Ana Sayfa***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23 Haziran 2022 - 18:19 www.borsagundem.com

***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 23.06.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUÇLARI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 26.05.2022
Genel Kurul Tarihi 23.06.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:3 Maslak, Sarıyer/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3 - 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,
4 - 2021 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - 2021 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6 - 2021 faaliyet yılı kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Duyurusu ile Şirketin 2022 yılından itibaren 1. Grup şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, mevcut bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu olumlu görüşü hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
8 - Kayıtlı sermaye tavan artışı ve süre uzatımı amacıyla, esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı ekteki 7'nci maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - 2022 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri, üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Kâr Dağıtım Politikası tadiline ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Bağış ve Yardım Politikası tadiline ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13 - Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
14 - 2021 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 01.01.2022- 31.12.2022 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
16 - 2021 faaliyet yılı içerisinde ekspertiz değerinin altında yapılan satış ve kiralamalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 23.06.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kuruluna ait Toplantı Tutanağı,Hazirun Listesi ve diğer dokümanlar ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 23.06.2022 Nurol GYO Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 23.06.2022 Nurol GYO Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038985


BIST

-Foreks Haber Merkezi-