Ana Sayfa***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim----

***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

23 Haziran 2022 - 09:37 www.borsagundem.com

***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/06/2022 tarih ve 32/891 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 380.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.06.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tavanı talebimize istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16.06.2022 tarih ve 32/891 sayılı toplantısında Başvuru tarihi itibariyle itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının dikkate alınması ve 23/09/2021 tarihli ve 49/1405 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 400.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmeyen 30.000.000 TL nominal tutarlı kısmın iptal edilmesi suretiyle 380.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi ve buna göre 380.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına, Şirketimize ilk aşamada 130.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, kalan 250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla verileceği hususlarında karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 130.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Ihraççı Başvuru Formu.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038834


BIST

-Foreks Haber Merkezi-