E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiAlarko’da enerji ve turizm net karı olumlu etkiledi---

Alarko’da enerji ve turizm net karı olumlu etkiledi

Alarko’da enerji ve turizm net karı olumlu etkiledi
09 Kasım 2021 - 11:42 www.borsagundem.com

Alarko için Gedik Yatırım hisseye etki beklemezken, İnfo Yatırım olumlu değerlendirme yaptı. Yapı Kredi Yatırım, Alarko Holding için 14,50 TL hedef fiyatını ve "al" tavsiyesini korudu

BORSAGUNDEM.COM

Alarko Holding (#ALARK) 2021 yılı Ocak-Eylül dönemi finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin 3. Çeyrek net karı 352,1 milyon TL oldu. Borsagundem.com tarafından derlenen kurum analizlerinde finansal sonuçların hisseye etkisi de inceleniyor.

Gedik Yatırım Alarko Holding 3.çeyrek finansal sonuç değerlendirmesi şu şekilde:

Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %43,7 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %105,2 artışla 625.8 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %63,5 artışla 1.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK'ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %327,1 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %32,4 artışla 150 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %15,8 düşüşle 217.5 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1.590 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 1.317 baz puan düşüşle %24,0 olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 1.571 baz puan düşüşle %16,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %246,78 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %136,3 artışla 352.1 milyon TL olmuştur. 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %91,3 artışla 496.8 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net nakdi 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %134,7 artışla 1 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Holding 3Ç21’de 352 mn TL net kar (3Ç20: +149 mn TL; kons: 415 mn TL) açıklamıştır. Holding’in net karı beklentilerin altında kalmıştır. 3Ç20’de 1.050 milyon TL, 2Ç21’de 557 milyon TL olan kombine FAVÖK 3Ç21’de 914 milyon TL olmuştur. Yıllık bazda gerileme, esas olarak, 3Ç20'de 366 milyon TL'ye (2Ç21: 174 mn TL) kıyasla 3Ç21'de 144 milyon TL FAVÖK açıklayan elektrik dağıtım segmentinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, çeyrek boyunca yükselen elektrik fiyatları sayesinde artan kömür maliyetlerine rağmen, FAVÖK 2Ç21'de 312 milyon TL'ye (3Ç20: 433 mn TL) kıyasla 3Ç21'de 591 milyon TL'ye ulaştığından, elektrik üretimi segmentindeki iyileşme çeyreklik büyümeyi desteklemiştir.

Mevsimsellik ve gelirlerdeki güçlü iyileşme sonrası turizm segmenti önceki çeyrekte 44 milyon TL (3Ç20: 51 mn TL) FAVÖK açıklarken, 3Ç21’de 61 milyon TL FAVÖK elde etmiştir. Taahhüt segmentinde FAVÖK, 2Ç21'de -50 milyon TL'ye (3Ç20: -32 mn TL) karşılık 3Ç21'de 20 milyon TL'ye ulaşarak çeyreklik bazda iyileşmeyi desteklemiştir. Taahhüt segmenti birikmiş iş portföyü önceki çeyreğe göre yatay kalarak 1 milyar dolar olmuştur. Sanayi segmenti FAVÖK’ü de çeyreklik olarak yatay kalmış, bu segmentten 18 milyon TL FAVÖK katkısı gelmiştir (3Ç20: 42 mn TL). 3Ç20’de 5,3 milyon TL, 2Ç21’de 7 milyon TL olan net finansal gelirler 3Ç21’de 4,6 milyon TL olmuştur. Böylelikle, Alarko Holding'in net karı, elektrik üretim segmenti ve arazi geliştirmeden gelen yüksek katkı sayesinde 2Ç21'deki 101,5 milyon TL'ye kıyasla 3Ç21'de 352 milyon TL'ye ulaşmıştır. Taahhüt segmentinde devam eden yatırımlara bağlı olarak kombine net borç 5,5 milyar TL’den 6 milyar TL’ye yükselirken, holdingin solo net nakdi 2Ç21’de 130 milyon TL’ye kıyasla 3Ç21’de 104 milyon TL olmuştur. Holding net aktif değerine göre (NAD)’ına göre %43 iskontolu işlem görmektedir. Şirketin finansal sonuçlarının hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Analizin tamamı için tıklayınız...

İnfo Yatırım Alarko Holding 3.çeyrek finansal sonuç değerlendirmesi şu şekilde:

Alarko Holding, 2021 üçüncü çeyreğinde 625,8 milyon TL net satış açıkladı. Açıklanan net satış tutarı, 2021 yılı 2. çeyreğine göre %44, Ocak – Eylül rakamlarına bakıldığında ise satışlar yıldan yıla %63,5 oranında artış gösterdi. Artan satış gelirinde dönem içinde elektrik dağıtım ve perakende segmentinde 3Ç20’ye göre daha yüksek olan tarife ana belirleyici unsur olarak ön plana çıkarken, spot elektrik fiyatlarında ki artış ile yükseliş kaydeden elektrik üretimi ve taahhüt iş kolundaki projelerin hızlanması ile elde edilen gelirler finansalları destekledi.

