Ana Sayfa***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu ----

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12 Şubat 2024 - 09:53 borsagundem.com

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 16.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Katılm payı satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesi takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir.Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 16.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden alımda ikinci iş günü satımda ise dördüncü iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Pay Piyasası'nın tam gün açık olduğu, yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere'nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Kurucu ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. merkez ve tüm şubeleri 1 Katılma payı alımındaki tutarlar nemalandırılmayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248743


BIST
-Foreks Haber Merkezi-