E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri Listesi6 bilanço 6 hisse---

6 bilanço 6 hisse

6 bilanço 6 hisse
17 Mayıs 2021 - 11:23 www.borsagundem.com

Şirketlerin bilanço açıklamaları ile hisse bazında hareketlenmeler sürerken, bilançolar ne anlatıyor, hisse performansı için nasıl bir ipucu verip, öngörü sunuyor?

BORSAGUNDEM.COM

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan analizlerde, hisselerin 2021 yılı ilk çeyrek finansal tabloları ve hisse performanslarına etkisi değerlendiriliyor.

Şirketlerin açıklanan 2021 yılı ilk çeyrek kar zararları

#BIZIM

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan Bizim Toptan 1.çeyrek finansal sonuç değerlendirmesi şu şekilde:

"Stok devir hızının 11,08 olarak gerçekleşmesi şirketin stok yönetiminin rakiplerine kıyasla etkin kullandığını gösterir.

Şirket ile aynı alanda faaliyet gösteren diğer firmalarda bu oran genel itibariyle daha düşük seyretmektedir.

Alacak devir hızı 56,36 olarak karşımıza çıkmaktadır. Oranın bu denli yüksek olmasının nedeni işletmenin hasılatında gerçekleşen % 22,8’lik artıştan ve ticari alacaklar kaleminde görülen %90’lık artıştan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Aktif devir hızının ise 3,89 olarak gerçekleşmesi firmanın toplam yatırımlarını etkin yönettiğini göstermektedir. Bizim Toptan aynı alanda faaliyet gösterdiği rakiplerinden çok daha yüksek bir aktif devir hızına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Esas faaliyet kar marjının 3,54 olmasına karşın diğer firmaların oranıyla bulunan sektör ortalamasının 5,20 olduğunu ve şirketimizin ortalamanın altında esas faaliyet kar marjına sahip olduğunu görüyoruz. Firmanın Net kar marjı 0,71, brüt esas faaliyet kar marjı ise 10,85 seviyesinde seyretmektedir.

Şirket yönetimi 1Ç21 sonuçlarının ardından, yılın tamamı için öngörülerinde bir değişikliğe gitmedi. 2021 hedefleri

? Sigara ve şeker hariç kategorileri hariç %23-25 satış büyümesi,
? FAVÖK marjı %4,8,
? 43 milyon TL net kar,
? 200 seç mağazası açılışıyla 1409’u ulaşılan Seç mağaza sayısını 1.800’e ulaştırmak.
Şirket şu anda 23,26 fk oranı işlem görmektedir. Yönetimin hedeflediği 43 mn TL kar gerçekleşirse 2021T f/k oranı 19,4’e inecektir."

#TOASO

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan Tofaş 1.çeyrek finansal sonuç değerlendirmesi şu şekilde:

"Tofaş, 1Ç21 döneminde yıllık bazda %78,1 artışla 616,7 milyon TL net kar açıkladı. Bu performansın temel sebeplerine baktığımızda

? Güçlü iç piyasa performansı
? Operasyonel gider kontrolü ve
? Maliyet artışlarının yansıtılabildiği ihracat kontratlarını görmekteyiz.

1Ç21’de net satış gelirleri, yıllık %45,0 artarak 6.447 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda artış gösteren satış gelirlerinde, Güçlü iç piyasa satışları (+107%) temel belirleyici oldu. İç piyasa satış büyümesi hacim artışı ve disiplinli fiyatlama sayesinde gerçekleşti.

İhracat gelirleri, zayıflayan TL’nin düşen hacimlerin negatif etkisini kompanse etmesiyle yıllık 16% artış kaydetti.

FAVÖK yılın ilk çeyreğinde yıllık %46,1 artışla 875,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise 1Ç21’de yıllık bazda 0,1 puan iyileşme ile %13,6’ya ulaştı.

Özellikle dağıtılan 1,5 milyar TL temettü ve net işletme sermayesinde 0,5 milyar TL’lik artışın etkisiyle net borcun 2020 yılsonundaki 2,4 milyar TL seviyesinden 1Ç21 sonu itibariyle 4,8 milyar TL’ye yükseldiğini görüyoruz.

Fiat markası iç piyasa hafif araç pazarında.120 baz puanlık yıllık pazar payı artışı ve 14.3% Pazar payı ile pazar liderliğini devam ettirdi.

PD/DD oranı 4,1 ile sektör ortalaması olan 8,8’in altında seyrederken geçen yılın aynı döneminde bu oranın 3,4 olduğunu belirtmemiz gerek.

F/K oranı ise 6,9 ile sektör ortalamasının oldukça altında seyretmekte.

Cari döneme göre FD/FAVÖK ise 5,7 seviyesinde seyrederken sektör ortalamasının 9,9 olduğu görülmekteyiz. "

#SOKM

A1 Capital, Şok Marketler için hedef fiyatını 16,50 TL olarak belirlerken, 'al' önerisinde bulundu. A1 Capital konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"Şok Marketler yılın ilk çeyreğinde başarılı operasyonel verimlilik sayesinde 83,9 mn TL net kar açıkladı.

