Vanet ve Saray Matbaacılık sorusu

21 Ekim 2019 08:24
1/2

RİSKLİ YAPIDA DEĞİŞİKLİK YOK

SORU-Vanet hissesinde uzun vadede neler olur? Maliyetim 2,3 TL’den. Ne bekliyorsunuz?

İlyas Yücel

  CEVAP-Uzun vadeli beklentiler şirketin mali yapısından bağımsız düşünülmemeli. Eğer firma gelir üretebiliyor ve düzenli şekilde kârını artırabiliyorsa bunun sonucunda kârlı ve büyüyen bir firmadan bahsedilecektir ki böylesi bir durumda hissenin değerinin artması için uygun zemin de oluşacaktır. Diğer taraftan şirket gelir yaratamıyor ve düzensiz bir karlılığa ya da zarar eden bir yapıya sahipse bu taktirde de hissenin değer kaybetme olasılığı ağır basacaktır. Nihayetinde bir şirket zarar ettiği sürece kısa vadede çıkışlar olsa da uzun vadede değerlenmesi ekonominin kuralları ile bağdaşmayacaktır. Vanet Gıda ile ilgili değerlendirmede bulunurken bu genel kuralı göz önünde bulundurmakta yarar var. Şirketin mali yapısı incelendiğinde kayda değer bir gelirinin olmadığını görmekteyiz. Sonucundaysa esas faaliyetlerinden dolayı sürekli zarar gündeme gelmekte. Öte yandan son iki yılda özellikle yatırım faaliyetlerinden gelen gelirle yıl sonunda kâra dönmekte. Ancak bunun uzun vadede şirketin faaliyetlerini destekleyen ve gelir yaratan bir niteliğinin olmaması nedeniyle yeterli görülmemeli. Diğer taraftan son açıklanan 2019 altı aylık bilançosunda yine zarar söz konusu. Bu da firmanın mali yapısının düzeleceği yönündeki beklentileri köreltirken hissenin riskli yapısının sürmesine yol açmakta.      

Yorumlar