Ana Sayfa***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim ----

***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14 Ocak 2022 - 21:12 www.borsagundem.com

***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesinin Onaylanması ve Belirlenen Satış Fiyatı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 16.437.222
Ulaşılacak Sermaye (TL) 22.313.510,66

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BRMEN, TRABRMEN91B4 16.437.222 5.876.288,66 35,74988 BRMEN, TRABRMEN91B4 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 16.437.222 5.876.288,660 35,74988

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi YAŞAR KÜÇÜKÇALIK

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 22.03.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 06.01.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin ("Şirket") 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 16.437.222 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 11.400.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli olarak Şirket ortağı Yaşar KÜÇÜKALIK'a satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla yapılan başvurumuz SPK'nın 06.01.2022 tarih ve 1/25 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Bu kapsamda 11.400.000 TL karşılığı ihraç edilecek paylar için İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye baz fiyatın belirlenmesi amacıyla 10.01.2022 tarihinde yapılan başvuru neticesinde, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından baz fiyatın 1,94 TL olduğu tarafımıza iletilmiştir.
Bu kapsamda ihraç edilecek payların satış fiyatı 1 TL nominal değerli pay için 1,94 TL olarak belirlenmiş olup, 11.400.000 TL karşılığı ihraç edilecek paylar 5.876.288,66 TL nominal değerli hamiline yazılı olacak şekilde hesaplanmıştır. SPK onaylı ihraç belgesi ekte yer almakta olup, tahsisli sermaye artırımı sonucunda şirketimizin çıkarılmış sermayesi 16.437.222 TL'den 22.313.510,66 TL'ye çıkarılacaktır.
Tahsisli sermaye artırımı işleminin tamamlanması amacıyla Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde g
-Foreks Haber Merkezi-