Ana Sayfa***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2----

***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

14 Mayıs 2022 - 09:58 www.borsagundem.com

***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
14
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Yönetim Kurulu Toplantı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu Üyelerinin incelemelerine sunulmaktadır.Kesin bir zaman bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkiler / Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Şirket Hakkında Genel Bilgiler - Şirketin Organizasyon,Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisinde ki Değişiklikler - Şirket Organizasyonu
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764534
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - NAZAN KAYA Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - AYDAN KARAGÖZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - AYDAN KARAGÖZ Evet (Yes) NAZAN KAYA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - İSMAİL GEZEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - AYDAN KARAGÖZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - NAZAN KAYA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - İSMAİL GEZEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - NAZAN KAYA Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - AYDAN KARAGÖZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - MUSTAFA DÖNMEZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - AYDAN KARAGÖZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - NAZAN KAYA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - İSMAİLGEZEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030444


BIST

-Foreks Haber Merkezi-