Net satış gelirleri, yıllık bazda %36 artışla 6.377 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Sepet hacmi ise %41,6 artış kaydetmiştir.

Şok 1Ç21’de 287 yeni mağaza açarak toplam mağaza ağını %13 büyüttü.

FAVÖK tarafında ise yıllık bazda %30 artışla 602 mn TL FAVÖK açıklarken, Mağaza ve personel başına FAVÖK geçen yıla göre %15 büyüdü.

FAVÖK marjı 50 baz puan daralarak %9,4 seviyesinde gerçekleşti.

Pozitif FAVÖK’de ana etmenler
? Düşük Yatırım’ın Düşük Faaliyet Gideri oluşturması
? Mevcut Tedarik Zinciri & Depo sayesinde Şirket dağıtım filosunun kullanılması,
? Etkin Personel Maliyet Yönetimi,
? Mevcut Marka Bilinirliği sayesinde Düşük Pazarlama Giderleri

Şok’un, 2020 sonunda 1.288 milyon TL olan net borç pozisyonu 1Ç21 sonunda 1.269 milyon TL’ye gerilerken, Toplam net borcun FAVÖK’e oranı ise değişim göstermemiş ve 0,6 seviyesinde kalmıştır.

Serbest Nakit Akışı (TFRS 16 hariç) 178,8 milyon TL seviyesinde bulunmaktadır.

Şok Yönetimi, 2021 yılına ait beklentilerini korumuştur. Buna göre şirket

? Satış büyümesi %25 (+/- %2)
? TFRS 16 dâhil FAVÖK marjı %9,5 (+/- 0.5)
? Yatırım harcaması 550 mn TL (+/- 50 milyon TL)
2021 tahminlerimize göre 22,9 F/K ve 3,5 FD/FAVÖK çarpanlarından işlem gören Şok Marketler için 16,50 TL hedef değeri ile AL önerisinde bulunuyoruz."

#BIMAS

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan BİM 1.çeyrek finansal sonuç değerlendirmesi şu şekilde:

"Bimas, 1Ç21 UFRS finansallarında, yıllık %59 artışla 685 milyon lira net kar açıkladı.
Ana etmenler yatırım gelirlerindeki artış ( 1Ç20’de 12 mn 1Ç21’de 76 mn TK) veDüşük efektif vergi oranı ( 1Ç20’de %22,3 iken 1Ç21’de %19)Net kar marjı ise 1Ç20’deki %3,4’ten 1Ç21’de %4,4 seviyesine yükselmiştir.

Net satış gelirleri, yıllık baz da %23,1 artışla 15.502 mn TL seviyesinde gerçekleşti. SMM ise %21,3 oranında artış kaydederken, brüt kar %31,6 oranında artışla 2.854 mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Bim, 1Ç21 dönemin de, 331 adet Bim markası altında yeni mağaza açtı ve dönem sonu itibariyle 8,738 adeti Bim olmak üzere yıllık %13 artışla 9,723 mağazalık bir portföye ulaştı.( File sayısı 133, Fas’taki mağaza sayısı 543, Mısır mağaza sayısı 300 dahil)Ortalama günlük sepet büyüklüğü yıllık %36’lık artışla 35,4 liraya çıkarken, müşteri trafiği yıllık %17 daralma göstermiş diğer taraftan yeni mağaza açılışları ile toplam satış alanı yıllık %13 artış kaydetmiştir.

FAVÖK, beklentilere paralel, yıllık %34 artışla 1,32 mlr TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı da 1Ç21 de yıllık 72bps artışla %8,5 seviyesine ulaştı.

BIMAS’ın 2020 yılsonunda 3,6 milyar net nakdi, 1,2 milyarlık temettü ödemesinin etkisiyle 1Ç21’de 2,7 milyar liraya gerilerken, 1Ç21 sonu net borç çeyreklik bazda %64 artışla 3.8 milyar TL seviyesine çıkmıştır.

Şirket yönetimi 2021 yılı ilk çeyrek gerçekleşmelerinin yılsonu beklentileriyle uyumlu olduğunu açıklamış ve 2021 yılı hedeflerini değiştirmeyerek

? Yıllık ciro büyümesi %20-25
? FAVÖK marjı beklentisi 8,0% (+- %0,5)
? Yatırımları da 1.75 milyar TL olarak sabit tutmuştur.
FAVÖK büyümesindeki devamlılık, büyümedeki devamlılık, güçlü iş modeli ve pandemi sürecinde artan sepet büyüklüğü ile BIMAS’a stratejik defansif pozitif bulmaya devam ediyoruz. "

#FROTO

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan Ford Otosan 1.çeyrek finansal sonuç değerlendirmesi şu şekilde:

"Ford Otosan 1Ç21’de karını yıllık bazda %189 artış ile 1,819 milyon olarak açıklamıştır.

