Ana SayfaResmi Gazete'de Bugün-23 Haziran [FNC-NEWS]----

Resmi Gazete'de Bugün-23 Haziran [FNC-NEWS]

23 Haziran 2022 - 06:17 www.borsagundem.com


KANUN7411 Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair KanunTBMM KARARLARI1320 Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gerektiği Takdirde Türkiye Sınırları Dışında Harekât ve Müdahalede Bulunmak Üzere Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Bu Kuvvetlerin Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Risk ve Tehditlerin Giderilmesi İçin Her Türlü Tedbirin Alınması ve Bunlara İmkân Sağlayacak Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasa'nın 92'nci Maddesi Uyarınca 02.01.2020 Tarihli ve 1238 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Verilen ve 22.12.2020 Tarihli ve 1273 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla 02.01.2021 Tarihinden İtibaren On Sekiz Ay Uzatılan İznin Süresinin 02.07.2022 Tarihinden İtibaren On Sekiz Ay Uzatılmasına Dair Karar1321 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin KararYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜYÖNETMELİKLER?? Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik?? Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik?? Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik?? Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikTEBLİĞLER?? Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/06/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ve 51 Sayılı KararlarıKARARLAR?? Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2022/2)?? Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılması Kararı (Karar Sayısı: 2022/3)YARGI BÖLÜMÜANAYASA MAHKEMESİ KARARI?? Anayasa Mahkemesinin 7/4/2022 Tarihli ve 2020/18546 Başvuru Numaralı Kararı

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey