön­gör­dü­ğü çer­çe­ve­de bir ya­sa çı­ka­rıl­mış ol­say­dı ve ge­ri çe­kil­me ya­sa­ya da­ya­na­rak ale­ni bir şe­kil­de ya­pıl­mış ol­say­dı bel­ki de 1 Ha­zi­ra­n’­a ka­dar ta­mam­lan­mış ola­cak­tı­” idda­sın­da bu­lun­du.
De­mir­taş, Öca­la­n’­ın bu ko­nu­ya iliş­kin “Ge­ril­la­lar yü­rü­ye­rek de­ğil çı­kan ya­sa mukabilince araç­lar­la sı­nır dışı­na çık­mış ola­cak­tı ve böy­le­ce ge­ri çe­kil­me çok hız­lı ta­mam­lan­mış ola­cak­tı. Fa­kat hü­kü­met be­nim öneri­mi dik­ka­te al­mak ye­ri­ne ya­sa­yı çı­kar­ma­ma­yı ter­cih et­ti. Ge­ri çe­kil­me­yi doğallığın­da ya­vaş­lat­tı yürüyerek gidildi­ği içi­n” de­di­ği­ni ak­tar­dı.
KA­NAT MI TA­KA­CAK­LAR?
Bugün'ün haberine göre De­mir­taş, ge­ri çe­kil­me sü­re­cin­de ka­ra­kol ya­pım­la­rı ve as­ke­ri amaç­lı ba­raj yapımla­rı­na hız ve­ril­di­ği­ni de söy­le­ye­rek, “Hü­kü­met da­hil her­kes şu­nu iyi bi­li­yor ki in­san­lar ka­nat ta­kıp uçup gi­de­mez­ler. Mev­sim ve do­ğa ko­şul­la­rı var. Bü­tün bun­lar göz önün­de bu­lun­du­rul­du­ğun­da be­nim ilk aşa­ma­da be­lirt­ti­ğim hız­lı ge­ri çe­kil­me­nin ger­çek­leş­me ko­şul­la­rı za­ten oluş­ma­mış­tı­” de­di.
Öymen: Dünyada örneği yok
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen ise Öcalan’ın “araç talebi”ne tepki gösterdi. Öymen, “Dünyada örneği yok. Çekilmenin kendisi zaten hukuksuz. Anayasa ve yasaların vermediği bir yetkiyle 'çekilin' deniliyor. Suç işlemiş örgüt üyeleri, elini konulu sallayarak sınırdan geçiyor. Üstelik Irak istemediği halde hükümet yetkilileri ‘Irak’a gidin’ diyor. Esas olarak çekilme hukuksuzken, bir de araçla yurtdışına çıkarılmaları kabul edilemez, hukuksuzdur” dedi.

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

ETİKETLER :
YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)