Kârlılığı etkileyen ana etmenler ise:

? Güçlü ihracat performansı ile yüksek kapasite kullanım oranı,
? Güçlü yurt içi satış adetleri,
? Fiyatlama disiplini,
? Sürdürülen maliyet azaltıcı önlemler ve etkin gider yönetimi olmuştur.

1Ç21’de net satış gelirleri, yıllık %74 artarak 16.254 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Yurt içinde satış hacmi ve birim fiyatlarda artış ihracat tarafında da olumlu kur etkisi ve Salgın tedbirlerinin hafifletilmesi ile satış hacmindeki artış yıllık bazda artan satış gelirlerinde etkili oldu.

Şirketin yurt içi ve yurt dışı satış hacimleri 1Ç21’de sırasıyla %41 ve %29 artışlar kaydetti. 1Ç21’de toplam KKO % 91 olurken, Gölcük fabrikasında %105, Eskişehir fabrikasında ise % 80 oldu.

FAVÖK yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %102,2 artışla 1.812 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

FAVÖK marjı ise 1Ç21’de, yurt içi satışların artan payı, devam eden maliyet azaltma odağı ve fiyatlama disiplinine ek olarak olumlu kur etkisi ile yıllık 1,6 puan artış ile %11,1 seviyesinde ulaştı.
Şirketin nakit değerleri 2020 yılsonuna göre 1,1 milyar TL artarak 9,2 milyar TL oldu.

2021 beklentilerinde değişikliğe gitti. Ford Otomotiv, yılsonu finansallarının ardından paylaştığı 2021 yılına ilişkin beklentilerinde değişikliğe gitti.

Buna göre şirket,
? Yurt içi Pazar beklentisini 900-950 bin adet (önceki: 750-800 bin )
? Yurt içi satış beklentisini 95-105 bin adet (önceki: 90-100 bin)
? Yurt dışı 315-325 bin adet (önceki: 325-335 bin adet) olarak revize etti
2021 – 2022 yılları içerisinde Almanya, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg’da yeni satış kanallarına ulaşılması da hedeflenmekte. "

#MGROS

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan Migros 1.çeyrek finansal sonuç değerlendirmesi şu şekilde:

Migros 1Ç21 finansallarında 210 milyon TL net kar açıkladı. Buradaki Ana etmen Makedonya operasyonlarının satışından kaynaklı 213 milyon TL kazanç elde etmesi oldu.

Migros’un konsolide gelirleri, yıllık %21 artışla 7,69 mlr TL seviyesine ulaştı. Yurt içi büyüme ise %22,2'lik artışla daha güçlü gerçekleşti.

Ana etmenler devam eden kısıtlamalarla birlikte gıda ürünlerine yönelik artan ev tüketimi ve online satışlar.

Migros, 1Ç21 itibariyle 1.315 süpermarket, 872 Migros Jet, 55 hipermarket, 62 Macrocenter, 23 Toptan mağazası olmak üzere toplam 2.330 mağazaya ulaştı ve toplam satış alanının da %4 büyüttü.

2020 yılında online hizmet kapasitesini üç katına çıkararak 81 ilde online hizmet vermeye başlayan Migros’un, 1Ç21’de online hizmet veren 706 mağazaya sayısına ulaşırken, mağaza satış alanı da yıllık %3,7’lik artışla 1.573k m² oldu.

MoneyPay e-cüzdan mobil uygulamasının kapsamı, tüketiciler için yeni ödeme seçenekleri ve müşterilerin alışverişlerinde kullanabilecekleri hazır kredi limitleri gibi yeni eklenen özelliklerle genişletildi.

1Ç20’de 1,9 milyar TL olan net borç, 1Ç21’de 719 milyon liraya gerilemesindeki ana etmen güçlü operasyonel nakit akımı ve varlık satışlarıyla desteklenerek yaratılan 3 milyara yakın serbest nakit akımı oldu.

Şirket Nisan 2021 itibari ile kalan tüm Euro borcu ödedi.

Net borç/FAVÖK rasyosu da, 1Ç20’deki 1,9x seviyesinden, 1Ç21’de 1,5x seviyesine geriledi.

Migros, 1Ç21 sonuçları yılın tamamı için öngörülerinden daha iyi bir tabloyu işaret etse de daha önceden açıklanan 2021 yılı beklentilerini korudu. Buna göre şirket, Konsolide satış gelirlerinin %15-18 büyümesi, FAVÖK marjının %8- % 8.5 aralığında olmasını, 170 civarında yeni mağaza açılışı gerçekleştirmeyi 600 milyon TL yatırım harcaması yapmayı planlıyor. "

TIKLA BORSADA DÜŞÜK KOMİSYONLA İŞLEM YAPMAYA BAŞLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (3)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)