Şirket bu çeyrekte 150 milyon TL FAVÖK açıkladı. Açıklanan FAVÖK 2021 yılı 2. çeyreğin %327 üzerindeyken, 2020 yılının ilk 9 ayına göre ise FAVÖK %16 azalış kaydetti.

Net kar ise 352,1 milyon TL olarak açıklandı. Açıklanan net kar geçen çeyreğe göre %247, 2020 yılının ilk 9 aylık dönemine göre ise %91,3 arttı. Enerji tarafındaki operasyonel karlılık (Elektrik dağıtım ve elektrik üretim segmentleri), korona virüs pandemisindeki normalleşme adımları kapsamında turizm segmentindeki gelirlerin artması, geçen çeyrekteki Taahhüt Grubu giderlerinin muhasebeleştirilmesi, kambiyo karı ve net karı olumlu etkiledi.

Analizin tamamı için tıklayınız...

Yapı Kredi Yatırım, Alarko Holding için 14,50 TL hedef fiyatını ve "al" tavsiyesini korudu

ALARK 3Ç21’de yıllık bazda %136 büyümeyle 352 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam bizim tahminimiz olan 427 milyon TL’nin ve piyasa beklentisi olan 415 milyon TL’nin bir miktar altında kaldı. Net karda bizim tahminimize göre sapmanın ana nedeni elektrik dağıtım karlılığının tahminimizin altında kalması oldu. İnşaat tarafındaki toparlanmanın da beklentimizin bir parça altında kaldığını görüyoruz. Öte yandan kömür santralinin performansı ise beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. 9A21 döneminde ise net kar yıllık bazda %91 artışla 497 milyon TL oldu.

Elektrik dağıtım ve üretim segmentlerinin kombine satış rakamı 3Ç21’de 5,9 milyar TL olurken yıllık bazda %55 yükseldi ve bizim tahminimiz olan 5,4 milyar TL’yi aştı. Hem dağıtım hem üretim tarafının satış performansı beklentilerimizden daha iyiydi.

Dağıtım şirketi Meram’ın satış gelirleri yıllık bazda %44 yükselerek 3,9 milyar TL oldu ve bizim beklentimiz 3,7 milyar TL idi. Öte yandan Meram’ın toplam net karı ise 73 milyon TL olurken bizim beklentimiz olan 250 milyon TL’nin çok altında gerçekleşti.

Bunun ana nedeni ise yeniden değerlemeden kaynaklanan değer kayıplarıyla ilintiliydi. Elektrik üretim gelirleri ise yıllık bazda %82 artarak 2,0 milyar TL düzeyinde gerçekleşti ve bizim beklentimizin %19 üzerinde kaldı. Ana Varlık olan kömür santralimim satış gelirleri 1,9 milyar TL olurken yıllık bazda hemen hemen iki katına çıktı. Bu da özellikle ortalama elektrik fiyatlarındaki %77 artış sayesinde oldu. elektrik üretim VAFÖK marjı %30,1 olurken çeyreklik bazda 2,5 puan gelişim gösterdi ama yıllık bazda 11 puan düştü. Bunun ana nedeni ise artan kömür maliyetleriydi. Böylece kombine elektrik üretim VAFÖK rakamı yıllık bazda %33 artarak 591 milyon TL oldu ve bizim 49 milyon TL olan tahminimizi aştı.

İnşaat iş kolunun satış gelirleri 3Ç21’de 398 milyon TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 244 milyon TL’ye göre ciddi bir gelişim sergiledi. İş kolunun faaliyet karlılığı da bir önceki çeyrekteki dip noktalarından bir toparlanma yaşadı ama yine de yıllık bazda daha zayıf gerçekleşti. VAFÖK 20 milyon TL olurken geçen yılın aynı dönemine göre %35 daraldı VAFÖK marjı 2Ç21’deki eksi seviyelerinden 3Ç21’de %5 düzeyine çıkarken (YKY tahmini: %10) 3Ç20’de %12,5 seviyesindeydi.

Özellikle inşaat segmentindeki net borçta yaşanan artıl nedeniyle 3Ç21’de kombine net borç 6,0 milyar TL olurken 2Ç21 sonunda net borç 5,5 milyar TL düzeyindeydi. Kombine Net Borç/VAFÖK de aynı dönemde 1,71 düzeyinden 1,96’ya yükseldi.

Konsolide net karda beklentilerin altında kalan performansın hissede kısa vadeli olumsuz bir tepkiye neden olabileceğini düşünüyoruz. Ancak özellikle yükselen spot elektrik fiyatları şirketin karlılığına orta vadede belirgin şekilde olumlu yansıyacaktır. Bunun yanı sıra şirket yönetimi 2021 için yaklaşık 1 milyar TL düzeyinde olan net kar tahminini de koruyor. Hisse için 14,5 TL hedef fiyatımızla AL önerimizi koruyoruz. Ayrıca şirket yönetiminin beklentileri üzerinden. Hisse 4,5 gibi cazip bir F/K ile işlem görüyor.

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 30,96
En Yüksek: 32,40
En Düşük: 30,84
Değişim -2,33 %
FK: 5,95
PD / DD: 2,89
İşlem Hacmi 101.069.201
Toplam Adet: 3.196.779
Ağırlıklı Ort.: 31,65
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)