Yibitaş ve Pınar Süt sorusu

18 Ekim 2019 08:27
1/2

HACİM VE DERİNLİK YOK

SORU- Borsada 100- 200 bin TL sermayeli şirketler var. Bunların yatırımcıları mağdur. Çünkü D grubu vs. bakkal sermayelerinin bile 500-600 bin TL olduğu bir ortamda bu şirketler milyonlarca kar, binlerce metrekare arazi ile hala neden bu sermayedeler? Yibitaş hissesinde de aynı şekilde bekliyoruz. Bu soruna bir el atılmalı.

Ahmet

CEVAP-Türk Ticaret Kanununa göre anonim şirketlerin sahip olması gereken asgari sermaye miktarı 50 bin TL’dir. Bunun dışında şirketlerin içinde bulunduğu sektöre göre ya da faaliyet alanına göre istenen asgari sermaye miktarlarında farklılıklar olabilmektedir. Ancak dışında borsada işlem gören şirketler için belirlenmiş bir asgari sermaye sınırı söz konusu değildir. Bununla birlikte mali yapılarının güçlü olmasını isteyen firmalar bağlı oldukları mevzuatın asgarisinden ayrılarak daha yüksek sermaye rakamlarına ulaştıkları gözlenmekte. Bu durum iş ortaklarının firma ile ticari ilişkilerinde daha güvenli davranmalarına imkan tanıdığı gibi müşterilerin ilgili firmaya duydukları güvenin de artmasına yol açabilmektedir. Öte yandan bu tür ticari kaygıları taşımayan kendi ticari kapasitelerine güvenerek hareket eden şirketlerin de olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Bu tür firmalar sermayelerinin çok üzerinde ticari hacme sahip oldukları halde sermaye artırımına gitme gereği duymamaktalar. Elde ettikleri kârı sermayeye ilave etmek yerine ortaklarına temettü olarak dağıtmaktalar. Yibitaş da benzer bir yaklaşım sergiliyor. Borsaya geldiği yıldan başlayarak düzenli şekilde hissedarına kâr payı dağıtmakta. Diğer taraftan sahip olduğu 100 bin TL gibi düşük sermayesi nedeniyle hissenin fiyatı 2.320 TL gibi hayli yüksek fiyatlarda işlem görmekte. Fiyat İş Bankası B hissesinden sonra borsadaki en yüksek ikinci hisse konumunda bulunuyor. Yüksek fiyat rakamı günde sadece 3-5 adet ile işlem görmesine yol açarken derinliği ve hacmi olan bir pazara dönüşmesinin önünde en engel teşkil etmekte. Şirketin son iki yılda kârının düşmesi ise bir diğer sıkıntı kaynağı. Sektördeki daralma firmanın 2019’un ilk yarısında zarara dönmesine yol açtı. Zarar eden ve derinliği olmayan hisseler yerine kârlı ve likit hisselerin tercih edilmesi daha yerinde bir yaklaşım olacaktır.  

Yorumlar